Aktualności w doradztwie energetycznym

NAJNOWSZE W DORADZTWIE ENERGETYCZNYM

Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował listę 38 firm energetycznych, które w ramach realizacji swojego obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej, uruchomiły programy bezzwrotnych ...

Konfederacja Lewiatan zgłasza poważne zastrzeżenia wobec programu wsparcia dla mikroinstalacji wiatrowych „Moja Elektrownia Wiatrowa”, inicjowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i ...

Program „Mój Elektryk”, który zyskał uznanie dzięki promowaniu użytkowania pojazdów elektrycznych w Polsce, otrzymuje znaczące wzmocnienie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...

W odpowiedzi na rosnące ceny paliw gazowych, polski rząd przedłużył możliwość skorzystania z refundacji podatku VAT za gaz ziemny wykorzystywany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. Ta forma wsp...

Inicjatywa Unii Europejskiej, Projekt EENergy, otwiera drzwi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do uzyskania finansowego wsparcia na poprawę efektywności energetycznej. Z puli 9 milionów euro, 90...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło, że kryzys związany z opóźnieniami w wypłatach dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” został rozwiązany. Dzięki nowej puli środków z Krajowego Planu...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finalizuje prace nad nowym programem dedykowanym wsparciu instalacji przydomowych turbin wiatrowych. Program noszący nazwę „Moja ele...

W dniu 31 stycznia 2024 roku zakończył się drugi, a zarazem ostatni nabór wniosków skierowanych do gmin w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Od teraz, do końca 2026 roku, nabory wniosków dla mieszkańców...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że proces wypłaty dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” został wznowiony, co oznacza zakończenie wcześniejszego zastoju finansowego. Minister...

UOKiK podjął działania wobec Enei S.A., polskiego sprzedawcy energii, nakładając na spółkę obowiązek zwrotu niewłaściwie pobranych opłat od konsumentów. Decyzje te wynikają z ustaleń, że Enea naruszyła za...

Rządowy program „Mój Prąd” jest bliski wprowadzenia swojej szóstej odsłony. Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że środki na nowy nabór mogą być dostępne w cią...

Enea finalizowała ważną transakcję z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), uzyskując finansowanie w wysokości 2 miliardów złotych. Te środki mają być przeznaczone na rozwój i modernizację sieci dystryb...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25.01. rozpocznie nabór wniosków w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Pr...

Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili analizę, która wykazała, że pompy ciepła mogą znacząco zmniejszyć ubóstwo energetyczne w Anglii i Szkocji. Badanie uwzględniało ceny energii z lat 2019 i 2022, ...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wydał decyzję o nałożeniu kary w wysokości ponad 5,6 miliona złotych (dokładnie 5 666 767 zł) na firmę Krajowy Projekt Energetyczny (KPE)....