Odstąpienie od umowy – fotowoltaika.

Odstąpienie od umowy – fotowoltaika. Jak to zrobić? [Bezpłatny wzór]

“Rachunki niższe nawet o 90%, realny wpływ na poprawę stanu powietrza, możliwość uniezależnienia się od od podwyżek cen prądu, bezobsługowa instalacja..” – takimi, zasadnymi skądinąd, argumentami firmy fotowoltaiczne przekonują konsumentów do skorzystania z swojej oferty. Bywa jednak, że gdy emocje związane z zakupem instalacji opadną, uświadamiamy sobie, że akurat ta konkretna oferta fotowoltaiki, wcale nie jest tak korzystna, jak nam się pierwotnie wydawało. Co zrobić w takiej sytuacji? Dla osób, które podjęły pochopną decyzję o zakupie np. w sklepie online, prawo przewidziało furtkę – odstąpienie od umowy. A jak jest w przypadku instalacji fotowoltaicznych? Czy i kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy na fotowoltaikę?

Odstąpienie od umowy – fotowoltaika. Czy to możliwe?

W dobie wszechobecnej cyfryzacji produktów i usług oraz zakupów on-line, odstąpienie od umowy to jedno z najważniejszych uprawnień, jakie przysługują konsumentowi. Możliwość skorzystania z wypowiedzenia umowy, nadaje nam ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zgodnie z jej zapisami, konsument, który:

 • zawarł umowę na odległość – np. za pomocą telefonu lub Internetu, bez jednoczesnej obecności stron umowy,
 • zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domu,

ma prawo od niej odstąpić, bez podawania przyczyny decyzji. W ten sposób, prawo zapewnia klientom czas niezbędny do przemyślenia zakupów.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może przysługiwać również osobom, które podpisały umowę o wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

A zatem, bez względu na to, czy podpisaliście umowę w domu, po kontakcie z doradcą firmy instalacyjnej czy podczas wideokonferencji, macie prawo z niej zrezygnować.

Wypowiedzenie umowy: fotowoltaika. Warunki i terminy

Według art. 30 ustawy o prawach konsumenta, o wypowiedzeniu umowy decyduje złożenie oświadczenia przez konsumenta. Może ono zostać przekazane sprzedawcy w dowolny sposób (prawo nie narzuca żadnej konkretnej formy). Jednak dla naszego bezpieczeństwa, oświadczenie o odstąpieniu od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej. Dzięki temu, łatwiej nam będzie o ewentualny materiał dowodowy.

Jak przygotować takie oświadczenie? Możecie je sformułować samodzielnie, podając:

 • swoje dane osobowe i adresowe,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane identyfikacyjne firmy (nazwę, adres),
 • numer umowy (jeśli takowy posiadamy)
 • zakres usług i produktów z których rezygnujemy.

Możecie też skorzystać z gotowych wzorów, które udostępniają je sami instalatorzy, czy to na swojej stronie internetowej, czy to w ramach załącznika do umowy. Trzecią opcją jest skorzystanie z załącznika dołączonego do treści ustawy o prawach konsumenta. Abyście nie tracili czasu na szukanie, przygotowaliśmy dla wzory wypowiedzenia umowy w fotowoltaice. Znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Do kiedy możecie zrezygnować z umowy na fotowoltaikę? Zgodnie z art. 27-29 ustawy, na odstąpienie od umowy macie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Przykład: Pani Asia zawarła umowę na projekt i montaż instalacji 1 marca. Wypowiedzenie powinna zatem złożyć do końca 15 marca.

Do zachowania terminu, wystarczy przesłanie oświadczenia – nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je np. po terminie. Co więcej, jeśli sprzedawca nie poinformował Was o przysługującej Wam opcji odstąpienia, z uprawnienia tego możecie skorzystać w ciągu 12 następnych miesięcy. Przy czym, jeśli w międzyczasie sprzedawca udzieli Wam informacji w tym zakresie, na odstąpienie pozostanie Wam 14 dni od jej otrzymania.

Skutki odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Jeśli skorzystacie z prawa odstąpienia od umowy fotowoltaiki zawartej na odległość lub poza lokalem, prawo będzie ją postrzegało jako niezawartą.

Tym samym, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Wam wszystkie dokonane przez Was płatności, w tym również zadatek. Mogą pojawić się jednak wyjątki od tej reguły. Jakie? Na przykład, gdy część prac została już wykonana na Wasze wyraźne życzenie, jeszcze przed odstąpieniem od umowy. Co w takiej sytuacji?

Jako odpowiedź, niech posłuży nam przykładowy zapis w Ogólnych Warunkach Sprzedaży fotowoltaiki Hymon Energy. Zgodnie z art. 10, pkt. 12. tego dokumentu, zamawiający ma obowiązek zapłacić za świadczenia wykonane przed wypowiedzeniem umowy fotowoltaiki.

Odstąpienie od umowy - fotowoltaika Hymon.

Źrodło: hymon.pl

Warto pamiętać, że przy odstąpieniu od umowy, również na konsumencie ciążą pewne obowiązki. Musi on niezwłocznie, a przynajmniej nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia, odesłać zakupiony towar.

W przypadku fotowoltaiki, zasada ta nie zawsze będzie miała zastosowanie. Zgodnie z ustawą, jeśli zaistnieją trzy przesłanki, tj. umowę zawarto poza lokalem, towar został dowieziony do konsumenta, a jego gabaryty nie pozwalają na odesłanie w zwykły sposób (np. pocztą), wówczas sprzedawca we własnym zakresie musi zatroszczyć się o jego odbiór. A zatem, to nie Wy będziecie musieli zorganizować transport dla dostarczonych już paneli fotowoltaicznych czy większych konstrukcji montażowych.

Wypowiedzenie umowy: fotowoltaika. Czy i kiedy odstąpienie może nie być skuteczne?

Choć prawo stara się uwzględniać prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, w kontekście większych usług i produktów oferowanych na rynku, w pewnych sytuacjach odstąpienie od umowy może być nieskuteczne. Wyłączenia od prawa odstąpienia od umowy obejmują jednak wyłącznie logicznie uzasadnione, specyficzne przypadki umów, obejmujące:

 • usługi, które zostaną wykonane w pełni, za wyraźną zgodą konsumenta – np. zdalne korepetycje,
 • transakcje, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym,
 • produkty wykonane na zamówienie,
 • towary z krótkim terminem przydatności,
 • rzeczy, które ze względu na higienę i bezpieczeństwo zdrowotne są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
 • produkty, które po dostarczeniu są nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo w baku),
 • zakup napojów alkoholowych, których cena zależy od wahań rynku,
 • usługi, przy których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca dojechał do niego w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • produkty cyfrowe (nagrania, programy komputerowe), których zapieczętowane opakowanie zostało otworzone,
 • umowy o dostarczanie czasopism – z wyjątkiem prenumerat,
 • świadczenie usług zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu, gastronomii i innych, jeśli w umowie oznaczono czas świadczenia tych usług,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku.

Usługi fotowoltaiczne trudno zakwalifikować do którejkolwiek z powyższych kategorii, przez co w przeważającej większości przypadków nie powinniście mieć żadnych prawnych przeszkód w odstąpieniu od umowy fotowoltaicznej.

Z doniesień naszych Czytelników i nie tylko, wiemy jednak, że w praktyce zdarzają się utrudnienia związane z wypowiedzeniem umowy na fotowoltaikę.

Odstąpienie od umowy fotowoltaiki Columbus Energy.

Źródło: casum.pl

Na czym polega problem z odstąpieniem od umowy fotowoltaiki Columbus Energy?

Columbus – odstąpienie od umowy

Według klientów, jeden z punktów umowy z Columbus Energy, powołując się na art. 38, pkt. 2 ustawy o prawach konsumenta, uniemożliwiał konsumentowi odstąpienie od umowy na fotowoltaikę, również tej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Przyjrzyjmy się zatem treści wspomnianego artykułu:

Art.38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zapis ten, co do zasady ma chronić przedsiębiorców, którzy operują na produktach i usługach, których ceny mogą często się zmieniać (zależą od rynku finansowego), na co sprzedawca nie ma wpływu. Jak przykład takich towarów zwykle podaje się zakup obcych walut czy uczestnictwo w giełdach walutowych. Zmiany w tego typu przypadkach faktycznie zachodzą w krótkich odstępach czasowych (niekiedy nawet co kilka sekund), a zatem odstąpienie klienta od umowy w ciągu 14 dni, mogłoby narazić sprzedawcę na bardzo duże straty.

Trudno jednak zgodzić się z tym, że podobnym, częstym wahaniom podlegają również ceny fotowoltaiki. W tym przypadku, ewentualne różnice w kosztach pojawiają się raczej w ujęciu rocznym niż tygodniowym.

Ceny instalacji fotowoltaiczny 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRENA

A zatem, w przypadku umów z Columbus Energy, odstąpienie od umowy fotowoltaiki powinno być respektowane – tak jak ma to miejsce w przypadku większości wiodących firm fotowoltaicznych (np. tych z naszego rankingu firm fotowoltaicznych).

Edison Energia – odstąpienie od umowy

Część z Was może się zastanawiać czy i w jaki sposób możliwe byłoby odstąpienie od umowy Edison Energia. Dobra wiadomość jest taka, że również jeśli chodzi o firmę Edison Energia, odstąpienie od umowy nie powinno powodować większych problemów.

Firma ta pozyskuje klientów i realizuje inwestycje na terenie całego kraju. Umowy zaś są zwykle podpisywane poza siedzibą firmy, np. w domu klienta. A to oznacza, klientom firmy przysługuje standardowy 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy fotowoltaiki.

Uwaga! Pamiętajcie, że jeśli macie wątpliwości co do tego, jakie prawa Wam przysługują w przypadku usług fotowoltaicznych, zawsze możecie skorzystać bezpłatnej pomocy oferowanej (w dobie koronawirusa: telefonicznie lub mailowo) przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub lokalnych Rzeczników Praw Konsumenta. Więcej informacji o tym, jak po nią sięgnąć, znajdziecie na https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Wzór odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Jak już wspominaliśmy, wzór odstąpienia od umowy fotowoltaiki zwykle stanowi załącznik do dokumentów dostarczanych podczas zawierania transakcji. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie posiadacie odpowiedniego formularza, możecie skorzystać z wzoru dokumentu przygotowanego przez Enerad.pl.

Pobierz: Wzór odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
10 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Janusz
Janusz
2023-12-17 06:49

Witam przyjechał pan z firmy pionier bajerował rodziców na dofinansowanie ocieplenia domu rodzice podali dane i upoważnienie podpisali w celu formalności załatwienia 100% dotacji nie dali jeszcze zaświadczenia z gminy o dochodach jak się z tego wycofać obiecali pompę ciepła i fotowolataika która nie da rady ogrzać starego domu w
Niskich kosztach prądu rodzice chcą anulować to wszystko jak to zrobić

Bogdan
Bogdan
2023-12-05 13:46

pochopnie podpisałem umowę na montaz instalacji fotowoltaicznej z Firma Nasz Prad S.A. Niestety jestem juz w podeszłym wieku (ponad 77 lat) i po prostu dałem się namówić dwóm młodym ,wyszkolonym przedstawicielom . jednak po 2 dniach powiedziałem ze chcę sie wycofac.Skonczyło sie to kilkugodzinną dyskusją lekką obniżką ceny pod warunkiem wpłaty sporej zaliczki którą niestety wpłaciłem. Jednak po 1 dniu nieobecnosci przedstawiciela firmy postanowiłem sie wycofać co przekazałem przedstawicielowi w formie SMs i potem rozmowy telefonicznej. nastepnego dnia zjawił się zadzwonił do firmy z pytaniem o koszty rezygnacji jakas pani powiedziała mi że bedzie to 50 % wartosci umowy. Wtedy listownie odstapołem od umowy .. teraz oczekuję na ciąg dalszy.ps. wystawiono mi na trzeci dzień po otrzymania mojego listu Fakturę zaliczkową na kwotę mojej zaliczki .za montaż instalacji fotowoltaicznej Nie wiem jak z tego wybrnąć i jakie mam prawa

Marzena
Marzena
2022-10-15 20:18

Błagam o pomoc teraz nie dość że płacę za panele fotowoltaiczne to jeszcze teraz dostałam rozliczenie i okazało się że rachunek jest większy niż bez paneli. Brak kontaktu z columbus a zakład energetyczny wysyła pismo że nie potrzebuje tyle energii

Marek
Marek
2022-09-27 12:46

Przestrzegam przed kontaktem z firmą Columbus Energy. Zawarłem umowę a po 3 dniach z przyczyn losowych musiałem od niej odstąpić – do 14 dni zgodnie z zapisami w umowie mam takie prawo. Na nieszczęście wpłaciłem zaliczkę. I tu zaczęły się schody. Pisma, maile, interwencje w UOKiK, Miły Pan oddzwonił i oświadczył, że moja prośba o zwrot zaliczki została rozpatrzona pozytywnie i w najbliższy czwartek pieniądze będą na koncie. Od najbliższego czwartku minęły już 3 tygodnie i nadal cisza. Muszę niestety zwrócić się do sądu.Przestrzegam – Columbus Energy SA

Jacek
Jacek
2021-12-12 18:56

Witam. Odstąpiłem od umowy już po wpłaceniu za I ETAP – projekt. Mam nadzieję, że skuteczny – bo tak się skupili tylko na podpisaniu umowy, że popełnili błędy przy projekcie. Człowiek dostaje projekt z prawidłowo dobranym przekrojem przewodów – następnie proszony jest akceptację projektu – i tu mnie nie docenili – nie zaakceptowałem.
Instalator chyba podpina się w istniejący obwód wskazany przez prosumenta. Tu trzeba zadać pytanie czy wszyscy w tych wyszykowanych domach rozkuwają ściany i dostają się z kablem fotowoltaicznym 4mm2 do głównej rozdzielni – a rozdzielnia powinna być zasilona nie cieńszym przewodem niż 4mm2 (u mnie jest 5x6mm2).
Po zapoznaniu się z umową stwierdziłem, że 25 letnie „gwarancje producentów” na panele fotowoltaiczne lub 10 lat na falownik to nie gwarancja firmy wykonującej usługę – tu EDISON ENERGIA.
Gwarancja na rok – następnie coroczne płatne przeglądy w tym nie ma żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne – czyli dodatkowe ubezpieczenie trzeba wykupić lub samemu ubezpieczyć. Nawet usługa Pakiet Serwisowy 10 lat – to tylko 3 darmowe przeglądy w ciągu 10 lat.
Koszt 4,5kW po 5h negocjacji 25600 co uświadomiło mi, że czas zwrotu ok 10 lat.
„Gwarancja produkcji” – to dopiero ciekawe – nie bierze się energii odczytanej z licznika dostawcy – tylko energia jest wyliczana przez falownik. Jak będzie zbyt wysokie napięcie w sieci – bo na ulicy już jest kilka instalacji to – może instalacja fotowoltaiczna nic nie wepchnąć do sieci – a falownik wyliczy, że wyprodukował zgodnie z projektem.
Ma to sens?
Pani Emilio – dzięki za ten artykuł. To tak samo działa jak GETBACK, AMBER GOLD czy obligacje FKD S.A. – te ostatnie nabyłem w niewielkiej ilości – wygrałem sprawę w sądzie – a komornik nie może ściągnąć długu.