odbiorcy gazu

Taryfy gazu dla domu

W tym artykule przybliżymy temat taryf gazu dla gospodarstw domowych, wyjaśniając, jakie są dostępne taryfy oraz jak odbywa się kwalifikacja do poszczególnych grup taryfowych.

Jakie są taryfy gazu dla domu?

Odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwach domowych mogą korzystać z trzech głównych grup taryfowych o oznaczeniu W:

  • W-1: dla odbiorców o małym zużyciu, korzystających np. tylko z kuchenek gazowych.
  • W-2: dla odbiorców, którzy korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzewania wody.
  • W-3: dla odbiorców używających gazu do kuchenek, piecyków do wody oraz do pieców centralnego ogrzewania.

Powyższe taryfy dostępne są też w różnych innych wariantach. Przykładowo PGNiG proponuje swoim klientom korzystanie z opcji W-1.1, W-1.2, W-12T – grupy taryfowe różnią się między sobą np. liczbą odczytów licznika w ciągu roku umownego.

Jakie są zasady kwalifikacji do grup taryfowych?

Kwalifikacja do odpowiedniej grupy taryfowej jest dokonywana automatycznie na podstawie rocznego zużycia gazu, rodzaju pobieranego gazu oraz częstotliwości odczytów licznika. Istotne jest, że odbiorca nie wybiera samodzielnie grupy taryfowej. W pierwszym roku obowiązywania umowy, kwalifikacja zależy od szacowanego rocznego zużycia. W kolejnych latach, odbiorca jest kwalifikowany na podstawie faktycznego rocznego zużycia gazu.

Tabela kwalifikacji do grup taryfowych

Poniższa tabela zawiera przedziały zużycia gazu, decydujące o przynależności do danej grupy taryfowej.

Grupa taryfowa Moc umowna (kWh/h) Roczne zużycie - m3 na rok Roczne zużycie - kWh na rok System rozliczeń
W–1.1 b ≤ 110 zużycie ≤ 300 zużycie ≤ 3.350 1 odczyt rocznie
W–2.1 b ≤ 110 300 < zużycie ≤ 1200 3.350 < zużycie ≤ 1200 1 odczyt rocznie
W–3.6 b ≤ 110 1200 < zużycie ≤ 8000 1200 < zużycie ≤ 8000 6 odczytów rocznie

WAŻNA INFORMACJA: od 01 sierpnia 2014 roku zużycie gazu nie jest już rozliczane w metrach sześciennych [m3] gazu, tylko w kilowatogodzinach [kWh] gazu.

Przyjmuje się, że 1000m3 = 11,1MWh (dokładna wartość zależy od kaloryczności gazu). Jeśli chcecie samodzielnie przeliczyć wartości, to przygotowaliśmy dla Was kalkulator: gaz w m3 na gaz w kWh – 1m3 gazu ile to kwh?

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments