co to jest moc umowna

Co to jest moc umowna? Co trzeba wiedzieć?

Moc umowna to wartość, która określona jest w umowie kompleksowej lub dystrybucyjnej. Co warto o niej wiedzieć, jak ją ustalić i jakie są kary za jej przekroczenie? O tym w artykule.

Co to jest moc umowna?

Moc umowna to maksymalna ilość energii wyrażona w kW, którą w danym momencie możemy pobrać z sieci energetycznej. Dzięki niej dystrybutor nie tylko wylicza wysokość opłat stałych, ale również jest ona podstawą do wyboru typu przyłącza czy zabezpieczeń.

Jaka wysokość mocy umownej?

Wysokość mocy umownej powinna być optymalnie dopasowana do prowadzonej działalności. Zbyt wysoko ustanowiony próg mocy umownej sprawi, że nie wykorzystamy w pełni mocy, ale będzie musieli za tę niewykorzystaną wartość i tak zapłacić. Natomiast, jeśli ten próg zostanie ustanowiony na poziomie zbyt niskim, to za przekroczenie limitu nałożona zostanie na nas kara. Jak zatem dopasować moc do naszego zużycia?

Przede wszystkim należy przeanalizować rachunki za energię elektryczną za rok poprzedni i zweryfikować czy nie przekraczaliśmy w tym okresie mocy umownej. Na fakturze będą widoczne z tego tytułu kary. Jeśli nic takiego nie zostało naliczonego, to warto również sprawdzić czy przypadkiem próg moc umownej nie został ustalony na zbyt wysoki.

Jeśli nie potrafimy samodzielnie określić wysokości mocy umownej, to w sieci dostępne są specjalne kalkulatory lub po prostu możemy skontaktować się z profesjonalną firmą z zakresu doradztwa energetycznego.

Jak zmienić moc umowną?

Gdy analizy wykażą, że ustalona moc umowna jest za wysoka lub za niska, to należy sprawdzić czy nowa moc umowna nie przekracza mocy przyłączeniowej. Jeśli przekracza należy wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe, jeśli nie to należy złożyć wniosek o zmianę mocy umownej u swojego dystrybutora.

Zmiana mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej jest bezpłatna. Natomiast, gdy przekracza moc przyłączeniową, to wtedy doliczana jest opłata za każdy dodatkowy kW mocy.

Kara za przekroczenie mocy umownej

Dlaczego warto zmienić wysokość mocy umownej, gdy ją przekraczamy? Odpowiedź jest bardzo prosta - za nietrzymanie się limitu obciążani jesteśmy karą pieniężną, która wynosi 10-krotność stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW nadwyżkowej mocy. Niektóre firmy decydują się na świadome przekraczanie mocy, gdyż po prostu jest to nadal dla nich opłacalne, takimi sytuacjami są np. rozruchy maszyn w fabryce.

W niektórych przypadkach kara za przekroczenie mocy umownej nie jest nakładana. Zalicza się do niej sytuacje, kiedy to przekroczenie nastąpiło w wyniku awarii w sieci sprzedawcy lub na polecenie jego organu dyspozytorskiego.

Moc umowna a moc przyłączeniowa

Moc umowna a moc przyłączeniowa, to dwa pojęcia, które dla wielu odbiorców są tożsame, co jest oczywiście błędem. Wystarczy spojrzeć na rachunek prądu, żeby odkryć, że są to dwie, różne pozycje. Czym zatem jest moc przyłączeniowa?

By zrozumieć różnicę, przypomnijmy definicję mocy umownej - to maksymalna moc, którą możemy pobrać z sieci. Natomiast, moc przyłączeniowa to największe zużycie energii, które może wystąpić podczas użytkowania danej instalacji elektrycznej.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments