Limit 2000 kWh - dla kogo? Limit na prąd a fotowoltaika i pompy ciepła

Limit 2000 kWh - dla kogo? Limit na prąd a fotowoltaika i pompy ciepła

W Polsce, jak i w całej Europie coraz bardziej odczuwalny jest kryzys energetyczny. Rekordowe ceny prądu i jego nośników sprawiły, że konieczne było podjęcie kroków zmierzających do utrzymania stabilności rynku energetycznego i ochrony jego wrażliwych uczestników. Większość krajów Europy zdecydowała się na oszczędzanie energii. W Polsce rząd postawił na limit zużycia energii elektrycznej w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Ile wynosi limit na prąd w 2023 roku?

Limit na prąd 2023 - jeden ze sposobów na kryzys energetyczny

Nasilający się w 2022 roku kryzys energetyczny przez wielu uważany za największy kryzys energetyczny od lat, a być może nawet największy w historii. Występujące od dłuższego czasu problemy energetyczne nasiliła wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje na rosyjskie paliwa, nałożone przez państwa Unii Europejskiej.

Trzeba bowiem wiedzieć, że Wspólnota w dużej mierze uzależniona jest od rosyjskich nośników energii. Aż ok. 40% gazu ziemnego w UE jest importowana z Rosji. Z tego kraju pochodzi również ok. 35% ropy naftowej i ok. 20% węgla wykorzystywanego w UE. Nic więc dziwnego, że embarga na rosyjskie paliwa natychmiast odcisnęły znaczące piętno na europejskich rynkach energetycznych.

W 2022 roku na giełdach w krajach Unii Europejskiej odnotowano historycznie wysokie ceny prądu. W sierpniu 2022 roku stawki w Niemczech i Francji chwilowo sięgnęły 1.000 euro za MWh. Na polskiej giełdzie, ceny kontraktów terminowych na 2023 rok w pewnym momencie wyniosły ponad 2.000 zł za MWh.

Skutki wojny to jednak niejedyna składowa kryzysu energetycznego. Swój udział w jego rozwoju miała również:

 • pandemia, która rozchwiała rynek energetyczny, najpierw wyhamowując gospodarki na świecie (a tym samym zmniejszając zużycie energii), a później wywołując boom, który zwiększył popyt na energię;
 • dotkliwa susza, która ograniczyła wydajność elektrowni wodnych w Europie,
 • kryzys klimatyczny, który podniósł ceny paliw kopalnych, wciąż mających spory udział w mixie energetycznym Europy i Polski.

Oszczędzanie i limit na prąd, czyli jak Europa walczy z kryzysem

Wysokie ceny prądu i jego ograniczona podaż sprawiały, że bezpieczeństwo energetyczne na przełomie 2022 i 2023 roku, oraz w kolejnych miesiącach stanęły pod znakiem zapytania. By zminimalizować ryzyko braków w dostępie do energii oraz by ograniczyć wydatki z nią związane, Europa postanowiła oszczędzać prąd.

Dla przykładu m.in. w Niemczech, Danii, Francji wprowadzono obowiązek obniżenia temperatur w biurach, urzędach czy centrach handlowych. Finlandia zachęca swoich obywateli do rzadszego korzystania ze smartfonów i krótszych kąpieli. Oprócz tego, w wielu krajach wprowadzono ograniczenia na nocne i reklamowe oświetlenie czy korzystanie z klimatyzacji w miejscach publicznych.

A jak to wygląda w Polsce? Podobnie - większość miast zdecydowała się m.in. na ograniczenie oświetlenia ulicznego, a także obniżenie temperatury w placówkach publicznych czy basenach. By zachęcić obywateli do oszczędzania, przygotowano dodatkowe rozwiązanie - limit na energię elektryczną na 2023 rok.

Tarcza solidarnościowa i limity na prąd - o co w tym chodzi?

W ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej polski rząd postanowił walczyć z kryzysem energetycznym kolejny raz zamrażając ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Oznacza to, że dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wybrani odbiorcy końcowi będą płacić za prąd w 2023 roku tyle, co w 2022 roku. Jest jednak jeden haczyk - niższa stawka nie będzie obowiązywała zawsze.

By zachęcić Polaków do oszczędzania, oraz ograniczyć wysokość rekompensat dla firm energetycznych, rząd wprowadził limit zużycia energii elektrycznej. Po jego przekroczeniu, każda nadmiarowa kilowatogodzina będzie już rozliczana według wyższych stawek.

Według rządowych wyliczeń, z tego rozwiązania w przyszłym roku skorzysta blisko 17 mln użytkowników grupy taryfowej G (przede wszystkim gospodarstwa domowe). Koszt tego narzędzia wyniesie ok. 23 mld zł.

Kto konkretnie może skorzystać z Tarczy Solidarnościowej? I jakie limity na prąd będą obowiązywać?

Limit zużycia energii elektrycznej - dla kogo?

Zgodnie z ustawą, na niższe ceny prądu w 2023 roku (do określonego limitu) mogą liczyć, tzw. odbiorcy uprawnieni, do których zaliczamy odbiorców kupujących energię na potrzeby:

 • gospodarstwa domowego,
 • garaży, pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych i lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania. We wszystkich tych przypadkach, w obiekcie nie może być wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domków i altan rekreacyjnych na ogródkach działkowych,
 • oświetlenia, zasilania dźwigów, węzłów cieplnych i hydroforni w budynkach mieszkalnych.

Wsparcie w postaci limitu na energię elektryczną w niższej cenie jest skierowane do podmiotów, które korzystają z taryfy G.

Nie każdy odbiorca uprawniony będzie mógł jednak liczyć na identyczny limit. Ustawa wyszczególnia kilka grup użytkowników taryfy G, których będą obowiązywać specjalne zasady. Mowa tu o:

 • rolnikach - osobach, które w dniu wejścia ustawy prowadziły gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzących innego typu działalności gospodarczej. Co istotne, w przypadku tej grupy energia objęta limitem musi służyć albo potrzebom mieszkalnym i rolniczym, albo tylko potrzebom rolniczym.
 • rodzinach wielodzietnych posiadających w dniu wejścia ustawy w życie Kartę Dużej Rodziny (wydawana jest dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci),
 • osobach niepełnosprawnych, posiadających w dniu wejścia ustawy w życie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynoszą limity na energię dla grup uprzywilejowanych i pozostałych?

Limity na prąd 2023 w Tarczy Solidarnościowej - ile wyniosą?

Według ustawy, wyjściowy limit zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, obejmujący większość odbiorców, wyniesie 2 MWh rocznie, czyli 2.000 kWh rocznie. Wyższy limit przewidziano dla wyszczególnionych wyżej uprzywilejowanych grup odbiorców - rolników, rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Warto podkreślić, że uprzywilejowane grupy nie będą mogły liczyć na wyższe limity z automatu. By go zwiększyć konieczne będzie wypełnienie kilku formalności.

Ile wyniesie limit na prąd dla rolników?

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, limit prądu dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej wynosi 3 MWh (3.000 kWh) rocznie.

Jaki jest limit na prąd z Kartą Dużej Rodziny?

Limit na energię elektryczną dla rodzin wielodzietnych (z minimum trójką dzieci) posiadających Kartę Dużej Rodziny również został ustalony na poziomie 3 MWh (3.000 kWh) rocznie.

Limit na energię elektryczną dla niepełnosprawnych - ile wyniesie?

Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ich rodziny obejmuje limit na prąd na poziomie 2.600 kWh (2,6 MWh) rocznie.

Wyższy limit na energię elektryczną. Jak go zdobyć?

Jeśli należymy do grupy odbiorców, którym przysługuje wyższy limit, by go otrzymać, musimy złożyć “Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”.

Dokument ten można składać papierowo lub elektronicznie, do obsługującego nas przedsiębiorstwa energetycznego. Przy czym, w przypadku umowy rozdzielonej (odrębnej na sprzedaż i dystrybucję) należy złożyć dwa oświadczenia, do każdego podmiotu świadczącego usługę.

Oprócz oświadczenia, rolnicy oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny będą musieli dostarczyć dodatkowe informacje:

 • rolnicy - numer decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok wraz z nazwą organu, który wydał decyzję oraz kopią tej decyzji.
 • rodziny z Kartą Dużej Rodziny -  numer karty oraz jej kopię.

Osoby niepełnosprawne nie mają obowiązku dołączać kopii orzeczenia o niepełnosprawności, jednak warto pamiętać, że zakład energetyczny ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu do wglądu, w celu weryfikacji.

Oświadczenia należy składać niezwłocznie po spełnieniu przesłanek uprawniających do wyższego limitu, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Limit zużycia energii elektrycznej - jakie ceny co po jego przekroczeniu?

Przyjęty w ustawie limit został ustalony na podstawie danych GUS z 2020 roku, według którego przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa 1996 kWh rocznie. Prawda jest jednak taka, że statystyki te nie muszą być aktualne - konsumpcja energii w Polsce i na świecie stale wzrasta. Co więc się stanie, jeśli nie zmieścimy się w limicie zużycia energii elektrycznej?

W takim przypadku każda nadwyżkowa kilowatogodzina zostanie przez zakład energetyczny rozliczona zgodnie ze stawkami za prąd obowiązującymi w 2023 roku. Wbrew obawom ekspertów, nie muszą być one dwu czy trzykrotnie wyższe niż dzisiaj. Rząd ma bowiem w zanadrzu kolejny projekt ustawy, dotyczący maksymalnej ceny energii elektrycznej.

Według informacji udostępnionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektowana “Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku” sprawi, że ceny energii w 2023 roku będą znacznie niższe, niż przewidywali eksperci. Zgodnie z przepisami, maksymalna stawka za energię dla gospodarstw domowych w 2023 roku ma wynieść 693 zł za MWh. I to właśnie po tej cenie ma być rozliczana energia zużyta poza limitem 2000 kWh.

Maksymalna cena energii elektrycznej

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, www.gov.pl

Uwaga! Maksymalna cena za prąd ponad limit 2000 kWh najprawdopodobniej dotyczy jedynie energii czynnej. Będzie zatem trzeba do niej doliczyć opłaty dystrybucyjne. Są to również stawki netto - to oznacza, będzie trzeba do nich doliczyć podatek VAT.

Rabat dla oszczędzających w ustawie o limicie zużycia energii

Według rządu wprowadzenie limitu na energię elektryczną ma zachęcać Polaków do jej oszczędzania. Dla tych, dla których to jednak za mało, przygotowano dodatkową zachętę w postaci upustu.

Zgodnie z ustawą, Ci odbiorcy, którzy od 01.10.2022 roku do 31.12.2023 roku zużyją nie więcej niż 90% energii zużytej w od 01.10.2021 roku do 31.12.2022 roku otrzymają upust w wysokości 10%. Rabat obejmie zarówno koszty energii czynnej, jak i opłat dystrybucyjnych, które odbiorca zapłacił w okresie od 01.10.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Od kiedy limit 2000, 2600, 3000 kWh?

Ustalone w ustawie limity na prąd będą obowiązywać przez cały przyszły rok, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Wyjątkiem będą te osoby, które zawarły ze sprzedawcą umowy z gwarancją stałej ceny. W ich przypadku, przepisy ustawy nie będą obowiązywać przez okres trwania umowy.

Limit 2000 kWh - na licznik czy gospodarstwo?

Część z Was może się zastanawiać, czy określony w Tarczy Solidarnościowej limit 2000 kWh obowiązuje na licznik, czy na poszczególne gospodarstwo domowe. Może się bowiem zdarzyć, że z jednego licznika będzie będą korzystać np. dwa gospodarstwa domowe. Co w takim przypadku?

Niestety, przepisy zakładają limit 2000 kWh na licznik (a konkretniej - na punkt poboru energii), a nie gospodarstwo domowe.

To oznacza, że budynki wielorodzinne, korzystające z jednego PPE i jednego licznika będą miały do wykorzystania jeden limit energii, bez względu na to, ile faktycznych gospodarstw domowych się w nim znajduje. Będzie to sporym problemem, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie wielopokoleniowe budynki, korzystające z jednego punktu poboru energii nie są rzadkością.

Limit 2000 kWh z Tarczy Solidarnościowej a fotowoltaika - co z prosumentami?

Zasady stosowania limitu na energię elektryczną budzą wciąż wiele wątpliwości. Szczególne obawy mają właściciele instalacji fotowoltaicznych. Jak pod względem prawnym wygląda kwestia “limit 2000 kWh a fotowoltaika”? Jak będzie stosowany limit na prąd przy fotowoltaice na starych zasadach? Co z limitem 2000 kWh przy fotowoltaice rozliczanej na zasadzie net-billingu? Oto najważniejsze kwestie związane z Tarczą Solidarnościową i fotowoltaiką.

Limit na prąd a fotowoltaika w net-meteringu (stare zasady)

W art. 8 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawodawca pochylił się nad stosowaniem limitu na energię przy instalacji PV. Zgodnie z przepisami, w przypadku odbiorcy uprawnionego, który jest jednocześnie prosumentem rozliczającym się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o OZE, limit zużycia energii elektrycznej jest naliczany po uwzględnieniu rozliczenia prosumenckiego.

Innymi słowy, limit 2000 kWh przy fotowoltaice zacznie być naliczany dopiero po wykorzystaniu całej energii oddanej do magazynu. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Posłużmy się przykładem właściciela instalacji PV, który ma do wykorzystania limit 2.000 kWh.

Prosument w ciągu roku oddał do sieci 3.000 kWh i pobrał z sieci 4.000 kWh energii. Po rozliczeniu w ramach systemu opustów, odzyska 2.400 kWh energii, co oznacza, że musiał dokupić z zakładu energetycznego 1.600 kWh. Oznacza to, że wykorzystał 1.600 kWh energii z przysługującego mu limitu 2.000 kWh.

Interpretację tę, w odpowiedzi na wiadomość z serwisu enerad.pl, potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Fotowoltaika a limit 2000 kwh - wariant z net-billingiem

A jak wygląda sytuacja prosumentów rozliczających się w net-billingu? Tu sprawa wygląda nieco inaczej. Jak wyjaśniło nam Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

W przypadku net-billingu, ponieważ nie ma magazynu, każda zużyta kWh wchodzi w limit.

Oznacza to, że ilość energii oddanej do sieci w net-billingu nie będzie miała wpływu na zwiększenie limitu na energię elektryczną. Każda pobrana kilowatogodzina będzie natomiast go zmniejszała. Zobrazujmy to na przykładzie prosumenta, któremu przysługuje limit na prąd 2000 kWh.

Prosument rozlicza się za pomocą net-billingu i przez rok oddał do sieci 3.000 kWh energii. Z zakładu energetycznego dokupił 4.000 kWh energii. Oznacza to, że wykorzystał cały przysługujący mu limit (2000 kWh) a pozostałe 2000 kWh dokupi po stawkach obowiązujących w 2023 roku.

Prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu na pierwszy rzut oka są zatem w gorszej sytuacji niż prosumenci korzystający ze starych zasad. Jednak jak zauważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wcale nie musi tak być:

Natomiast prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu, wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej odsprzedają do sieci po cenach rynkowych, a w ramach ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh.

Należy pamiętać, że wspomniana ustawa zamrozi ceny zakupu energii na niższym poziomie, jednak ceny sprzedaży prądu do sieci w 2023 roku będą podlegały prawom rynkowym. A to oznacza, że najprawdopodobniej będą robiły to, co do tej pory, czyli rosły. Net-billingowi prosumenci będą kupować taniej, a sprzedawać drożej, dzięki czemu kwestia limitu prądu i podwyżek cen nie powinna być dla nich uciążliwa.

Limit 2000 kWh a pompa ciepła. Czy będą ułatwienia?

Od momentu ogłoszenia wysokości limitów na energię elektryczną, tysiące osób, które zainwestowały w ogrzewanie elektryczne, zaczęło się obawiać czy w 2023 roku poradzą sobie z wysokością rachunków za prąd. Nawet bowiem w przypadku najbardziej oszczędnych energetycznie rozwiązań, takich jak pompy ciepła przyjęty pułap taniej energii byłby za niski. Podczas mroźnej zimy, 2000 kWh pompa ciepła może wykorzystać w 2-3 miesiące. Jak wygląda kwestia “limit 2000 kWh a pompy ciepła”? Czy Polaków ogrzewających się energią elektryczną pozostawiono samych sobie?

Niestety, pomimo apeli m.in. Polskiego Alarmu Smogowego, limit 2000 kWh przy pompie ciepła został utrzymany. Rząd zaproponował jednak inne wsparcie, czyli dodatek elektryczny. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Maksymalnie można otrzymać 1.500 zł - jest to jednorazowe wsparcie, przysługujące w 2023 roku. Wnioski o zapomogę można składać już od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wypłata środków powinna nastąpić do 31 marca 2023 roku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
21 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
heniek
heniek
2023-08-09 20:03

Wszędzie złodziejstwo
PV i pompa ciepła
w lecie gdy pompa nie pracuje a PV dają duże uzyski to złodzieje płacą za 1 kw 30 gr
zimą gdy panele produkują malutko trzeba kopić prąd po 1 zł za 1 kw
TAK SIĘ OPŁACA inwestować w PV i pompę ciepła
inwestycja nie zwróci się nigdy
tylko PIS będzie się chwalić odnawialną energią.

Dokładny
Dokładny
2023-06-27 20:24

Pani Emilio,

DOCENIAM zamieszczenie przykładów w tekście..

Cytuję: „Prosument w ciągu roku oddał do sieci 3.000 kWh. Jednocześnie pobrał z sieci 4.000 kWh energii, co oznacza, że musiał dokupić z zakładu energetycznego 1.000 kWh”.
To chyba nieprawda – wg reguły zwrotu prosumenckiego z 3000kWh wlanych przez prosumenta w sieć, operator oddaje prosumentowi 80% tj 2400kWh, zatem w w/w przykładzie oznacza to, że prosument musi dokupić 1.600 kWh energii z przysługującego mu limitu 2.000 kWh i do wyższych cen zostaje mu 400kWh a nie 1000kWh.

edyta
edyta
2023-06-21 10:43

Mam taka uwage – bedac prosumentem w net billingu de facto zuywam mniej energii bo jesli cos robie np. pranie w słoneczny dzien to de facto pobieram energie z paneli. Kiedys mialam srednie pobranie energii 11-12 kwh dziennie, a teraz przy panelach ma ok 2-3 kwh. To oznacza ze jednak pobieram mniej energii, a tym samym prawdopodobnie nie przekrocze limitu 2000 kwh?

Joanna
Joanna
2022-11-18 16:46

Czy rolnik ,właściciel paneli musi również wnioskować o zwiększenie limitu energii, nawet jeśli produkuje więcej ,niż 3000kw ?

Mirosław
Mirosław
2022-11-08 19:18

A co będzię jeśli w w dużym domu mieszka kilka rodzin w odrębnych gospodarstwach domowych i posiadają oddzielne liczniki na swoje nazwisko ale mieszkają pod tym samym adresem ??Czy punkt poboru energii będzie ten sam ?? Czy każda z tych rodzin będzie mogła skorzystać z limitu 2000kW ??

Helena
Helena
2022-10-25 06:01

Czy przysługuje dodatek dla prosumentów którzy ogrzewają dom kotłem elektrycznym i rozliczają się na starych zasadach taryfa g 12

Marcin
Marcin
2022-10-24 19:37

Niestety jak masz PV i pompę ciepła to dodatek do prądu się nie należy…..

Zenon
Zenon
2022-10-24 18:49

No wszystko niby jasne no ale co z ludźmi którzy mają płyty indukcyjne,.piekarniki, czy też ogrzewali się pośrednio przy pomocy ogrzewania podłogowego czy klimatyzacji?
Co za dureń wymyśla takie zasady bo czy jedna osoba w domostwie czy trójka to każdemu niby równo następne co będzie woda? I też podobne zasady, będzie trz na losować kto myje się w wodzie po kim? Geniusz nad tym siedział nie ma co.

Luna
Luna
2022-10-24 18:44

A co z osobami co nie mają gazu tylko wszystko na prąd, tego już nie wzięto pod uwagę

Darek
Darek
2022-10-23 20:25

Witam, czy dodatek dla ogrzewających prądem również dotyczy prosumentow będących na starych zasadach?

Robert
Robert
2022-10-23 14:19

Pani Emilio.
Proszę o jedno doprecyzowanie.
Jeden właściciel nieruchomości, płacę podatek rolny naliczony przez gminę.
Mam dwa przyłącza, dwa liczniki jeden w domu drugi na budynki rolne/gospodarcze.
W domu przyłącze jako prosument net mettering.
Gospodarcze na zwykły -G11
Pytanie.
Dom, zwiększenie jako rolnik 3000 kWh plus płatne po wykorzystaniu magazynu?
Gospodarczy, zwiększenie również jako rolnik?
Dziękuję, może być na priv mail.

Robert
Robert
2022-10-23 14:12

Pani Emilio, wreszcie ktoś poskładał w całość ważne informacje.
Puściłem to w świat.

Dudek
Dudek
2022-10-21 11:39

Mam fotowoltaikę i pompę ciepła za pierwszy rok 5800 kWh zapłaciłem a 7800 kWh mi zabrali bo tyle mi zostało . Czy mogę się starać o zapomogę a jeżeli nie to co robić z prądem którego mam za dużo

Robin
Robin
2022-10-21 09:29

Oświadczenie do 30.06.2022 (!) ? o przysługujących zwiększonych limitach?

Pompa Ciepła
Pompa Ciepła
2022-10-19 13:39

Nie wiem czy to może za oczywiste żeby o tym pisać, ale ja nie jestem w stanie tego zrozumieć: Dodatek elektryczny 1500zł rocznie? mięcznie?