globalny rynek mvhr

Globalny rynek MVHR będzie rósł!

Globalny rynek mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła (MVHR), według prognoz ekspertów, będzie systematycznie rósł. Szacuje się, że wartość rynku w 2031 roku wyniesie ponad 8 mld dolarów. Rekuperacja będzie zyskiwała na znaczeniu, głównie ze względu na rosnący nacisk na poprawę efektywności energetycznej.

Wartość rynku MVHR w okresie od 2023 do 2031 roku - prognozy

Jak wynika z danych raportu Global Energy Recovery Ventilator Market Outlook, ogólnoświatowa wartość rynku wentylacji z odzyskiem energii w 2022 roku sięgała ok. 3,5 miliarda USD. Eksperci prognozują, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rynku rekuperacji w okresie od 2023 do 2031 roku wyniesie ok. 9,7%. W efekcie, w 2031 roku jego skumulowana wartość ma sięgnąć 8,09 mld dolarów.

Dla porównania, całkowitą wartość rynku wentylacji, w 2022 roku oszacowano 27,61 mld dolarów. Do 2030 roku, ma ona wzrosnąć do ok. 50,26 mld dolarów. Oznacza to, że sama tylko wentylacja z odzyskiem ciepła będzie miała ok. 16% udział w globalnym rynku wentylacyjnym.

Co będzie wpływać na rozwój MVHR?

Autorzy raportu podają kilka kluczowych czynników, które będą napędzać rynek w najbliższym czasie. Za najważniejszy z nich można uznać potrzebę poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, determinowaną przez rosnące koszty energii oraz przepisy klimatyczne.

Tradycyjne metody wentylacji (m.in. wentylacja grawitacyjna) oznaczają istotne straty energetyczne - ciepłe powietrze z budynku jest wywiewane i bezpowrotnie tracone. Szacuje się, że straty w tym obszarze mogą wynieść od ok. 40% do 60% energii dostarczonej na potrzeby ogrzewania. Jednocześnie nowoczesne rekuperatory są w stanie odzyskać znaczną część tej energii - ich sprawność sięga nawet 95%. Oszczędności wynikające z odzysku energii mogą sięgnąć nawet 38% - 57%. Oprócz aspektów finansowych, za stosowaniem rozwiązań MVHR przemawiają przepisy zobowiązujące do poprawy efektywności energetycznej budynków. W Europie znowelizowana dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) zakłada, że od 2023 roku budynki administracji publicznej, a od 2028 pozostałe nowe budynki, będą musiały spełniać wymóg zeroemisyjności.

Znaczenie dla rozwoju rynku MHVR będzie miała także rosnąca świadomość ludzi w zakresie jakości środowiska wewnętrznego. Chodzi tu m.in. optymalizację wilgotności w budynkach, eliminację kurzu, grzybów i pleśni czy poprawę komfortu termicznego w celu zminimalizowania ryzyka dolegliwości wywoływanych przez niską jakość lub brak wentylacji w budynkach. Zalicza się do nich np. bóle głowy, zmęczenie, zmiany skórne czy choroby układu oddechowego.

Kluczowe trendy w rozwoju rynku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Według prognoz, w rozwiązaniach z zakresu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła największy nacisk będzie kładziony na jakość powietrza. Producenci będą stawiać na poprawę metod filtrowania i dostarczania świeżego powietrza do budynków. Wzrośnie rola m.in. filtrów wyłapujących drobiny smogu, pleśni, kurzu, lotnych związków organicznych, sierści zwierząt, a także mechanizmów zarządzania poziomem dwutlenku węgla czy wilgotności w pomieszczeniach.

Jednocześnie, według raportu, za wyznaczanie trendów będą odpowiedzialni wiodący producenci w sektorze, do których zalicza się m.in. Panasonic Corporation, LG Electronics, Johnson Controls, Fujitsu General Limited, Carrier Global Corporation czy Nortek Air Solutions.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments