Taryfy prądu w FITEN: C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, B i A

FITEN to firma, która sprzedażą prądu zajmuje się od 2009 roku. Grupą docelową dla przedsiębiorstwa są obecnie klienci z sektora małych i średnich firm. Firma oferuje przede wszystkim prąd w taryfach C11 i C12, ale także więksi odbiorcy mogą skorzystać z jej usług.

Taryfy prądu dla domu

FITEN nie oferuje prądu dla domu.

Taryfy prądu dla firmy

FITEN oferuje podział cenowy na trzy zakresy cenowe, które przypisać można odpowiednim taryfom:

  • dla firm zużywających od 100 do 250 MWh rocznie, obejmujący opcje jedno- i trzy-strefowe, stanowiące odpowiednik taryfy o stałej cenie przez całą dobę – C11 oraz weekendowej taryfy C12b;
  • dla firm zużywających powyżej 250 MWh rocznie, stanowiący odpowiednik taryf: C21, C22a i C22b,
  • indywidualną wycenę na potrzeby większych klientów, stanowiący odpowiednik taryfy A i B.

Przy podpisywaniu umowy z FITEM sprzedawca prądu gwarantuje nam stałą cenę w pierwszych trzech latach obowiązywania umowy. Umowę zawrzeć można od kilku miesięcy do kilku lat.