Zdjęcie artykułu

Odzysk ciepła z komina i wentylacji – jak wykorzystać ciepło odpadowe?

Czasy nieskrępowanego wykorzystywania paliw kopalnych minęły bezpowrotnie. Dzisiaj, warunkiem dalszego rozwoju jest efektywność energetyczna i gospodarka o zamkniętym obiegu. Jednym z jej filarów jest odzysk energii z codziennych procesów. Na czym polega odzysk energii? Jakie są sposoby na odzysk ciepła? Dlaczego warto sięgać po ciepło odpadowe? Zapraszamy do artykułu.

Odzysk energii odpadowej – sposób na wyższą efektywność energetyczną

Energia, pod różnymi postaciami, jest podstawą codziennego funkcjonowania. Od początku ery przemysłowej, na świecie obserwuje się systematyczny, skokowy wzrost zużycia energii i jej nośników. To od niej zależy wzrost gospodarczy i wyższy standard życia. Przez lata, głównym źródłem energii dla krajów na całym świecie były paliwa kopalne – ropa, węgiel i gaz. Niekontrolowane i nieefektywne wykorzystywanie tych nośników przyniosło jednak surowe konsekwencje – mowa m.in. o degradacji środowiska, globalnym ociepleniu czy wyczerpaniu zasobów.

Obecnie, coraz częściej dostrzega się konieczność zmiany podejścia do źródeł i sposobu wykorzystania energii. Na znaczeniu zyskuje OZE oraz efektywność energetyczna, która może polegać nie tylko na ograniczaniu strat energii, ale również na odzyskaniu energii.

Co oznacza tzw. odzysk energii? Czym jest energia odpadowa?

Odzysk energii zachodzi wtedy, gdy część energii z przemiany energetycznej (procesu energetycznego) jest odbierana i przekazywana do innego procesu. Innymi słowy – odzysk energii polega na “wyłapaniu” różnego rodzaju energii (cieplnej, elektrycznej, mechanicznej), która pojawia się jako efekt uboczny przy głównym procesie energetycznym.

Odzysk energii dotyczy tej energii, która byłaby zmarnowana – np. rozproszyłaby się w powietrzu czy systemie energetycznym. Jej wyłapanie i ponowne wykorzystanie zwiększa efektywność energetyczną pojedynczego procesu, jak i całego systemu energetycznego. Efektem zastosowania odzysku energii są niższe koszty procesu energetycznego, a także na zmniejszenie zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi. 

Odzyskiwać można niemal każdy rodzaj energii – np. energię mechaniczną, chemiczną, elektryczną. Odzysk energii najczęściej przyjmuje formę odzysku ciepła, ponieważ efektem ubocznym większości procesów energetycznych jest właśnie ciepło. Jest on również stosunkowo prosty i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Stąd popularność tzw. ciepła odpadowego.

Ciepło odpadowe – definicja

Ciepło odpadowe to energia cieplna, wytworzona podczas różnego rodzaju procesów energetycznych i oddawana do otoczenia. Bez dodatkowych rozwiązań, ciepło odpadowe uległoby rozproszeniu i zmarnowaniu. Jednak zastosowanie odzysku ciepła pozwala na wykorzystanie ciepła odpadowego do napędzania innych procesów energetycznych.

Ciepłem odpadowym może być np. ciepło wydzielane w hutach, lakierniach, piekarniach, przedsiębiorstwach przetwarzających tworzywa sztuczne, ale także np. energia cieplna produkowana przez lodówki.

Odzysk ciepła – jakie są możliwości wykorzystania ciepła odpadowego?

Możliwości zastosowania odzysku ciepła i wyłapania tzw. “ciepła odpadowego” jest tak wiele, że nie sposób stworzyć pełną listę.

Potencjał w zakresie odzysku ciepła jest ogromny. Wiele procesów przekształcania energii charakteryzuje niska efektywność i duży udział ciepła odpadowego. Przykładowo, w silnikach spalinowych, jedynie 40% energii powstałej przy spalaniu jest przekształcana na pracę. Pozostałe 60% energii w postaci gorących spalin trafia do otoczenia, gdzie jest marnowana.

W tradycyjnych żarówkach, wyposażonych w żarnik, jedynie ok. 5% energii było przekształcane na światło – pozostałe 95% energii stawało się ciepłem odpadowym. Dla porównania, żarówki LED charakteryzuje ok. 80% – 90% sprawność. To m.in. dlatego, żarówki żarowe zostały wycofane z rynku.

Ogromnych ilości ciepła odpadowego dostarczają również serwerownie i centra danych. W ich przypadku nawet do 90% dostarczanej energii elektrycznej może być przekształcone w ciepło i w wielu przypadkach – tracone. W Niemczech serwery generują ok. 13 TWh energii cieplnej rocznie – tyle wystarczyłoby do ogrzania 2% wszystkich gospodarstw domowych w tym kraju. Chłodzenie komputerów cieczą pozwala na odzyskanie energii odpadowej i wykorzystanie jej np. do ogrzewania budynków.

Gdzie można szukać ciepła odpadowego? W grę wchodzi m.in.:

 • odzysk ciepła z wentylacji,
 • odzysk ciepła z komina lub czopucha (odzysk ciepła ze spalin),
 • odzysk ciepła z kominka rekreacyjnego lub kozy,
 • odzysk ciepła z mleka (zbiornika do mleka) – w przypadku gospodarstw rolnych,
 • odzysk ciepła ze sprężarek (w przedsiębiorstwach),
 • odzysk ciepła z wody szarej lub ścieków.

Odzysk ciepła z wentylacji, czyli rekuperacja

W budynkach z wentylacją grawitacyjną (naturalną), nawet około 40% dostarczonej do budynku energii cieplnej jest wywiewane i bezpowrotnie tracone. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w standardowych kanałach wentylacyjnych przepływ powietrza wymuszany jest różnicą ciśnień pomiędzy budynkiem a jego zewnętrzem. Procesem tym w niewielkim stopniu można sterować. Nie ma również jak odzyskać energii zawartej w wywiewanym ciepłym powietrzu (co do zasady wentylacja grawitacyjna działa w jedną stronę: z domu na zewnątrz).

W dobie drastycznych podwyżek cen energii i jej nośników, marnowanie nawet ciepła 40% przez wentylację grawitacyjną nie ma najmniejszego uzasadnienia. Stąd też potrzeba stosowania odzysku ciepła z wentylacji. Jest to możliwe dzięki tzw. rekuperacji.

Rekuperator to element wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, w której ruch powietrza jest kontrolowany i przebiega w obu kierunkach (następuje wymiana powietrza). Specjalna konstrukcja i kontrola nad przepływem powietrza pozwala na odzysk ciepła z wentylacji. W jaki sposób?

Jak wygląda odzyskiwanie ciepła z wentylacji?

Istotą każdego rekuperator jest tzw. wymiennik ciepła. Kiedy rekuperator wyciąga ciepłe powietrze z budynku, zawarta w nim energia cieplna jest oddawana do wymiennika ciepła, który się nagrzewa. W tym samym czasie rekuperator zaciąga zimne powietrze z zewnątrz, które po spotkaniu z wymiennikiem ogrzewa się i trafia do budynku. Wszystko to odbywa się zgodnie z II zasadą termodynamiki – wymiana ciepła przebiega zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

Dzięki temu możliwy jest wysokiej skuteczności odzysk ciepła z wentylacji. W optymalnych warunkach rekuperator może odzyskać nawet 95% energii, która zostałaby zmarnowana w procesie wentylacji.

W praktyce oznacza to zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 38%. Odzysk ciepła z wentylacji za pomocą rekuperacji to jednak również szereg innych korzyści np.:

 • wyższy komfort termiczny,
 • lepsza jakość powietrza,
 • eliminacja problemów związanych z grzybem lub pleśnią w budynku.

Rekuperacja to jeden z ważniejszych elementów termomodernizacji. Świadczyć może o tym m.in. fakt, że urządzenia do odzysku energii z wentylacji są objęte dofinansowaniem w większości dotacji na efektywność energetyczną.

Odzysk ciepła z wentylacji grawitacyjnej – jest możliwy?

Niestety, odzysk ciepła z wentylacji grawitacyjnej w praktyce jest niemożliwy. W przypadku wentylacji grawitacyjnej przepływ powietrza odbywa się tylko w jedną stronę – nie ma zatem technicznej możliwości odzyskania energii. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których powietrze przy wentylacji grawitacyjnej cofa się do domu, jednak jest to objaw nieprawidłowego działania, z którym należy walczyć (konieczne jest dostarczenie napływu powietrza, np. za pomocą nawiewników w oknach).

Ile kosztuje odzysk ciepła z wentylacji?

Rekuperacja, czyli odzysk ciepła z wentylacji nie jest niestety tanim rozwiązaniem. Kompleksowa centralna rekuperacja dla budynku jednorodzinnego o powierzchni ok. 150 m2 to wydatek rzędu ok. 25.000 zł. Alternatywą mogą być np. rekuperatory ścienne, których koszt wynosi od ok. 800 zł do 4.000 zł za urządzenie. Biorąc jednak pod uwagę potencjalne oszczędności, warto rozważyć tę opcję.

Odzysk ciepła z komina i spalin – możliwości

Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w 2022 roku w Polsce działało ok. 4,5 mln kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet i inne). Wszystkie one do działania wymagają kominów do odprowadzania spalin. Wraz z nimi ulatuje część energii pochodzącej ze spalania. W zależności od typu kotła, temperatura spalin w kominie może sięgać od ok. 70°C (nowoczesne kotły na biomasę), do nawet ok. 300°C (piece starego typu, bezklasowe). Zmarnowana w ten sposób energia to tzw. straty kominowe (wylotowe), których poziom uwzględnia się w parametrze sprawności kotła. Zwykle, tzw. straty kominowe nie przekraczają ok. 6% – 25%, jednak kwestia ta zależy od:

 • temperatury spalin (a zatem typu kotła),
 • nadmiaru powietrza (ilości tlenu w spalinach).

W skrajnych warunkach straty kominowe mogą przekroczyć nawet 50% (przy temperaturze spalin ok. 250°C i nadmiarze powietrza na poziomie ok. 18%). Pojawia się zatem pole do odzysku ciepła ze spalin w kominie.

Odzysk ciepła ze spalin w kominie – jakie są opcje?

Istnieje kilka rozwiązań pozwalających na odzysk ciepła z komina. W zależności od wybranego systemu możemy np.:

 • rozprowadzać po domu ciepłe powietrze ogrzane spalinami,
 • ogrzać tzw. płaszcz wodny, który może posłużyć do dogrzewania ciepłej wody użytkowej lub wody w układzie centralnego ogrzewania.

Zasada działania w obu przypadkach jest zbliżona do zasady działania rekuperatora (stąd też urządzenie pozwalające na odzysk ciepła z komina często określa się też rekuperatorem kominowym). Obecny w rekuperatorze kominowym wymiennik ciepła ogrzewa powietrze (lub wodę), odzyskując ciepło ze spalin. Następnie nośnik energii rozprowadzany jest po obiekcie.

W przypadku systemów odzysku ciepła ze spalin, wykorzystujących metodę DGP (dystrybucji gorącego powietrza), rekuperator najczęściej wyposażony jest specjalny wentylator, który zaciąga chłodne powietrze z pomieszczeń i wtłacza je do wnętrza urządzenia. Powietrze to nie styka się jednak bezpośrednio ze spalinami, a jedynie ogrzewa się przez wymiennik, dzięki czemu pozostaje ono czyste i staje się ciepłe. Sprawność takich systemów wynosi ok. 30 – 60%.

Alternatywą są rekuperatory kominowe, które ogrzewają nie powietrze, ale wodę. Mamy wówczas do czynienia z podobną zasadą działa. Podstawowa różnica tkwi w nośniku ciepła (wodzie) oraz w wymienniku ciepła, który w tym przypadku często przyjmuje kształt wężownicy. Odzysk ciepła ze spalin na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania charakteryzuje się wysoką skutecznością (ok. 60%).

Odzysk ciepła z czopucha

Z racji tego, że czopuch stanowi rurę łączącą otwór wylotu spalin z pieca z kominem, jest to jedno z najlepszych miejsc do zastosowania systemów do odzysku ciepła. Temperatura spalin w czopuchu będzie bowiem najwyższa.

Dobra wiadomość jest taka, że większość systemów do odzysku ciepła z komina i spalin może posłużyć do odzysku ciepła z czopucha. Producenci rekuperatorów kominowych zalecają, by w takiej sytuacji montować sprzęt tuż za czopuchem. To zapewni dostęp do wysokiej temperatury i przełoży się na lepsze efekty odzysku ciepła odpadowego.

Odzysk ciepła z komina i spalin – na co uważać?

Biorąc pod uwagę, że odzysk ciepła ze spalin w kominie jest w stanie podnieść faktyczną sprawność kotła (więcej ciepła, przy takiej samej ilości opału), koncepcja rekuperatora kominowego może wydawać się kusząca. Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Przede wszystkim należy pamiętać, że część ciepła odprowadzanego przez komin jest niezbędna do zachowania jego trwałości. Zbyt niska temperatura oddawanym spalin może doprowadzić do pojawienia się tzw. kondensatu w kominie (skroplonej pary wodnej, wymieszanej z efektami spalania – związkami siarki, węgla, azotu). Może on doprowadzić do degradacji zapraw spajających komin. Efektem będzie osłabienie i rozszczelnienie komina.

Nie można też zapominać, że do prawidłowej pracy kotła jest niezbędny odpowiedni przepływ powietrza przez komin. Nadmierne ograniczenie światła przewodów kominowych może skutkować m.in. niecałkowitym spalaniem się opału czy zmniejszeniem efektywności energetycznej kotła. Osiągniemy zatem skutek odwrotny do zamierzonego.

Wszelkie modyfikacje kanałów kominowych dobrze zatem skonsultować ze specjalistami – np. kominiarzem i/lub firmą dostarczającą rekuperator kominowy. Zawsze możecie również zwrócić się do firm doradztwa energetycznego, które zaoferują wsparcie merytoryczne lub gotowe rozwiązania.

Odzysk ciepła z kozy lub kominka

W przypadku odzysku ciepła z kozy, najczęściej będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniami opartymi na DGP (dystrybucji gorącego powietrza). W takim przypadku, znów sięgamy po rekuperator kominowy z wymiennikiem, który odbiera część ciepła uciekającego przez komin. W zależności od wybranej opcji, ogrzane w ten sposób powietrze może być wykorzystane punktowo (w pomieszczeniu, w którym znajduje się koza) lub może być rozprowadzone izolowanymi rurami do pozostałych pomieszczeń.

Również w przypadku kominków, oprócz rozwiązań, które sprawdzą się w przypadku kozy (systemów  DGP) można sięgnąć również po rekuperatory kominowe z wymiennikiem ogrzewającym wodę.

Koszt odzyskania ciepła z komina i spalin

Odzysk ciepła ze spalin i komina może przynieść wymierne oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że koszt systemów do odzyskiwania ciepła z kozy, kominka czy pieca nie musi być wcale niski. Cena rekuperatorów kominowych, w zależności od konstrukcji i przeznaczenia waha się od ok. 1.000 zł do nawet 7.000 zł. Przed zakupem warto zatem przeliczyć opłacalność całego przedsięwzięcia.

Odzysk ciepła z wody szarej i ścieków

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ciepło odpadowe można również pozyskiwać ze ścieków. W tym aspekcie największy potencjał tkwi w odzysku ciepła z tzw. wody szarej. Wodą szarą określa się ścieki ciepłe, pozostałe po kąpieli, praniu czy zmywaniu. Zawarte w tej wodzie ciepło trafia do kanalizacji i jest bezpowrotnie tracone. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające na odzysk tego ciepła.

Mowa tu o tzw. rekuperatorze wody. Zwykle przyjmuje ono postać urządzenia montowanego zaraz za odpływem np. wanny czy prysznica. Posiada ono spiralny, rurowy wymiennik, który odzyskuje ciepło ze ścieków i przekazuje je do instalacji doprowadzającej zimną wodę, z którą miesza się ciepła woda użytkowa pochodząca z głównego źródła ciepła.

Rekuperacja wody

Źródło: opracowanie własne enerad.pl

Dzięki odzyskaniu części ciepła ze ścieków, można zmniejszyć ilość gorącej wody dostarczanej z głównego źródła C.W.U. Przekłada się to niższe rachunki. Sprawność odzysku ciepła z wody szarej zależy przede wszystkim od wielkości wymiennika ciepła. Może jednak sięgać od 25% do nawet 66%.

Kiedy odzysk ciepła ze ścieków ma sens?

Odzysk ciepła ze ścieków szarych to rozwiązanie opłacalne szczególnie tam, gdzie zużywa się duże ilości ciepłej wody. To dobra opcja dla rodzin z dziećmi, ale także hoteli czy restauracji (odzysk ciepła ze zmywania naczyń).

Warto pamiętać jednak, że zastosowanie tego rozwiązania może jednak wymagać dostosowania instalacji hydraulicznej, co może wiązać się z dodatkowym kosztem i utrudnieniami bytowymi. Odzysk ciepła z wody prysznicowej łatwiej będzie zatem wdrożyć np. w nowo powstających budynkach.

Jaki jest koszt odzysku ciepła ze ścieków (wody szarej)?

Cena rekuperatora do odzysku ciepła z wody prysznicowej to koszt od ok. 2.500 zł do 4.800 zł. Według producentów, urządzenie zwraca się już po około 5 latach. Do tego kosztu trzeba jednak doliczyć koszy robocizny, a także ewentualnych przeróbek hydraulicznych.

Odzysk ciepła ze sprężarek – sposób na niższe rachunki w firmie

Przedsiębiorstwa dysponują ogromnym potencjałem do zagospodarowania ciepła odpadowego. Według szacunków, nawet ok. 70% energii wykorzystywanej w procesach przemysłowych kończy jako energia cieplna, nie wykonując użytecznej pracy. Odzyskiem ciepła odpadowego warto zainteresować się m.in. w:

 • lakierniach,
 • zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, lateksu, gumy,
 • suszarniach,
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących autoklawy,
 • piekarniach.
Uwaga! Powyższa lista obejmuje jedynie kilka przykładów organizacji, w których istnieje potencjał odzysku ciepła. W praktyce niemal każde przedsiębiorstwo może oszczędzać energię. W znalezieniu obszarów, które wymagają poprawy mogą pomóc profesjonalne firmy doradztwa energetycznego.

Odzysk ciepła ze sprężarki – w jaki sposób?

Wśród urządzeń przemysłowych, wysoki potencjał w zakresie odzysku ciepła odpadowego wykazują m.in. sprężarki. Przyjmuje się, że jedynie ok. 5 – 15% energii dostarczonej do procesu sprężania powietrza przekłada się na faktyczną pracę. Pozostałe 85% – 95% ulatuje w postaci energii cieplnej.

Odzysk ciepła ze sprężarek można wdrożyć na różne sposoby:

 • Pierwszym jest wykorzystanie tzw. powietrza odlotowego (wychodzącego z otworu wentylacyjnego sprężarki). Za pomocą dedykowanych kanałów ciepłe powietrze można skierować do ogrzewania hal i pomieszczeń biurowych. Rozwiązanie to jest proste i niezbyt kosztowne, jednak nieidealne. Ostatecznie sprężarka nie zawsze pracuje tak długo, by dostarczyć odpowiednią ilość ciepła. Latem metoda ta również się nie sprawdzi.
 • Kolejna opcja to zastosowanie wymiennika ciepła np. w obiegu olejowym sprężarki. W tym wariancie najlepiej sprawdzi się wykorzystanie wody jako nośnika ciepła. Dzięki niej będzie można zarówno ogrzewać pomieszczenia, jak i przygotowywać ciepłą wodę użytkową na potrzeby pracowników i/lub procesów produkcyjnych. Odzysk ciepła ze sprężarki może podgrzać wodę nawet do 90°C.

Odzyskane ciepło ze sprężarki – dlaczego warto?

W zależności od profilu wykorzystania sprężarek oraz ciepła odpadowego, inwestycja w odzysk ciepła ze sprężarki w firmie może zwrócić się w czasie od ok. 1 roku do 8 lat. Warto przy tym pamiętać, że przy znaczących oszczędnościach energetycznych (od 116,3 MWh rocznie), inwestor może ubiegać się o wydanie tzw. białych certyfikatów. Ich wartość to ok. 2.000 zł za 1 toe (1 toe to 11,63 MWh zaoszczędzonej energii rocznie).

Odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych: odzysk ciepła z mleka i nie tylko

Ogromny potencjał w zakresie odzysku ciepła odpadowego tkwi także w urządzeniach chłodniczych. Ich zadaniem jest odebranie ciepła, np. z chłodzonych produktów, a efektem ubocznym całego procesu jest energia cieplna.

W systemach odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych, wymiennik ciepła odbiera ciepło z czynnika chłodzącego, zanim ten trafi do skraplacza. Pozwala to podgrzać wodę na potrzeby ogrzewania lub C.W.U. Skuteczność systemów odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych sięga nawet 70%. Oszczędności są tym większe, im większy udział mają koszty chłodzenia w ogólnych kosztach związanych z energią. Odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych to zatem sposób na oszczędności w sektorach związanych z żywnością – np. sadownictwie, przetwórstwie mlecznym, warzywnym, mięsnym etc.

Odzysk ciepła z mleka – oszczędności dla rolników

Temperatura mleka z bezpośredniego udoju sięga ok. 35°C. Jednocześnie konieczne jest jego schłodzenie do ok. 4°C – 6°C. W tym celu można zastosować odzysk ciepła ze zbiornika do mleka. Jak działa to rozwiązanie?

Może opierać się np. na wstępnym schłodzeniu, polegającym na odebraniu energii z mleka poprzez wymiennik ciepła. Ten oddaje ją do zbiornika akumulacyjnego z wodą. Już ten proces może zmniejszyć koszty energii niezbędnej na chłodzenie mleka o ok. 50%. Podgrzana w ten sposób woda może służyć m.in. do pojenia krów (letnia woda podawana w okresach zimowych zwiększa produkcję mleka). Właściwie zaprojektowany system odzysku mleka może podgrzać ok. 50 litrów wody, do temperatury 50°C, wykorzystując ok. 100 litrów świeżo uzyskanego mleka.

Po dogrzaniu woda (np. za mocą grzałek) będzie nadawała się m.in. w mycia urządzeń mleczarskich czy nawet do wykorzystania na domowe potrzeby. Koszt dogrzania wody o 50°C będzie jednak zdecydowanie niższy od kosztu ogrzania wody z wodociągu o temperaturze ok. 10°C.

Dlaczego warto inwestować w instalacje odzysku ciepła?

Biorąc pod uwagę powyższe metody odzysku ciepła, można wskazać kilka zalet tego typu instalacji.

 • Niższe koszty energii – głównym argumentem za stosowaniem odzysku energii (ciepła odpadowego) są zdecydowanie niższe koszty związane z energią. W zależności od procesu oraz efektywności energetycznej wybranej metody odzysku możemy ograniczyć rachunki np. za ciepło przeciętnie o ok. 25% – 60%. Oszczędności mogą być jednak nawet większe – wszystko zależy bowiem od indywidualnej sytuacji inwestora czy potencjału odzysku ciepła odpadowego. I chociaż instalacja odzysku ciepła zwykle będzie wiązała się z wydatkami, to czas zwrotu z takiej inwestycji często nie przekracza 5 lat (może być nawet krótszy niż rok). W dobie rosnących cen energii i jej nośników, każde działanie, które przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji, jest warte rozważenia.
 • Mniejszy ślad węglowy – sięgając po energię z “drugiego obiegu” jesteśmy w stanie zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Niestety, w Polsce większość energii pochodzi z nieekologicznych źródeł (np. ze spalania węgla). Ponownie wykorzystując raz pobraną energię, faktycznie przyczyniamy się do ograniczenia naszego zużycia, a tym samym redukujemy nasz ślad węglowy. To ważne, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które mogą wykorzystać ten aspekt to budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Wyższa efektywność procesów produkcyjnych – odbieranie energii cieplnej z pracujących urządzeń bezpośrednio przekłada się na ich wyższą efektywność energetyczną. To zaś oznacza większą skuteczność procesów produkcyjnych i niższe koszty prowadzenia działalności.
 • Możliwość otrzymania dofinansowania – należy podkreślić, że instalacje służące do odzysku ciepła lub innej energii mogą w wielu przypadkach liczyć na dotacje. Wsparciem są objęte m.in. rekuperatory do odzysku ciepła z wentylacji – osoby fizyczne pieniądze na ten cel mogą otrzymać m.in. z programu Czyste Powietrze. W przypadku przedsiębiorstw środki można otrzymać właściwie na każde przedsięwzięcie zwiększające efektywność energetyczną (a do takich zalicza się odzysk ciepła). Wśród programów finansujących należy wskazać m.in. Energię Plus, ale także system białych certyfikatów.

Odzyskiwanie ciepła – dlaczego warto poprosić o pomoc fachowców?

Kwestia odzysku energii (ciepła) w różnych, codziennych procesów kryje w sobie ogromny potencjał, ale niesie ze sobą również wiele ryzyk. Podstawową kwestią jest opłacalność stosowania systemów odzysku ciepła (czy innej energii). Nawet w gospodarstwach domowych istnieją różnice w źródłach i zasadach wykorzystywania energii. To sprawia, że te same rozwiązania dedykowane odzyskowi ciepła mogą przynieść inne efekty. Jeszcze większa różnice występują w przypadku przedsiębiorstw – w tym przypadku mamy do czynienia z ogromną różnorodnością procesów przemysłowych, potrzeb energetycznych i możliwości technicznych. Wyznaczenie korzystnych ekonomicznie metod odzysku ciepła czy energii wymaga w tym przypadku zaawansowanych analiz i obliczeń.

Z tego względu dobrym pomysłem może okazać się wsparcie specjalistów doradztwa energetycznego. Mogą oni nie tylko zaproponować opłacalne rozwiązania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, ale także zająć się ich realizacją, a nawet finansowaniem (model ESCO, pomoc w uzyskaniu dofinansowania).

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments