w Niemczech powstanie największa pompa ciepła

W Niemczech powstanie największa pompa ciepła w Europie!

W przyszłym roku w Niemczech ma ruszyć budowa największej pompy ciepła w Europie. Urządzenie o mocy 150 MW, będzie w stanie ogrzać 30.000 gospodarstw domowych. Również w Polsce planowana jest inwestycja w największą systemową pompę ciepła. Gdzie?

Najmocniejsza pompa ciepła w Europie

W czerwcu tego roku niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne RheinEnergie AG podpisało umowę na budowę w Niemczech, największej w Europie wielkoskalowej pompy ciepła. Urządzenie to będzie wykorzystywać energię środowiskową wody Renu, osiągając moc 150 MW, dzięki czemu będzie w stanie ogrzać 30.000 gospodarstw domowych w rejonie Kolonia-Niehl (w centrum miasta).

największa pompa ciepła w Europie

Źródło: RheinEnergie

Tym samym wydajność istniejącej sieci ciepłowniczej RheinEnergie zwiększy się łącznie o 15 proc. Zgodnie z obecnym planem, na początku 2024 roku powinna rozpocząć się budowa, natomiast oddanie pompy ciepła do użytkowania planowane jest na początek 2027 roku. Spółka ma również w planach montaż kolejnej pompę ciepła, tym razem jednak o mocy 50 MW, która zapewni “zielone ciepło” dzielnicom mieszkaniowym i przedsiębiorstwom przemysłowym, znajdującym się w lokalizacji Kolonia-Merkenich (na północ od miasta).

RheinEnergie inwestuje w bezpieczne i neutralne dla klimatu dostawy energii

Do 2035 roku RheinEnergie ma zainwestować w tę technologię ok. 3,8 miliarda euro. Przy czym firma ta planuje wydać 1,85 mld euro na samą infrastrukturę, z naciskiem na rozbudowę i wzmocnienie sieci energetycznych. Ponadto firma, najpóźniej do 2035 roku chce całkowicie zdekarbonizować całe swoje zaopatrzenie w energię (dostarczając energię elektryczną i ciepło całkowicie neutralne pod względem emisji CO2). Na dorocznej konferencji prasowej firmy Andreas Feicht, dyrektor generalny RheinEnergie, podkreślał, że:

Bez odpornych struktur sieciowych dla energii elektrycznej i cieplnej nie może być mowy o transformacji energetycznej lub ciepłowniczej, dlatego zwracamy szczególną uwagę na ten segment (...) W szczególności zwracamy szczególną uwagę na transformację miejskiego ogrzewania, zwłaszcza na rozbudowę sieci ciepłowniczej i jej konwersję na źródła odnawialne.

Tylko do 2030 roku firma RheinEnergie ma zamiar rozszerzyć o 50 km sieć ciepłowniczą w Kolonii, w kolejnych zaś latach ma być ona rozbudowa o następne 150 km (obecnie jej długość wynosi ok. 380 km). Warte podkreślenia jest fakt, że rzeki takie jak Ren są uważane za idealnych dostawców dla pomp ciepła, a wszystko dzięki temu, że ciągle dostarczają nową, cieplejszą wodę i bezpłatnie odprowadzają wodę schłodzoną.

Ponadto według RheinEnergie, drugim elementem dekarbonizacji ciepła w Kolonii jest wodór. Tak ważne jest zatem dla firmy pozyskiwanie w coraz większym stopniu energii elektrycznej potrzebnej do pompy ciepła, właśnie z tego pierwiastka chemicznego. Tylko wtedy można bowiem mówić o powyższym systemie, jako o neutralnym dla klimatu, a ciepło uzyskane w ten sposób nazwać “zielonym”. Z aktualnych planów Kolonii wynika, że miasto będzie mieć dobre połączenia z powstającymi ponadregionalnymi sieciami wodorowymi. Przy czym początkowe fazy dostaw wodoru w pierwszej kolejności będą zasilać centralne ciepłownictwo i przemysł.

Największa pompa ciepła w Polsce

W ostatnim czasie zauważalny jest trend w kierunku dużych pomp ciepła, o stale rosnącej wydajności, w dostarczaniu ciepła do sieci ciepłowniczej. Przykładem czego są nie tylko planowane inwestycje w Kolonii, ale i w innych europejskich miastach. W Esbjerg w Danii, szwajcarska firma MAN Solutions AG zainstalowała pompę ciepła o łącznej mocy cieplnej 50 MW, która będzie generować około 235.000 MWh ciepła rocznie (w tym przypadku źródłem ciepła jest energia elektryczna z pobliskich farm wiatrowych i woda morska).

Również w Polsce, we Wrocławiu będzie miała miejsce największa inwestycja w systemową pompę ciepła - Wrompę. Uruchomienie pompy ciepła o mocy 12,5 MW (12 razy mniejszej niż ta planowana przez RheinEnergie AG), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, nastąpi w 2024 roku. Całkowity koszt Wrompy to 82 mln zł. Przy czym inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w formie dotacji:

  • ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w kwocie 18 mln zł;
  • z budżet państwa, w wysokości 3 mln zł.

Wrompa umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych (przede wszystkim z centralnej i południowej części stolicy Dolnego Śląska).

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments