Audyt energetyczny Czyste powietrze – cena, wzór

Audyt energetyczny Czyste powietrze - cena, wzór

Audyt energetyczny to dokument, który m.in. wskazuje, jakie przedsięwzięcia optymalizacyjne warto przeprowadzić, by zmniejszyć zużycie energii np. w budynku. W przypadku termomodernizacji stanowi on swego rodzaju “rozkład jazdy” – dostarcza wskazówki, co i jak warto zrobić, by oszczędności energetyczne były możliwie największe. Dokument ten bywa wymagany w niektórych programach wsparcia – np. w przypadku premii termomodernizacyjnej. Konieczny może być jednak również audyt energetyczny Czyste Powietrze. Kiedy trzeba go wykonać? Jak jest cena audytu energetycznego Czyste Powietrze? Co daje audyt do programu Czyste Powietrze? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy w Czyste Powietrze?

Wbrew niektórym informacjom rozpowszechnionym w mediach, audyt energetyczny nie zawsze jest obowiązkowy, jeśli chcemy otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze. Zgodnie z treścią dokumentu “Program priorytetowy Czyste Powietrze” wykonanie audytu energetycznego jest konieczne tylko wtedy, gdy chcemy przeprowadzić tzw. kompleksową termomodernizację, w wyniku której osiągniemy konkretne cele energetyczne:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby wnioskować o dotację w Czystym Powietrzu na przedsięwzięcia “bez kompleksowej modernizacji” i bez audytu energetycznego.

Trzeba jednak pamiętać, że audyt do programu Czyste Powietrze nie jest jedynie niepotrzebną formalnością. To narzędzie, które pozwoli Wam sięgnąć po szereg wymiernych korzyści.

Co daje audyt energetyczny Czyste Powietrze?

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzenie audytu energetycznego i kompleksowej termomodernizacji, przede wszystkim możemy liczyć na podwyższenie maksymalnej kwoty dotacji z Czystego Powietrza. O ile? Wszystko zależy od poziomu dofinansowania i zakresu przedsięwzięcia, który nam przysługuje.

Dla I progu dofinansowania i osób, których dochód nie przekracza 135 tys zł stawki są następujące:

 1. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.)
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 35.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 60.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 41.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 66.000 zł
 2. Wymiana źródła ciepła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 25.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 50.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 31.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 56.000 zł
 3. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 13.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 33.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - nie dotyczy
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - nie dotyczy

W przypadku beneficjentów z I progu dofinansowania, decydując się na tzw. kompleksową termomodernizację możemy uzyskać dodatkowo ok. 20.000 - 30.000 zł więcej niż gdybyśmy ubiegali się o wsparcie “bez kompleksowej termomodernizacji”.

W przypadku II progu dofinansownia i osób, których dochód nie przekracza 135 tys zł, stawki kształtują się następująco:

 1. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.)
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 50.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 90.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 59.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 99.000 zł
 2. Wymiana źródła ciepła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 32.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 72.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 41.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 81.000 zł
 3. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 25.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 48.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - nie dotyczy
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - nie dotyczy

W przypadku podwyższonego poziomu dotacji, wykonanie audytu w ramach “kompleksowej termomodernizacji” może nam przynieść dodatkowe 23.000 zł lub 40.000 zł (w zależności od zakresu inwestycji).

W III progu dofinansowania, przy dochodach nie większych niż 1.090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.526 zł (gospodarstwo jednoosobowe) kwoty wsparcia to:

 1. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien etc.)
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 70.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 120.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 79.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 135.000 zł
 2. Wymiana źródła ciepła np. na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy + pozostałe przedsięwzięcia
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 50.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 100.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - maksymalnie 59.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - maksymalnie 115.000 zł
 3. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, bez mikroinstalacji - maksymalnie 40.000 zł
  • Z kompleksową termomodernizacją, bez mikroinstalacji - maksymalnie 70.000 zł
  • Bez kompleksowej termomodernizacji, z mikroinstalacją - nie dotyczy
  • Z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją - nie dotyczy

W najwyższym progu dofinansowania, audyt powoduje zwiększenie dotacji o 30.000 zł - 56.000 zł.

Audyt to jednak nie tylko dodatkowe środki finansowe. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jakie prace termomodernizacyjne będą najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym i energetycznym. Z audytem nie musimy działać “po omacku”, bo zawarte w nim zalecenia będą stanowić dla nas jasne wskazówki co i jak opłaca nam się zrobić. To nie lada pomoc, gdy mowa o przedsięwzięciach termomodernizacyjnych. Ich prawidłowe przeprowadzenie wbrew pozorom wcale nie jest łatwe. Pod uwagę trzeba bowiem wziąć wiele kwestii, m.in. właściwą kolejność przeprowadzania prac, odpowiednie współczynniki przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych czy unikanie mostków termicznych. Audyt dostarcza nam gotowe rozwiązania, co znacznie ułatwia działanie i minimalizuje ryzyko kosztownych błędów.

Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego do programu Czyste Powietrze, warto zatem wziąć pod uwagę jego wykonanie.

Jaki audyt energetyczny do programu “Czyste powietrze”?

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze to inaczej audyt energetyczny budynku. Dokument ten sporządza się według prawnie określonych reguł. Zawartość i sposób przeprowadzenia audytu określa Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W audycie musi się znaleźć zatem m.in.:

 • tzw. inwentaryzacja instalacji zużywających energię. Stanowi ona analizę bieżącego stanu budynku - pod kątem technicznym i energetycznym,
 • wykaz możliwych do wdrożenia ulepszeń - wraz z danymi na temat potencjalnych korzyści energetycznych. Audytor w dokumencie zwykle podaje kilka wariantów modernizacji,
 • ocena opłacalności wariantów modernizacji,
 • kosztorys ewentualnych prac.
Uwaga! W przypadku audytu Czyste Powietrze na potrzeby “kompleksowej modernizacji” obowiązkowym elementem jest uzupełniony „Dokument podsumowujący audyt energetyczny”. Stanowi on skrócony wyciąg z obliczeń audytu dotyczących efektów energetycznych i ekologicznych. Bez tego dokumentu, uzyskanie zwiększonej dotacji w ramach “kompleksowej modernizacji” nie będzie możliwe.

Kto może przygotować audyt do programu Czyste Powietrze?

W przypadku audytów energetycznych budynków przepisy nie określają, jakie konkretnie uprawnienia i umiejętności powinny posiadać osoby sporządzające dokument. Ponieważ jednak dokument musi być sporządzony zgodnie z przyjętymi normami i przepisami, warto go zlecić osobie posiadającej właściwe kompetencje - np. wykształcenie z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa, bądź też posiadającej certyfikaty poświadczające ukończenie kursów szkoleniowych.

Audytora z właściwymi kompetencjami możecie znaleźć za pośrednictwem np:

Audyt energetyczny Czyste Powietrze - wzór

Jak już wspominaliśmy, istnieją prawnie określone wytyczne, jak powinien wyglądać audyt energetyczny budynku (zawiera je przywołane wcześniej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego). Oznacza to, że w przypadku audytu energetycznego Czyste Powietrze wzór może wyglądać następująco:

Audyt energetyczny - strona tytułowa wzór

Audyt energetyczny - karta audytu

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Uwaga! Nie musicie jednak wpadać w panikę, jeśli dokument, który otrzymacie nie będzie wyglądał identycznie, jak powyższy przykład. Trzeba bowiem pamiętać, że audytorzy przy wykonywaniu dokumentów energetycznych często korzystają z różnych programów wspierających. W efekcie szata wizualna wzoru audytu Czyste Powietrze może się różnić od tego, co zostanie wam wydane przez audytora.

Audyt energetyczny Czyste Powietrze - o czym pamiętać?

Audyty energetyczne do programu Czyste Powietrze nie są nazbyt obwarowane restrykcjami. Jest jednak kilka wymogów, które muszą spełnić.

Audyt do programu Czyste Powietrze przede wszystkim zawsze musi być zgodny z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Oprócz tego, jeśli ubiegamy się o dotację w ramach “kompleksowej termomodernizacji”, trzeba pamiętać, że:

 • audyt Czyste Powietrze musi zostać uzupełniony o “Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku”,
 • konieczne jest zrealizowanie wszystkich zaleceń z wybranego wariantu modernizacji, gwarantującego osiągnięcie wskaźników kompleksowej termomodernizacji.
  Przykładowo, wybrany przez nas wariant modernizacji zakłada, że aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok lub ograniczyć zapotrzebowanie na energię użytkową o 40% musimy: wymienić kocioł na pompę ciepła, ocieplić strop i ściany oraz zamontować rekuperację, to wszystkie te przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane, by nasze działania uznano za “kompleksową termomodernizację”. Prace muszą zostać zakończone nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny Czyste Powietrze - cena

Cena audytu energetycznego Czyste Powietrze wynosi zwykle od ok. 300 zł do 3.500 zł. Wszystko zależy od wielkości budynku, kompletności dokumentacji dotyczącej obiektu czy zakresu planowanych zmian. Ostateczny koszt dokumentu trzeba każdorazowo ustalić z wykonawcą. Dokument będzie zwykle droższy w przypadku starszych budynków, nieposiadających dokumentacji budowlanej.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że dofinansowanie z programu Czyste Powietrze może pokryć do 100% kosztów audytu energetycznego, jednak nie więcej niż 1.200 zł. Warto podkreślić, że jest to dodatkowa dotacja, nieuwzględniona w maksymalnych kwotach dopłat. Zatem, jeśli zasady programu przewidują, że na przedsięwzięcia termomodernizacyjne maksymalnie możemy otrzymać np. 35.000 zł, a wykonamy również audyt, to ostateczna kwota zwrotu może wynieść 36.200 zł.

Ile jest ważny audyt energetyczny Czyste Powietrze?

Co do zasady, audyt energetyczny Czyste Powietrze nie ma terminu ważności. Jeśli jednak chcemy, by program Czyste Powietrze pokrył nam koszt przeprowadzenia audytu, musi on zostać poniesiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z termomodernizacją i chcecie skorzystać z programu Czyste Powietrze audyt energetyczny może być naprawdę dobrą inwestycją. Nie tylko podpowie Wam, co i jak warto zoptymalizować w Waszym budynku pod kątem energetycznym, ale i zapewni Wam wyższe dotacje. Warto się zatem na niego zdecydować, szczególnie że koszt audytu Czyste Powietrze może zostać w całości pokryty ze środków programu.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments