plansza przedstawiająca opcje sprzedaży energii z fotowoltaiki przez firmę

Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę

Prąd z odnawialnych źródeł energii może być zużywany na bieżąco, w ramach tzw. autokonsumpcji, ale może być też sprzedawany. W artykule omawiamy, jakie są opcje sprzedaży energii z fotowoltaiki przez firmę.

W tym artykule skupimy się na możliwościach sprzedaży energii z instalacji PV o mocy powyżej 50 kW przez podmioty biznesowe. Właściciele systemów fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 50 kW są najczęściej rozliczani jako prosumenci, w ramach tzw. net-billingu.

Sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki przez firmę - jak zacząć?

Aby prowadzić sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki konieczne jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej on-grid. Innymi słowy, musimy posiadać elektrownię słoneczną o mocy ponad 50 kW podłączoną do sieci elektroenergetycznej. Oprócz tego, potrzebne może być np.:

 • pozwolenie na budowę,
 • warunki przyłączenia do sieci,
 • wpis do MIOZE lub koncesję,
 • decyzję środowiskową.

O tym, jak wyglądają formalności i procedury związane z budową oraz uruchomieniem większej instalacji fotowoltaicznej, szerzej pisaliśmy w artykule: Budowa farmy fotowoltaicznej – krok po kroku.

Opcje sprzedaży energii z fotowoltaiki przez firmę a moc instalacji

Jak już wspominaliśmy, moc instalacji fotowoltaicznej jest istotnym kryterium decydującym o warunkach sprzedaży energii z fotowoltaiki przez podmioty biznesowe. Na jej podstawie, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii wyróżnia się kilka typów instalacji fotowoltaicznych:

 • Instalacje o mocy większej (lub równej) 50 kW, i nie większej niż 1 MW określa się jako małą instalacją fotowoltaiczną. Instalacje tego typu do obrotu energię potrzebują wpisu do MIOZE (Rejestr Wytwórców w Małej Instalacji OZE).
 • Instalacje o mocy większej niż 1 MW - ustawa o OZE nie nadaje im specjalnej nazwy, jednak instalacje o mocy powyżej 1 MW definiuje się jako duże instalacje fotowoltaiczne. 1 MW to również często przytaczana granica mocy, od której mamy do czynienia z farmą fotowoltaiczną. Instalacje o tej mocy wymagają uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną.

Każdy z tych typów instalacji może skorzystać z następujących form sprzedaży energii:

 • skorzystanie z systemu aukcyjnego, zgodnie z ustawą o OZE,
 • sprzedaż na zasadach rynkowych, np. skorzystanie z umów PPA.

Umowa PPA a sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę

Wszystkie instalacje wytwórcze OZE, bez względu na moc mogą skorzystać z zasad wolnorynkowych i sprzedawać energię na własną rękę, np. okolicznym przedsiębiorstwom. Kontrakty służące regulowaniu takich transakcji określa się mianem umów PPA - czyli Power Purchase Agreement.

Jak na razie, w polskim ustawodawstwie brakuje uściślenia, jak taka umowa powinna wyglądać czy co dokładnie powinna regulować. Zgodnie z dyrektywą RED II, za umowę PPA uznaje się: “Umowę zakupu odnawialnej energii elektrycznej” (..) na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej”.

Stronami umowy PPA jest zatem wytwórca energii oraz odbiorca - zwykle przedsiębiorstwo, ale niekiedy również dystrybutor energii (wówczas mamy do czynienia z Merchant PPA).

Umowa taka, dla bezpieczeństwa stron powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące współpracy:

 • ilość energii podlegającej sprzedaży,
 • wysokość stawki,
 • zasada rozliczania energii,
 • potencjalne konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z umowy.

Istnieje wiele rodzajów umów PPA, które różnią się od siebie stronami, miejscem wytwarzania energii, sposobem zaopatrzenia czy ilością podmiotów związanych kontraktem. Szczegółowo ich rodzaje opisaliśmy w naszym artykule “Umowa PPA i PLA w fotowoltaice – na czym polegają?

Sprzedaż energii z fotowoltaiki w systemie aukcyjnym

Kolejną metodą obrotu energią elektryczną wyprodukowaną przez instalacje OZE jest tzw. system aukcyjny, będący systemem wsparcia regulowanym przez ustawę o OZE.

Uwaga! System aukcyjny początkowo miał obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku, po przedłużeniu miał obowiązywać do końca 2021 roku. Jako że jest to jeden z podstawowych systemów wsparcia OZE w Polsce, rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na ponowne wydłużenie terminu jego zakończenia. 30 listopada 2021 roku KE ogłosiła, że aukcje OZE w Polsce mogą obowiązywać do 31 grudnia 2027 roku.

Jak firmy mogą sprzedawać energię z fotowoltaiki w ramach aukcji OZE?

Na czym właściwie polega system aukcyjny? Inwestorzy dysponujący określonym potencjałem wytwórczym składają swoje oferty na energię, wraz z ceną, jaką chcieliby uzyskać za jej sprzedaż. Organizator, URE, wybiera oferty z najniższą ceną, które spełniły również szereg dodatkowych wymogów związanych z aukcją (m.in. wpłaciły zabezpieczenie, posiadają wiążącą umowę od podłączenie do sieci itd.).

Wygrywający inwestorzy przez 15 lat będę otrzymywać stałą stawkę określoną w aukcji. Jeśli cena energii na rynku energii (według indeksu TGeBase) jest mniejsza niż ta określona w aukcji, powstaje tzw. ujemne saldo. Różnica między cenami jest regulowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Analogicznie dzieje się w przypadku wyższej ceny na Towarowej Giełdzie Energii - z tym, że nadwyżkę Zarządcy Rozliczeń zwraca wytwórca.

W ten sposób, aukcje OZE zapewniają systematyczne i przewidywalne wpływy z tytułu sprzedaży energii z fotowoltaiki, bez względu na wahania cen na giełdzie energii. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że ułatwia bezpieczne, długoterminowe planowanie inwestycji.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę w systemie aukcyjnym odbywa się w dwóch kategoriach, tzw. koszykach: instalacje o mocy do 1 MW oraz instalacje o mocy powyżej 1 MW. Z tego rozwiązania mogą więc skorzystać zarówno mikro, małe jak i większe instalacje PV.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki w aukcjach OZE - ważne informacje

 • W przypadku wygranej aukcji, wytwórca ma obowiązek dostarczyć min. 85% ilości energii zadeklarowanej w ofercie, w przeciwnym wypadku czekają go sankcje.
 • Przed rozpoczęciem produkcji istnieje możliwość wycofania się z wygranej aukcji, czego skutkiem będzie utrata kaucji aukcyjnej.
 • Rozpoczęcie produkcji musi odbyć się w określonym czasie od zamknięcia aukcji - dla energii słonecznej jest to 24 miesiące od zamknięcia aukcji.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki dla firm - cena

Przejdźmy teraz do tego, czy sprzedaż energii z fotowoltaiki dla firm to opłacalne rozwiązanie? Jaką cenę można uzyskać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wiele zależy od systemu sprzedaży, ale też sytuacji na rynku na rynku energetycznym.

 • Aktualne stawki wygranych aukcji można znaleźć na stronie URE: Wyniki aukcji OZE.
 • Jeśli chodzi o umowy PPA, to w ich przypadku ceny za sprzedaż energii z fotowoltaiki uzależnione są od negocjacji między partnerami.
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments