Towarowa Giełda Energii

Wszystko o: Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii S.A. jest prekursorem wdrażania innowatorskich rozwiązań z obszaru handlu energią we wszystkich postaciach. Towarowa Giełda Energii prowadzi rynki, pośrednicząc w transakcjach pomiędzy największymi odbiorcami, a producentami energii elektrycznej.

Główna zadania Towarowej Giełdy Energii

Towarowa Giełda Energii jest instytucją zaufania publicznego. Oferuje rynki towarowe, jednocześnie zapewniając wszystkim odbiorcom przejrzyste procedury w tym zakresie. Blokuje wszelkie procedery spekulanckie i zapewnia uczciwe, realistyczne, adekwatne do wartości ceny. Zadaniem Towarowej Giełdy Energii jest także pomoc wszystkim członkom i innym uczestnikom rynków. Z tego powodu osoby zarządzające Towarową Giełdą Energii przykładają olbrzymią wagę do stosowania nowoczesnych technologii i zapewniania innowacyjnych produktów.

Co można kupić bądź sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii?

W zakres działalności Towarowej Giełdy Energii wchodzi prowadzenie giełdy towarowej, na której przedmiotem obrotu mogą być:

  • prąd,
  • paliwa ciekłe i gazowe,
  • limity wielkości produkcji, głównie chodzi o produkcję elektryczną,
  • limity wielkości dotyczące emisji zanieczyszczeń,
  • możliwość nabyć praw majątkowych odnoszących się do świadectw pochodzenia,
  • prawa majątkowe, które nie są instrumentami finansowymi. Takie których cena zależy od ceny lub wartości przypisanych co do gatunku rzeczy,
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej.

Przedmiotem działalności Towarowej Giełdy Energii jest również prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia energii z OZE, biogazu rolniczego oraz sprawdzanie efektywności energetycznej.

Kiedy powstała Towarowa Giełda Energii?

W 1997 roku w Polsce uchwalono nowe prawo energetyczne. To doprowadziło do powstania nowych, wewnętrznych rynków energii elektrycznej i wdrożenia programów prywatyzacyjnych. Żeby kontrolować liberalizującą się w Polsce gospodarkę, w 1999 roku podjęto decyzję o założeniu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Kto był odpowiedzialny za powstanie Towarowej Giełdy Energii?

Za powstanie spółki odpowiedzialny był Minister Skarbu Państwa. Urzędujący wówczas Leszek Balcerowicz - w lipcu 1999 roku ogłosił przetarg na wybór konsorcjum, które utworzy i uruchomi giełdę energii w Polsce. Jego zwycięzcą została spółka pod przewodnictwem Elektrim SA. Konsorcjum, początkowo nazwane Giełdą Energii SA rozpoczęło swoją działalność 7 grudnia 1999 roku.

Towarowa Giełda Energii od pierwszych dni swojej działalności adoptowała na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu handlu energią elektryczną. Już po sześciu miesiącach od założenia konsorcjum, utworzono pierwszy w Polsce rynek spot dla energii elektrycznej. Kształtowane na nim ceny stały się punktem odniesienia w kontaktach handlowych.

Licencja Komisji Nadzoru Finansowego dla Towarowej Giełdy Energii

W 2003 roku Towarowa Giełda Energii uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego (wówczas Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) na prowadzenie giełdy towarowej. Nadzór prawny ze strony komisji zapewnia przepisowe funkcjonowanie rynku, a także chroni klientów przed działalnością spekulantów. Towarowa Giełda Energii jest jedynym podmiotem w Polsce, posiadającym taką licencję, co czyni prowadzony przez nią rynek jedynym wiarygodnym.

Od 2005 roku działa rejestr świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej, wyprodukowanej w OZE. Dwa lata później uruchomiono podobny rejestr dla Kogeneracji, czyli serc systemów wsparcia producentów energii w tych źródłach. W podobnym czasie uruchomiony został Rynek Praw Majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji, jak również inne podmioty, prawnie zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia mają możliwość handlowania prawami majątkowymi do tychże świadectw.

Jakie rynki są dostępne na Towarowej Giełdzie Energii?

W kolejnych latach Towarowa Giełda Energii uruchamiała kolejne rynki. W 2006 roku na bazie współpracy z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, powstał rynek spot dla uprawnień do Emisji Dwutlenku Węgla. Uczestnicy mogą handlować na nim jednostkami European Union Allowance. Dwa lata później otworzono Rynek Terminowy Energii Elektrycznej. To rynek z olbrzymim znaczeniem dla konsumentów ze względu na możliwości, jakie dają kontrakty terminowe. Ich zawieranie umożliwia ustalenie cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki temu zarówno sprzedawcy prądu, jak i odbiorcy są w stanie prognozować ceny i optymalizować koszty.

Od 2012 roku na Towarowej Giełdzie Energii dostępne są instrumenty terminowe towarowe, rozliczane przez dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E. Wiązało się to z powstaniem nowego rynku – Rynku Terminowego Towarowego. W ten sposób zainicjowano działalność giełdy gazu w naszym kraju. 31 grudnia 2012 roku otwarto rynek spot gazu.

Wcześniej, bo już na początku 2008 roku Towarowa Giełda Energii udostępniła swoim członkom nową aplikację maklerską - CONDICO Trade. Produkt, którego twórcą jest NASDAQ OMX, ułatwił wiele kontaktów i dodatkowo usprawnił działalność giełdy, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną i wiarygodną dla kontrahentów.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments