ostrzeżenie wykrzyknik

PSG – URE nie zatwierdził nowego cennika spółki!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowej taryfy zgłoszonej przez Polską Spółkę Gazownictwa. Nowy cennik miał dotyczyć dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Skąd taka decyzja Urzędu?

Jak podaje URE w komunikacie, sprzedawca gazu złożył wniosek o zatwierdzenie nowego cennika 28 kwietnia 2017 roku. Chodziło konkretnie o zmianę cen w taryfie nr 5 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Nowe stawki miałyby obowiązywać do końca bieżącego roku, czyli 31 grudnia.

A skąd taka decyzja? Sięgnijmy do źródła, czyli treści komunikatu:

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Prezes URE uznał, iż planowane przez przedsiębiorstwo koszty prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych nie mogą być uznane za koszty uzasadnione, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Jednocześnie ustalone na ich podstawie stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych nie zapewniają ochrony interesów odbiorców przed ich nieuzasadnionym poziomem.

(źródło: ure.gov.pl)

Od jakiegoś czasu PSG, która należy do PGNiG, szumnie zapowiadała inwestycje w rozwój infrastruktury gazowej na terenie całego kraju. Teraz wiemy już, w jaki sposób chciała je sfinansować - zawyżając cenę błękitnego paliwa. Co w takim razie stanie się z planami Spółki?

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments