Taryfy prądu w Energy Match: G11, G12,C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, B i A

Energy Match to firma stawiająca na nowoczesny kontakt z klientem. Wiele formalności załatwimy za pomocą Internetu, bez wychodzenia z domu. Poniżej prezentujemy informacje, jakie taryfy są obsługiwane przez firmę.

Taryfy prądu dla domu

Przez firmę obsługiwane są następujące podstawowe taryfy dla domu:

  • G11 – z jednakową stawką za prąd w ciągu całej doby;
  • G12 – ze zmienną stawką w ciągu doby, cena jest zależna od godzin w ciągu doby.

Taryfy prądu dla firm

Firma obsługuje przedsiębiorstwa korzystające z taryf B i A, a także podmioty wykorzystujące taryfy C:

  • C11 – stała taryfa, która gwarantuje tą samą cenę przez całą dobę;
  • C12a – wyższa stawka oferowana jest w godzinach szczytowych, w pozaszczytowych stawka jest niższa;
  • C12b – stawka wyższa jest przez cały dzień od 6:00 do 22:00, natomiast stawka pozaszczytowa jest w godzinach nocnych;
  • C21 – jedna strefa obowiązuje cały czas;
  • C22a – taryfa ze strefą szczytową i pozaszczytową;
  • C22b – taryfa z podziałem na dzień i noc.