prezydent podpisał nowelizację

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obniżeniu cen prądu

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy o cenach prądu. Nowe prawo przywraca prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wyłączność do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Jakie będą ceny prądu w 2019?

Kancelaria prezydenta poinformowała o tym, że w poniedziałek 4 marca, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o obniżeniu cen prądu. W przeciwieństwie do pierwszych założeń, które znalazły się w ustawie z 28 grudnia, nowelizacja przywraca prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii. Wcześniej zakładano, że dystrybutora i operatora przesyłowego mają obowiązywać w 2019 roku stawki opłat na poziomie obowiązującym 31 grudnia 2018 roku. Jednak wzbudziło to duże wątpliwości zarówno prezesa URE Macieja Bando jak i Komisji Europejskiej wskazujących, że jest to potencjalna ingerencja w uprawnienia regulatora rynku energii.

Na czym polegają zmiany wprowadzone przez nowelizację?

Ustawa o zamrożeniu cen prądu z 28 grudnia 2018 roku zmniejszyła m.in. akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh i obniżyła o 95 procent opłatę przejściową (płaconą przez jej odbiorców w rachunkach). Dodatkowo, ustaliła ona również ceny dla odbiorców końcowych w 2019 roku na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Różnicę między rynkową ceną zakupu, a ceną ustaloną dla odbiorcy końcowego regulować ma specjalnie powołany w tym celu Fundusz Wypłaty Różnicy Cen. Zasilany ma on być w 80 procentach ze sprzedaży uprawnień do emisji CO², gdzie dyrektywa unijna jasno określa, że 50 procent w ten sposób zdobytych pieniędzy powinna zasilać zieloną energię.

Co zmieniła nowelizacja ustawy? Przede wszystkim ceny stosowane przez sprzedawców energii dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w tym roku albo zatwierdzonej przez prezesa URE taryfie z 31 grudnia 2018 roku, albo w przypadku gdy cena ustalona jest w inny niż taryfa sposób, obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 roku. Dzięki temu ustawa obejmuje wszystkie rodzaje umów zawierane pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu, a odbiorcą końcowym, przez co zwrot różnicy w cenie nie będzie udzielany selektywnie, ale wszystkim odbiorcom. Czyli z tej możliwości będą mogli korzystać także odbiorcy końcowi niekorzystający ze spółek obrotu, ale kupujący energię elektryczną na własną rękę np. na giełdzie lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego.

Nowe przepisy przywracają wspomniane już wcześniej ustalanie stawek przez regulatora, czyli prezesa URE. Nowelizacja ustawy precyzuje również w jaki sposób należy obliczyć średnioważoną cenę energii na rynku hurtowym, a także to, że marża danego podmiotu uzależniona jest od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wielkości te będą niezbędne do obliczenia wysokości należnego zwrotu różnicy ceny, jaką dostanie sprzedawca energii.

Szerzej o samej nowelizacji przeczytacie: Ustawa o obniżeniu cen prądu została znowelizowana!

Najważniejsze zmiany dotyczące cen prądu wejdą w życie z chwilą opublikowania ustawy, natomiast pozostałe zaczną obowiązywać po 14 dniach.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments