Żarówka LED

10 lat możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i paliwa gazowego w gospodarstwach domowych

Formalnie od 2007 roku Polacy mają prawo wybierać sprzedawcę energii elektrycznej i paliwa gazowego w gospodarstwach domowych. Z najnowszego monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec czerwca 2017 r. wynika, że liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii, wśród gospodarstwach domowych sięgnęła 511 035. Natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca drugiego kwartału 2017 r. odnotowano 108 134 zmian sprzedawcy gazu. Niezależni sprzedawcy zwracają uwagę na konieczność zwiększenia świadomości wśród klientów indywidualnych, którzy często nie wiedzą o prawie do wyboru sprzedawcy i możliwości zakupu prądu i gazu po niższych stawkach.

Proces zmiany sprzedawcy w przypadku energii elektrycznej i paliwa gazowego jest podobny. Po podpisaniu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy klient nie musi zajmować się formalnościami. Procedura jest bezpieczna, bezpłatna i nie powoduje przerw w dostawach.

– Formalnie sprzedawcę energii elektrycznej możemy zmienić od 10 lat, jednak ilość zmian zaczęła wyraźnie wzrastać dopiero w roku 2012. Na rynku pojawiła się wtedy luka umożliwiająca klientowi wygenerowanie oszczędności, a sytuacja ekonomiczna była na tyle korzystna, że zaczęli pojawiać się alternatywni sprzedawcy – mówi Damian Lindner, dyrektor ds. produktów w Energetycznym Centrum SA – spółce, która działa jako niezależny sprzedawca od 2011 roku.

Podobnie jak w przypadku zmiany sprzedawcy prądu, Polacy mogą też wybrać sprzedawcę błękitnego paliwa. W 2014 roku zmianie uległy rozporządzenia taryfowe, a także spadły ceny hurtowe zakupu gazu, co pozwoliło sprzedawcom alternatywnym rozszerzyć ofertę i zaproponować klientom indywidualnym konkurencyjne stawki na zakup paliwa gazowego. Obecnie na rynku gazowym działa kilkadziesiąt firm.

Wszyscy sprzedawcy gazu korzystają z dostaw od tego samego dystrybutora – Polskiej Spółki Gazownictwa – dlatego zmiana nie powoduje żadnego ryzyka związanego z przerwaniem dostaw paliwa gazowego. Korzystanie z usług nowego sprzedawcy, który zaoferuje niższe stawki za paliwo gazowe, nie spowoduje zmian w wysokości opłaty dystrybucyjnej. Ponadto na rynku gazu obowiązuje umowa kompleksowa, dlatego po zmianie nowy sprzedawca, podobnie jak dotychczas, będzie wystawiał jedną fakturę za zużycie i usługi dystrybucji. Bez zmian pozostaje również dotychczasowe pogotowie gazowe. Proces przypisania do nowego sprzedawcy trwa do trzech miesięcy.

Niektóre oferty umożliwiają obniżenie rachunków za paliwo gazowe nawet o kilka procent, co przy dużym zużyciu może generować znaczne oszczędności w budżecie domowym. Problemem na rynku niezależnych sprzedawców w Polsce jest wciąż niska świadomość klientów o prawie do wyboru. Brak dużych kampanii edukacyjnych powoduje, że wielu klientów wciąż nie wie o możliwości zmiany sprzedawcy prądu i gazu dla gospodarstwa domowego.

– Dotychczas sprzedawcę gazu zmieniło ponad 100 tys. gospodarstw domowych, a sprzedawcę energii elektrycznej – ponad 500 tys. Liczby te mogłyby być większe. Niestety, nie widzimy na tym polu zbyt dużego zaangażowania ze strony Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Energii (…). W Unii Europejskiej możliwość zmiany sprzedawcy jest znacznie mocniej promowana – mówi Damian Lindner.

Warto zwrócić uwagę, że rynek gazu na Zachodzie – po jego pełnym uwolnieniu oraz prawidłowej promocji możliwości zmiany – znacząco się rozbudował. Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie klienci w prosty i szybki sposób mogą wybrać nowego dostawcę, a zmiany mogą dokonać nawet przez Internet.

Energetyczne Centrum SA to jeden z pierwszych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej i paliwa gazowego dla gospodarstw domowych na polskim rynku. Posiada koncesję na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym nadaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka działa od 2011 roku i dostarcza usługi ponad 200 tys. klientów.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments