fotowoltaika dla firmy

Fotowoltaika dla firm - Opłacalność, zasady, finansowanie

W każdej firmie, rachunki za prąd to spory, comiesięczny wydatek. Przeciętnie, stanowią one ok. 20% ogólnych kosztów przedsiębiorstwa, przy czym w zależności od branży, procent ten może być jeszcze większy. Jednocześnie to właśnie firmy jako pierwsze odczuwają rosnące ceny prądu i problemy z dostępnością energii m.in. podczas upałów. Rozwiązaniem, z powodzeniem stosowanym przez największe przedsiębiorstwa w Polsce, jest fotowoltaika dla firm. Na jakich zasadach działają instalacje fotowoltaiczne dla biznesu?

Fotowoltaika w firmie - rozliczenie. Nowe zasady

Do niedawna, największe triumfy święciła fotowoltaika dla domu. W sierpniu 2019 roku, tzw. pakiet prosumencki rozszerzył definicję prosumenta. W efekcie, od 2019 roku może nim być również przedsiębiorstwo wytwarzające energię na własny użytek, dla którego produkcja ta nie stanowi głównego przedmiotu działalności. To oznacza, że również i firmy objęła nowelizacja ustawy o OZE wprowadzające nowe zasady dla fotowoltaiki prosumenckiej w ramach tzw. net-billingu.

Firma prosument może zatem korzystać obecnie z jednego z dwóch typów rozliczenia:

  • Te przedsiębiorstwa, które zamontowały i zgłosiły fotowoltaikę przed 31 marca 2022 roku, mogą korzystać z mikroinstalacji na zasadzie net-meteringu (systemu opustów). Zgodnie z tym rozwiązaniem, nadwyżki wyprodukowanego prądu są odsyłane do sieci, aby mogły potem zostać odebrane w mało wydajnych okresach - nocą lub zimą. Wysokość odzysku, zależy od mocy instalacji. Odzyskać można 80% nadwyżek z fotowoltaiki o mocy do 10 kWp oraz 70% nadwyżek z fotowoltaiki dla biznesu o mocy większej niż 10 kWp, ale mniejszej niż 50 kWp.
  • Firmy, które zdecydują się na instalację PV po 1 kwietnia 2022 roku, docelowo będa korzystać z tzw. net-billingu. Zakłada on odsprzedaż energii do sieci, po cenach z giełdy energii (najpierw miesięcznych, później godzinowych).

Przedsiębiorstwa korzystające z systemów fotowoltaicznych o mocy większej niż 50 kW mogą natomiast sprzedawać energię z fotowoltaiki - sprzedawcy zobowiązanemu (w małej instalacji OZE), na podstawie umowy PPA lub w ramach aukcji OZE.

Możliwość skorzystania z tych opcji to duże ułatwienie dla firm. Ostatecznie, w zależności od profilu przedsiębiorstwa, może się okazać, że sprzedaż w ramach umowy PPA jest bardziej korzystna niż np. odsprzedanie wyprodukowanej energii na giełdzie. Aktualna sytuacja pozwala na najlepszy dobór rozwiązania, pod kątem opłacalności.

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy - na co zwrócić uwagę?

Jak najlepiej wykorzystać potencjał ekonomiczny, który oferuje fotowoltaika dla biznesu? Kluczem jest właściwie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna.

Wpływ na wydajność (a tym samym opłacalność) fotowoltaiki dla przedsiębiorstw ma kilka kwestii, takich jak m.in.:

lokalizacja - przeciętne nasłonecznienie w Polsce waha się od 1050 do 1160 kWh na m2 na rok. Ta sama instalacja wybudowana w różnych miejscach może wyprodukować inną ilość prądu;

zastosowana technologia - w zależności od rodzaju użytych podzespołów można osiągnąć różny uzysk energii. Dla przykładu, sprawność paneli polikrystalicznych to ok. 15%, a paneli monokrystalicznych - nawet powyżej 20%. Technologia ma też znaczenie jeśli chodzi m.in. o utratę mocy paneli w okresie użytkowania;

umiejscowienie instalacji - ważny jest kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych oraz ich orientacja względem południa, które posiada największy potencjał do produkcji prądu. Należy też zadbać o to, by miejsce montażu było jak najmniej zacienione.

Trzeba również pamiętać, że profil energetyczny przedsiębiorstwa różni się znacznie od profilu zużycia energii chociażby w gospodarstwach domowych. W większości firm, największa konsumpcja prądu ma miejsce za dnia - w tym samym czasie, gdy panele fotowoltaiczne produkują energię. Aby zapewnić zakładowi ciągłość w dostawach elektryczności i osiągnąć jak najszybszy zwrot z inwestycji należy zatem, dobrać taką instalację, która pokryje bieżące zapotrzebowanie, nie produkując zbyt wielkich nadwyżek. Dlaczego?

W przypadku fotowoltaiki dla firmy, pracującej w godzinach dziennych (np. 8:00 - 16:00) zbyt duże nadwyżki w produkcji energii obniżą opłacalność przedsięwzięcia. Jeśli takie przedsiębiorstwo będzie korzystać z systemu upustów w ramach systemu Prosument, musi się liczyć z tym, że części energii odesłanej do sieci nie będzie w stanie odzyskać. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w mniejszą instalację, która pokryje wyłącznie bieżące potrzeby. Net-metering może natomiast sprawdzić się w firmach pracujących na dwie lub trzy zmiany.

Wszystko zależy jednak od specyfiki samej firmy. Projekt instalacji warto więc zostawić specjalistom, którzy uwzględnią potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa oraz możliwości montażowe, dobierając optymalne rozwiązanie.

Fotowoltaika dla firm - opłacalność

Zastanawiasz się, jak wygląda kwestia opłacalności fotowoltaiki dla biznesu? Aby pokazać Ci, jak szybko Twoja instalacja się zwróci, posłużmy się przykładem średniej wielkości przedsiębiorstwa X.

Miesięczny rachunek za prąd w firmie X wynosi około 1.500 zł, co daje łączne koszty rzędu 18.000 zł rocznie i zużycie energii na poziomie ok. 30.000 kWh. Przedsiębiorstwo zdecydowało się zainwestować w fotowoltaikę, gdyż ma ku temu doskonałe warunki - dach budynku firmy skierowany jest korzystnie, na południe, co zwiększa uzysk z instalacji fotowoltaicznej dla biznesu.

Fotowoltaika dla firm - opłacalność.

Dla powyższych ustaleń okres zwrotu z inwestycji wynosi ok. 7 lat. Są to jednak dane wyłącznie szacunkowe, nie uwzględniające m.in. odliczeń z tytułu VAT. Co ważne, w zależności od wzrostu cen prądu w okresie eksploatacji, wielkości konsumpcji własnej energii i innych czynników, czas zwrotu z inwestycji może być zdecydowanie niższy i sięgnąć nawet ok. 4-5 lat.

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw a podatek

Fotowoltaika dla biznesu, oprócz wspomnianych wcześniej oszczędności bezpośrednich, niesie ze sobą jeszcze kilka innych ekonomicznych korzyści. Jakich?

Przede wszystkim, w przypadku fotowoltaiki dla firm możliwe jest odliczenie pełnego VAT-u, który dla instalacji fotowoltaicznych wynosi 23%. Dodatkowo, inwestycja w we własną elektrownię słoneczną jest również kosztem dla firmy, co oznacza możliwość dokonania odliczeń od podatku dochodowego.

Finansowanie fotowoltaiki dla firm - leasing, dofinansowanie

Jak można zauważyć, instalacja fotowoltaiczna może być jedną z korzystniejszych decyzji biznesowych. Dla wielu przedsiębiorstw problemem są jednak stosunkowo wysokie koszty wstępne inwestycji. Tych można jednak częściowo uniknąć. W jaki sposób? Jakie są opcje na sfinansowanie fotowoltaiki dla firm?

Jest kilka sposobów na pokrycie wydatków związanych z fotowoltaiką. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

środki własne,
komercyjny kredyt na fotowoltaikę dla firm,
dotacje i niskooprocentowane pożyczki rządowe i samorządowe,
leasing na fotowoltaikę.

Obecnie, przedsiębiorstwa zainteresowane produkcją czystej energii ze słońca na własne potrzeby najchętniej sięgają po jedno z dwóch ostatnich rozwiązań - dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm lub leasing instalacji fotowoltaicznej. Oto korzyści wynikające z każdego z tych rozwiązań.

Leasing na fotowoltaikę dla firm Dofinansowanie lub pożyczka ze środków publicznych
Zyski od momentu startu instalacji - oszczędności pokrywają raty leasingowe Niskie koszty zobowiązania
Minimum formalności Możliwość umorzenia części pożyczki
Brak konieczności angażowania własnych środków Dostępność dla MŚP i dużych firm
Mniejsze obciążenia podatkowe Stabilne warunki

Warto wiedzieć, że leasing to forma finansowania dostępna nie tylko u profesjonalnych podmiotów zajmujących się leasingiem (np. PKO Leasing), ale również bezpośrednio u firm fotowoltaicznych, zajmujących się montażem instalacji. Również jeśli chodzi o dofinansowanie, dostępnych jest kilka programów - m.in. Energia Plus.

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw to inwestycja długoterminowa, która może przynieść szereg korzyści - nie tylko ekonomicznych, ale również ekologicznych i wizerunkowych.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych dla biznesu

Fotowoltaika dla firm to stosunkowo szerokie pojęcie, pod którym kryje się kilka wariantów instalacji fotowoltaicznej. Jednym z kryteriów podziału jest moc zainstalowanego zestawu.

Rodzaj instalacji Moc Dla kogo? Uwagi
mikroinstalacja mniejsza niż 50 kWp domy, przedsiębiorstwa zużywające do ok. 47 000 kWh rocznie Najłatwiejsza do wdrożenia. Minimum formalności - bez pozwolenia na budowę. Koszt przyłączenia pokrywa zakład energetyczny.
mała instalacja od 50 kWp do 1 MWp podmioty z rocznym zużyciem od ok. 48 000 kWh do ok. 950 000 kWh - większość firm. Wymagane jest pozwolenie na budowę - dla instalacji o mocy od 150 kW. Wyprodukowaną energię ma obowiązek kupić, tzw. sprzedawca zobowiązany, ale można ją również sprzedać w ramach umowy cywilnoprawnej lub na aukcji OZE.
duża instalacja powyżej 1 MWp farmy fotowoltaiczne, branże energochłonne, ze użyciem powyżej 950 000 kWh Podobnie, jak w przypadku średniej instalacji wymagane jest m.in. pozwolenie na budowę i koncesja.

Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu można rozróżnić także pod względem współpracy z siecią energetyczną. W tym przypadku można wyróżnić:

  • instalację off-grid (wyspową), która nie jest podłączona do sieci. Ewentualne nadwyżki można magazynować za pomocą akumulatorów.
  • instalację on-grid - najbardziej rozpowszechnioną w Polsce, w której zestaw solarny jest podłączony do sieci energetycznej, gdzie przesyła całość lub część wyprodukowanej energii.

Największą niezależność energetyczną gwarantuje instalacja off-grid. Jednak ze względu na stosunkowo wysoki koszt wdrożenia (przeciętnie o ok. 40% większy niż w przypadku instalacji on-grid), jest ona wykorzystywana rzadko.

Dlaczego panele fotowoltaiczne dla firm to dobry pomysł?

Koszty związane z energią rosną w Polsce systematycznie - jak pokazują dane GUS, w ciągu ostatnich 15 lat zwiększyły się one o blisko 140%. W 2022 roku przekroczyły jednak historyczne granice - sierpniu sięgnęły nawet 2.000 zł/MWh. We wrześniu pierwsze firmy otrzymały informacje o nowych stawkach, byłyby wyższe o ok. 500%.

I chociaż w 2023 roku ceny prądu dla małych i średnich firm mają zostać zamrożone do poziomu 785 zł/MWh wraz z opłatami za dystrybucję będą stanowić poważne obciążenie dla wielu przedsiębiorstw. Trzeba też pamiętać, że sztucznego obniżania cen nie będzie można stosować przez cały czas.

Sposobem na uniezależnienie się od wahań cen energii są panele fotowoltaiczne dla firm. Oto, co możesz dzięki niej zyskać.

Kontrola nad wydatkami - Inwestycja w indywidualną elektrownię słoneczną, wytwarzającą prąd na własne potrzeby, pozwala na lepsze zaplanowanie budżetu. Nie będzie już ryzyka, że wydatki na energię, z dnia na dzień drastycznie się zwiększą.

Samodzielność energetyczna - Fotowoltaika w firmie to również gwarancja, że w przypadku upałów, przedsiębiorstwo nie zostanie odcięte od energii. Ograniczenia dostaw prądu dla większych firm będą się zdarzać coraz częściej. Dzięki fotowoltaice nie będą już jednak problemem, gdyż to instalacja zapewni firmie niezbędną energię.

Oszczędności - Opłacalność inwestycji, to dla każdego przedsiębiorstwa kluczowa kwestia. Fotowoltaika dla biznesu, w zależności od zużycia i sposobu finansowania, zwraca się po kilku latach. Potem zaczyna już generować czysty prąd i czysty zysk.

Budowanie wizerunku - Kwestie ochrony środowiska są obecnie wyjątkowo ważne dla konsumentów - coraz chętniej sięgają oni po produkty stworzone w ekologiczny sposób. Przedsiębiorstwa korzystające z OZE, są postrzegane jako bardziej świadome i odpowiedzialne w kwestii środowiska, co przynosi wymierne korzyści.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments