Ile wynosi miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją?

Miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją - ile wynosi?

Klimatyzacja przestała już być dobrem luksusowym i coraz więcej Polaków montuje systemy chłodzenia dla podniesienia komfortu w upalne dni. Część z nich nie wie o możliwości ogrzania pomieszczenia klimatyzacją, lub boi się wysokiego zużycia energii elektrycznej. Sprawdźmy zatem, ile wynosi miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją? Jest się czego bać?

Co wpływa na koszt ogrzewania domu klimatyzacją?

Czynników wpływających na koszty związane z ogrzewaniem klimatyzacją, lub jakimkolwiek innym źródłem ciepła, jest kilka. Musimy wziąć pod uwagę:

  • zapotrzebowanie na energię cieplną budynku;
  • cenę paliwa wykorzystywanego przez dobrane źródło ciepła, w przypadku klimatyzacji będzie to prąd, a w przypadku innych źródeł ciepła może to być gaz, drewno, ekogroszek itd.;
  • współczynnik SCOP.

Zapotrzebowanie budynku na ciepło

Zapotrzebowanie budynku na energię cieplną wyraża się w kWh/m2. Zazwyczaj wartość zapotrzebowania obliczana jest przez projektanta na etapie tworzenia projektu budynku i to właśnie w nim powinniśmy jej szukać. Jeżeli nie macie dostępu do takich obliczeń warto zastanowić się nad zleceniem audytu energetycznego profesjonalnej firmie, lub skorzystać z dostępnych w internecie darmowych kalkulatorów OZC.

Na potrzeby naszych obliczeń przyjmiemy poniższe szacunkowe założenia według standardu wykonania budynku, które często stosowane są przez producentów pomp ciepła i kotłów gazowych:

Zapotrzebowanie budynku na energię cieplną
Standard wykonania budynku Roczne zapotrzebowanie na energię na m2
Dom energooszczędny 50-60 kWh/m2
Dom budowany obecnie WT2021 70-80 kWh/m2
Dom istniejący, dobra izolacja cieplna 90-120 kWh/m2
Dom istniejący, słaba izolacja cieplna 130-160 kWh/m2
Dom istniejący, bez izolacji cieplnej powyżej 170 kWh/m2

Współczynnik COP, lub SCOP i jego wpływ na koszty ogrzewania

Jest to jeden z najistotniejszych parametrów mówiący o sprawności pompy ciepła, a przypomnijmy, że w zasadzie każdy klimatyzator to pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Właśnie od tego współczynnika w dużej mierze zależy wysokość rachunków za prąd.

COP - o co tak naprawdę chodzi?
W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że wartość COP (Coefficient of Performance) informuje użytkownika, ile energii cieplnej w kWh pompa ciepła odda przy pobraniu z sieci 1kWh energii elektrycznej, ale tylko w określonych warunkach. Wpływ na wartość COP w przypadku klimatyzacji ma przede wszystkim wartość temperatury źródła dolnego, czyli temperatura powietrza zewnętrznego. COP zawsze będzie rosło wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, natomiast spadnie wraz z jej obniżeniem.

Pamiętajcie, że im wyższy współczynnik COP tym sprawność klimatyzatora w trybie grzania jest wyższa.

Czym jest zatem SCOP?
Z racji zmienności COP w zależności od temperatury zewnętrznej nie jesteśmy w stanie na jego podstawie przewidzieć kosztów ogrzewania domu. Dlatego właśnie powstał współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), który informuje nas o średniej wartości COP dla całego sezonu grzewczego, biorąc pod uwagę między innymi zmiany temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym oraz strefę klimatyczną.

Na potrzeby obliczenia SCOP Europę podzielono na trzy strefy: klimatu ciepłego, umiarkowanego oraz chłodnego. Polska została przyporządkowana do strefy klimatu chłodnego.

Przypisanie Polski do strefy klimatu chłodnego razem z krajami skandynawskimi nie do końca odpowiada naszej rzeczywistości klimatycznej. Zalecamy przyjęcie założenia, że Polska zachodnia oraz centralna zbliżona jest bardziej do strefy klimatu umiarkowanego, a wschodnia oraz górska część kraju to strefa klimatu chłodnego.

Wiecie już jaki wpływ ma współczynnik COP, lub SCOP na koszty ogrzewania. Sprawdźmy więc ile kosztuje nas 1 kWh energii cieplnej przy SCOP równym 5.

SCOP = 5 informuje nas o tym, że pobierając z sieci 1 kWh energii elektrycznej, klimatyzator odda 4 kWh energii cieplnej, a jego sprawność wyniesie 500%. Wiemy, że sprawność na tym poziomie wygląda dziwnie (producenci nie próbują oszukać praw fizyki), wynika to po prostu ze sposobu jej wyliczania.

Przy założeniu, że średnia cena za 1 kWh prądu w 2022 roku wynosi 0,77 zł to:
0,77 / 5 daje nam 0,15 zł. Wynika z tego, że za 1 kWh energii cieplnej zapłacimy 15 groszy.

Jeżeli zainteresował Was ten temat, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu: COP czy SCOP w pompach ciepła – który ze współczynników lepiej określa ich sprawność?

Ile kosztuje ogrzewanie klimatyzacją - Jak obliczyć?

Znacie już roczne zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W naszym przykładzie założymy, że nasz 100-metrowy budynek został wybudowany zgodnie ze standardem WT2021 i jego roczne zapotrzebowanie na energię cieplną to 80 kWh/m2 . Poczyńmy, więc następujące założenia do wykonania obliczeń:

  • do ogrzania naszego domu, potrzebujemy 8000 kWh energii cieplnej rocznie;
  • SCOP naszego klimatyzatora wynosi 4;
  • średni koszt 1 kWh prądu w 2022 roku wynosi: 0,77 zł

Znając powyższe wartości, na początek policzmy, ile kosztuje nas wygenerowanie 1 kWh energii cieplnej:

wzór: Cena za 1 kWh energii elektrycznej / SCOP = Koszt wygenerowania 1 kWh energii cieplnej

0,77 zł / 4 = 0,19 zł

Znając już cenę wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej, możemy policzyć koszt ogrzewania domu, którego zapotrzebowanie na ciepło w skali roku wynosi 8000 kWh:

wzór: Roczne zapotrzebowanie domu na energię cieplną * Koszt wygenerowania 1 kWh energii cieplnej = Całkowity koszt ogrzewania

8000 kWh * 0,19 zł = 1520 zł

Roczny koszt ogrzewania naszego 100-metrowego domu wynosi 1520 zł. Zakładając, że sezon grzewczy trwa ok. 200 dni, czyli ok. 6,5 miesiąca możemy przyjąć, że miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją przy naszych założeniach to ok. 235 zł.

Przykładowe koszty ogrzewania klimatyzacją z wykorzystaniem popularnych klimatyzatorów

Poniżej spróbujemy pokazać Wam, jak wyglądałyby koszty ogrzewania 100-metrowego budynku przykładowymi klimatyzatorami, które sprzedawane są na polskim rynku. Załóżmy, że nasz dom wybudowany został kilka lat temu, ale posiada w miarę dobrą izolację cieplną i jego zapotrzebowanie roczne na energię cieplną to 120 kWh/m2, co rocznie da nam 12000 kWh. U każdego z niżej wymienionych producentów będziemy poszukiwali klimatyzatora o nominalnej wydajności grzewczej zbliżonej do 6 kW.

Wartości SCOP będziemy sprawdzać na stronie internetowej europejskiej organizacji certyfikującej m.in. urządzenia klimatyzacyjne Eurovent Certita Certification, lub w razie trudności w karcie produktu. Producenci zazwyczaj podają SCOP dla strefy klimatu umiarkowanego i taki parametr zostanie wykorzystany w naszych obliczeniach.

Gree Amber Prestige

Model GWH18YE-S6DBA2B o nominalnej wydajności grzania 5,57 kW posiada SCOP równe 4,4.

Koszt 1 kWh energii cieplnej to: 0,77 zł / 4,4 = 0,17 zł

Roczny koszt ogrzewania budynku to: 12000 kWh * 0,17 zł = 2040 zł

Miesięczny koszt ogrzewania budynku to: 2040 zł / 6,5 miesiąca sezonu grzewczego = 313 zł

LG ARTCOOL MIRROR

Model AC18BK.NSK - AC18BK.UL2 o nominalnej wydajności grzania 5,80 kW posiada SCOP równe 4,3.

Koszt 1 kWh energii cieplnej to: 0,77 zł / 4,3 = 0,18 zł

Roczny koszt ogrzewania budynku to: 12000 kWh * 0,18 zł = 2160 zł

Miesięczny koszt ogrzewania budynku to: 2160 zł / 6,5 miesiąca sezonu grzewczego = 332 zł

DAIKIN Prefera

Model FTXM-N + RXM-N(9) o nominalnej wydajności grzania 5,8 kW posiada SCOP równe 4,71.

Koszt 1 kWh energii cieplnej to: 0,77 zł / 4,71 = 0,16 zł

Roczny koszt ogrzewania budynku to: 12000 kWh * 0,16 zł = 1920 zł

Miesięczny koszt ogrzewania budynku to: 1920 zł / 6,5 miesiąca sezonu grzewczego = 295 zł

DAIKIN Ururu Sarara

Model FTXZ-N + RXZ-N o nominalnej wydajności grzania 6,3 kW posiada SCOP równe 5,5.

Koszt 1 kWh energii cieplnej to: 0,77 zł / 5,5 = 0,14 zł

Roczny koszt ogrzewania budynku to: 12000 kWh * 0,14 zł = 1680 zł

Miesięczny koszt ogrzewania budynku to: 1680 zł / 6,5 miesiąca sezonu grzewczego = 258 zł

Porównanie kosztów ogrzewania klimatyzatorami

Wykonaliśmy dla Was obliczenia na kilku popularnych urządzeniach dostępnych na polskim rynku. Dla ułatwienia dodajemy porównanie kosztów ogrzewania klimatyzatorami w jednej tabeli.

Porównanie kosztów ogrzewania klimatyzatorami
Nazwa urządzenia Miesięczny koszt ogrzewania Roczny koszt ogrzewania
Gree Amber Prestige GWH18YE-S6DBA2B 313 zł 2040 zł
LG ARTCOOL MIRROR AC18BK.NSK 332 zł 2160 zł
DAIKIN Prefera FTXM-N + RXM-N(9 295 zł 1920 zł
DAIKIN Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N 258 zł 1680 zł

Porównanie kosztów ogrzewania klimatyzacją z kotłem gazowym

Policzyliśmy już przybliżone koszty ogrzewania domu klimatyzatorem, sprawdźmy teraz, jak wypada klimatyzacja w porównaniu z nowoczesnym kondensacyjnym kotłem gazowym.

Na warsztat weźmiemy popularny kocioł firmy Viessmann model VITODENS 100-W o sprawności 98%.

Zacznijmy od policzenia, ile kosztuje nas wygenerowanie 1 kWh energii cieplnej przez kocioł gazowy:

Założenia:

  • Średnia cena m3 gazu ziemnego w 2022 roku: 2,8 zł
  • Sprawność kotła: 98%
  • Wartość energetyczna gazu ziemnego: przyjmijmy 10,972 kWh/m3
wzór: Cena jednej jednostki gazu ziemnego / Wartość energetyczna gazu * Efektywność kotła gazowego = Koszt wygenerowania 1 kWh energii cieplnej

2,80 zł / 10,972 kWh/m3 * 98% = 0,25 zł

Znając już koszt wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej, możemy policzyć koszt ogrzewania domu za pomocą kondensacyjnego kotła gazowego, którego zapotrzebowanie na ciepło w skali roku wynosi 12000 kWh:

wzór: Roczne zapotrzebowanie domu na energię cieplną * Koszt wygenerowania 1 kWh energii cieplnej = Całkowity koszt ogrzewania

12000 kWh * 0,25 zł = 3000 zł

Jak widzicie, z naszych obliczeń wynika, że ogrzewanie domu, czy mieszkania klimatyzatorem potrafi być nawet 2-krotnie tańsze niż ogrzewanie gazowe. Dlatego warto zastanowić się nad klimatyzatorem jako dodatkowym źródle ciepła w naszej przestrzeni mieszkalnej bądź firmowej. W niektórych przypadkach klimatyzator idealnie sprawdzi się również jako podstawowe źródło ciepła.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adrian
Adrian
2023-01-29 13:51

Sprawność kotła 98% ??? No chyba nie, mówimy o kotle kondensacyjnym, a więc, 108 -110 %. Wtedy już nie ma 3000, tylko jest mniejsza kwota. Zresztą, powiem tak – mam koxiol 111 -W (to samo, tyle że z zasobnikiem ceu), sprawność mojego egzemplarza po 3 latach – 110%.

Wojciech
Wojciech
2022-12-08 19:12

Fajnie by było zobaczyć wyliczenia dla strefy klimatu chłodnego.