termomodernizacja dofinansowanie

Termomodernizacja: dofinansowanie do ocieplenia domu 2022 / 2023 - jakie są opcje?

Narastający kryzys klimatyczny i energetyczny sprawia, że coraz większą uwagę przykłada się do poprawy efektywności energetycznej. Wśród najskuteczniejszych narzędzi, służących do jej osiągnięcia należy wskazać termomodernizację. Obejmuje ona te działania, które skutkują zmniejszeniem zużycia m.in. energii cieplnej w budynkach. Niestety, przedsięwzięcia termomodernizacyjne dość często wiążą się z niemałymi wydatkami. Na szczęście istnieje długa lista dofinansowań do termomodernizacji. Jakie są opcje dofinansowania do ocieplenia domu? Kto i na co jeszcze można otrzymać środki? Oto aktualna lista “Termomodernizacja – dofinansowanie 2022 / 2023” – dla domu, firm czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie do ocieplenia domu i nie tylko. Co obejmuje termomodernizacja?

Wielu osobom termomodernizacja kojarzy się przede wszystkim z ociepleniem przegród budynku. I faktycznie, jak wynika z raportu GUS na temat termomodernizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych z 2018 roku, ocieplenie ścian to najpopularniejsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Nie jest jednak jedynym sposobem na optymalizację energetyczną. Poprawa efektywności energetycznej to proces, wymagający całościowego podejścia i uwzględnienia różnych aspektów użytkowania budynku. Z tego względu, działania termomodernizacyjne, oprócz ocieplenia ścian, mogą i powinny obejmować również:

 • wymianę lub renowację okien i drzwi, w taki sposób by, ograniczyć straty ciepła;
 • ocieplenie dachu lub stropodachu,
 • izolację podłóg - nad nieogrzewanymi piwnicami lub gruntem,
 • modernizację wentylacji w budynku - np. poprzez wymianę na system mechaniczny z odzyskiem ciepła,
 • izolację przewodów i rur w instalacjach grzewczych i wentylacyjnych,
 • wykorzystanie rozwiązań pozwalających na sterowanie komfortem cieplnym - np. zaworów termostatycznych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - np. energii słonecznej (fotowoltaiki) czy wiatrowej,
 • wymianę źródła ciepła, np. na pompę ciepła.

Gdy w grę wchodzi termomodernizacja, dofinansowania (szczególnie programy ogólnopolskie) zwykle obejmują pełną listę wskazanych wyżej przedsięwzięć modernizujących. Może się jednak zdarzyć, że wsparcie obejmie jedynie poszczególne działania. Jakie mogą być przykłady częściowych dotacji na termomodernizację?

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi - lista dotacji

Nieszczelna i przestarzała stolarka okienna odpowiada nawet za 25% strat ciepła w budynkach. To między innymi dlatego, dofinansowanie do wymiany okien i/lub dofinansowanie do wymiany drzwi zewnętrznych jest stałym elementem we wszystkich kompleksowych programach dotacji na termomodernizację. Zasada ta dotyczy zarówno inicjatyw dedykowanych odbiorcom indywidualnym, jak i podmiotom biznesowym czy spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym.

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zapewnia m.in.:

Natomiast raczej nie znajdziemy programu, który w zakresie kosztów kwalifikowanych obejmuje wyłącznie dofinansowanie do wymiany okien czy dofinansowanie do wymiany drzwi zewnętrznych.

Dofinansowanie do wymiany pieca - lista dotacji

Specyficznym przypadkiem dofinansowania do termomodernizacji jest dofinansowanie do wymiany pieca, które dość często jest traktowane jako oddzielna kategoria wsparcia. Osobne dotacje na wymianę pieca najczęściej są dostępne w poszczególnych regionach, w których funkcjonują tzw. uchwały antysmogowe.

Przykładem regionalnego wsparcia na zmianę źródła ciepła może być np.:

 • dotacja warszawska,
 • Kawka Plus,
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w miastach województwa mazowieckiego.
 • EKO - KLIMAT w województwie kujawsko-pomorskim.

Dlaczego projektuje się oddzielne programy na wymianę pieca? W Polsce wciąż działa ok. 3 mln tzw. “kopciuchów”, mających istotny wpływ na powstawanie smogu  w Polsce, który zabija ok. 50.000 osób rocznie.

Programy dotacji na wymianę pieca mają na celu jak najszybsze wyeliminowanie źródeł ciepła, które bezpośrednio przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza, poprzez tzw. “niską emisję” (nazwa ta wiąże się z położeniem emitowanych pyłów w powietrzu, a nie wielkością emisji).

Oczywiście należy pamiętać, że pieniądze na wymianę pieca mogą zapewnić również wszystkie kompleksowe narzędzia i programy dofinansowań do termomodernizacji, takie jak m.in.:

 • Czyste Powietrze,
 • Czyste Powietrze Plus,
 • Stop Smog,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • premia termomodernizacyjna,
 • dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule o dofinansowaniu do fotowoltaiki oraz dofinansowaniu do pieca na pellet.

Warto dodać, że przykładami dofinansowania na termomodernizację mogą być też m.in.:

Dla kogo dotacja na termomodernizację?

Z danych Unii Europejskiej wynika, że ok. 75% budynków w Unii Europejskiej marnuje znaczną część dostarczanej im energii. Sektor budynków ma również ok. 40% udział w całkowitej konsumpcji energii na terenie UE oraz 36% udział w ogólnej emisji gazów cieplarnianych.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą i powinny być przeprowadzane we wszystkich typach budynku, przez każdego rodzaju inwestora. To oznacza, że po dofinansowanie do termomodernizacji mogą sięgnąć m.in.:

 • odbiorcy indywidualni - właściciele budynków jednorodzinnych,
 • podmioty biznesowe - mikro, małe, średnie oraz duże firmy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • szpitale i przychodnie,
 • szkoły i uczelnie.

Oczywiście poszczególni beneficjenci, z racji objęcia różnymi programami finansującymi, mogą liczyć na inne reguły pomocy. Jakie?

Termomodernizacja - dofinansowanie. W jakiej formie?

Zasady wsparcia w programach dofinansowań do termomodernizacji w dużej mierze zależy od zasad programu, ale również typu inwestora. W większości przypadków (choć nie zawsze!), pomoc przyznawana jest “z dołu” - innymi słowy, dotacja przyjmuje formę zwrotu już poniesionych wydatków. Wyjątkiem jest tu program “Czyste Powietrze Plus”, które umożliwia uzyskanie prefinansowania.

Jeśli chodzi o formę wsparcia, to dotacja do termomodernizacji najczęściej jest przyznawano jako:

 • bezzwrotna dotacja - choć w przypadku firm opcja ta może być ograniczona przez przepisy dotyczące nienaruszania konkurencji na rynku,
 • pożyczka o obniżonym oprocentowaniu - udzielanej przez publiczne podmioty udzielające wsparcia finansowego,
 • dopłata do kredytów - np. jako spłata części kapitału lub dopłata do oprocentowania,
 • ulga podatkowa.

Termomodernizacja i ocieplenie domu - dofinansowanie 2022 / 2023. Aktualna lista

Osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych mogą liczyć na najszerszy zakres wsparcia w ramach dotacji na termomodernizację. Dla nich przewidziano następujące programy:

Program Działania objęte dotacją Kwota wsparcia Zasady naboru
Czyste Powietrze zakup i montaż ocieplenia przegród,
demontaż oraz zakup i montaż efektywnego źródła ciepła,
demontaż oraz zakup i montaż instalacji CO lub  CWU,
zakup i montaż PV,
zakup i montaż rekuperacji,
zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
audyt energetyczny.
Zależy od dochodów,
podstawowy poziom dotacji - do 30.000 zł
podwyższony poziom dotacji - do 37.000 zł
najwyższy poziom dotacji - do 69.000 zł.
Nabór stały,
do 31.12.2027 roku.
Czyste Powietrze Plus Zakup i montaż ocieplenia przegród,
demontaż oraz zakup i montaż efektywnego źródła ciepła,
demontaż oraz zakup i montaż instalacji CO lub  CWU,
zakup i montaż PV,
zakup i montaż rekuperacji,
zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
audyt energetyczny.
Zależy od dochodów,
podwyższony poziom dotacji - do 47.000 zł z opcją prefinansowania 50% kwoty,
podwyższony poziom dotacji - do 79.000 zł z opcją prefinansowania 50% kwoty.
Nabór stały, do 31.12.2027 roku.
Stop Smog M.in. ocieplenie ścian, stropów i podłóg, wymiana okien i drzwi, wymiana nieefektywnego źródła ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, modernizacja wentylacji w budynku, montaż automatyki do zarządzania energią, przebudowę przewodów kominowych. Dla beneficjenta końcowego - bezzwrotna dotacja, nawet do 100% kosztów przedsięwzięcia, jednak średnio nie więcej niż 53.000 zł na budynek lub lokal (w przypadku budynku o dwóch lokalach). Nabór stały - od 31.03.2021 roku do wyczerpania środków.
Ciepłe Mieszkanie Zakup i wymiana źródła ciepła, na efektywne energetycznie lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, zakup i wymiana instalacji CO lub CWU, zakup i wymiana okien i drzwi, zakup i montaż rekuperacji, dokumentacja projektowa. Wysokość dotacji zależy od gminy realizującej projekt oraz dochodów beneficjenta. W najbardziej zanieczyszczonych gminach -  dotacja może wynieść: 17.500 zł (podstawowy poziom dotacji), 26.900 zł (podwyższony poziom), 39.900 zł (podwyższony poziom). W pozostałych gminach kwoty dotacji wynoszą odpowiednio: 15.000 zł, 25.000 zł i 37.500 zł. I nabór do 31.12.2022, II nabór do 31.12.2023 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów do 31.12.2025 r.

Konkretne terminy naboru wniosków zależą od gmin biorących udział w programie.

Ulga termomodernizacyjna M.in. zakup i wymiana okien i drzwi,
demontaż, zakup i wymiana źródła ciepła, zakup i montaż materiałów ociepleniowych, chroniących przed zawilgoceniem, montaż instalacji PV lub kolektorów, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, ekspertyzy - energetyczne, ornitologiczne, chiropteryczne.
Maksymalna kwota odliczeń - 53.000 zł na jednego podatnika. Możliwość dokonywania odliczeń co roku, nie dłużej niż 6 lat od daty poniesienia pierwszego wydatku - tylko do limitu 53.000 zł.
Premia termomodernizacyjna M.in. zakup oraz wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana źródła ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła. Spłata kredytu: 16% kosztów przedsięwzięcia lub 21% kosztów przedsięwzięcia - jeśli przed obejmuje ono montaż mikroinstalacji OZE o mocy minimum 1 kW (domy jednorodzinne) lub 6 kW (pozostałe budynki). Warunkiem pomocy jest finansowanie przedsięwzięcia z kredytu oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Wnioskowanie odbywa się podczas pozyskiwania kredytu. Nabór jest stały.
Dotacja warszawska Wdrożenie instalacji OZE, wymiana nieekologicznego źródła ciepła na pompę ciepła, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, przyłącze do sieci ciepłowniczej, przebudowa instalacji CO i/lub CWU. Wysokość dotacji zależy od zakresu przedsięwzięcia, nawet do 95.000 zł. Wniosek należy składać od 1 września w roku poprzedzającym inwestycję do 31 stycznia w roku, w którym ma się odbyć inwestycja.
Mój Prąd Zakup i montaż nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Kwota dotacji to 6.000 zł, gdy inwestycja obejmuje tylko PV, 7.000 zł, gdy jest sprzężona z zakupem np. magazynu czy systemu EMS/HEMS. Nabór do V edycji zostanie ogłoszony.
Moje Ciepło Zakup i montaż pompy ciepła w nowych budynkach (powstałych przed 01.01.2021 lub tych, które jeszcze nie zostały oddane do użytku). Dla pomp gruntowych dotacja wynosi do 45% (posiadacze Karty Dużej Rodziny) lub 30% (pozostali), ale nie więcej niż 21.000 zł.

Dla pomp powietrznych dotacja wynosi do 45% (posiadacze KDR) lub 30% (pozostali beneficjenci), ale nie więcej niż 7.000 zł.

Nabór jest ciągły i będzie trwał do 31.12.2026 r lub do wyczerpania środków.
EKO - KLIMAT
(woj. kujawsko - pomorskie)
M.in. montaż systemu OZE, przebudowa instalacji CO i CWU, izolacja termiczna budynku, ulepszenie wentylacji. Pożyczka z opcją umorzenia, do 15% kwoty, do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.
Agroenergia Montaż mikroinstalacji PV i towarzyszących magazynów energii, pompy ciepła. Wysokość dotacji zależy od mocy i zakresu inwestycji - od 13% (jednak nie więcej niż 25.000 zł) do 20% wartości inwestycji (nie więcej niż 15.000 zł). Nabór tylko dla rolników.
W I części dotyczącej PV i pomp ciepła nabór trwa do 30.03.2025 roku.

Termomodernizacja - dofinansowanie 2022 / 2023 dla firm

Również przedsiębiorstwa, takie jak m.in. spółki prawa handlowego, MŚP czy duże firmy mogą korzystać z narzędzi wspierających termomodernizację. Dotacja na termomodernizację dla firm obejmuje m.in.:

Program Działania objęte dotacją Kwota wsparcia Zasady naboru
Premia termomodernizacyjna M.in. zakup oraz wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana źródła ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła Spłata kredytu: 16% kosztów przedsięwzięcia lub 21% kosztów przedsięwzięcia - jeśli przed obejmuje ono montaż mikroinstalacji OZE o mocy minimum 1 kW (domy jednorodzinne) lub 6 kW (pozostałe budynki). Warunkiem pomocy jest finansowanie przedsięwzięcia z kredytu oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Wnioskowanie odbywa się podczas pozyskiwania kredytu. Nabór jest stały.
Premia remontowa M.in. wymiana okien lub remont balkonów, przebudowa, w wyniku której  następuje ulepszenie budynku, remont budynków wielorodzinnych Spłata kredytu:

od 15% do 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego

Warunkiem pomocy jest finansowanie przedsięwzięcia z kredytu oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Wnioskowanie odbywa się podczas pozyskiwania kredytu. Nabór jest stały.
System białych certyfikatów M.in. izolacja termiczna budynków, modernizacja instalacji CO i CWU, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia, usprawnienie wentylacji, wymiana okien i drzwi. Zależy od ilości energii, która zostanie zaoszczędzona oraz kwoty uzyskanej za sprzedaż certyfikatu na giełdzie. Zaoszczędzone 1 toe (11,63 MWh) to ok. 2.000 zł. Przed wykonaniem przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, którego wyniki następnie przedstawia się Prezesowi URE. Ten przydziela odpowiednią liczbę certyfikatów, które można sprzedać na giełdzie.
Energia Plus M.in. ocieplenie przegród, montaż rekuperacji, montaż instalacji OZE, modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych, montaż pomp ciepła, wymiana okien i drzwi w budynkach przemysłowych i biurowych. Pożyczka na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, w kwocie od 0,5 do 300 mln zł, maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych. Aktualny nabór trwa do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania środków.

Umowy będą podpisywane do 2023 roku.

Dotacja warszawska Zakup instalacji OZE, wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, przyłącze do sieci ciepłowniczej, przebudowa instalacji CO i/lub CWU Wysokość dotacji zależy od zakresu przedsięwzięcia, nawet do 200.000 zł Wniosek należy składać od 1 września w roku poprzedzającym inwestycję do 31 stycznia w roku, w którym ma się odbyć inwestycja.

Dofinansowanie termomodernizacji dla wspólnot mieszkaniowych 2022 / 2023

Program Działania objęte dotacją Kwota wsparcia Zasady naboru
Premia termomodernizacyjna M.in. zakup oraz wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana źródła ciepła, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła Spłata kredytu: 16% kosztów przedsięwzięcia lub 21% kosztów przedsięwzięcia - jeśli przed obejmuje ono montaż mikroinstalacji OZE o mocy minimum 1 kW (domy jednorodzinne) lub 6 kW (pozostałe budynki). Warunkiem pomocy jest finansowanie przedsięwzięcia z kredytu oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Wnioskowanie odbywa się podczas pozyskiwania kredytu. Nabór jest stały.
Premia remontowa M.in. wymiana okien lub remont balkonów, przebudowa, w wyniku której  następuje ulepszenie budynku, remont budynków wielorodzinnych Spłata kredytu:

od 15% do 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego

Warunkiem pomocy jest finansowanie przedsięwzięcia z kredytu oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Wnioskowanie odbywa się podczas pozyskiwania kredytu. Nabór jest stały.
System białych certyfikatów M.in. izolacja termiczna budynków, modernizacja instalacji CO i CWU, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia, usprawnienie wentylacji, wymiana okien i drzwi. Środki ze sprzedaży uzyskanych certyfikatów na giełdzie. Kwota wsparcia zależy od ilości energii, która zostanie zaoszczędzona. Zaoszczędzone 1 toe (11,63 MWh) to ok. 2.000 zł. Przed wykonaniem przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, którego wyniki następnie przedstawia się Prezesowi URE. Ten przydziela odpowiednią liczbę certyfikatów, które można sprzedać na giełdzie.
Dotacja warszawska Zakup instalacji OZE, wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, przyłącze do sieci ciepłowniczej, przebudowa instalacji CO i/lub CWU Bezzwrotna dotacja, wysokość zależy od zakresu przedsięwzięcia, nawet do 200.000 zł Wniosek należy składać od 1 września w roku poprzedzającym inwestycję do 31 stycznia w roku, w którym ma się odbyć inwestycja.
EKO - KLIMAT
(woj. kujawsko - pomorskie)
M.in. montaż instalacji OZE, przebudowa instalacji CO i CWU, ocieplenie budynku, usprawnienie wentylacji. Pożyczka z opcją umorzenia, do 15% kwoty, do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania środków.

Jak dostać dofinansowanie do termomodernizacji i ocieplenia domu?

Zasady przyznawania dofinansowania do termomodernizacji domu mogą wyglądać różnie - o wszystkim decydują zasady poszczególnych programów czy typ beneficjenta.

W przypadku większości programów procedura jest jednak zbliżona i przebiega następująco:

 1. Zgłoszenie chęci udziału w programie wsparcia, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.
 2. Zawarcie umowy o dofinansowanie - w pewnych przypadkach, etap ten powinien być poprzedzony wykonaniem audytu energetycznego (tak jest np. w przypadku premii termomodernizacyjnej).
 3. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - zgodnie ze sztuką, zaleceniami programu (spełnienie określonych poziomów efektu ekologicznego - np. 10% oszczędności energii) i/lub audytu energetycznego.
 4. Przedstawienie dokumentacji związanej z wydatkami poniesionymi na modernizację energetyczną.
 5. Wypłata dofinansowania.

Specyficznym przypadkiem jest dotacja z programu “Czyste Powietrze Plus”, w którym możliwe jest uzyskanie zaliczki na wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. By ją uzyskać już na etapie składania wniosku należy posiadać przynajmniej jedną umowę z wykonawcą na przeprowadzenie określonych zadań termomodernizacyjnych.

Uwaga! Warto pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek problemów z wnioskowaniem o dofinansowanie do termomodernizacji, możecie się zwrócić o informację i pomoc do odpowiednich instytucji, np.:

 • gmin - np. w przypadku programu Stop Smog i Czyste Powietrze (należy się jednak upewnić, że gminy realizują związane z tym zadania), a także w sprawie lokalnych narzędzi wsparcia,
 • WFOŚiGW - jeśli interesuje nas Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus lub regionalne programy (np. EKO - KLIMAT),
 • Krajowa Informacja Skarbowa - jeśli mamy pytania dotyczące ulg podatkowych,
 • BGK - w przypadku premii termomodernizacyjnej, remontowej, a także gwarancji BiznesMax.

Szerokich informacji na temat dofinansowań do termomodernizacji i nie tylko jest również koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt Doradztwa Energetycznego - doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Dofinansowanie do ocieplenia domu i termomodernizacji. Dlaczego warto?

Termomodernizacja to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi walki ze skutkami kryzysu klimatycznego oraz energetycznego. Dzięki niej, każdy przeprowadzający ją podmiot może sporo zyskać, w tym np.:

 • niższe rachunki za energię (elektryczną i cieplną) - celem przeprowadzania termomodernizacji jest osiągnięcie oszczędności energii, a co za tym idzie wypracowanie niższych rachunków. Obecnie ceny prądu i paliw energetycznych (węgla, gazu, ropy) osiągają historycznie wysokie poziomy. Zmniejszenie zużycia w prosty sposób przełoży się na niższe koszty prowadzenia gospodarstwa domowego czy działalności gospodarczej.
 • realny wkład w poprawę sytuacji klimatycznej - w Polsce i w wielu krajach na świecie spalanie paliw kopalnych wciąż ma spory udział w mixie energetycznym. Ograniczając zużycie energii cieplnej i elektrycznej przyczyniamy się do ograniczenia emisji zarówno w makroskali (z elektrowni czy ciepłowni), jak i mikroskali (lokalne źródła ciepła i prądu).
 • wzrost wartości nieruchomości - z ekspertyz wynika, że obiekty, które przeszły termomodernizację są o ok. 10-15% droższe niż nieruchomości, które wciąż wymagają modernizacji. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne można więc traktować jako swego rodzaju lokatę kapitału.
 • komfort użytkowania - budynki poddane termomodernizacji charakteryzują się wyższym komfortem użytkowania. Są mniej podatne na zawilgocenie i zagrzybienie, a także wolniej się wychładzają zimą i później nagrzewają latem. Wszystko to pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców i użytkowników. Izolacja drzwi, okien i ścian może również ograniczać hałas z zewnątrz.

Dzięki dofinansowaniu do termomodernizacji inwestor może znacząco ograniczyć koszty związane z przeprowadzeniem ulepszeń i skrócić czas zwrotu z inwestycji. Dzięki temu będzie mógł szybciej cieszyć się większymi oszczędnościami.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Elżbieta
Elżbieta
2023-08-11 14:28

Witam, mam pytanie założyliśmy wspólnotę mieszkaniową,czy możemy skorzystać z dofinansowania na ocieplenie bloku 12 rodzin

walencik
walencik
2023-02-19 18:44

Zamierzam skorzystać z programu czyste powietrze i pod tym względem dobieram stolarkę okienną a także bramę garażową, zdecydowałem się wstępnie na producenta wiśniowski bo widzę że on spełnia te wszystkie kryteria