bon energetyczny 2024

Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Ile wyniesie?

W ramach przepisów związanych z mrożeniem cen prądu, rząd planuje wprowadzenie tzw. bonu energetycznego, który ma wspierać osoby, dotknięte ubóstwem energetycznym. Wysokość świadczenia ma być uzależniona od poziomu dochodów oraz ilości członków gospodarstwa domowego. Bon energetyczny ma obowiązywać w 2024 roku.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane w 2024 roku osobom o niskich dochodach, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz domostwom, które z uwagi na nadmetraż w przeliczeniu na osobę, nie mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Celem bonu energetycznego jest pomoc w pokrywaniu rachunków za prąd, w związku z niestabilną sytuacją na rynku energetycznym.

Dla kogo jest bon energetyczny?

Bon energetyczny w 2024 roku będzie przyznawany gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryteria dochodowe. Jednorazowe świadczenie przysługuje:

 • gospodarstwom jednoosobowym z dochodem miesięcznym nieprzekraczającym 2500 zł;
 • wieloosobowym, gdzie dochód na osobę nie może przekroczyć 1700 zł.

Świadczenie będzie również dostępne dla gospodarstw przekraczających te limity, ale jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, w ramach zasady "złotówka za złotówkę".

Ile wyniesie bon energetyczny?

Wartość bonu energetycznego jest zróżnicowana w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od tego, czy główne źródło ogrzewania jest elektryczne czy nie. Weryfikacja sposobu ogrzewania będzie obierała się na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość bonu energetycznego dla gospodarstw domowych niekorzystających z ogrzewania elektrycznego:

 • Gospodarstwo jednoosobowe: 300 zł
 • Gospodarstwo dwu- do trzyosobowe: 400 zł
 • Gospodarstwo cztero- do pięcioosobowe: 500 zł
 • Gospodarstwo sześcioosobowe i więcej: 600 zł

Bon energetyczny dla gospodarstw korzystających z ogrzewania elektrycznego:

 • Gospodarstwo jednoosobowe: 600 zł
 • Gospodarstwo dwu- do trzyosobowe: 800 zł
 • Gospodarstwo cztero- do pięcioosobowe: 1000 zł
 • Gospodarstwo sześcioosobowe i więcej: 1200 zł

Bon energetyczny - od kiedy?

Wnioski o wypłatę bonu będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Środki wypłacane będą jednorazowo, za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Gdzie i jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskować będzie można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wzór wniosku zostanie udostępniony przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej. We wniosku będzie trzeba podać dane:

 • identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu),
 • na temat dochodów członków gospodarstwa domowego,
 • informacje o głównym źródle ciepła,
 • numer rachunku płatniczego,
 • inne informacje pozwalające na ustalenie poziomu i weryfikacji dochodów.

Uwaga! Póki co, przepisy regulujące wprowadzenie bonu energetycznego nie weszły w życie, co oznacza, że aktualnie składanie wniosków o bon energetyczny nie jest jeszcze możliwe. Może się również okazać, że niektóre szczegóły związane z zasadami lub wysokością świadczenia ulegną modyfikacji. Wszystkie zmiany będziemy na bieżąco uwzględniać w treści artykułu.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments