fotowoltaika dla serwerowni

Fotowoltaika dla serwerowni

Choć stosunkowo rzadko się o tym mówi, branża IT ma znaczący wpływ na światową konsumpcję energii. Według raportu Green House Data, centra danych na całym świecie pochłaniają niebagatelne 30 GW energii rocznie. Wystarczyło by to zasilenie w prąd każdego domu we Włoszech… przez 12 miesięcy. Jak zatem łatwo zauważyć, utrzymanie m.in. serwerowni to jedna z kosztowniejszych pozycji na firmowym rachunku za prąd. Idąc jednak za przykładem liderów IT, można zmniejszyć wydatki na ten cel. W jaki sposób? Odpowiedzią jest fotowoltaika dla serwerowni.

Fotowoltaika dla serwerowni - rozwiązanie, w które inwestują najwięksi

Przyczyn tak wysokiej konsumpcji energii w data center raczej specjalnie tłumaczyć nie trzeba - praca serwerów 24h/7 i konieczność ciągłego chłodzenia urządzeń (która zwiększa się w okresach letnich) po prostu wymaga sporej ilości prądu.

Średniej wielkości firma handlowo-usługowa, korzystająca z własnej serwerowni na utrzymanie infrastruktury IT (serwerów, macierzy, UPS-ów) wyda obecnie ok. 2.500 zł miesięcznie, czyli ok. 30.000 zł rocznie. Z tego, faktyczne zużycie energii przez urządzenia to ok. 26%. Najwięcej, bo aż ok. 50% pochłonie klimatyzacja urządzeń.

Charakterystyka zużycia energii w serwerowni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Miyuru Dayarathna, Yonggang Wen, Rui Fan Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey

Wydatki już teraz są zatem bardzo duże (szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że kwota ta stanowi zaledwie część kosztów firmy), a będą jeszcze większe. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialne, ceny prądu w latach 2020-2025 będą nieprzerwanie rosły, do poziomu 318 zł/MWh.

Prognozy cen prądu do 2030.

Źródło: Szacunkowe ceny energii na podstawie mixu energetycznego z KPEiK - prognozy IOE

Sposobem na ograniczenie kosztów związanych z energią elektryczną, jest skorzystanie z alternatywnych źródeł energii, takich jak chociażby fotowoltaika. Jak pokazuje ilość nowych inwestycji w fotowoltaikę dla firm, rozwiązanie to się opłaca. I to właściwie każdemu - małym czy średnim przedsiębiorstwom korzystającym z własnych serwerowni, firmom, których podstawą działalności jest udostępnianie infrastruktury data center, a nawet gigantom IT.

Dla przykładu firma Apple zainwestowała 1,25 mld w dwa centra danych, którą będą zasilane wyłącznie energią pochodzącą z OZE. Na podobny krok zdecydowały się m.in. Google i Facebook, które docelowo całą energię chcą pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii, takich jak właśnie elektrownia słoneczna. Co sprawia, że po tego typu rozwiązania sięgają kolejne podmioty?

Zalety wdrożenia instalacji fotowoltaicznej w serwerowni

Korzyści z fotowoltaiki dla serwerowni jest w wiele i są one różne. Przede wszystkim warto ją jednak rozważyć, aby zyskać:

Niższe rachunki za prąd - Rentowność w przypadku inwestycji biznesowych to jedna z kluczowych kwestii. W zależności o rodzaju i wielkości zastosowanej instalacji, oszczędności wynikające z wdrożenia fotowoltaiki w serwerowni mogą sięgać od 60 do nawet 90%. Zwrotu z inwestycji można spodziewać się natomiast w okresie nawet 5-10 lat.

Bezpieczeństwo energetyczne - Ciągłość dostaw energii w dla urządzeń działających 24h/7 to wymóg krytyczny. Właściwie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna może zminimalizować ryzyko przerw w dostawach prądu niemal do zera. To również zabezpieczenie przed nagłymi zmianami cen energii, które mogą utrudnić prowadzenie biznesu.

Status EKO firmy - Świadomość ekologiczna w Polsce rośnie. Konsumenci i kontrahenci coraz częściej zwracają uwagę na biznesy odpowiedzialne społecznie, niwelujące swój negatywny wpływ na środowisko. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może pomóc w budowie pozytywnego wizerunku firmy.

Ochrona środowiska - Wspomniany już wcześniej status firmy ekologicznej nie jest tylko pustym frazesem. Dzięki fotowoltaice faktycznie można pomóc środowisku. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, produkując 1000 kWh energii ze słońca redukujemy emisję CO2 o około 812 kg.

Jaka fotowoltaika dla serwerowni?

Zastanawiając się nad wyborem instalacji fotowoltaicznej dla serwerowni można natrafić na kilka dylematów. Jakie kwestie należy rozważyć?

Profil energetyczny - fotowoltaikę dobiera się na podstawie ilości i struktury zużywanej energii. Serwerownie działają 24h/7, jednak najwięcej prądu zużywają za dnia, czyli wtedy, gdy produkcja energii ze słońca jest największa. Dla nich opłacalna może być zatem zarówno mniejsza instalacja, pokrywająca jedynie część zapotrzebowania energetycznego, jak i instalacja, która będzie produkować nadwyżki. W obu przypadkach bardzo ważny jest właściwy dobór mocy fotowoltaiki,

Moc instalacji - opracowanie możliwości produkcyjnych instalacji to jeden z najważniejszych etapów całej inwestycji w fotowoltaikę. Od niego zależy m.in. opłacalność przedsięwzięcia, jak również to, co stanie się z ewentualnymi nadwyżkami prądu. Mikroinstalacje o mocy do 50 kWp mogą korzystać z tzw. net-meteringu, “magazynując” nadprodukcję w sieci dystrybutora i odbierając jej część (80 lub 70%) w nocy lub w okresie zimowym. W przypadku większych instalacji, nadwyżki mogą zostać odsprzedane po średniej cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym.

Rodzaj instalacji - pod względem współpracy z siecią energetyczną zwykle wyróżnia się dwa rodzaje fotowoltaiki - on-grid i off-grid. W pierwszym przypadku instalacja podłączona jest do sieci dystrybutora energetycznego, w drugim fotowoltaika jest całkowicie autonomiczna. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. On-grid to mniej kosztowna opcja, jednak niesie ze sobą ryzyko przerw w dostawie prądu (w przypadku awarii sieci, instalacja on-grid nie działa). Off-grid daje pełne zabezpieczenie przed brakiem prądu, jednak wymaga zakupu kosztownych akumulatorów.

Rodzaje podzespołów - zestaw fotowoltaiczny składa się z urządzeń, które mogą się w znacznym stopniu różnić pod względem rozwiązań technologicznych, wydajności, a także ceny. Skład instalacji należy zatem dobrze przemyśleć, aby znaleźć idealny balans między potrzebami energetycznymi, a efektywnością i kosztami fotowoltaiki.

Powyżej poruszone kwestie to tylko część zagadnień, nad którymi należy się pochylić decydując się na fotowoltaikę dla serwerowni. Optymalna instalacja powinna uwzględniać indywidualne potrzeby danego inwestora. Dlatego, po projekt instalacji, dobór urządzeń oraz doradztwo w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych najlepiej zwrócić się do profesjonalistów.

Koszty i opłacalność fotowoltaiki dla serwerowni

Przejdźmy teraz do tematu, który w przypadku fotowoltaiki zwykle budzi największe emocje - opłacalności. Po jakim czasie zwróci się instalacja fotowoltaiczna dla serwerowni? Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużymy się przykładem.

Serwerownia w pewnej firmie, miesięcznie pochłania ok. 5.000 kWh, co kosztuje ok. 2.600 zł. Ponieważ sprzyjają temu warunki zabudowy (dach budynku skierowany jest na południe i nie pada na niego cień), zdecydowano o inwestycji w instalację fotowoltaiczną on-grid o mocy 50 kWp, która częściowo pokryje zapotrzebowanie na energię. Firma chce bowiem skorzystać z net-meteringu, odzyskując 70% nadwyżek.

Odpowiedź na pytanie, kiedy zwróci się fotowoltaika dla serwerowni, czyli opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla serwerowni.

Koszt takiej elektrowni to ok. 218.000 zł - ostatecznie będzie on jednak uzależniony od konkretnego projektu. Rachunki w pierwszym roku zmniejszą się o prawie 18.500 zł, a po 25 latach (czyli przez okres gwarancji żywotności paneli fotowoltaicznych), oszczędności przekroczą milion złotych. Po jakim czasie zwróci się fotowoltaika dla serwerowni? Uwzględniając 6% wzrost cen prądu rocznie oraz odliczenie 23% podatku VAT na fotowoltaikę, przedsięwzięcie zwróci się po ok. 7 latach.

Co warto podkreślić, w przypadku fotowoltaiki, opłacalność inwestycji nie spada wraz ze wzrostem przeciętnego zużycia energii - wręcz przeciwnie. Im większe zapotrzebowanie na prąd ( i wyższe ceny energii), tym bardziej warto rozważyć to rozwiązanie.

Fotowoltaika dla serwerowni - VAT

W przypadku fotowoltaiki dla serwerowni warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe, a konkretnie na wysokość podatku VAT na instalację fotowoltaiczną oraz możliwość odliczeń od podatku należnego.

Zatem, ile wynosi VAT na instalację fotowoltaiczną? Dla serwerowni, tak jak i innych firm, VAT na fotowoltaikę wynosi 23%. Co istotne, uprawnieni do tego czynni płatnicy VAT mogą go w całości odliczyć od należnego podatku, co skraca czas zwrotu z inwestycji.

Finansowanie fotowoltaiki dla serwerowni - jakie są opcje?

Choć bezdyskusyjnie, instalacja fotowoltaiczna dla serwerowni niesie ze sobą wiele, wymiernych korzyści, jest to stosunkowo kosztowna inwestycja. Zgodnie z aktualnymi stawkami, 1 kWp instalacji kosztuje ok. 4.500 - 6.500 zł brutto (w kompleksowej usłudze uwzględniającej projekt oraz wykonanie). Instalacja z naszego przykładu, która pokryje zapotrzebowanie małej serwerowni w firmie, to koszt ok. 218.000 zł netto z usługą montażu. Gdzie szukać środków na pokrycie takich wydatków?

Jeśli firma posiada własny kapitał, warto rozważyć jego ulokowanie właśnie w fotowoltaice. Dlaczego? W przeliczeniu, zyski z takiej inwestycji wyniosą ok. 10% rocznie. Dla porównania, przeciętne oprocentowanie depozytów bankowych obecnie nie przekracza 1,25%.

Jeśli brakuje Wam wolnych środków, możecie rozważyć także:

Leasing fotowoltaiki - produkt tego typu dostępny jest w kilku instytucjach finansowych, (m.in. PKO Leasing). Zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i finansowego, możecie sięgnąć po korzyści, takie jak minimum formalności czy możliwość odliczenia wysokości raty od kosztów uzyskania przychodu.

Kredyt na fotowoltaikę - to rozwiązanie coraz popularniejsze, które co jakiś czas pojawia się w ofertach liderów bankowości. Znajdziecie go m.in. w BNP Paribas czy w PEKAO SA. Czym różni się od zwykłego kredytu? Atrakcyjniejszymi warunkami - np. w PEKAO można liczyć na zwrot kosztów odsetek za pierwsze 3 lata kredytu.

Warto też pamiętać, że możliwe jest również otrzymanie dofinansowania na fotowoltaikę. Wysokość i rodzaj wsparcia, uzależniony jest od programu, do którego zakwalifikuje się inwestycja. Zwykle jednak pomoc przyjmuje formę niskooprocentowanej pożyczki, niekiedy z opcją umorzenia części zobowiązania.

Jak pokazuje praktyka, fotowoltaika dla serwerowni to doskonała inwestycja biznesowa, która pozwala na obniżenie rachunków oraz m.in. poprawę jakości powietrza.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments