montaż klimatyzacji w bloku

Montaż klimatyzacji w bloku – jakie przepisy i warunki?

Architektura bloków mieszkalnych w obliczu wzrastających średnich temperatur otoczenia sprawia, że klimatyzatory na balkonach, czy ścianach budynków wielorodzinnych to coraz bardziej popularny element “krajobrazu” również w polskim klimacie. Okazuje się jednak, że montaż klimatyzacji w bloku najczęściej wiąże się z koniecznością dopełnienia prawnych formalności i uzyskaniem zgody spółdzielni mieszkaniowej. Czy w obliczu tych utrudnień warto instalować klimatyzację w bloku? Jakie przepisy regulują taką inwestycję i na jakie koszty trzeba się przygotować?

Klimatyzacja w bloku – czy warto instalować?

Mieszkania w blokach w szczególności te znajdujące się na wyższych piętrach, których okna nie są osłonięte żadnymi przeszkodami architektonicznymi, często narażone są na intensywne nasłonecznienie podnoszące temperaturę w pomieszczeniach. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej mieszkańców zabudowy wielorodzinnej poszukuje rozwiązań zapewniających komfort termiczny w mieszkaniu. Oczywistym i bardziej efektywnym od wentylatorów, czy klimatyzerów rozwiązaniem w tym kontekście wydaje się montaż klimatyzacji. Na przestrzeni lat wokół tego typu instalacji narosło jednak wiele przekonań, które u niezorientowanych na rynku inwestorów mogą wprowadzać konsternację. Czy warto montować klimatyzację w bloku? Z poniższych powodów zdecydowanie tak:

 • Klimatyzacja zapewnia komfort termiczny – efektywne funkcjonowanie ludzkiego organizmu w dużym stopniu uzależnione jest od temperatury otoczenia. Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu powoduje nie tylko dyskomfort i brak możliwości wypoczynku, ale może także negatywnie wpływać na zdrowie osób zmagających się z problemami kardiologicznymi czy chorobami układu oddechowego. Możliwość utrzymywania temperatury na optymalnym poziomie to z pewnością największa zaleta klimatyzacji w łatwo nagrzewającym się mieszkaniu;
 • Mieszkanie można ogrzewać klimatyzacją – w dobie szukania oszczędności w obszarze zużycia mediów, klimatyzacja z funkcją grzania może się okazać optymalnym dodatkowym lub głównym źródłem ogrzewania mieszkania. Nowoczesne klimatyzatory oferują moc grzewczą na poziomie pozwalającym efektywnie podnosić temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Co więcej, urządzenia te są przy tym oszczędne, a to sprawia, że miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją może być dla budżetu inwestora korzystniejszy niż użytkowanie w tym samym celu gazu;
 • Klimatyzacja oczyszcza i osusza powietrze – wielu mieszkańców bloków zmaga się w swoich mieszkaniach z problemem zanieczyszczonego powietrza, które jest rezultatem wielu czynników, ale przede wszystkim przenoszenia się zanieczyszczeń z zewnątrz. Oczyszczacze powietrza stają się w związku z powyższym coraz częstszymi gośćmi w naszych domach. Innymi problemami są zbyt wilgotne lub zbyt suche powietrze, zbyt niskie nasycenie powietrza jonami ujemnymi, czy w dobie wzmożonej ekspozycji na wirusy potrzeba dezynfekcji powietrza w mieszkaniu. Wszystkie te problemy może rozwiązać nowoczesna klimatyzacja, eliminując jednocześnie konieczność inwestowania w w kolejne sprzęty;
 • Instalacja podnosi wartość nieruchomości – klimatyzacja zamontowana w mieszkaniu, którego problemem jest łatwe nagrzewanie się może stać się dużą zaletą w oczach potencjalnego nabywcy nieruchomości. W obiektywnej wycenie mieszkania z pewnością instalacja podniesie jego wartość, szczególnie jeżeli urządzenia są stosunkowo nowe i oferują przydatne funkcje wymienione wyżej.

Jakie w takim razie aspekty budzą wątpliwości osób rozważających montaż klimatyzacji w bloku? Przede wszystkim chodzi tu o ryzyko zbytniego wysuszenia powietrza w pomieszczeniach oraz niebezpieczeństwo rozwoju grzybów i pleśni w przewodach instalacji oraz w samym klimatyzatorze. Nowoczesne urządzenia eliminują oba te problemy, gdyż dysponują funkcjami regulacji stopnia nawilżenia powietrza i samoczyszczenia zapobiegającego powstawaniu drobnoustrojów. Oczywiście nie zdejmuje to z użytkowników obowiązku okresowego czyszczenia klimatyzacji. Inną wątpliwością pojawiającą się wśród potencjalnych inwestorów jest głośność pracy urządzeń. Klimatyzatory nowej generacji generują dźwięki o natężeniu spełniającym wszelkie normy, a jednostki wewnętrzne posiadają tryby cichej pracy, co pozwala na spokojny odpoczynek i sen w ich towarzystwie.

Montaż klimatyzacji w bloku – czy trzeba mieć pozwolenie?

Właściciele mieszkań, którym zależy na zamontowaniu klimatyzacji często obawiają się, że na drodze do zrealizowania tych planów mogą stanąć przeszkody prawne lub brak zgody na instalację jednostki zewnętrznej ze strony spółdzielni mieszkaniowej bądź sąsiadów. Jak zagadnienia te wyglądają jednak w praktyce?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, których interpretacja została potwierdzona wielokrotnie orzecznictwem, montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową wymaga zgody tego podmiotu na takie działanie, gdyż wykracza ono poza zakres uprawnień właściciela mieszkania.

W jaki jednak sposób montaż klimatyzacji wykracza poza uprawnienia właściciela mieszkania? Chodzi tu oczywiście o pojęcie części wspólnych bloku mieszkalnego, a taką z pewnością jest elewacja budynku. Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w balkon lub taras, na którym można umieścić jednostkę zewnętrzną klimatyzacji, inwestor może zostać zmuszony do zamontowania jej na ścianie budynku, co z kolei wiąże się z naruszeniem elewacji. W takich przypadkach zarządca rzadko udziela zgody na przeprowadzenie instalacji, choć warunki postępowania zazwyczaj opisane są w statucie bądź regulaminie wspólnoty lub spółdzielni.

Czy to oznacza, że planując montaż jednostki zewnętrznej na balkonie lub tarasie nie naruszamy części wspólnych budynku i nie musimy uzyskać zgody zarządcy na instalację klimatyzacji? Niekoniecznie. Okazuje się bowiem, że w polskich przepisach brakuje jednoznacznych regulacji stanowiących o tym czy balkon lub taras w zabudowie wielorodzinnej zaliczane są w aspekcie dowolności zagospodarowania do mieszkania (a więc do właściciela nieruchomości), czy też są częścią wspólną budynku. Na szczęście kwestie te są zazwyczaj regulowane uchwałami podmiotu zarządzającego i zezwalają pod pewnymi warunkami na montaż klimatyzacji z wykorzystaniem powierzchni balkonu, loggii lub tarasu. Aspektem, który może wpłynąć na konieczność uzyskania pozwolenia ze strony spółdzielni lub wspólnoty, jest widoczność elementów instalacji z zewnątrz budynku.

Niekiedy wydanie zgody podmiotu zarządzającego budynkiem na montaż klimatyzacji na balkonie jednego z mieszkań musi zostać poprzedzone przedłożeniem zgód jego najbliższych sąsiadów na przeprowadzenie inwestycji. Oczywiście warunek ten powinien zostać uwzględniony w wewnątrzwspólnotowych uchwałach. Dlaczego zdanie sąsiadów miałoby być w tej sytuacji znaczące? Ponieważ niektóre modele klimatyzatorów generują szum, który z kolei sąsiedzi mogą uznać za uciążliwy.

Czy brak zgody zarządcy to brak możliwości montażu klimatyzacji w bloku?

Właściciel mieszkania w bloku, który nie otrzymał zezwolenia ze strony zarządcy na montaż klimatyzacji, ma w takiej sytuacji kilka wyjść. Należą do nich:

 • Indywidualne przedstawienie zarządcy argumentacji przemawiającej za koniecznością montażu klimatyzacji w danym przypadku i udowodnienie znikomego, negatywnego wpływu tej inwestycji na dobry interes wspólnoty;
 • Odwołanie się od odmownej decyzji zarządcy na podstawie art. 32 ustawy o Prawie spółdzielczym z dnia 16 września 1982 r. W myśl przepisów tej ustawy właściciel mieszkania ma prawo uruchomić postępowanie wewnątrzspółdzielcze odwołujące się do innego organu wskazanego w statucie spółdzielni. Niestety uruchomienie takiego postępowania uzależnione jest od woli członka spółdzielni;
 • Wystąpienie na drogę sądową do sądu powszechnego. Właściciel mieszkania może to zrobić jeszcze przed zakończeniem postępowania wewnątrzspółdzielczego, jeżeli takie zostało wcześniej uruchomione.

Klimatyzacja w mieszkaniu w bloku – jakie przepisy i warunki?

Inwestora, który uzyskał zgodę na montaż klimatyzacji w bloku (lub nie musiał się o nią starać) nadal obowiązują określone warunki instalacji regulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak można się domyślać obostrzeń zawartych w tym akcie jest naprawdę sporo, a niektóre z nich to:

 • Jednostka zewnętrzna klimatyzacji powinna zostać zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, wiatrem, a jej ustawienie powinno umożliwiać pobieranie powietrza o optymalnych w danym momencie parametrach;
 • Usytuowanie jednostki zewnętrznej musi zapobiegać możliwości pobrania przez nią zanieczyszczonego powietrza pochodzącego np. z sąsiadującej infrastruktury przemysłowej;
 • Jednostki zewnętrzne montowane na najniższych kondygnacjach budynku muszą być instalowane w odległości nie mniejszej niż 8 metrów od drogi, parkingu na więcej niż 20 pojazdów, miejsc składowania odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych i innych elementów infrastruktury mogących powodować zanieczyszczenie pobieranego przez klimatyzator powietrza.

Statuty wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zazwyczaj zawierają osobne warunki, jakie musi spełnić właściciel mieszkania montujący klimatyzację. Najczęściej są to obostrzenia dotyczące norm hałasu emitowanego przez jednostkę zewnętrzną klimatyzacji oraz wymagania związane z odprowadzaniem skroplin z instalacji. Nie mogą one bowiem zanieczyszczać elewacji budynku ani trafiać na balkony lub tarasy mieszkań znajdujących się na niższych kondygnacjach bloku.

Montaż klimatyzacji w bloku – jak przebiega i ile kosztuje?

Firmy instalujące klimatyzację coraz częściej otrzymują zlecenia na przeprowadzenie montażu w mieszkaniach wchodzących w skład zabudowy wielorodzinnej. Podobnie, jak w przypadku klimatyzacji do domu, również w tej sytuacji inwestorzy mają do wyboru kilka rodzajów klimatyzacji oraz typów klimatyzatorów, które wpływają na przebieg montażu instalacji.

Najczęściej wybór właścicieli mieszkań pada na klimatyzację typu split lub multi-split w zależności od ilości jednostek wewnętrznych jakie mają zostać zamontowane w nieruchomości. W przypadku braku możliwości instalacji jednostki zewnętrznej, niektórzy inwestorzy decydują się na klimatyzację typu monoblock, której rura łączona jest z otworem okiennym. Najczęściej wybieranymi rodzajami jednostek wewnętrznych są natomiast klimatyzatory ścienne oraz te o konstrukcji konsoli pozwalające na montaż klimatyzacji w niewielkich pomieszczeniach lub tych o nieregularnej konstrukcji.

Przebieg montażu klimatyzacji w bloku uzależniony jest od uwarunkowań architektonicznych, rodzaju instalacji, ilości jednostek wewnętrznych oraz indywidualnych wymagań inwestora, jednak w uproszczeniu instalacja odbywa się w następujących krokach:

1. Ekipa montażowa legitymująca się uprawnieniami F-gaz na podstawie wcześniej opracowanego planu instalacji montuje stelaż pod jednostkę wewnętrzną (nie mniej niż 20 cm od sufitu i 30 cm wolnej przestrzeni po bokach urządzenia);

2. Wykonane zostają otwory w ścianie, w których umieszcza się przewody zasilające, freonowe, rury odprowadzające skropliny oraz te łączące jednostki klimatyzacji, a także kabel grzejny jeżeli klimatyzacja będzie również ogrzewała pomieszczenia;

3. Specjaliści przystępują do instalacji jednostki zewnętrznej, która powinna znajdować się w jak najmniejszej odległości od jednostki wewnętrznej. Wykonywany jest przewiert przez ścianę budynku, przez który przeprowadzane są przewody zasilające i rury łączące obie jednostki. Jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana na stabilnym podłożu umożliwiającym efektywne odprowadzanie skroplin;

4. Następuje próba szczelności instalacji, jej odpowietrzenie, a po uzyskaniu próżni w układzie napełnienie go czynnikiem chłodniczym. Przeprowadzenie testu szczelności instalacji to bardzo ważny krok w przebiegu montażu;

5. Specjaliści wdrażają inwestorów w obsługę klimatyzacji, dobre praktyki jej użytkowania, aspekty związane z czyszczeniem i serwisowaniem instalacji. Jeżeli wszystko jest w porządku następuje odbiór montażu przez klienta.

Cena montażu klimatyzacji w bloku to składowa całego kosztu inwestycji w założenie takiej instalacji. Zazwyczaj trzeba przygotować się na około 1500 – 2000 zł wynagrodzenia dla instalatora. Ostateczna cena uzależniona jest ona od kilku zmiennych:

 • Warunków instalacyjnych, dostępności miejsca montażu, konieczności użycia drabiny itp.;
 • Odległości miejsca wykonania zlecenia od siedziby firmy;
 • Ilości zużytych materiałów montażowych;
 • Odległości pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną;
 • Rodzaju klimatyzatora.

Dofinansowanie do klimatyzacji w bloku – ile wynosi?

Inwestycja w montaż klimatyzacji w bloku w zależności od typu klimatyzatora, powierzchni mieszkania i stopnia skomplikowania instalacji może stanowić dla kieszeni właściciela nieruchomości spore wyzwanie. Ogólne koszty przedsięwzięcia oscylują zazwyczaj w granicach kilkunastu tys. zł. Czy można obecnie uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż klimatyzacji w bloku? Dobrym rozwiązaniem w tym kontekście może się okazać program Ciepłe Mieszkanie, które przewiduje dofinansowanie do klimatyzacji dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Kryterium wysokości dofinansowania jest tu wysokość dochodu rocznego inwestorów. Maksymalnie mogą oni uzyskać do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 39 900 zł). Drugi już nabór wniosków do programu trwa do 31 grudnia 2023 roku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zbigniew
Zbigniew
2023-10-03 17:56

Nic nie ma na temat wymogów dla instalacji elektrycznej WLZ bloku, 30 lokali a jak wszyscy będą chcieli zainstalować klimatyzację, jakie zabezpieczenia w lokalu , na klatkach itd. W bloku wielorodzinnym parametry WLZ są decydujące o wyrażeniu zgody dla właścicieli lokali (uchwała) przez Zarząd WM.

Włodzimierz
Włodzimierz
2023-09-14 14:50

A jak wygląda sprawa umieszczenia klimatyzacji na dachu 4-piętrowego budynku? O ile wiem. lokator w ogóle nie ma balkonu ani tarasu.