Otwarto nowy showroom Hisense HVAC - warto odwiedzić?

Straty w magazynie energii – jak powstają?

Magazynowanie energii elektrycznej to jeden z najważniejszych elementów stabilnej i bezpiecznej gospodarki energetycznej zarówno w ujęciu globalnym, jak i w odniesieniu do prywatnych odbiorców prądu. Kluczem do efektywnego przechowywania energii elektrycznej jest jego długoterminowość. Nie oznacza to bynajmniej, że litowo-jonowe akumulatory służące bieżącym potrzebom nie znajdują obecnie zastosowania. Wręcz przeciwnie – przynoszą wymierne korzyści podnosząc choćby poziom autokonsumpcji energii z OZE. Celem wydajnego użytkowania tego typu magazynów energii trzeba jednak zadbać o minimalizację strat energii i pojemności, które mogą stać się ich udziałem.

Akumulatory litowo-jonowe tracą energię i pojemność

Aspektem, o którym wielu konsumentów zdaje się zapominać jest fakt, iż dbanie o prawidłową eksploatację nabywanych przez nich dóbr często bezpośrednio wpływa na ich żywotność. Nie inaczej jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, które obecnie stanowią podstawę konstrukcji większości magazynów energii przeznaczonych do użytku prywatnego lub komercyjnego. Okazuje się bowiem, że przy wielu zaletach technologia ta posiada także istotne ograniczenia, z których istnienia warto zdawać sobie sprawę. Pozwoli to zrewidować sposób użytkowania akumulatora celem optymalizacji efektywności jego pracy w domowym czy też firmowym systemie energetycznym. To ile energii i jak długo jest w stanie przechować magazyn energii zależy bowiem w dużej mierze od tego, w jakich warunkach i w jaki sposób jest wykorzystywany.

Akumulatory litowo-jonowe tracą z czasem energię i pojemność, a na szybkość postępowania i stopień zaawansowania tych procesów mogą w mniejszym lub większym zakresie wpłynąć ich użytkownicy. Choć w artykule będzie mowa zarówno o utarcie energii elektrycznej zgromadzonej w magazynie, jak i stopniowej degradacji jego pojemności, to trzeba zaznaczyć, że są zjawiska odrębne:

 • Straty w zgromadzonej energii – procentowy ubytek energii elektrycznej przechowywanej w nieużywanym przez określony czas magazynie energii. Utracony wolumen energii można oczywiście w każdym momencie uzupełnić, jednak starty te mogą stanowić zaskoczenie dla użytkownika, który po naładowaniu akumulatora do poziomu np. 80% po jakimś czasie w aplikacji kontrolującej poziom energii w magazynie energii zobaczy 70%.
 • Straty w pojemności magazynu energii – mają one charakter nieodwracalny i spowodowane są stopniową degradacją ogniw bateryjnych, z których zbudowany jest akumulator. Do uszkodzenia ogniw dochodzi w wyniku różnych czynników takich jak charakterystyka eksploatacji magazynu energii czy temperatura pracy i przechowywania urządzenia.

W tym miejscu trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że żadne działania dbające o dobrostan akumulatorów litowo-jonowych nie wyeliminują w 100% strat w magazynie energii zarówno w kontekście utraty zgromadzonej w nim energii, jak i trwałej utraty pojemności. Warto jednak podjąć działania, które zminimalizują te zjawiska.

Straty w magazynie energii – co na nie wpływa?

Oszacowanie dokładnych strat, jakie w zakresie odwracalnej utraty energii lub nieodwracalnej redukcji pojemności poniesie magazyn energii w określonym czasie, jest bardzo trudne, gdyż na oba te procesy może wpływać wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do tych pierwszych należy między innymi technologia wykonania ogniw i ich stopień zużycia. Trzeba bowiem pamiętać, że inżynierowie pracujący dla różnych koncernów wciąż starają się opracowywać i doskonalić parametry ogniw bateryjnych tak, aby traciły one, jak najmniej energii podczas przechowywania prądu oraz wykazywały możliwie najdłuższą żywotność podczas regularnej eksploatacji. Obecnie najbardziej obiecującą technologią w kontekście tych aspektów jest technologia litowo-żelazowo-fosforanowa, choć opracowywane są już inne rodzaje ogniw zastępujące lit innymi pierwiastkami, np. cynkiem lub sodem.

Innymi czynnikami wewnętrznymi, które będą miały znaczenie w obszarze rozmiarów strat, jakie może wykazywać magazyn energii, jest jakość wykonania i sama pojemność urządzenia. Pierwszy aspekt jest oczywisty i wskazuje na fakt, że większe środki włożone w inwestycję w magazyn energii z wyższej półki mogą zwrócić się w postaci zredukowania problemów związanych z późniejszymi stratami energii i pojemności. Jeżeli chodzi natomiast o wielkość magazynu energii, to nie warto przesadzać z zakupem urządzenia, którego możliwości przechowywania energii elektrycznej znacznie przekraczają zapotrzebowanie energetyczne inwestora. Ogniwa, które długotrwale będą pozostawały nienaładowane z czasem utracą swoją sprawność, a magazyn energii zacznie wykazywać straty w swojej żywotności. Wówczas korzyści płynące z użytkowania magazynu energii mogą nie zrekompensować kosztów inwestycji.

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wielkość strat w magazynie energii, są te uzależnione od działań podejmowanych przez użytkowników akumulatora. Można je zatem nazwać czynnikami zewnętrznymi, których modyfikacja może przyczynić się do zminimalizowania strat energii w magazynie i wydłużenia żywotności ogniw bateryjnych.

Ładowanie i rozładowywanie magazynu energii

Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż naładowanie magazynu energii do 100%, a następnie zupełne rozładowanie go celem rozpoczęcia kolejnego cyklu ładowania. Okazuje się jednak, że taki tryb eksploatacji akumulatora najpewniej przyczyni się do powstawania większych strat w zgromadzonej w nim energii, szczególnie jeżeli nie jest ona zużywana na bieżąco, ale czeka na przykład na okres ograniczonego uzysku z fotowoltaiki. Dodatkowo pełne rozładowywanie akumulatora i długotrwałe korzystanie z jego stuprocentowej pojemności będzie miało wpływ na skrócenie żywotności urządzenia. Nie bez przyczyny producenci magazynów energii najczęściej zamieszczają w kartach produktowych zarówno nominalną, jak i użytkową pojemność urządzenia pokazując potencjalnemu użytkownikowi jaką rzeczywistą pojemnością będzie mógł dysponować ładując akumulator w zalecany sposób. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa parametry, które także powinny pojawiać się w zestawieniu parametrów każdego magazynu energii:

 • DoD (ang. Depth of Discharge) – stopień (głębokość) rozładowania akumulatora, który określa procentowo do jakiej wartości można rozładowywać akumulator bez znaczącej utraty jego pojemności po wykonaniu określonej ilości cykli ładowania i rozładowywania. Magazyny energii o DoD 100% pozwalają korzystać z całej pojemności urządzenia, jednak nie warto tego robić w trybie bieżącym, a na przykład raz na kilka cykli ładowania. Dość wspomnieć, że rozładowywanie akumulatora do 50% może wydłużyć jego żywotność dwukrotnie.
 • SoC (ang. State of Charge) – stopień naładowania magazynu energii. Wielu producentów (np. Tesla) zaleca, aby w trybie bieżącym nie przekraczać 80% naładowania akumulatora, gdyż będzie to pozostawało z korzyścią dla długiego utrzymania jego pojemności i redukowało wymiar strat energetycznych wykazywanych przez urządzenie (nawet trzykrotne wydłużenie żywotności). Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ostatnia faza ładowania (do 100%) wpływa negatywnie na jakość elektrolitu. Oczywiście celem zachowania sprawności wszystkich ogniw w magazynie energii raz na kilka cykli należy go naładować “do pełna”.

Temperatura pracy i przechowywania magazynu energii

Niezwykle istotne znaczenie w kontekście zarówno wymiaru strat energii w akumulatorze, jak i utrzymywania jego pierwotnej pojemności ma temperatura jego pracy oraz przechowywania. Dość powszechną wiedzą jest negatywny wpływ przegrzewania się magazynu energii na jego sprawność i żywotność. Dotyczy to zarówno temperatury pracy akumulatora, jak i jego przechowywania. Producenci zalecają tu zakres od 0 do 35 stopni Celsjusza, jednak za optymalną temperaturę uznaje się 25 stopni Celsjusza i to właśnie w takich warunkach przeprowadzane są testy urządzeń przed wypuszczeniem ich na rynek. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że zbyt wysokie temperatury pracy i przechowywania magazynu energii zwiększają straty energetyczne będące jego udziałem. Magazyn energii w niskich temperaturach będzie natomiast swoją wyjściową pojemność.

Procentowe zestawienie strat w magazynie energii (odwracalnych) prezentuje poniższa tabela, która ukazuje porównanie tych wartości w przypadku przechowywania akumulatora litowo-jonowego przez 1 rok w stopniu naładowania do 40% i do 100%. Oczywiście w tym okresie z pewnością dojdzie także do określonej, trwałej utraty pojemności urządzenia, jednak ciężko oszacować wielkość tych strat.

Starty energii w litowo-jonowym magazynie energii przez rok

Starty energii w litowo-jonowym magazynie energii przez rok; Źródło: bilibike.eu

Do ważnych wniosków doszli także badacze, którzy opublikowali wyniki swoich analiz na łamach czasopisma naukowego Scientific Reports. Odkryli oni, że degradacja ogniw w akumulatorze litowo-jonowym po pierwszych 200 cyklach pracy w 25 stopniach Celsjusza wzrasta z 3,3% do 6,7% przy pracy w 45 stopniach Celsjusza. Jest to zatem dwukrotnie wyższa, nieodwracalna starta pojemności w magazynie energii.

Wpływ temperatury na żywotność magazynu energii

Wpływ temperatury na żywotność magazynu energii; Źródło: greentechrenewables.com

Samorozładowanie akumulatora – czym jest?

W kontekście strat w magazynie energii często mówi się o zjawisku samorozładowania się akumulatora. Jest to tak naprawdę kluczowe zagadnienie w tym obszarze, a właściwie alternatywne nazewnictwo w odniesieniu do strat energetycznych w magazynie energii, które pojawiają się bez udziału użytkownika. Tu dużą przewagę mają akumulatory litowo-jonowe, które w porównaniu z na przykład niklowo-kadmowymi odpowiednikami wykazują znacznie wyższe napięcie ogniwa. Dlaczego ma to znaczenie w odniesieniu do zjawiska samorozładowania akumulatora? Ponieważ polega ono na obniżaniu się napięcia nieobciążonych ogniw w czasie. Średnie napięcie ogniwa litowo-jonowego wynosi ok. 3,6 V i maleje ono stopniowo w trakcie rozładowywania akumulatora.

Trzeba pamiętać, że przekroczenie minimalnego napięcia ogniw w magazynie energii, które wynosi średnio 2,4 V może doprowadzić do nieodwracalnego ich uszkodzenia, a tym samym do strat w pojemności urządzenia. Nowoczesne magazyny energii posiadają zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym rozładowaniem lub przeładowaniem akumulatora. Warto także korzystać z aplikacji połączonych z systemem BMS kontrolującym wskaźniki pracy magazynu energii.

W kontekście minimalizowania strat w magazynie energii wynikających z samorozładowywania się akumulatora warto inwestować w urządzenia nowej generacji o wyższym napięciu ogniw. Będzie to korzystne nie tylko w odniesieniu do odwracalnych start w zgromadzonej przez akumulator energii, ale także do trwałych uszkodzeń ogniw zmniejszających dostępną pojemność urządzenia.

Przebieg rozładowania akumulatorów NiCd, NiMH i Li-Ion

Przebieg rozładowania akumulatorów NiCd, NiMH i Li-Ion; Źródło: fachowyelektryk.pl

Magazyn energii – dlaczego traci pojemność?

Starty w magazynie energii, które mają charakter nieodwracalnego zmniejszenia jego pierwotnej pojemności wynikają z uszkodzenia jego ogniw. Do tego z kolei dochodzi najczęściej w wyniku:

 • Niekontrolowanego, całkowitego rozładowania magazynu energii lub długotrwałego pozostawania ogniw akumulatora w tym stanie;
 • Przeładowywania magazynu energii ponad dopuszczalne napięcie (o 10-15%);
 • Zbyt wysokich temperatur przechowywania lub pracy magazynu energii, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do pożaru magazynu energii;
 • Mechanicznego uszkodzenia magazynu energii na skutek uderzenia, upadku itp. Wówczas może dojść do zwarcia, czyli kontaktu pomiędzy katodą i anodą, a w konsekwencji degradacji poszczególnych ogniw bateryjnych.

Zasadą działania litowo-jonowego magazynu energii jest przepływ jonów litu w elektrolicie pomiędzy katodą wykonaną z tlenków metali (ich rodzaj zależy od technologii akumulatora) a anodą węglową o porowatej strukturze. Do uszkodzenia tak skonstruowanych ogniw dochodzi najczęściej w wyniku dekompozycji jego elementów. W obrazowym tłumaczeniu pojemność akumulatora stanowi sumę pojemności wielu cel, z których jest on zbudowany. Uszkodzenie, a więc wyłączenie z funkcjonowania określonej ilości cel zmniejsza pojemność całkowitą urządzenia powodując starty w jego efektywności, a tym samym budżecie jego użytkownika. Dlatego też dbanie o dobrą kondycję magazynu energii i zapewnienie mu optymalnych warunków pracy pozostaje w interesie inwestora.

Straty w magazynie energii – jak ich unikać?

Nie istnieją dobre praktyki, których zastosowanie sprawi, że magazyn energii przez cały okres jego użytkowania nie będzie wykazywał żadnych strat energetycznych, czy stopniowej degradacji ogniw, z których jest zbudowany. Niestety dostępne obecnie technologie akumulatorowe są pod tym względem niedoskonałe. Trzeba jednak wiedzieć, że użytkownicy na przykład domowych magazynów energii mogą mieć realny wpływ na rozmiary strat w akumulatorze. Co zatem ronić, aby odpowiednio zadbać o magazyn energii i jak najdłużej cieszyć się jego pełną efektywnością? Między innymi są to takie działania jak:

 • Zapewnienie magazynowi odpowiednich temperatur pracy i przechowywania utrzymujących się w granicach od 0 do 35 stopni Celsjusza, a najlepiej stałej temperatury oscylującej w zakresie 20-25 stopni;
 • Przechowywanie magazynu energii w zamkniętym pomieszczeniu bez dostępu warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz;
 • Instalacja akumulatora uwzględniająca brak bezpośredniego sąsiedztwa systemu ze źródłami ciepła;
 • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, szczególnie jeżeli magazyn energii dysponuje jedynie naturalną konwekcją w roli systemu chłodzenia;
 • Nie rozładowywanie całkowicie akumulatora i niepozostawianie go na dłuższy czas w stanie pełnego rozładowania;
 • Unikanie przeładowania magazynu energii, najlepiej przy wykorzystaniu systemu BMS kontrolującego parametry i pracę urządzenia;
 • Unikanie ładowania magazynu energii do 100% i rozładowywania do 0% w trybie bieżącym, pamiętając jednak, aby co kilka cykli zbalansować wszystkie ogniwa w akumulatorze poprzez jego pełne naładowanie;
 • Powierzenie instalacji systemu profesjonalnej firmie montującej magazyny energii, aby uniknąć ewentualnych błędów instalacyjnych mogących generować większe straty energetyczne, przegrzewanie się urządzenia i utratę gwarancji.

Magazyn energii podobnie jak większość urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, szczególnie tych wyposażonych w akumulator, wymaga odpowiedniej eksploatacji celem utrzymania jego początkowej wydajności i sprawności. Starty w magazynie energii po określonym czasie lub w określonym trybie jego użytkowania są niestety nieuniknione i wynikają z ograniczeń zastosowanej w jego produkcji technologii. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z akumulatorami różnego typu zdaje sobie zapewne sprawę z tych zależności. Uniwersalną poradą w zakresie redukowania wymiaru strat w magazynie energii, jest inwestycja w urządzenie wykonane w najnowszej technologii, która nie tylko zapewni większą wydajność systemu, ale również wyższą opłacalność magazynu energii połączonego z fotowoltaiką lub innym odnawialnym źródłem energii.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments