fotowoltaika dla szpitala

Fotowoltaika dla szpitala

Produkcja energii ze słońca to rozwiązanie, na które Polacy decydują się coraz chętniej. Fotowoltaika cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko podmiotów stricte biznesowych, takich jak m.in. gospodarstwa sadownicze, centra handlowe czy piekarnie, ale również jednostek o innym profilu – np. parafii, szkół czy gmin. Po prąd z tego czystego i efektywnego źródła energii może sięgnąć zatem każdy – także ośrodki medyczne. Czy fotowoltaika w szpitalach się opłaca? O czym trzeba pamiętać, dobierając instalację?

Koszty utrzymania szpitali poszły w górę

Nie da się ukryć, że ostatni czas nie był łaskawy dla szpitali. Na początku roku 2020, najpierw dotknęły je podwyżki kosztów utylizacji odpadów medycznych. Cena za 1kg odpadów wzrosła o niebagatelne 350%! W przeliczeniu na realia jednego z warszawskich szpitali oznacza to skok wydatków z 2 mln do 7 mln złotych.

To nie jedyny problem, którym muszą borykać się szpitale. Inną przeszkodą w prowadzeniu działalności są ceny prądu, które w kilkunastu ostatnich latach systematycznie rosły. W okresie od 1999 roku do 2014 roku, stawki za energię w Polsce zwiększyły się o 137%. A jak zakładają prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej, trend będzie się utrzymywać. Do 2035 roku możemy spodziewać się podwyżek o kolejne kilkadziesiąt procent.

Prognozy cen prądu do 2030.

Źródło: Prognozowane ceny energii do 2035 roku na podstawie mix-u energetycznego z KPEiK – szacunki IEO

Dla szpitali, które rocznie zużywają niekiedy kilka tysięcy megawatogodzin energii, nawet kilkuprocentowy wzrost cen prądu oznacza to ogromne obciążenie, dla już i tak kruchego budżetu.

Fotowoltaika w szpitalach coraz popularniejsza

Część ośrodków medycznych, szukając sposobów na rozwiązanie problemu kosztów energii, zwróciło się w stronę fotowoltaiki. Przykładów nie brakuje, czy to na krajowym, czy na międzynarodowym rynku.

Szpital w Cieszynie, który zdecydował się na montaż fotowoltaiki o mocy 137,1 kWp, dzięki inwestycji będzie mógł zaoszczędzić około 50 tys. zł rocznie. Ośrodek trzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego, która pokryła blisko 85% kosztów przedsięwzięcia.

Już kilka lat temu wojewódzki szpital w Bielsku-Białej przeprowadził energomodernizację obiektów, której istotną częścią było zastosowanie fotowoltaiki o mocy 400 kW. Panele, w połączeniu z dociepleniem budynków, wymianą uszczelek w oknach i zmianą oświetlenia na LED dały oszczędności sięgające 400 tys. zł rocznie.

W 2013 roku radomski Wojewódzki Szpital Specjalisty poszedł o krok dalej i fotowoltaikę połączył z energetyką wiatrową i systemem kogeneracyjnym. Inwestycja łącznie kosztowała 6,7 mln, przy czym 3,9 mln pochodziło z dotacji z RPO województwa mazowieckiego. Szpital rocznie zaoszczędzi ok. 1,5 mln, co oznacza, że cała inwestycja zwróci się po ok. 3,5 roku.

Korzyści z fotowoltaiki dla szpitala

Instalacja fotowoltaiczna dla szpitala to przedsięwzięcie, które daje korzyści na różnych płaszczyznach.

Mniejsze rachunki - Instalacja fotowoltaiczna, w zależności od mocy i specyfikacji, jest w stanie ograniczyć rachunki za prąd nawet o kilkadziesiąt procent - w pewnych przypadkach nawet 90%. Jak widać to na omówionych wcześniej przykładach, daje to realne oszczędności w wysokości od kilkudziesięciu do milionów złotych rocznie. Oszczędności będą tym większe, im wyższe będą ceny prądu. A te, tylko na początku 2020 roku wzrosły o kilkanaście procent.

Ochrona środowiska - Szpitale są jednymi z najbardziej energochłonnych obiektów - średniej wielkości ośrodek w ciągu roku pochłonie 570 MWh prądu. Ten w naszym kraju produkowany jest głównie z węgla, co oznacza to, że realizując swoje zadania szpital przyczynia się do emisji ok. 470 ton dwutlenku węgla rocznie. Fotowoltaika może pomóc zminimalizować ten niekorzystny wpływ na środowisko. Każde 1000 kWh energii ze słońca obniża emisję CO2 o ok. 812 kg.

Bezpieczeństwo energetyczne - W 2018 roku ceny prądu sięgały niebotycznych rozmiarów - wszystko przed drożejące uprawnienia do emisji CO2 i samego węgla. W efekcie szpitale czekały wzrosty wydatków na energię, które jednak niwelowała ustawa o rekomensatach za prąd. W 2020 roku tego typu pomoc będą mogły liczyć wyłącznie gospodarstwa domowe. Fotowoltaika w szpitalach będzie stanowić bufor przed kolejnymi podwyżkami, których możemy być pewni.

Jaka instalacja fotowoltaiczna dla szpitala?

Kluczem do osiągnięcia jak największych profitów z instalacji fotowoltaicznej jest jej odpowiednie zaprojektowanie i zamontowanie. Czynników, które należy uwzględnić jest wiele, w tym, m.in.:

  • rodzaj instalacji - w fotowoltaice można wyszczególnić kilka typów instalacji. On-grid, czyli taką podłączoną do sieci dystrybutora energetycznego, off-grid, która jest autonomiczna oraz hybrydową, która stanowi połączenie dwóch poprzednich rodzajów. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Dla przykładu, on-grid jest tańsza, jednak nie gwarantuje niezależności energetycznej (gdy sieć pada, instalacja również jest wyłączana). Off-grid, może działać bez względu na sieć, jednak do magazynowania ewentualnych nadwyżek konieczne są kosztowne akumulatory.
  • wielkość (moc) instalacji - dopasowuje się ją do ilości zużywanej energii. Ma ona jednak znaczenie również dla kwestii rozliczania energii. Właściciele instalacji o mocy do 50 kWp, mogą być traktowani jako prosumenci. Umożliwia im to magazynowanie ewentualnych nadwyżek w sieci dystrybucyjnej i odbieranie ich np. nocą. Większe zestawy fotowoltaiczne nadwyżki mogą sprzedawać po cenach rynkowych (co jest nieco mniej opłacalne).
  • podzespoły - rynek fotowoltaiczny stale się rozwija. Dostępnych jest zatem wiele wariantów urządzeń wchodzących w skład instalacji, które różnią się między sobą m.in. jakością wykonania, żywotnością, wydajnością, a także ceną. Ich dobór to trudne zadanie i spora odpowiedzialność - kompletacja ma wpływ na uzyski energii oraz jakość i długość pracy. O tym, jak wiele aspektów trzeba wziąć pod uwagę tylko w przypadku paneli, pisaliśmy w naszym rankingu paneli fotowoltaicznych.
  • miejsce montażu - optymalne rozmieszczenie instalacji zakłada podłoże o nachyleniu ok. 35-40 stopni i skierowanie paneli na południe. Odstępstwa od idealnej pozycji nie przekreślają całkowicie wykorzystania fotowoltaiki, wymagają jednak kompensacji za pomocą ilości paneli i sposobu skonfigurowania instalacji.

Powyższe kwestie stanowią zaledwie zarys tego, co trzeba rozważyć decydując się na instalację fotowoltaiczną. Aby fotowoltaika w szpitalu była inwestycją, która będzie przynosić oszczędności te i wiele innych czynników, musi zostać przeanalizowanych. Do tego potrzeba wiedzy i doświadczenia, którym dysponują wyłącznie profesjonalne firmy fotowoltaiczne. Znalezienie odpowiedniej nie jest proste, dlatego wierzymy, że realizacji tego zadania może Wam pomóc nasz ranking firm fotowoltaicznych.

Fotowoltaika - szpital może zaoszczędzić setki tysięcy złotych

Przejdźmy teraz do jednej z ważniejszych kwestii - czy instalacja fotowoltaiczna w szpitalu jest opłacalna? Jak wyglądają koszt fotowoltaiki dla takiego ośrodka zdrowia?

Oby odpowiedzieć na to pytanie posłużmy się przykładem pewnego powiatowego szpitala. W ciągu roku zużywa ok. 560 MWh energii, co daje rachunki sięgające około 348.000 zł. Ośrodek zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną, która pokryje około 20% zapotrzebowania na prąd.

Opłacalność fotowoltaiki dla szpitali.

Już w pierwszym roku szpital może zaoszczędzić ponad 62 tys. zł. Przy założeniu, że ceny prądu będą rosły przeciętnie o około 5%, przez 25 lat da to oszczędności dla szpitala na kwotę ponad 3 mln złotych.

Nawet przy założeniu, że jednostka nie uzyska żadnego dofinansowania, okres zwrotu z inwestycji wyniesie 8-9 lat. Wciąż jednak dostępne są różnego rodzaju programy wspierające rozwój fotowoltaiki w szpitalach, które mogą skrócić ten czas. Na jaką pomoc mogą one liczyć?

Fotowoltaika dla szpitala - czy dofinansowanie jest możliwe?

Instalacja fotowoltaiczna, choć stanowi skuteczny sposób na niższe rachunki za prąd i generowanie oszczędności, jest przedsięwzięciem, które wymaga stosunkowo dużych nakładów wstępnych. Zgodnie ze stawkami rynkowymi, 1 kWp fotowoltaiki kosztuje od ok. 4,5 do ok. 6,5 tys. zł.

Na szczęście w 2020 roku wciąż można znaleźć programy, których celem jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach realizowanych projektów beneficjenci mogą liczyć na różnego rodzaju pomoc finansową, taką jak:

  • bezzwrotna dotacja, która może pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych, obejmujących projekt, budowę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla szpitala,
  • zwrotne dofinansowanie w formie pożyczki - zwykle udzielanej na preferencyjnych warunkach - z niższym oprocentowanie, opcją karencji i opcją umorzenia części zobowiązania.
  • dopłata do odsetek - wówczas wsparcie polega na spłacaniu przez fundusz projektowy części lub całości odsetek zaciągniętego kredytu komercyjnego.

Szczegółowe warunki oraz dostępne kwoty mogą się różnić, w zależności od źródła finansowania i dysponenta środków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Funduszy Ochrony Środowiska, stronie Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ czy też na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/oferta-finansowania.

Fotowoltaika to przedsięwzięcie korzystne pod różnymi względami - świadczy o tym ogromne zainteresowanie temat wśród różnych podmiotów. Produkcja własnej energii ze słońca to doskonały sposób na ochronę środowiska naturalnego i obniżanie rachunków za prąd. Warto zatem po nie sięgnąć, szczególnie, że to ostatni dzwonek na uzyskanie środków z rządowych i unijnych funduszy.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments