Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa.

Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa - co musisz wiedzieć?

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej to ogromne wyzwanie i to z różnych względów. Z jednej strony chodzi o kwestie funkcjonalne – energii musi być tyle, by wystarczyło jej na pokrycie zapotrzebowania energetycznego danego obiektu. Z drugiej strony znaczenie ma również aspekt techniczny i dostosowanie mocy fotowoltaiki do mocy przyłączeniowej. Co warto wiedzieć w kwestii “moc instalacji a moc przyłączeniowa”? Sprawdź!

Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa i moc umowna

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia głównego zagadnienia naszego artykułu, warto w prostych słowach przybliżyć definicje mocy przyłączeniowej oraz mocy umownej.

Co to jest moc przyłączeniowa?

Zgodnie z wyjaśnieniem dostępnym na stronie Energa-Operator (ale też w Waszej umowie o przyłączenie), moc przyłączeniowa to:

moc czynna, planowana do pobierania z sieci, stanowiąca wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15–minutowych, służąca do zaprojektowania przyłącza.

Innymi słowy, moc przyłączeniowa określa jak dużo energii można zużyć podczas eksploatacji sieci elektrycznej w budynku. Moc przyłączeniowa określana jest w kW, a jej wielkość dobiera się przy uwzględnieniu ilości i mocy wszystkich już wykorzystywanych oraz planowanych urządzeń elektrycznych, dodając do tego lekki zapas. Dlaczego? Daje nam to pewność, że wystąpi przeciążenie lokalnej sieci elektrycznej, jeśli jednocześnie włączymy kilka prądożernych urządzeń.

Moc przyłączeniową wiele osób utożsamia (błędnie!) z mocą umowną. Choć pojęcia są podobnie, występują różnice między mocą przyłączeniową a mocą umowną.

Moc przyłączeniowa a moc umowna - różnice

Jak już wiemy, moc przyłączeniowa określa, maksymalne zużycie energii w danej instalacji fotowoltaicznej. Moc umowna z kolei, zgodnie z definicją, to:

moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartość nie mniejsza niż wyznaczona jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania odbiorcy.

Innymi słowy, moc umowna określa, ile energii w danym momencie możemy pobrać z sieci energetycznej. Od mocy umownej zależy m.in. wysokość opłat stałych, ale też np. dobór zabezpieczeń. Moc umowną również wyraża się w kW i dobiera się głównie na podstawie wysokości rocznego zużycia energii elektrycznej. Warto to jednak robić precyzyjnie, gdyż zbyt wysoka będzie dla nas zbędnym obciążeniem finansowym. Z kolei zbyt niska może sprawić, że przekroczymy limit i będziemy musieli płacić wysoką karę w wysokości iloczynu składnika stałego stawki sieciowej oraz 10-krotności maksymalnej wielkości nadwyżki. Dobra wiadomość jest jednak taka, że gospodarstwa domowe przed karami chronią bezpieczniki.

Uwaga! Moc umowna nigdy nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej.

W kontekście fotowoltaiki znacznie bardziej istotna jest jednak moc przyłączeniowa. Co warto wiedzieć w temacie moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa.

Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa - co trzeba wiedzieć?

Jeśli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniową, istnieje jedna nadrzędna zasada: Moc instalacji PV nie może być większa od mocy przyłączeniowej.

Rozważmy dwa przypadki - Pana Marka i Pani Anieli. Obie te osoby, w swoich domach posiadają moc przyłączeniową na poziomie 7 kW. Pan Marek chce jednak zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy 9 kW - planuje bowiem ogrzewanie domu pompą ciepła. Pani Aniela chce zainstalować fotowoltaikę o mocy szczytowej 4 kW - tyle wystarczy jej do zasilania posiadanych sprzętów.

W przypadku Pani Anieli sytuacja jest prosta - moc przyłączeniowa jest znacznie wyższa od planowanej mocy instalacji, a więc nie będzie miała ona problemu z podłączeniem fotowoltaiki do sieci. Pani Anieli wystarczy procedura “na zgłoszenie”. Jak przebiega taka procedura, szczegółowo opisaliśmy w naszym artykule “Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Formalności krok po kroku”.

Jeśli chodzi o Pana Daniela, moc przyłączeniowa jest znacznie niższa niż moc instalowanego zestawu fotowoltaicznego, dlatego operator nie podłączy elektrowni do sieci bez dopełnienia dodatkowych formalności.

Moc instalacji fotowoltaicznej a moc przyłączeniowa - co robić, gdy się nie zgrywają?

Jeśli planowanej fotowoltaiki jest większa niż moc przyłączeniowa, to jak informują operatorzy sieci energetycznej, musicie:

 • najpierw złożyć wniosek o warunki przyłączenia - oddzielną procedurę zwiększenia mocy przyłączeniowej dla fotowoltaiki zaleca Tauron i PGE.
 • podłączyć instalację fotowoltaiczną w trybie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji - jeśli Waszym operatorem jest Energa, Enea lub Innogy.

Fotowoltaika a zwiększenie mocy przyłączeniowej - jak wyglądają procedury?

Jak konkretnie wygląda cały proces oraz jakie wnioski są potrzebne, najlepiej sprawdzić na stronie poszczególnych operatorów. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady i warunki, wymagane przez OSD.

Większa moc przyłączeniowa a fotowoltaika - oddzielny wniosek

Jeśli przed przyłączeniem mikroinstalacji musicie oddzielnie złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia, w pierwszej kolejności przygotujcie wszelkie niezbędne informacje:

 • dane osobowe Wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL),
 • dane obiektu (adres, nr działki),
 • numer PPE lub numer licznika,
 • aktualne i docelową moc przyłączeniową,
 • przewidywany roczny pobór energii,
 • oczekiwany termin rozpoczęcia poboru energii.

Oprócz tego będziecie też potrzebować kilku załączników:

 • dokument potwierdzający prawo do obiektu (np. akt notarialny potwierdzający własność lokalu, aktualny wypis z księgi wieczystej).
 • plan zabudowy bądź też szkic sytuacyjny (określający umiejscowienie obiektu w stosunku do istniejącej sieci oraz umieszczenie sąsiadujących obiektów). Dokumentu tego nie wymaga Tauron, jeśli wniosek dotyczy istniejącego budynku lub zmiany mocy.
 • pełnomocnictwa - tylko w przypadku, gdy ktoś występuje z wnioskiem w naszym imieniu.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów operator wyśle Wam warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie. Następnie należy wykonać niezbędne modyfikacje w instalacji elektrycznej i poinformować o gotowości podłączenia do sieci. Następnie operator dokona zmian w liczniku, zgodnie z nową mocą przyłączeniową. Potem możecie realizować projekt mikroinstalacji i podłączyć ja w standardowym trybie zgłoszenia.

Tryb wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji

W przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej w związku z fotowoltaiką, w trybie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji, procedura jest bardzo podobna. Potrzebne będą jednak dodatkowe informacje dotyczące samej instalacji PV, takie same jak podczas podłączania fotowoltaiki w trybie zgłoszenia, a zatem:

 • rodzaj i moc instalacji,
 • typ, ilość, moc urządzeń wchodzących w skład instalacji,
 • oświadczenie instalatora.

Jeśli chodzi o wymagane załączniki, to oprócz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, będziemy potrzebować:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub (za zgodą ENERGA-OPERATOR SA !) szkic sytuacyjny, charakteryzujący ulokowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.
 • schemat instalacji elektrycznej budynku.
 • parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną, specyfikację techniczną, karty katalogowe urządzeń.
 • deklarację zgodności parametrów technicznych instalacji i urządzeń z bieżącą dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

Dalsze procedury określa poniższy, przykładowy schemat opracowany przez Energa-Obrót:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji.

Źródło: energa-operator.pl

Jeśli realizacja umowy o przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza oraz/lub rozbudowy sieci, wystarczy, że wykonacie mikroinstalację oraz zgłosicie gotowość jej podłączenia. Wówczas OSD bez dalszych formalności przyłączy fotowoltaikę.

Uwaga! W obu przypadkach formalności należy zrealizować przed przeprowadzeniem montażu fotowoltaiki.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
2024-03-15 09:06

Dzień dobry
Posiadam budynek mieszkalny z mocą przyłączeniową 11KW i mocą umowną 8 KW. Moja mikroinstalacja posiada moc 8 KW którą chcę rozbudować do 10,5 KW i tu moje pytanie: Czy muszę zwiększyć moc umowną czy nie ?
lub jakie inne kroki muszę podjąć żeby wszystko było ok ?
Dziękuję i pozdrawiam
Marek

Ryszard
Ryszard
2023-07-05 16:29

Dzień dobry,

Witam Panią, i znowu to w moim przypadku czysta teoria ponieważ PGE to państwo w państwie.
Odnoszę się do mikro firm bo tutaj walczę już 4 m-ce z PGE (np. listy z PGE docierają po min. 2 tygodniach).
Przechodząc do meritum sprawy mam pytanie, jeżeli mam moc przyłączeniową 10 kW to fotowoltaikę mogę budować z mocą równą 10 kW ( np. 20 ogniw po 500Wp ) czy koniecznie mniejszą. Sa to drobiazgi ale b.ważne a każdy ma inne zdanie na ten temat.
I rzecz ostatnia, proszę zauważyć, że NIE MA żadnych dotacji/konkursów/grantów dla mikro przedsiębiorców a wszyscy tak dużo mówią o pomocy. Są kredyty ale jak najdalej z nimi przy obecnej sytuacji w Polsce.

Pozdrawiam serdecznie
Ryszard