Energa w pół roku osiągnęła przychód rzędu 13,4 mld zł

Energa w pół roku osiągnęła przychód rzędu 13,4 mld zł

Orlen podał swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 r. Jak się okazuje, osiągnął przychody na poziomie ok. 74,6 mld zł oraz 4,5 mld zł zysku. To głównie efekt konsolidacji wyników spółek Lotos i PGNiG, przejętych w 2022 r. Z kolei Grupa Energa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Orlen od 2020 r., odnotowała EBITDA na poziomie 2,61 mld zł w pierwszym półroczu 2023 r. To wzrost o blisko 30% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszym półroczu tego roku Grupa Energa może pochwalić się zyskiem netto w wysokości 1,42 mld zł. To o 35% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Produkcja i dystrybucja
  2. Więcej klientów
  3. Orlen spłaca zadłużenie

Produkcja i dystrybucja

Przychody grupy Energa w pierwszej połowie 2023 roku wzrosły o 41% rok do roku, osiągając wartość 13,43 mld zł. Na ich wysokość w sporej części wpłynęły rekompensaty (2,24 mld zł) od zarządcy rozliczeń w związku z ubytkiem przychodów od klientów. Ubytek był spowodowany objęciem klientów regulacjami dotyczącymi cen gazu, energii elektrycznej oraz stawek za usługę dystrybucyjną.

Na inwestycje Grupa przeznaczyła 1,73 mld zł, czyli o niemal 0,8 mld zł więcej niż w roku ubiegłym. Aż 54% z tych środków wydano na działalność Linii Biznesowej Dystrybucji.

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Energa wyprodukowała ok. 1,7 TWh brutto energii elektrycznej. Ponad połowa tej energii pochodziła z OZE, z naciskiem na hydroelektrownie i farmy wiatrowe.

Więcej klientów

Pod koniec pierwszego półrocza br. Grupa Energa obsługiwała 3,3 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej i odnotowała wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ponadto z myślą o klientach Energa zainwestowała we wskazanym okresie w modernizację 1470 km linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Orlen spłaca zadłużenie

W kontekście Energii warto nieco szerzej wspomnieć o wynikach Grupy Orlen, której Energa jest częścią już od 3 lat. W pierwszym półroczu 2023 r. zysk Grupy Orlen wyniósł 13,6 mld zł (rok wcześniej – 6,5 mld zł). Jednak, porównując kwartał do kwartału, przychody Grupy spadły o ponad 32%. Ograniczenie wzrostu przychodów było wynikiem spadających cen produktów, w tym niższych cen ropy naftowej niż rok temu.

Bardzo dobrą informacją z punktu widzenia koncernu jest fakt, że Orlen sukcesywnie zmniejsza swoje zadłużenie. W drugim kwartale spadło ono o 24,2 mld zł wobec poprzedniego roku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2023-09-05 21:06

No specjalnie to się nie narobili przy tych taryfach…..a i tak dostaną premie.