Odliczenie fotowoltaiki od podatku – dla kogo?

4.5 /5
(Ocen: 4)
Odnawialne Źródła Energii to rozwiązanie, korzystne z różnych względów. Z jednej strony, instalacje OZE, takie jak chociażby fotowoltaika, pozwalają realnie chronić środowisko naturalne, m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Z drugiej strony, inwestycja taka daje bezpośrednie korzyści ekonomiczne – chociażby obniżenie comiesięcznych rachunków za prąd czy ogrzewanie. Jednak czy dodatkowo możliwe jest odliczenie fotowoltaiki od podatku? Kto może z niego skorzystać? I na jakich warunkach?

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Fotowoltaika to sektor energetyczny, który ze względu na swój pozytywny wpływ na ekosystem, w ostatnim czasie mógł liczyć na specjalne względy w zakresie prawodawstwa i finansowania. Już od kilku lat podejmowane są różne działania zachęcające do inwestowania w to źródło energii – wprowadzono m.in. definicję prosumenta czy system opustów, pozwalający na rozliczanie energii na korzystnych warunkach. Pojawiło się też sporo narzędzi wspierających inwestorów pod względem ekonomicznym, takich jak niskooprocentowane kredyty czy dofinansowania do fotowoltaiki (dotacje, pożyczki).

Jednak czy fotowoltaikę można jeszcze odliczyć od podatku? Owszem! Prawo przewiduje ulgi podatkowe na fotowoltaikę i do dla różnych typów inwestorów.

Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną? Nawet 3.000 zł dopłaty do fotowoltaiki z programu Mój Prąd?

W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

Sprawdź ofertę fotowoltaiki

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – dla kogo?

Wsparcie finansowe w formie ulgi podatkowej na fotowoltaikę dostępne jest dla:

  • osób rozliczających się według skali podatkowej (17% i 32%), stosujących jednolitą stawkę podatkową (19%) bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych – w tym przypadku jest to tzw. ulga termomodernizacyjna, która swoim zakresem obejmuje różne przedsięwzięcia – również inwestycje w instalacje PV,
  • płatników podatku rolnego, którzy mogą odpisać część kosztów poniesionych na inwestycje proekologiczne w ramach ulgi inwestycyjnej,
  • czynnych podatników VAT, którym instalacja fotowoltaiczna posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczenie VAT z fotowoltaiki dostępne jest m.in. dla podmiotów gospodarczych.

W każdym z powyższych przypadków, odliczenie fotowoltaiki od podatku odbywa się na konkretnych zasadach. Jakich? Omówmy każdy z przykładów.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Jak już wspominaliśmy, osoby opodatkowane podatkiem PIT mogą skorzystać z odliczenia na fotowoltaikę w ramach tzw. ulgi na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, za takie można uznać zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odliczenie na fotowoltaikę w formie ulgi termomodernizacyjnej wprowadzono 01.01.2019 roku. Jest to data niezwykle ważna z punktu widzenia podatnika, gdyż odpisem mogą być objęte są wyłącznie inwestycje rozpoczęte po tej dacie.

Odliczenie fotowoltaiki od PIT – warunki

Upust przysługuje podatnikom podatku PIT, rozliczającym się według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego, którzy:

  • są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, przy czym musi to być dom już istniejący (ulga nie obejmuje budynków nowopowstających);
  • ponieśli koszty związane z termomodernizacją tej nieruchomości. Co istotne, nie ma tu znaczenia, czy wydatki zostały opłacone ze środków własnych czy też zaciągnięto na ten cel kredyt.

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z m.in. z zakupem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i przysługuje za rok, w którym poniesiono wydatek. Choć inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie, należy ją zakończyć przed upływem 3 lat, od poniesienia pierwszego wydatku.

Wysokość odliczeń

Odpis ograniczony jest limitem w wysokości 53.000 zł, który obowiązuje wszystkie nieruchomości i inwestycje podatnika. A zatem, nawet jeśli jesteście właścicielami kilku domów, w których przeprowadzicie prace termomodernizacyjne na łączną kwotę 80.000 zł, odliczyć będziecie mogli jedynie 53.000 zł za wszystkie inwestycje.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że kwota odpisu przysługuje osobno każdemu właścicielowi, a zatem w przypadku małżonków-współwłaścicieli łączna suma odpisów to aż 106.000 zł. Trzeba też wiedzieć, że jeśli suma odpisów przekroczy roczny dochód podatnika, reszta może zostać odliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek.

Podstawą do skorzystania z odliczenia podatkowego na fotowoltaikę jest zakup towarów i usług od podatników VAT. Wydatki należy zaś udokumentować fakturą VAT wystawioną na osobę, która chciałaby dokonać odliczenia.

Otrzymanie odpisu wymaga złożenia uzupełnionego załącznika PIT/O, gdzie w rubryce B, należy uzupełnić pole “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a “Mój prąd”

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak chociażby program “Mój prąd”. Obowiązuje jednak przy tym zasada, że wydatki, które pokryła dotacja nie mogą być już wliczone do kwoty podlegającej odpisowi.

A zatem, jeśli na instalację wydaliście 30.000 zł i otrzymaliście 3.000 zwrotu z “Mój prąd”, od podstawy opodatkowania możecie odpisać jedynie 25.000 zł.

Więcej na temat odliczeń inwestycji termomodernizacyjnych od podatku dochodowego, znajdziecie w naszym artykule “Ulga termomodernizacyjna 2020 – krok po kroku”.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Ulgą podatkową jest również objęta fotowoltaika dla rolnika. W tym przypadku upust przysługuje podatnikowi podatku rolnego (osobie fizycznej, prawnej lub podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej), który jest:

  • właścicielem gruntów,
  • użytkownikiem wieczystym gruntów,
  • posiadaczem samoistnym gruntów,
  • bądź jest posiadaczem gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Mechanizm pozwala na odliczenie od podatku rolnego 25% wydatków poniesionych na fotowoltaikę. Zalicza się do nich wszystkie udokumentowane (najlepiej za pomocą imiennych faktur) koszty obejmujące zakup i montaż instalacji. Odpisów można dokonywać przez maksymalnie 15 kolejnych lat, gdyż wysokość ulgi zwykle przewyższa roczny wymiar podatku rolnego.

Uwaga! Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie jest możliwe, jeśli całość lub część inwestycji sfinansowano za pomocą środków publicznych (np. dotacji).

Zwrot VAT – fotowoltaika dla firm

Zgodnie z prawem, jeśli czynny podatnik VAT zakupił towar lub usługę, który ma służyć wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym VAT, podatnik ten ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Innymi słowy, ma prawo do zwrotu VAT. Fotowoltaika dla firm jest objęta podatkiem w wysokości 23% i może być on w pełni odliczony.

Co więcej, instalacja fotowoltaiczna podlega również amortyzacji, dzięki czemu możliwe jest dodatkowe odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego – choć uzależnione jest to indywidualnych kwestii związanych z inwestorem.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – jak wpływa na opłacalność?

Ile można zaoszczędzić decydując się na odliczenie fotowoltaiki od podatku? Posłużmy się przykładem pana Kowalskiego, zarabiającego rocznie ok. 40.000 zł. W 2019 roku założył on instalację fotowoltaiczną o wartości 25.000 zł. Jeszcze w tym samym roku udało mu się otrzymać dotację w wysokości 3.000 zł z “Mój prąd”. A ponieważ inwestycja rozpoczęła się po 01.01.2019 roku, mógł też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W jego przypadku, wysokość odpisu od podstawy opodatkowania wyniosła 22.000 zł, a zwrot z podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wyniósł ok. 4.000 zł.

W efekcie, całkowity koszt instalacji to zaledwie 18.000 zł. Jeśli pan Kowalski rocznie płaciłby za prąd ok. 2.600 zł, inwestycja zwróciłaby mu się po około 5-6 latach. Bez ulgi, czas zwrotu wyniósłby około 8-9 lat.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku PIT

A jak wygląda to w przypadku ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym? Posłużmy się przykładem rolnika – pana Nowaka, który z własnych środków zakupił instalację o wartości 50.000 zł. W jego przypadku, wysokość ulgi wyniesie aż 12.500 zł. Zakładając, że co roku płaci 1.000 zł podatku rolnego, dzięki odliczeniu będzie z niego zwolniony przez 12,5 roku.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego.

Przy założeniu, że Pan Nowak płaciłby rocznie ok. 6.000 zł, po skorzystaniu z ulgi, całe przedsięwzięciu zwróci mu się po ok. 5 latach. Bez odpisu, czas ten byłby o ponad 2 lata dłuższy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku to zatem rozwiązanie, z którego warto skorzystać. Szczególnie, że w wielu przypadkach nie wyklucza ono skorzystania z innych form wsparcia takich jak np. dotacja. Dzięki temu, inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna i szybciej się zwraca.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments