Przykładowy system z dopuszczalną mocą instalacji fotowoltaicznej.

Dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej - czy są jakieś limity?

Zapewne nieobce Wam jest powiedzenie, że dobrego nigdy za wiele. Czy jednak tak samo jest z fotowoltaiką? Czy istnieje jakaś maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej, którejś z jakichś przyczyn nie można przekroczyć? W jakich sytuacjach konieczne może być zachowanie jakiejś określonej, dopuszczalnej mocy instalacji fotowoltaicznej? Oto kilka takich sytuacji.

Jak definiuje się maksymalną moc instalacji fotowoltaicznej?

Zacznijmy od zupełnych podstaw, a zatem od wyjaśnienia, w jaki sposób definiuje się maksymalną moc instalacji fotowoltaicznej - na tym polu mogą bowiem pojawić się wątpliwości. Czy uwzględnia się moc falownika, czy może zsumowaną moc modułów?

Do rozwiania wątpliwości przyda się definicja mocy zainstalowanej fotowoltaiki, która, co ciekawe, jeszcze do niedawna… nie istniała. Do określania mocy instalacji wykorzystywano więc interpretacje Urzędu Regulacji Energetyki.

W 2021 roku, przyjęto jednak nowelizację ustawy o OZE, która będzie posiadała definicję mocy zainstalowanej. Zgodnie z nią, mocą zainstalowaną elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii określa się:

łączną moc znamionową czynną:

a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – zespołu prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy,

b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej – w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a.

Innymi słowy, o mocy systemu fotowoltaicznego decyduje zsumowana, maksymalna moc zamontowanych modułów fotowoltaicznych.

Dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej dla Prosumentów

Przejdźmy teraz do kwestii dla wielu osób najistotniejszej, a zatem od tego, jaka może być maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym?

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to o ile chcą one generować energię z OZE na użytek własny, maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej (czy innej instalacji odnawialnego źródła energii) nie powinna być większa niż 50 kW. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ten limit pozwala im korzystać ze statusu Prosumenta i systemu opustów.

Zgodnie z ustawą o OZE, mikroinstalacje, czyli instalacje o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci o napięciu niższym niż 110 kV, mogą korzystać z rozliczenia energii z fotowoltaiki w tzw. systemie opustów. Sieć energetyczna jest wówczas traktowana jako “wirtualny magazyn”, do którego można odesłać nadwyżki z okresu letniego, by odebrać je nocą lub zimą. Do odbioru jest 80% odesłanej energii (w przypadku instalacji o mocy mniejszej niż 10 kW) lub 70% (w przypadku instalacji o mocy od 10 do 50 kW).

A co jeśli osoba fizyczna będąca Prosumentem, chciałaby przekroczyć granicę 50 kW? Nie będzie to możliwe, dopóki nie założy działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnymi przepisami (po nowelizacji z 2021 roku), tzw. małe instalacje, czyli systemy o mocy od 50 kW do 1 MW, muszą posiadać wpis do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Uzyskanie takiego wpisu wymaga od aplikującego podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że Prosumentem mogą być oczywiście również inne podmioty niż tylko osoby fizyczne. Od 2019 roku status ten przysługuje także przedsiębiorstwom, a także związkom wyznaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej jednofazowej

Pewne limity dopuszczalnej mocy instalacji PV wiążą się także z rodzajem instalacji elektrycznej w budynku. W najlepszej sytuacji są właściciele nieruchomości wyposażonej w instalację trójfazową - Ci nie powinni mieć większych problemów z limitem mocy. Dla budynków wyposażonych w jednofazową instalację przewidziana jest określona dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z dokumentem “Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD” regulującym zasady bezpiecznego przyłączania i współpracy mikroinstalacji OZE z siecią:

1.3. Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do sieci dystrybucyjnej w sposób trójfazowy.

Innymi słowy, maksymalna moc, jaką może posiadać fotowoltaika podłączona do sieci jednofazowej może być mniejsza lub równa 3,68 kW.

Moc przyłączeniowa a maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej

Kolejna kwestia wiąże się z tematem doboru dopuszczalnej mocy instalacji fotowoltaicznej, względem mocy przyłączeniowej.

By fotowoltaika została w ogóle podłączona do sieci i mogła działać poprawnie, jej moc musi być dostosowana do określonej w dokumentach mocy przyłączeniowej. A konkretnie, moc instalacji PV nie może być większa od mocy przyłączeniowej.

Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa niż planowana przez Was moc instalacji, zakład energetyczny jej nie podłączy, dopóki nie wystąpicie z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Pamiętajcie jednak, że ta procedura może potrwać 3-4 tygodnie. Realizacją powinniście się zająć odpowiednio wcześniej przed montażem.

Szczegółowo kwestię związaną z mocą przyłączeniową i maksymalną mocą instalacji fotowoltaicznej wyjaśnialiśmy w naszym artykule: ”Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa – co musisz wiedzieć?

Dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej w programach dotacyjnych

Na pewne limity mocy możecie także natrafić podczas wnioskowania o wsparcie z jednego z wielu dostępnych programów dofinansowań do fotowoltaiki.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, górny limit (jeśli w ogóle jest określony), wynosi 10 kW. Dolny zaś 2 kW.

  • Dla przykładu regulamin programu “Mój Prąd” 2023 wymaga, aby maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej, która będzie podlegała dofinansowaniu Mój Prąd, wynosiła od 2 do 10 kW. Podobne warunki zostały określone dla mikroinstalacji w programie “Czyste powietrze”. Również i tym przypadku system PV nie może być mniejszy niż 2 kW i większy niż 10 kW. W obu przypadkach moc nie ma większego wpływu na wysokość dotacji.

Warto jeszcze wspomnieć, że choć np. w przypadku ulgi termomodernizacyjnej nie ma żadnego odgórnego limitu mocy, ogranicza nas maksymalna kwota odliczenia, która na każdego właściciela budynku wynosi 53.000 zł.

Nieco inaczej jest w przypadku rolników:

  • W programie Agroenergia, maksymalna, dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej dla I części programu wynosi 50 kW. Minimalna zaś 10 kW. Tu również od maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej zależy wysokość wsparcia. 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15.000 zł otrzymają systemy o mocy od 10 do 30 kW (włącznie). Instalacje o mocy powyżej 30 kW do 50 kW (włącznie) mogą otrzymać zwrot maksymalnie 13% poniesionych kosztów - nie więcej niż 25.000 zł.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
Tomasz
2023-09-19 07:49

A czy maksymalna moc instalacji prosumenckiej 50 kW dotyczy jednego podmiotu, czy jednego licznika? Co w przypadku gdy mały przedsiębiorca posiada dwa osobne liczniki? Czy może wtedy założyć dwie osobne instalacje o mocy do 50 kW dla każdego licznika?

Jacek
Jacek
2022-02-10 22:26

Zapisałem się do programu OZE w 2017 roku na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 KW. Po audycie, okazało się że mogę dostać ok. 4,80 KW ze względu na moc przesyłową 5KW. Zaakceptowałem warunki. Na pieniądze urząd czekał 3 lata. Pod koniec 2020 wpłynęły pieniądze, a w roku 2021 nastąpił drugi audyt, podczas którego okazało się że w budynku mam instalację jednofazową i mogę dostać max. 3,6KW. Pokazałem dokumenty że jestem w trakcie o podniesienie mocy przesyłowej z 5 na 14 KW i wymianie całego przyłącza na trzy fazy. Pan zaznaczył w audycie o tym fakcie. Zrobiłem potrzebne zmiany kosztem 8 tysięcy zł. i paskudną skrzynką na ładnym nowym tynku. Pod koniec roku okazało się Ze moc instalacji przydzielona jest na 3,03 KW. Urząd tłumaczył się tym że moc przydzielana jest według rocznego zużycia prądu. Nie chciałem się z tym zgodzić ponieważ w audytach nie było mowy, że moc instalacji jest od tego zależna (jestem za krótki by wywalczyć więcej). Początek roku 2022 dopiero zrobiono przetarg na instalację urządzeń, i jeszcze nie wyłoniono firmy, tłumacząc drobnymi poprawkami. Gdy powiedziałem o terminie jaki pozostał, bo tylko do końca marca inwestycja będzie opłacalna, odpowiedź dostałem taką, że „rząd chyba przedłuży ten okres do końca roku”. Ręce opadają. Nic dla ludzi. Sztab ludzi grzeje krzesła i się śmieją bo mają wysokie pensje. Może w tym przypadku powinna zająć się prokuratura. A chodzi o miasto Sieradz