struktura paliw

Struktura paliw zużytych do wytworzenia prądu - który sprzedawca w 2019 był najbardziej ekologiczny?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprzedawcy energii mają obowiązek informowania o strukturze paliw i innych nośników do wytworzenia energii elektrycznej, sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawdźmy zatem, z jakich źródeł sprzedawcy najczęściej pozyskiwali energię elektryczną w 2019 roku oraz, który z nich był najbardziej ekologiczny?

Sprzedawcy mają obowiązek informowania o strukturze paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) w terminie do 31 marca, sprzedawca powinien przekazać odbiorcom informację na temat struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytwarzania energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Przy czym, zgodnie z zapisami Rozporządzenia, wiadomości na ten temat powinny znaleźć się na dostarczonej odbiorcom fakturze za energię, a także na stronie internetowej sprzedawcy oraz na sporządzonych przez niego materiałach promocyjnych.

Co ważne, sprzedawcy energii mają także obowiązek podania informacji o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia sprzedawanej przez siebie energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Struktura paliw 2019 - jak przedstawia się w przypadku poszczególnych sprzedawców?

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez poszczególnych sprzedawców energii w 2019 roku przedstawia się w następujący sposób dla:

PGE Obrót S.A.:

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez PGE

(źródło: PGE; opracowanie: enerad.pl)

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku:

informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko PGE

(źródło: PGE)

Tauron Polska Energia S.A.:

struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez Tauron

(źródło: Tauron; opracowanie: enerad.pl)

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron Polska Energia S.A. w 2019 roku:

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Tauron

(źródło: Tauron)

Energa-Obrót S.A.:

struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez Energa

(źródło: Energa; opracowanie: enerad.pl)

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energa-Obrót S.A. w 2019 roku:

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Energa

(źródło: Energa)

Enea S.A.:

struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez Enea

(źródło: Enea; opracowanie: enerad.pl)

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Enea S.A. w 2019 roku.

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Enea

(źródło: Enea)

innogy Polska S.A.:

struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez innogy

(źródło: innogy; opracowanie: enerad.pl)

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez innogy Polska S.A. w 2019 roku:

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko innogy

(źródło: innogy)

Analiza informacji podanych przez sprzedawców energii

Jak wynika z analizy informacji podanych przez poszczególnych sprzedawców energii, nadal głównym źródłem, z którego produkuje się prąd jest węgiel brunatny lub kamienny, co ma bardzo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Najwięcej paliwa w postaci węgla zużywała w 2019 roku firma PGE Obrót S.A. (udział dla węgla kamiennego to 43,1% natomiast dla węgla brunatnego 46,2%).

Pamiętajmy jednak, że na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska została zobowiązana do osiągnięcia minimum 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku (na poziomie unijnym było to 20%). Natomiast w ramach nowej unijnej strategii energetycznej do 2030 roku przyjęto, że udział OZE w unijnej elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie da łącznie 32%. Zgodnie z przedstawionym projektem „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030” (w ramach realizacji tego unijnego celu) Polska deklaruje osiągnięcie do 2030 roku 21% udziału w finalnym zużyciu energii brutto (łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe). Przy czym, przyjmuje się, że tylko w samej produkcji energii elektrycznej, udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do ok. 27% (czyli oznacza to, że będzie dwukrotnie większy niż teraz).

Z naszego rankingu wynika, że wśród największych sprzedawców energii elektrycznej, najbardziej ekologiczna jest firma Energa-Obrót S.A., w przypadku której aż 27,9% sprzedanej energii w 2019 roku pochodziło z OZE, czyli energii wiatrowej, energetyki, wodnej, energii słonecznej (fotowoltaika), biomasy i biogazu. Ten niekwestionowany lider w bardzo spektakularny sposób wyróżnia się tle swoich rywali. Znakomitym wynikiem może pochwalić się również firma innogy Polska S.A., w przypadku której 24% sprzedanej energii pochodziło w ubiegłym roku z odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, że ten największy sprzedawcą prądu w Warszawie znany jest z tego, że aktywnie uczestniczy w ekologicznej transformacji. W jaki sposób? Przede wszystkim instalując rocznie panele fotowoltaiczne na dachach kilku tysięcy domów w całym kraju, jak i masowo wdrażając ekologiczne rozwiązania w swoich biurach.

Ranking najbardziej ekologicznych sprzedawców energii

Tegoroczny ranking najbardziej ekologicznych sprzedawców energii elektrycznej przedstawia się następująco:

pierwsze miejsce - Energa-Obrót S.A. (27,9% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2019 roku);

drugie miejsce - innogy Polska S.A. (24% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2019 roku);

trzecie miejsce - Enea S.A. (15,8 % energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2019 roku);

czwarte miejsce - Tauron Polska Energia S.A. (15,7% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2019 roku);

piąte miejsce - PGE Obrót S.A. (3,8% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2019 roku).

ilość sprzedanej energii elektrycznej z OZE

(źródło: PGE, Energa, Enea, Tauron, innogy; opracowanie: enerad.pl)

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
ziuta
ziuta
2020-04-23 22:41

Do niemiec to nam daleko, ale wegiel to w koncu nasze czarne zloto. Szkoda tylko, ze zapłacimy tez zdrowiem za proweglowa polityke.