fotowoltaika dla rolnictwa

Fotowoltaika dla rolnika

Energetyka słoneczna to ekologiczne rozwiązanie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród różnych odbiorców energii elektrycznej. Po fotowoltaikę chętnie sięgają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy firmy. Sporo zyskać na niej mogą jednak również gospodarstwa rolne. Co daje fotowoltaika dla rolnika?

Fotowoltaika dla rolnika 2021 - lekiem na ceny prądu?

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce funkcjonuje około 1,5 mln gospodarstw rolnych. Ich przeciętne zużycie energii jest zdecydowanie większe niż w przypadku przeciętnego domostwa i waha się w przedziale od ok. 5 000 do ok. 22 000 kWh na kwartał. W zależności od profilu takiego gospodarstwa, konsumpcja energii na cele produkcyjne pochłania od 60 do 90% całego zużycia.

Przykładowe zużycie prądu w gospodarstwach rolnych.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych projektu Ozerise

Skąd takie wyniki? Urządzenia używane w wytwórstwie rolnym pobierają bardzo duże ilości energii, pracując przez wiele godzin w ciągu doby (niektóre przez całą dobę - np. chłodnia). Dodatkowo postępująca mechanizacja gospodarstw sprawia, że w przyszłości ilość pochłanianego prądu będzie rosnąć.

Gdy weźmiemy pod uwagę ten trend i uwzględnimy ceny prądu w Polsce, które w ciągu ostatnich ostatnich kilkunastu lat wzrosły o niemal 140%, prognozy dla rolników mogą nie rysować się zbyt kolorowo. Tylko w 2020 roku, przeciętne rachunki dla odbiorców taryfy G zwiększą się o ok. 12%. Ci rolnicy, którzy korzystają z taryfy C (biznesowej), mogą jednak zapłacić jeszcze więcej. Szczególnie, że rok 2021 przyniósł nową opłatę mocową, która podniesie koszty energii dla podmiotów gospodarczych o kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Sposobem na zapanowanie nad kosztami energii może być fotowoltaika w gospodarstwie rolnym , która promienie słoneczne przekształca w tani, w 100% odnawialny prąd.

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym - korzyści

Co mogą zyskać rolnicy, którzy zdecydują się na inwestycję w panele fotowoltaiczne? Korzyści jest wiele - oto najważniejsze z nich.

Niższe koszty działalności - wiele gospodarstw rolnych to prężnie działające przedsiębiorstwa, którym zależy na minimalizacji kosztów. Dzięki fotowoltaice, rachunki za prąd, stanowiące około 20% całych kosztów działalności, mogą spaść nawet o 90%!

Niezależność energetyczna - instalacja fotowoltaiczna w znacznym stopniu “uodparnia” jej użytkowników na wahania cen energii. Panele fotowoltaiczne są w stanie wydajnie produkować prąd nawet przez 25-30 lat, zapewniając wydatki zbliżonej wysokości.

Ochrona środowiska - rolnicy to grupa społeczna, która najszybciej i najdotkliwiej odczuwa problemy klimatyczne. Dzięki fotowoltaice mogą oni realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. 1000 kW energii z fotowoltaiki ogranicza ilość CO2 o 812 kg.

Wykorzystanie nieużytków - większość gospodarstw rolnych dysponuje obszarami, które nie są w żaden sposób wykorzystywane (np. dachy obór, wiaty). Fotowoltaika pozwala zagospodarować nieużytki w taki sposób, by zaczęły przynosić zyski.

Ulgi podatkowe - fotowoltaika to rozwiązanie promowane przez państwo. Dzięki temu, rolnicy, którzy zainwestują w fotowoltaikę, część poniesionych kosztów mogą odliczyć od podatku rolnego. Możliwe jest także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycja w wizerunek - gospodarstwa inwestujące w nowoczesne, ekologiczne technologie są lepiej postrzegane przez potencjalnych kontrahentów i klientów. Fotowoltaika może więc pomóc w dalszym rozwijaniu gospodarstwa.

Panele fotowoltaiczne dla rolników - czym powinny się charakteryzować?

Omawiając temat fotowoltaiki w rolników, warto podkreślić, że nie wszystkie instalacje będą w równych stopniu nadawały się do montażu w gospodarstwach rolnych. Dlaczego?

Warunki panujące na obszarach, na których prowadzana jest działalność rolnicza, są dość specyficzne. Z racji wykorzystywania m.in. nawozów czy też prowadzenia hodowli zwierzęcej, stężenie niektórych związków chemicznych, takich jak np. amoniak czy mgła solna, na obszarach rolnych może być podwyższone. Urządzenia wykorzystane w instalacji fotowoltaicznej dla rolnika (np. panele fotowoltaiczne), powinny więc uwzględniać większą odporność na te substancje. W przeciwnym wypadku, może się okazać, że będą zużywać się szybciej bądź zostaną uszkodzone.

Szukając wykonawcy, warto zatem zwrócić uwagę na to, czy firma posiada właściwe urządzenia w ofercie.

Fotowoltaika dla rolnictwa - opłacalność

Jak już wspominaliśmy, fotowoltaika w gospodarstwie rolnym jest w stanie znacznie obniżyć rachunki za prąd. O ile dokładnie? Pokażemy to na przykładzie.

Państwo Kowalscy prowadzą średniej wielkości gospodarstwo rolne. Ich całkowite zużycie energii, uwzględniające pobór energii przez urządzenia gospodarcze oraz domowe, wynosi ok. 11 500 kWh rocznie. Średni rachunek za prąd w tym okresie sięga w ich przypadku 7.000 zł. Ze względu na dogodne rozmieszczenie dachu (kierunek południowy), rodzina Kowalskich zdecydowała się zainwestować w fotowoltaikę.

Fotowoltaika dla rolnika - opłacalność.

Nawet przy uwzględnieniu mniejszego opustu (70%) zarezerwowanego dla instalacji powyżej 10 kWp, dla powyższego przykładu, oszczędności w ciągu 25 lat (na okres gwarancji paneli) wyniosą ok. 170.000 zł. Inwestycja o podobnych parametrach powinna się zwrócić w ciągu około 7-8 lat. Czas ten może się jednak skrócić, jeśli ceny prądu wzrosną o więcej niż 4% (co w obliczu statystyk energetycznych jest bardzo prawdopodobne). Kowalscy mogą liczyć na szybszy zwrot z inwestycji również wtedy, gdy zdecydują się sięgnąć po dotacje na fotowoltaikę dla rolników lub skorzystają z ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - fotowoltaika dla rolnika

Rolnicy, którzy zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę mogą skorzystać z szeregu ułatwień zagwarantowanych przez państwo. Jednym z nich są odliczenia od podatku rolnego. Tak zwana ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne przysługuje podatnikowi podatku rolnego (np. osobie fizycznej, spółce), która jest:

właścicielem gruntów,
użytkownikiem wieczystym gruntów,
posiadaczem samoistnym gruntów,
posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę. Upust obejmuje zarówno wydatki związane z zakupem, jak i montażem instalacji - konieczne jest jednak posiadanie rachunków i faktur, potwierdzających koszty.

O ulgę inwestycyjną na panele fotowoltaiczne można ubiegać się już po zakończeniu przedsięwzięcia. Odliczenie dotyczy podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której przeprowadzono inwestycję. Odpisów można dokonywać nie dłużej niż 15 lat. Jak to wygląda w praktyce? Posłużmy się znów przykładem państwa Kowalskich.

Ich instalacja, wraz z montażem kosztowała ok. 43.000 zł. Ulga w tym przypadku wyniesie zatem 25% z tej kwoty, czyli ok. 10.750 zł. Jeśli do tej pory podatek rolny, który płacili wynosił 750 zł, dzięki uldze inwestycyjnej przez 14 lat będą z niego zwolnieni.

Uwaga! Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych.

Fotowoltaika dla rolnika - jaki VAT? Czy rolnik może odliczyć VAT od instalacji fotowoltaicznej?

Kwestia wysokości VAT na fotowoltaikę jest istotna, szczególnie dla tych rolników, którzy płacą ten podatek. Wysokość VAT dla fotowoltaiki dla rolnika, zależy od przeznaczenia instalacji. O ile zasilane z niej będą wyłącznie urządzenia domowe, obowiązuje VAT w wysokości 8%.

Rolników, którzy będą wykorzystywać fotowoltaikę na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obowiązuje 23% stawka VAT. Jest jednak dobra wiadomość - uprawnieni do tego rolnicy mogą go w całości odliczyć.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Jeśli chodzi o środki na finansowanie instalacji fotowoltaicznej, osoby posiadające gospodarstwo rolne są na uprzywilejowanej pozycji. Zwykle obejmują ich bowiem nie tylko dotacje na fotowoltaikę dla rolników sensu stricto, ale również dofinansowanie przeznaczone dla osób fizycznych. Oto zestawienie programów, z których mogą skorzystać - w zależności od tego, jaki charakter ma prowadzone przez nich gospodarstwo.

Program Mój prąd Agroenergia Czyste powietrze Modernizacja gospodarstw rolnych
Dla kogo Osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym Rolnicy indywidualni; wielkość gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, działalność musi być prowadzona min. 5 lat Osoby, będące właścicielami domów jednorodzinnych Rolnik, prowadzący działalność zarobkową, a także rolnik posiadający gospodarstwo min. 1 ha lub kierujący tym gospodarstwem.
Moc instalacji 2 - 10 kW Max. 50 kW Max. 40 kW brak ograniczeń
Forma wsparcia Bezzwrotna dotacja Bzzwrotna dotacja Pożyczka, bezzwrotna dotacja Dotacja
Zakres wsparcia Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Budowa i przyłączenie m.in. nowej instalacji fotowoltaicznej M.in. zastosowanie OZE - np. fotowoltaiki Zakup instalacji, z której energia zostanie wykorzystana do prowadzenia działalności
Kwota wsparcia Max. 3.000 zł 10-30 kW – do 20 proc. wartości inwestycji, nie więcej niż 15 tys. zł,
30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 tys. zł.
Dotacja - od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka uzupełniająca - od 10 do 70% kosztów. Nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (60% dla młodych rolników). W zależności od obszaru programu: max. 900, 500 lub 200 tys. zł.
Terminy Wnioski papierowe i online - nabór ciągły ogłaszany przez NFOŚiGW Wnioski składa się przez generator wniosków. Należy także złożyć wersję papierową. Nabór ciągły ogłaszany przez NFOŚiGW Nabór ciągły, wnioski składane online. Szczegółowe terminy zależą od WFOŚiGW. Wnioski w wersji papierowej, składane do lokalnych biur ARiMR.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że łączenie programów nie zawsze jest możliwe.

Rolnicy, to grupa zawodowa, której przyszłość uzależniona jest od stanu środowiska naturalnego. Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym może być ich wkładem w ochronę dóbr naturalnych i jednocześnie inwestycją w dalszy rozwój gospodarstwa.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Sebastian
Sebastian
2020-08-13 10:28

„Ich instalacja, wraz z montażem kosztowała ok. 43.000 zł. Ulga w tym przypadku wyniesie zatem 25% z tej kwoty, czyli ok. 10.750 zł. Jeśli do tej pory podatek rolny, który płacili wynosił 750 zł, dzięki uldze inwestycyjnej przez 14 lat nie będą z niego zwolnieni.”
czy na pewno powinno byc ze „nie będą…” czy ze „będą z niego zwolnieni”