Urząd Miasta Kraków - dofinansowanie do fotowoltaiki.

Urząd Miasta Krakowa: dofinansowanie do fotowoltaiki jeszcze w 2021 roku!

Choć programy wsparcia rzadko kiedy startują pod koniec roku kalendarzowego, Kraków właśnie uruchamia dla swoich mieszkańców nową dotację na OZE – w tym również na instalacje PV. Urząd Miasta Krakowa dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku będzie oferował od 06 do 17 grudnia 2021 – ma to bezpośredni związek ze zmianą zasad rozliczania rozliczania fotowoltaiki w 2022 roku.

Dotacja do fotowoltaiki 2021 - Urząd Miasta Kraków reaguje na zmianę zasad rozliczenia prosumentów

Procedowany od czerwca 2021 roku projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii po kilku zmianach i długiej walce branży został ostatecznie przegłosowany przez Sejm 02.12.2012 roku. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2022 roku nowi prosumenci nie będą mogli już korzystać z systemu opustów, który pozwalał na obniżenie rachunków nawet o 90%. Jego miejsce zajmie wartościowy system rozliczenia energii, określany jako net-biling.

W tym systemie energia wyprodukowana przez mikroinstalację (system fotowoltaiczny o mocy do 50 kW) będzie wyceniana po średniomiesięcznej cenie energii z TGE. Wartość wyprodukowanego prądu następnie zasili specjalne konto rozliczeniowe, tzw. depozytem prosumenckim. Zdobyte środki będą pomniejszane o wartość energii pobranej z sieci (i wycenianej według stawek detalicznych). Niestety, wszystko wskazuje na to, że opcja ta będzie mniej korzystna niż system opustów. Jak wynika z raportu opracowanego na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego przez dr Jana Rączkę, nowy system może wydłużyć czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę nawet o 50-80%.

Fotowoltaika - czas zwrotu a nowy system rozliczenia, ceny 2020.

Źródło: dr Jan Rączka, raport "Analiza propozycji systemów rozliczania energii produkowanej przez prosumentów", dla Polskiego Alarmu Smogowego

Nowy system rozliczeń, według rządu jest spowodowany m.in. koniecznością dostosowania przepisów do wytycznych unijnych. Eksperci m.in. ze SBF Polska PV są jednak zdania, że oprócz tego, to próba ratowania spółek energetycznych przed dalszymi spadkami dochodów oraz problemami sieci wynikającymi z przestarzałej infrastruktury.

Bez względu jednak na przyczynę, nowe przepisy obejmą wszystkie instalacje, które nie zostaną zgłoszone do OSD przed 1 kwietnia 2022 roku. Tym samym, instalacje zgłoszone do 31 marca 2022 roku będą mogły nadal korzystać z prostego do zrozumienia i opłacalnego systemu opustów. Aby m.in. ułatwić inwestorom skorzystanie z ostatniej szansy na to rozwiązanie, Urząd Miasta Kraków dofinansuje fotowoltaikę w 2021 roku. Wsparcie obowiązuje dla inwestycji planowanych na 2022 rok.

Dla kogo dotacja na fotowoltaikę w Krakowie?

Zgodnie z ustawą, wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która ubiega się o dotację, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, wynikający z prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być przyznana na nieruchomości, które są siedzibą przedsiębiorstwa oraz w których jest zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza.

Urząd Miasta Krakowa: dofinansowanie do fotowoltaiki 2021 - warunki

Oferowane przez Urząd Miasta Krakowa dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku przysługuje na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji oraz na pokrycie innych kosztów zakupu materiału lub robót - o ile są one bezpośrednio powiązane z realizowanym przedsięwzięciem.

Dotacja nie uwzględnia jednak robót i wydatków takich jak np.:

 • koszty zmiany konstrukcji i/lub poszycia dachu,
 • koszty wywozu gruzu czy innych odpadów,
 • koszt wymiany paleniska,
 • koszt wykonania/wymiany instalacji elektrycznej lub instalacji ogrzewania.

Uwaga! W budynku, w którym ma powstać dotowana instalacja OZE, powinien znajdować się proekologiczny system ogrzewania (podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, kocioł na gaz, elektryczny lub na lekki olej opałowy). W innym wypadku, paleniska muszą zostać zlikwidowane przed złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji - czyli w praktyce w 2022 roku, gdy będzie inwestycja w OZE będzie już zrealizowana.
Co więcej, dotacją nie zostaną objęte:

 • koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 • instalacje w budynku wyposażonym już w fotowoltaikę,
 • instalacje, które zostałyby zamontowane na podłożu zawierającym azbest - dofinansowanie do fotowoltaiki w Krakowie wyklucza więc montaż paneli fotowoltaicznych na eternicie.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed datą wystawienia faktury zakupowej. Moduły muszą zaś posiadać certyfikat zgodności z jedną z norm: PN-EN 61215-1 lub PN-EN 61646. Falowniki muszą natomiast posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438.

Uwaga! Finansujący - Urząd Miasta Kraków zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedwykonawczej oraz na każdym etapie realizacji, a także 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia.

Kwota dotacji Urzędu Miasta Kraków na fotowoltaikę

Dotacją na fotowoltaikę w Krakowie można sfinansować maksymalnie do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000 zł.

Maksymalny koszt jednostkowy kwalifikowany, w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej może wynieść 5.000 zł za każde kWp mocy instalacji, ale nie więcej niż 25.000 zł. Oczywiście, wsparcie udzielane jest wyłącznie na mikroinstalacje, czyli instalacje o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW.

Obowiązuje tu również zakaz podwójnego finansowania. Oznacza to, że dotacja nie może pokrywać wydatków na tę samą instalację, finansowaną już z innych bezzwrotnych programów. Dofinansowanie można otrzymać tylko na te inwestycje lub tę część inwestycji, która nie jest już finansowana z innego źródła środków publicznych.

Urząd Miasta Krakowa: dofinansowanie do fotowoltaiki - jak składać wniosek? Dokumenty

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej:
  • z podpisem zaufanym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie ePUAP,
  • mailowo - z podpisem kwalifikowanym na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza.
 • w wersji papierowej:
  • pocztą - na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (ul. Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków),
  • osobiście - w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego (ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 8, w godzinach 7:40 - 15:30).

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Wniosek o udzielenie dotacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego oraz o posiadanym ogrzewaniu,
 • Umowa o dofinansowanie,
 • Wniosek o rozliczenie.

Wzory wniosków znajdziecie na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=147946 oraz poniżej, w naszym artykule:

Skorzystanie z dofinansowania do fotowoltaiki z Urzędu Miasta Krakowa to skuteczny sposób na obniżenie niemałych kosztów instalacji OZE. Jeśli spełniamy wymogi wsparcia i planujemy w 2022 roku inwstycję w PV warto jak najszybciej złożyć stosowny wniosek.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
2022-03-20 22:16

Jak wygląda kwestie odliczenia od podatku takiej instalacji, można odliczyć całą kwotę, czy należy ją pomniejszyć o wysokość dofinansowania

Norbert
Norbert
2022-01-12 12:22

Środki na te dofinansowania zostały wyczerpane już 6.12.2021, a więc w dniu w którym opublikowano artykuł nie było już praktycznie szans na uzyskanie jakiejkolwiek dotacji. Podobnież można liczyć jedynie na zwiększenie puli środków na ten cel, ale to niestety może się już nie zadziać przed końcem Marca 2022…

Vojtek
Vojtek
2021-12-10 14:23

„…paleniska muszą zostać zlikwidowane przed złożeniem wniosku.” – warto dodać, że chodzi o złożenie wniosku o płatność, a nie pierwszego wniosku o przyznanie dotacji. To istotne, bo pierwszy wniosek składa się teraz (i póki co nie trzeba likwidować paleniska), a realizacja inwestycji i wniosek o płatność dopiero w 2022 roku.