Faktury za gaz w kWh…czy aby na pewno?

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

1 sierpnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Co to oznacza dla odbiorców? M3 czy kWh?

Oznacza bardzo dużą zmianę, gdyż zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem od tego dnia wszyscy odbiorcy gazu powinni być rozliczani w zł za kWh, a nie jak jest dotychczas za zużyte m3. Czyli w tych samych jednostkach, w których są rozliczni za zużycie prądu.

Czy jest to dobra czy zła informacja z punktu widzenia nas, klientów?

Wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku, gdyż jeżeli cenę za prąd i gaz będziemy mieli sprowadzoną do wspólnego mianownika, łatwiej nam będzie porównywać koszt używania poszczególnych urządzeń. Będziemy rynek-gazumogli również porównać o ile kWh gazu jest tańsza od kWh prądu oraz ile płacimy za dystrybucję (przesył) poszczególnych mediów do naszych domów i firm.

Czy jednak na pewno już od 1 sierpnia br. będziemy otrzymywali rzeczywiste dane dot. zużycia gazu ziemnego w kWh. Niestety nie do końca … Nasze układy pomiarowo-rozliczeniowe (tzw. liczniki) nie są po prostu do tego dostosowane! Operator systemu dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa), który jest właścicielem liczników oraz dokonuje ich odczytu, będzie po prostu w dalszym ciągu sczytywał dane w m3, następnie przeliczy, w oparciu o kaloryczność gazu, jakie ilości gazu w jednostkach energii (czyli kWh) zostały przez nas pobrane.

1 m3 gazu – ile to w kWh?

Tak więc, do czasu kiedy nie zostaną nam założone nowe liczniki, dopiero po ustaleniu średniej kaloryczności gazu za dany miesiąc, będziemy mogli sobie policzyć ile kWh tego medium zużyliśmy. Dla naszych ogólnych wyliczeń możemy przyjąć, że 1000m3 = 11,1MWh, czyli 1m3 = 11, 1 kWh.

A jeśli nie chcecie sami przeliczać jednostek, to możecie skorzystać z naszego kalkulatora: gaz w m3 na gaz w kWh.

Najnowsze aktualności / recenzje

  1. Dla domowego odbiorcy wahania kalorycznosci są bez znaczenia. Natomiast odbiorcy przemysłowi, dla których kaloryczność paliwa gazowego ma istotne znaczenie, posiadają własne urządzenia (chromatografy), które umożliwiają bieżące monitorowanie kaloryczność. Niestety gorzej sytuacja wygląda w przypadku transportu, gdzie mamy do czynienia z ciśnienim rzędu 20-25 MPa lub temperaturą kriogeniczną tzn. poniżej – 150*C. No ale to już inna bajka.

  2. Tak to niestety prawda, że nabywca jest dymany na potęgę i trzeba coś z tym zrobić. To jest jawne oszustwo bo indywidualny odbiorca gazu nie ma możliwości sprawdzenia zużytych kWh .

Dodaj komentarz