Nowelizacja ustawy OZE pod RED II

Nowelizacja ustawy OZE pod RED II - jakie zmiany?

To już norma, że rząd co chwilę modyfikuje przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Ostatnio Sejm RP przyjął obszerną nowelizację ustawy o OZE. Zmiany uwzględniają liczne regulacje zawarte w unijnej dyrektywie RED II, dotyczące m.in. klastrów energetycznych, umów PPA, hybrydowych instalacji OZE oraz wirtualnych prosumentów. Nowelizację ustawy o OZE przyjęto 438 głosami „za”, na łączną liczbę 448 głosujących, 10 posłów natomiast wstrzymało się od głosu.

Przepisy z dyrektywy RED II w polskim porządku prawnym

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE, który głównie implementuje przepisy z dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego. Dyrektywa RED II, przyjęta w 2018 r., to próba sformalizowania celów polityki energetycznej Unii Europejskiej - w tym ekspansji rynku OZE. Dotyczy również wytwarzania pełnowartościowych produktów z odpadów z tworzyw sztucznych i przykłada dużą wagę do certyfikacji zgodnie ze standardami gospodarki obiegu zamkniętego.

Główny cel dyrektywy skupia się na zwiększeniu udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii w UE do co najmniej 32% do 2030 r. Poza tym dyrektywa RED II promuje rozwój technologii OZE, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biogaz i biomasa. Dyrektywa koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej krajów i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorach ciepłowniczym, chłodniczym i transportowym. Dąży do wspierania innowacji i badań naukowych w dziedzinie OZE i do ułatwienia dostępu do rynku energetyki odnawialnej.

Dyrektywa biopaliwowa - bo tak potocznie jest nazywana - to narzędzie służące poprawie jakości powietrza i w rezultacie - polepszeniu stanu zdrowia unijnej populacji. Została zaprojektowana tak, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne przez obniżenie zależności od importu energii spoza Unii Europejskiej i zmniejszyć koszty energii dla gospodarstw domowych i firm.

Nowelizacja przynosi zmiany

Nowelizacja OZE zwalnia z konieczności pozyskiwania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Zmiany wprowadzono także do koncepcji klastrów energetycznych, które mają znaczny potencjał dla rozwoju lokalnych społeczności, m.in. poprzez przyczynianie się do wzrostu zatrudnienia. Celem nowych przepisów jest zapewnienie systemowego wsparcia dla działalności klastrów, w tym zwiększenie inwestycji. To bardzo ważne także w kontekście Polski, która dzięki rozwojowi klastrów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii, ma szansę zredukować swoją zależność od paliw kopalnych i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Nowe regulacje obejmują również hybrydowe instalacje OZE, które muszą być skojarzone z magazynem energii. Podobnie przepisy dotyczą prosumenta lokatorskiego, produkcji i dystrybucji biometanu oraz zwiększenia mocy morskich farm wiatrowych.

Do nowelizacji ustawy o OZE wprowadzono też zapisy dotyczące modelu sprzedaży energii na zasadzie peer-to-peer (P2P) między prosumentami - przepisy dotyczące tego modelu mają wejść w życie z początkiem 2026 r. - i umów PPA. Obowiązkiem wytwórców energii z OZE z umowami tego typu będzie przekazanie informacji o kluczowych warunkach umowy Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Nowelizacja trafi do dalszych prac w Senacie. Jeśli Senat zaproponuje poprawki, zostaną one poddane pod głosowanie w Sejmie. Następnie dokument zostanie przedłożony prezydentowi RP.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments