kim jest prosument wirtualny

Kim jest prosument wirtualny?

Prosument wirtualny to jeden z typów prosumenta OZE. Inaczej niż pozostali prosumenci, wirtualny prosument nie musi dysponować własną, fizyczną instalacją OZE. Wyjaśniamy, jakie są zasady dla prosumenta wirtualnego i od kiedy obowiązują.

Kim jest prosument wirtualny?

Prosument wirtualny to osoba fizyczna lub firma, która nie posiada własnej instalacji fotowoltaicznej, ale może czerpać korzyści z energii odnawialnej poprzez zakup wirtualnego udziału w instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) zlokalizowanej w innym miejscu.

Możliwość rozdzielenia miejsca produkcji i miejsca konsumpcji energii z OZE to ukłon w stronę osób i podmiotów, które obecnie nie mają szansy skorzystać z przywilejów konsumenckich np. ze względu na brak miejsca do montażu. Mowa tu m.in. o:

 • mieszkańcach obiektów wielorodzinnych, które ze względu na ochronę konserwatorską nie mogą montować fotowoltaiki,
 • właścicielach lub zarządcach biurowców, którzy ze względu na konstrukcję nie mają miejsca na montaż instalacji,
 • mieszkańcach osiedlach “bliźniaków”, które nie dysponują odpowiednią ilością miejsca do montażu fotowoltaiki na gruncie czy dachu,
 • przedsiębiorstwach,
 • związkach wyznaniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • jednostkach użyteczności publicznej.

Chcecie dowiedzieć się kim jest prosument i jak jest rozliczany? Zajrzyjcie na te strony:

Prosument wirtualny – od kiedy?

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE mechanizm prosumenta wirtualnego miał zacząć obowiązywać dopiero od 2 lipca 2024 roku. Data ta była bezpośrednio powiązana z wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Aktualnie wiadomo jednak, że wdrożenie CSIRE opóźni się. System ma pojawić się dopiero w lipcu 2025 roku. To z kolei oznacza, że wejście w życie prosumenta wirtualnego będzie możliwe również dopiero w 2025 roku.

Prosument wirtualny - zasady funkcjonowania

 • Rozliczania prosumenta wirtualnego odbywa się zgodnie z aktualnymi zasadami rozliczenia fotowoltaiki dla klasycznych prosumentów.
 • Maksymalna moc instalacji wykorzystywanej przez prosumenta wirtualnego w jednym punkcie poboru energii (w ramach wynajmu lub zakupu udziałów w fizycznej instalacji) nie może przekroczyć 50 kW. Jednocześnie moc przypisanej instalacji OZE nie może przekroczyć mocy umownej w miejscu odbioru.
 • Cała energia wyprodukowana przez prosumenta wirtualnego jest odsyłana do sieci. W takim wypadku nie zachodzi więc tradycyjna autokonsumpcja, która pozwala zaoszczędzić na opłatach dystrybucyjnych. Prosument wirtualny zawsze płaci pełne opłaty dystrybucyjne, ale może może obniżyć koszt energii czynnej.
 • W przypadku, gdy z jednej instalacji OZE korzysta więcej niż jeden prosument wirtualny, konieczne jest zawarcie umowy regulującej współpracę i wyznaczającej tzw. reprezentanta prosumentów.
 • Na terenie gmin, na których działa farma wiatrowa, prosumenci wirtualni będą mogli wykupić w niej udziały. Właściciel farmy będzie miał obowiązek udostępnić do zakupu min. 10% mocy zainstalowanej.

Gdzie poza Polską działają prosumenci wirtualni?

Warto zauważyć, że rozwiązania proponowane przez posłów w postaci prosumenta wirtualnego i zbiorowego nie są nowością również w skali globalnej. Podobne opcje (z sukcesem!) funkcjonują w różnych krajach na całym świecie.

Dla przykładu w 2020 roku na Litwie uruchomiono pierwszą farmę fotowoltaiczną, w której można było kupić udziały (zwykle w postaci określonej liczby paneli) – co najmniej 1 kW i nie mniej niż 30 kW. Zgodnie z litewskim prawem, każdy mieszkaniec może wynająć lub zakupić część instalacji fotowoltaicznej wybudowanej w innym miejscu niż miejsce zużywania energii lub przez przez innych podmiot. Mamy tu więc do czynienia z prosumentem wirtualnym.

Inwestorzy są rozliczani miesięcznie, otrzymując rachunek uwzględniający ich lokalne zużycie oraz ilość wyprodukowanej energii. Jej nadmiar mogą wykorzystać w kolejnych miesiącach.

Podobne rozwiązania od dłuższego czasu funkcjonują też w Stanach Zjednoczonych w postaci np. kalifornijskiego programu MASH (ang. Multifamily Affordable Solar Housing). Opierają się one na założeniach zbliżonych do tych, które zaprezentowano w projekcie:

 • instalacja nie musi być własnością prosumenta i nie musi znajdować się na terenie jego nieruchomości,
 • prosument otrzymuje określony jej udział, z którego produkcja obniża jego rachunki za prąd.

Jak wynika z raportu “Prosumeryzm zbiorowy w USA. Wnioski i rekomendacje dla Polski”, oprócz Kaliforni, prosumeryzm zbiorowy rozwijany jest także m.in. w stanie Minnesota, Massachusetts czy w Nowy Jork.

 

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments