OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) – Dystrybutorzy prądu

Choć energię elektryczną kupujemy bezpośrednio od sprzedawcy z urzędu lub też od takiego podmiotu, z którym zawarliśmy umowę na zasadzie TPA, podmiot taki nie jest pierwszym źródłem łańcucha energetycznego. W procesie obrotu prądem bardzo ważną rolę odgrywa bowiem także tzw. OSD, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego. To właśnie on jest odpowiedzialny za dostarczenie klientom energii elektrycznej, zakupionej u sprzedawców w danym regionie. O ile możemy dokonać zmiany sprzedawcy prądu, Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie możemy zmienić (chyba że wyprowadzimy się na drugi koniec Polski). Z tego powodu warto mieć świadomość, na czym dokładnie polega rola OSD. Zwłaszcza że na każdej fakturze za prąd natrafimy na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Co to dystrybucja prądu? Czym jest OSD?

Dystrybucja prądu, czy też – mówiąc dokładniej – dystrybucja energii elektrycznej to transport prądu, który odbywa się za pomocą linii energetycznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zwany potocznie dystrybutorem energii elektrycznej to przedsiębiorstwo, które obsługuje te linie energetyczne, stawiając je, a następnie zajmując się ich zarządzaniem i potrzebną konserwacją.

Jakie są obowiązki dystrybutora?

Obowiązki poszczególnych dystrybutorów zostały określone przez Prawo Energetyczne. Wskazuje ono, że OSD jest odpowiedzialny przede wszystkim za takie zadania, jak:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
 • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
  przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
 • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
 • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Ilu dystrybutorów energii elektrycznej jest w Polsce?

Aktualna lista przedsiębiorstw, które posiadają status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, publikowana jest w sposób regularny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Według stanu na 19 sierpnia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 188 podmiotów, które posiadały ważną koncesję Urzędu na dystrybucję energii elektrycznej na terenie naszego kraju. Dużą część z tych podmiotów stanowią ogromne zakłady przemysłowe, takie jak huty. Posiadają one bowiem własną sieć energetyczną, dzięki czemu mogą odsprzedawać prąd sąsiednim zakładom produkcyjnym w danym mieście. Standardowo jednak do większości firm i gospodarstw domowych prąd dociera bezpośrednio od jednego z 5 największych polskich dystrybutorów, którzy zostali wydzieleni z dawnych zakładów energetycznych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieją również przedsiębiorstwa, które prowadzą lokalną działalność dystrybucyjną, posiadając mniejsze sieci energetyczne. Tak jest w przypadku firmy Polenergia, która ma własną sieć na osiedlu Marina Mokotów w Warszawie, czy też spółki PKP Energetyka, która z kolei oferuje swoje usługi tym klientom, których siedziba lub dom mieści się w pobliżu zelektryfikowanych sieci kolejowych, obsługiwanych przez spółkę.

Jacy są dystrybutorzy energii w Polsce? Jacy są najwięksi?

Obszary dystrybucji prądu

źródło: cire.pl

Enea OperatorENEA Operator Sp. z.o.o. - firma ta powstała w 2006 roku, jako podmiot zależny od grupy kapitałowej Enea. Firma bardzo rozbudowuje swoją sieć dystrybucyjną, a wysokość dostarczanej energii wyniosła 19 mln MWh - dane na lipiec 2021.

ENEA Operator Sp. z.o.o.

Oddziały: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Bydgoszcz
Ilość klientów: ponad 2 661 tys.
Długość linii : 104 872 km
Obszar działania: 58 174,13 km2

Aktualne ceny w taryfach energii czynnej oraz taryfach dystrybucyjnych w ENEA

Kontakt z ENEA Operator Sp. z.o.o.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
strona www: www.operator.enea.pl

Energa OperatorEnerga-Operator S.A. - spółka ta należy do grupy Energa, a jej siedziba mieści się w Gdańsku. Firma dostarcza prąd w północnej i centralnej Polsce, terytorium działania spółki obejmuje prawie 1/4 kraju. Łącznie Energa obsługuje 3,2 milionów klientów. Spółka eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć.

Energa Operator S.A.

Oddziały: Gdańsk, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz
Ilość klientów: 3,2 mln
Długość linii : 191 tys. km
Obszar działania: 75 tys. km2

Aktualne ceny w taryfach energii czynnej oraz taryfach dystrybucyjnych w Energa

Kontakt z Energa Operator S.A.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
strona www: www.energa-operator.pl

PGE DystrybucjaPGE Dystrybucja S.A. - firma ta powstała mocą decyzji Prezesa URE na obszarze działania grupy kapitałowej PGE z ośmiu mniejszych spółek Skarbu Państwa, obecnie będących oddziałami PGE Dystrybucja. PGE świadczy usługi dystrybucyjne na obszarze Polski wschodniej.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziały: Łódź-Teren, Łódź-Miasto, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, Warszawa
Ilość klientów: 5,4 mln
Długość linii : brak danych

Aktualne ceny w taryfach energii czynnej oraz taryfach dystrybucyjnych w PGE

Kontakt z PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
strona www: www.pgedystrybucja.pl

Stoen Operator logoStoen Operator S.A. - Stoen Operator (dawne RWE Stoen Operator i innogy Stoen Operator) zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Dostarcza energię ponad 1 mln 81 tys. klientów w Warszawie i gminach ościennych. Firma jest częścią grupy E.ON.

Stoen Operator Sp. z o.o.

Ilość klientów: 1 mln 81 tys.
Długość linii : 5964 km (linie 0,4 kV (nN), bez przyłączy)

Aktualne ceny w taryfach energii czynnej oraz taryfach dystrybucyjnych w E.ON

Kontakt ze Stoen Operator Sp. z o.o.

Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Nieświeska 52
03-867 Warszawa
strona www: stoen.pl

Tauron DystrybucjaTauron Dystrybucja S.A. - spółka ta jest częścią Grupy Kapitałowej Tauron. Jej obszar działania to południowa Polska, głównie: Dolny i Górny Śląsk. Firma powołana została do życia w 2010 roku, w miejsce lokalnych firm dystrybucyjnych, działających na obszarze GK Tauron. Obecnie dawne zakłady stanowią oddziały terenowe Tauron Dystrybucja. Spółka ma przeszło 5 milionów odbiorców.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddziały: Będzin, Bielsko Biała, Częstochowa, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Opole, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław
Ilość klientów: 5,7 mln
Długość linii : brak danych
Obszar działania: 57 tys. km2

Aktualne ceny w taryfach energii czynnej oraz taryfach dystrybucyjnych w Tauron

Kontakt z Tauron Dystrybucja S.A.

Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Dajwór 27
31-060 Kraków
strona www: www.tauron-dystrybucja.pl

Czy są jakieś opłaty dystrybucyjne?

Korzystanie z usług dystrybucyjnych wiąże się oczywiście z opłatami, które widoczne są na naszych rachunkach za energię elektryczną. W przypadku umowy kompleksowej (najczęściej z takiej opcji korzystamy, gdy kupujemy prąd od sprzedawcy z urzędu) rozliczenie za opłaty dystrybucyjne oraz za zużytą energię dostajemy na jednej fakturze. Jeśli jednak zmieniliśmy sprzedawcę prądu, a nasz OSD nie ma zawartej umowy GUD (Generalna Umowa Dystrybucji) z naszym nowym sprzedawcą, to rachunek za opłaty dystrybucyjne będziemy dostawać osobno. Jakie pozycje obejmują koszty dystrybucyjne? Otóż są to m.in. opłata OZE, składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, składnik zmienny stawki sieciowej, opłata abonamentowa.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments