Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku w Polsce.

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku - jak wygląda?

Wciąż pokutuje przekonanie, że ze względów pogodowych, Polska nie jestem najlepszym krajem do stosowania fotowoltaiki, a panele najlepiej działają w gorącym, słonecznym klimacie. To nieprawda! Wbrew pozorom, w Polsce wydajność fotowoltaiki w ciągu roku stoi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu inwestycja w energię słoneczną Polakom po prostu się opłaca. Jak zatem w naszym kraju wygląda produkcja energii z fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach?

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Wydajność fotowoltaiki w Polsce. Co na nią wpływa?

Zanim przejdziemy do sprawdzenia, jak wygląda wydajność fotowoltaiki w ciągu roku, warto określić na początku, co należy rozumieć przez wydajność fotowoltaiki?

Wydajność instalacji fotowoltaicznej (fotowoltaiki) to pojęcie, które określa współczynnik energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę z określonej ilości promieni słonecznych, w określonym czasie i przy zachowaniu pewnych warunków pracy.

Innymi słowy, wydajność fotowoltaiki określa, ile energii wyprodukują dla Ciebie Twoje panele fotowoltaiczne, w zależności od sytuacji.

Często szacuje się, że 1 kWp instalacji fotowoltaicznej, w ciągu roku wyprodukuje ok. 1000 kWh energii.

Jest to jednak spore uproszczenie, bo na wydajność fotowoltaiki ma wpływ wiele czynników. Jakich?

Nasłonecznienie a wydajność fotowoltaiki w ciągu roku

Pierwszym niezwykle ważnym kryterium decydującym o wydajności fotowoltaiki w ciągu roku i ogólnie, jest tzw. nasłonecznienie. Pojęcie to określa natężenie (ilość) promieniowania słonecznego, która dociera na określoną powierzchnią w zadanym czasie. Jednostką miary w tym przypadku jest zatem kWh/m². Ilość energii określana jest zwykle w ujęciu rocznym.

W całej Polsce nasłonecznienie nie jest idealnie równomierne, choć wartości są porównywalne i oscylują w granicach 950 - 1160 kWh/m² na rok. Najlepiej pod tym względem wypada Polska południowa i południowo-wschodnia. Na uzysk nie powinni jednak narzekać również mieszkańcy Polski centralnej oraz wschodniej.

Wydajność fotowoltaiki a nasłonecznienie w Polsce.

Źródło: SolarGIS

Co ciekawe, mitem jest przekonanie, że panele fotowoltaiczne lubią wysoką temperaturę i bardzo dużą ilość słońca. Wysoka temperatura zdecydowanie negatywnie wpływa na wydajność tych urządzeń, prowadząc do ich przegrzewania. Z kolei nadmierne natężenie promieniowania słonecznego, wywołują tzw. zjawisko LID (Light Induced Degradation), którego efektem jest szybsza degradacja paneli fotowoltaicznych w czasie.

Poziom nasłonecznienia może być różny, nie tylko ze względu na lokalizację geograficzną, ale również ze względu na porę roku. Wszystko zależy bowiem od długości dnia, z którą wiąże się czas ekspozycji modułów na promieniowanie słoneczne.

Zimą dzień trwa zaledwie ok. 7-8 godzin, wiosną 12-15 godzin, latem ponad 16 godzin, a jesienią znów ok. 10-12 godzin. Im dzień krótszy, tym mniej słońca trafi do instalacji i tym mniej wydajniej będzie ona pracować.

Sprawność i moc modułów

Nie da się ukryć, że urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej mają ogromny wpływ na jej możliwości produkcyjnej. Zasada ta w szczególności zaś dotyczy paneli fotowoltaicznych i ich parametrów decydujących o wydajności. Pierwszym z nich jest sprawność - rozumiana jako procentowy stosunek wyprodukowanej energii elektrycznej do otrzymanej energii słonecznej. Obecnie, najlepsze seryjnie produkowane moduły osiągają sprawność na poziomie 22%. Oznacza to, że standaryzowanych warunkach (STC - przy 25°C i przy braku wiatru), będą w stanie przetworzyć ok. 22% otrzymanej energii z uwzględnieniem wielkości panela.

Dla przykładu, moduł o powierzchni 1,8 m2 o sprawności 21,7% w nasłonecznieniu ok. 800 W/m2/h wyprodukuje ok. 0,312 kWh energii.

Alternatywnie można skorzystać z parametru jakim jest moc panela fotowoltaicznego. Określa on, ile energii wyprodukuje moduł w warunkach STC. Jeśli producent określa, że moc nominalna panela wynosi 375 W, to znaczy, że wygeneruje on tyle energii przy stałym nasłonecznieniu, w danych czasie.

Kąt nachylenia i orientacja paneli względem południa

Ogromne znaczenie dla wydajności instalacji ma też sposób ich umieszczenia, a konkretnie kąt nachylenia względem podłoża oraz skierowanie względem południa.

Zasadniczo, idealnie ustawione panele fotowoltaiczne to takie, które są nachylone pod kątem ok. 35-38° oraz skierowane wprost na południe.

Dzięki temu, są one w stanie produkować więcej energii, niż instalacje niezoptymalizowane pod tym względem. Dla przykładu, moduły ustawione idealnie w kierunku południa, nachylone pod kątem 60° osiągnęłyby ok. 93% swojej maksymalnej sprawności. Ustawione pod tym samym kątem, ale skierowane na wschód osiągnęłyby już jedynie 76% swojej maksymalnej wydajności.

Zacienienie i zabrudzenie

Wszystko to, co w jakikolwiek zasłania powierzchnię panelu - a zatem np. liście, gruba warstwa śniegu, ptasie odchody, osadzony pył czy padający cień, obniżają możliwości produkcyjne fotowoltaiki, a tym samym jej wydajność w ciągu roku.

Dla instalacji wyjątkowo niebezpieczny jest cień, nawet ten padający na moduły tylko przez jakiś czas, w określonej porze dnia lub pory roku. Taka sytuacja jest w stanie doprowadzić do zaniku mocy w module. Zasłonięte ogniwa zaczynają wówczas działać jak odbiornik mocy - pobierając moc z okolicznych ogniw. Co gorsza, element nagrzewa się do wysokich temperatur, co z kolei może prowadzić do pojawienia się tzw. hot-spotów i uszkodzenia modułu. By tego unikać, producenci stosują tzw. diody bocznikujące, które odłączają zacienione ogniwo.

Również kurz czy śnieg negatywnie wpływają na wydajność fotowoltaiki w ciągu roku. W jaki sposób? Warstwa osadu uniemożliwia po prostu docieranie promieni słonecznych do wnętrza urządzenia, gdzie zachodzi proces produkcji energii. Dlatego niekiedy konieczne może okazać mycie paneli fotowoltaicznych.

Straty w systemie fotowoltaicznym a wydajność fotowoltaiki

Przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej zawsze wiąże się z pewnymi stratami. Pojawiają się one w różnych obszarach instalacji, np.:

  • w przewodach - straty na przewodach stanowią ok. 1% wszystkich strat;
  • w falowniku - to urządzenie generuje ok. 3-7% całkowitych strat;
  • w modułach - starty związane z temperaturą: ok. 4-8%, ze względu na niskie promieniowanie - ok. 1-3%, zabrudzenie ok. 1%,
  • w diodach bocznikujących - ok. 0,5% strat.

Wpływ na wielkość strat mają też m.in. błędy montażowe czy niedopasowanie prądowe modułów. Dlatego też tak ważny jest właściwy dobór firmy instalacyjnej. Jeśli szukasz najlepszej - sprawdź nasz ranking firm fotowoltaicznych.

Ogólnie rzecz ujmując, współczynnik wydajności (określający ogólny poziom tych strat) na poziomie ok. 88% oznacza, że instalacja jest zoptymalizowana pod każdym możliwym względem. Przy słabych podzespołach i wykonaniu, współczynnik też może sięgnąć ok. 70-75%.

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku w Polsce - przykład

Przejdźmy teraz do ustalenia, jak wygląda wydajność fotowoltaiki w ciągu roku. W tym celu, posłużymy się przykładem przeciętnej instalacji fotowoltaicznej on-grid:

  • o mocy ok. 6 kWp,
  • wykonanej z użyciem modułów z krzemu krystalicznego,
  • ze współczynnikiem wydajności ok. 85%,
  • zamontowanej na dachu o nachyleniu 39°, z delikatnym odchyleniem od południa (ok. 2° na wschód).

Przykładowa wydajność fotowoltaiki w ciągu roku w Polsce.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Łączny, roczny uzysk dla tak zoptymalizowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi aż 5935 kWh energii rocznie. Taka ilość energii zaspokoiłaby zapotrzebowanie na energię dla 5 osobowej rodziny i ograniczyłaby emisję dwutlenku węgla o blisko 5 ton rocznie. Taka ilość energii wyprodukowanej ze Słońca to również oszczędności na rachunku sięgające ok. 3.300 zł!

Jak z pewnością zauważyliście, produkcja energii różni się, w zależności od miesięcy i pory roku. Najlepiej jest oczywiście wiosną i latem,- na ten okres przypada aż 80% całkowitego uzysku z instalacji fotowoltaicznej. Jak widać na wykresie, a wbrew obiegowej opinii, fotowoltaika zimą również pracuje, choć jej wydajność w tym okresie jest znacznie mniejsza.

Produkcja energii z fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach

Jak zatem wygląda produkcja energii z fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach? Przyjrzyjmy się uzyskom za dany miesiąc w odniesieniu do przeciętnego nasłonecznienia w danym miesiącu, posiłkując się danymi za 2016 rok.

Styczeń - Czerwiec

Dla instalacji z naszego przykładu, całkowity miesięczny uzysk w styczniu wynosi ok. 161,5 kWh. Ze względu na ograniczoną dostępność słońca, cała ta energia powstaje w godzinach od ok. 08:00 do 15:00. W lutym, ilość wyprodukowanej energii zwiększa się o ok. 60% do ok. 239 kWh. W marcu produkcja energii z fotowoltaiki osiąga wartość blisko trzykrotnie większą niż w styczniu (ok. 473 kWh), w kwietniu natomiast, wydajność fotowoltaiki jest już ponad czterokrotnie większa (ok. 700 kWh). W maju i czerwcu ilości uzyskiwanej energii normują się, a różnice w produkcji są nieznaczne (odpowiednio 753 kWh i 755 kWh). Czerwiec to miesiąc w największą w ciągu roku produkcją energii.

Przykładowa produkcja energii z fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach - styczeń - czerwiec.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Zmiany te są efektem zmian w nasłonecznieniu, które zachodzą w ciągu poszczególnych miesięcy.

Nasłonecznienie w ciągu roku - I połowa roku..

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Lipiec - Grudzień

Już od lipca, ilość słońca docierającego do paneli zaczyna się zmniejszać, co przekłada się na ilość uzyskiwanej energii. Mimo tego, w lipcu instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 6 kWp wciąż jest w stanie wyprodukować ok. 740 kWh energii. Sierpień, pod tym względem przypomina maj z wynikiem ok. 705 kWh. Od września produkcja energii zaczyna skokowo maleć - dokładnie odwrotnie jak miało to miejsce w miesiącach wiosennych.

Produkcja energii z fotowoltaiki w poszczególnych miesiącach - lipiec - grudzień.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Zjawisko to ponownie to łatwo powiązać z malejącą dostępnością promieni słonecznych jesienią i zimą.

Nasłonecznienie w ciągu roku - II połowa roku.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku - Polska a kraje UE

A jak wydajność naszej przykładowej instalacji fotowoltaicznej wyglądałaby w innych krajach europejskich? Wstępną odpowiedź na te pytania może przynieść mapa nasłonecznienia Europy.

Nasłonecznienie w Europie.

Źródło: SolarGIS

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku - Niemcy

W przypadku naszego zachodniego sąsiada, średnioroczny uzysk instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp wyniósłby ok. 5670 kWh, czyli prawie. 300 kWh mniej niż w Polsce! Nie przeszkadza to jednak Niemcom w zdobywaniu (niemal co roku) tytułu lidera przyrostu mocy PV w Europie.

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku w Niemczech.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku - Hiszpania

Zarówno polskie jak i niemieckie wyniki osiągane przez instalacje fotowoltaiczne nie mogą jednak rywalizować z wydajnością fotowoltaiki w Hiszpanii. Roczny uzysk z instalacji o mocy ok. 6 kWh sięga tam ponad 9000 kWh energii rocznie. Inwestycja w fotowoltaikę dla domu czy firmy jest zatem w tym kraju wyjątkowo opłacalna. Głównie ze względu na zbliżoną produkcję energii w poszczególnych miesiącach.

Wydajność fotowoltaiki w ciągu roku w Hiszpanii.

Źródło: re.jrc.ec.europa.eu

Jak obliczyć wydajność paneli fotowoltaicznych?

Wielu obecnych i przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznej chcących kontrolować pracę swojej instalacji, może zastanawiać się, jak można obliczyć wydajność paneli fotowoltaicznych?

Istnieje na to specjalny wzór,

Wzór na to jak obliczyć wydajność paneli fotowoltaicznych.

gdzie:

Nasłonecznienie to nasłonecznienie horyzontalne odczytane z map,
WK - współczynnik korekcyjny odczytywany ze specjalnej tabeli,
Moc - to nominalna moc modułów zgodna z STC
WW - współczynnik wydajności instalacji,
Natężenie promieniowania STC - wynoszące 1000 W/m2, czyli 1 kW/m2

Szukanie i ręczne przeliczanie tych danych to nie lada zadanie, które może odpowiadać jedynie największym entuzjastom fotowoltaiki. Dobra wiadomość jest taka, że w praktyce rzadko kiedy trzeba sięgać po ten wzór. Większość wiodących instalatorów w Polsce, wraz z samą fotowoltaiką, dostarcza swoim klientom specjalne oprogramowanie do śledzenia wydajności fotowoltaiki w ciągu roku. Dzięki temu mają oni pełne dane na temat produkcji energii, bezpośrednio na swoim telefonie lub komputerze.

Jak wydajność fotowoltaiki w ciągu roku wpływa na wysokość Twoich rachunków?

Choć stwierdzenie to może wydać się Wam kontrowersyjne, dla inwestorów w Polsce, różnice w wydajności fotowoltaiki w ciągu roku, tak naprawdę nie powinny większego znaczenia. Dlaczego? Ze względu na net-metering.

Instalacja fotowoltaiczna latem zwykle produkuje tyle energii, że nie może ona być w całości skonsumowana na bieżące zapotrzebowanie domu czy firmy. Powstałe nadwyżki prądu, dzięki wspomnianemu już net-meteringowi, mogą być odprowadzane do sieci, a następnie pobierane w okresach mniejszej wydajności instalacji. Zgodnie z prawem odebrać można:

  • 80% nadprodukcji - jeśli została ona wyprodukowana przez instalację o mocy do 10 kWp,
  • 70% nadprodukcji - jeśli została ona wytworzona przez instalację o mocy do 50 kWp.

Instalację fotowoltaiczną można dobrać w taki sposób, by uwzględniając różnice między ilością wyprodukowanej energii w poszczególnych miesiącach oraz straty wynikające z magazynowania energii w sieci, w całości pokrywała nasze zapotrzebowanie na energię. W efekcie, nasze wydatki na energię mogą zmaleć niemal do zera.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
30 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kamil
Kamil
2022-09-10 07:19

Witam tak czytam te artykuły i oczom nie wierzę instalacja 6 kw wyprodukuję wam 6000kw rocznie ja mam 9.45 kw i w tym roku jak dobrze pójdzie to może ustykam z 5000 kWh . I chciałbym zauważyć że oprócz tego że mam to wszystko Energa bierze 20 % to co miesiąc otrzymuje opłaty stałe w wysokości ok 100 zł??

armylife
armylife
2022-10-03 19:29
Odpowiedz do:  Kamil

Ja mam instalecje 5.5 i w tym roku produkcja roczna na dzień 03.10.2022 według aplikacji wynosi 5683,4 a według aplikacji taurona oddanych mam 4596.2.

Artur
Artur
2023-04-20 21:00
Odpowiedz do:  armylife

Tyle oddałeś bo w czasie produkcji instalacji zużywana energia idzie bezpośrednio do odbiorników a jedynie nadmiar do sieci. Więc najlepiej pranie, gotowanie na prądzie, zmywarka itp najlepiej wykorzystać w ciągu dnia gdyż wtedy cały zużyty prąd jest pobierany bezpośrednio z instalacji pv a nadmiar idzie w sieć z której później odzyskasz tylko 80%

Anna
Anna
2023-02-08 10:06
Odpowiedz do:  Kamil

u mnie instalacja 6kw zrobila 7,5kWh. cos u Ciebie jest kiepsko dobrane

Karol
Karol
2023-04-01 21:01
Odpowiedz do:  Kamil

instalacja 3.6kw, 11miesiect i instalacja zrobila 3.3MWh. Wiec masz cos skopane 🙁

Artur
Artur
2023-04-20 20:55
Odpowiedz do:  Kamil

Ja mam 9,765kWp skierowane idealnie na południe, nachylenie 36° z groszem, falownik 10kW, zupełnie brak zacienienia, w 2022r wyprokukowało mi to 11500kWh, chyba nie jest tak źle.

Amanto
Amanto
2023-09-17 22:07
Odpowiedz do:  Kamil

To chyba masz coś z instalacją ja mam 8,5kw i tylko w wrześniu do 17go mam już 620kwh a w sierpniu za 21dni 830kwh pozdrawiam

Edward
Edward
2021-09-26 14:19

Złuzywam 4500 kw rocznie wyprodukuje 6000kw 30 procent zabiera siec za darmo. Kupuje zestaw za 30000 zl . Kiedy sie zwroci zestaw jak produkcja pradu pokrywa sie z złużyciem?

Ksawery
Ksawery
2021-10-18 13:41
Odpowiedz do:  Edward

Ciekawy sposób myslenia. Energia, którą zużywasz (tj.4500kw rocznie) jest za darmo? Jeśli masz prąd za darmo a nie jak inni (tj.~0,61 zł za kWh) to tak – fotowoltaika nie jest dla Ciebie. To nie zakład energetyczny żeby zarabiać

Wojtek
Wojtek
2021-06-12 10:42

Dobry artykuł, warto jednak zwracać baczniejszą uwagę na jednostki i nie mylić ich. W opisie produkcji energii w okresie styczeń-czerwiec pojawiły się jednostki kWh/m2, co oczywiście jest błędem.

Emila Biernaciak
Emila Biernaciak
2021-06-14 11:17
Odpowiedz do:  Wojtek

Dzień dobry!
Oczywiście ma Pan rację – serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi na to przeoczenie 🙂
Już naniosłam konieczne poprawki.

Pozdrawiam,
Emila Biernaciak
enerad.pl

Artur
Artur
2022-03-24 21:44
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

Pani Emilo nadal w wielu miejscach pojawiają się nieszczęsne wartości kWh/m2, nawiasem mówiąc świetnie byłoby mieć 740kWh miesięcznie z m2 paneli 😉

Emila Biernaciak
Emila Biernaciak
2022-03-25 08:24
Odpowiedz do:  Artur

Dzień dobry,
dziękuję za zwrócenie uwagi – oczywiście ma Pan rację.
Już poprawione 🙂

Pozdrawiam,
Emila Biernaciak
enerad.pl

Emila Biernaciak
Emila Biernaciak
2022-03-25 08:25
Odpowiedz do:  Wojtek

Dzień dobry,
dziękuję za zwrócenie uwagi – faktycznie pomyliłam jednostki.
Już naniosłam poprawki 🙂

Pozdrawiam,
Emila Biernaciak
enerad.pl

Wer
Wer
2021-06-10 17:46

Po zmianach nad jakimi rząd obecnie pracuje, fotowoltaika nie zwróci się nigdy. Ja mam 10 kW na gruncie i już myślę o rozbiórce tego. Wolę sobie w tym miejscu posadzić pomidory niż oddawać prąd za 25 groszy a kupować za około 75 groszy. W tym kraju rząd zawsze okradnie obywateli, nie łudźcie się że będzie inaczej.

stefan
stefan
2022-01-25 13:52
Odpowiedz do:  Wer

za 15 lat tak bedzie , nie siej fermentu czlowieku

Bogusław
Bogusław
2022-04-30 11:37
Odpowiedz do:  Wer

Pan nie w temacie

rychu
rychu
2022-09-01 11:30
Odpowiedz do:  Wer

Do @wer.Nie wprowadzaj ludzi w błąd .Jeśli masz już 10kWp o załapałeś się na stare zasady prosumenta z opustem czyli jesteś zwolniony z opłat przesyłowych i jeszcze rzad ci daje dotacje na założenie.Zatem cale społeczeństwo dopłaca do twojej instalacji a ty chcesz ją rozebrać 🙂 😉 .My wszyscy kupujemy i kupowaliśmy prąd po 25 gr ale do ceny prądu doliczana jest opłata za przesył ok.40 gr. zatem dlaczego energetyka miałaby od ciebie odkupować za więcej niż 25gr skoro może taniej kupić od innych producentów? Jeśli nie odpowiada ci że masz darmowy bank na sieci (koszt 20% energii) to zwiększ sobie autokonsumpcje lub w tym celu postaw sobie swój prywatny bank. Tacy jak ty dostali preferencje na 15 lat , a nowi będą działać już na zasadach rynkowych

Andrzej
Andrzej
2023-08-31 20:13
Odpowiedz do:  rychu

Eeee przede wszystkim z tym „bankiem” to nie jest tak jak sugerujesz…… Sieć to nie magazyn energii jak wciska „majstrem”….. Energia wyprodukowana i oddana do sieci jest natychmiast zużywana przez sasiadów prosumentów a OSD mniej bierze energii z elektrowni. Natomiast od strony elektrowni wygląda to tak jakby w słoneczne dni spadało im zapotrzebowanie na energię więc muszą zmniejszać produkcję. OSD dostaje energię z PV nie obciążoną kosztami przesyłu na duze odległosci i przycina na niej 20 do 30% w rozliczeniu z prosumentami a jeszcze sprzedaje ja po cenach taryfowych. Sytuacja odwraca się zimą kiedy PV praktycznie nie pracuje a OSD musi „oddać” energię prosumentowi bo z reguły energia zimą na giełdach jest droższa. Rzecz w tym ,że koszty produkcji energii z weglówek czy „wodzianek” są mniej więcej równe w skali roku a te wahania giełdowe to nic innego jak spekulacja. Gdyby w sieci włączone były gigantyczne magazyny energii jakimi są elektrownie szczytowo – pompowe ceny giełdowe były by spłaszczone, OZE nie wyłączano by i część elektrowni węglowych można by wyłączyć latem zmniejszając emisje CO2 i w konsekwencji obnizyć taryfy zatwierdzane przez URE. Rynenek energii jest fatalnie zarządzany i dlatego odbiorcy płacą obecnie skandalicznie wysokie rachunki a będzie jeszcze gorzej w przyszłym roku jak po wyborach zabraknie tarcz i manipulacji na poziomie zatwierdzania taryf. „Pupa ” wszystkich zaboli w przyszłym roku. Ratunkiem sa instalacje PV typu off-grid gdzie odbiorca przez 9 miesięcy w roku jest całkowicie samowystarczalny energetycznie.

Piotr
Piotr
2021-06-07 10:03

Mądry artykuł,jedynie nie zgodzę się z podanych oszczędności za energię przy instalacji 6 kw…przy produkcji rocznej niespełna 6000 i cenie produ G11 oszczędność nie będzie wynosić 4200 a raczej 3800…i co najbardziej mnie razi pominięto prowizje 20%dla zakładu energetycznego…zakładając autokonsumpcje 30% to 70% z6000 wpompowane w sieć pomniejsz się nam o 840 ×0.63 =530 czyli tak naprawdę z 6kw zaoszczędzimy na rachunkach 3300.

Emila Biernaciak
Emila Biernaciak
2021-06-08 08:47
Odpowiedz do:  Piotr

Dzień dobry!
W obliczeniach przyjęłam stawkę, jaką wówczas płaciłam za prąd i wynosiła ona ok. 0,71 zł/kWh w taryfie G11k. Stąd wynik 4.200 zł.
Istotnie, w obliczeniach nie uwzględniłam odliczenia za magazynowanie w sieci energetycznej. Serdecznie dziękuję za zwrócenie na to uwagi 🙂 Artykuł został zaktualizowany.

Pozdrawiam,
Emila Biernaciak
enerad.pl

Last edited 2 lat temu by Emila Biernaciak
Tom
Tom
2021-08-16 03:15
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

– chyba 0,71 zl/kWh (jednostka eergii), a nie 0.71 zl/kW (jednostka mocy). Expert oblige !

Druga sprawa – zamiast podawac dane z jakis re.jrc.ec.europa.eu, moze właściwiej byłoby oprzeć się na rzeczywistych (tzn. zmierzonych doświadczalnie) statystykach podanych wiosną 2021 przez URE, a te nie są już takie słoneczne. Mianowicie z podzielenie ilości całej energii el. wyprodukowanej z PV w całej PL w r. 2020 przez ilość mocy PV zainstalowanej (~3 GW w r. 2002) wyliczymy, że z każdego zainstalowanego 1 kW mocy (nominalnej = liczonej do tych 3 GW) paneli PV dostaje się w warunkach PL rocznie ok. 400kWh energii (czyli tyle przez rok). To jednak sporo mniej (~połowa), niż podane powyżej na podstawie tych jakiś danych z jakiejś agencji europejskiej.

To gdzie leży prawda ?

(nie należę do osób, które uważają, że prawda zwykle leży po środku. Jak są dwie sprzeczne informacje, to przeważnie jedna jest prawdziwa,a druga fałszywa – chyba, że obie są fałszywe).

Pozdrawiam,
Tom

Emila Biernaciak
Emila Biernaciak
2021-08-16 11:16
Odpowiedz do:  Tom

Dzień dobry!
Dziękuję za zwrócenie uwagi na jednostki, faktycznie w komentarzu wkradła się literówka. Już naniosłam poprawki 🙂

Jeśli chodzi o wyliczenia – trochę trudno mi się do nich odnieść, bo nie podaje Pan konkretnych danych, ani konkretnego raportu. Zakładam jednak (jeśli mylnie, proszę dać znać), że chodzi Panu o raport URE opublikowany 16.03.2021 roku, dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji. Po podzieleniu podanych tam wartości (czyli ok. 3 GW mocy zainstalowanej, ok. 1158 GWh energii wyprodukowanej), faktycznie otrzymujemy wartość zbliżoną do 400 kWh na 1 kW instalacji (konkretnie – 386 kWh).
Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że raport traktuje o energii wprowadzonej do sieci. Nie uwzględnia on zatem całej produkcji z fotowoltaiki, bo pomija energię zużytą na bieżąco. A z mikroinstalacji mogą korzystać również np. firmy, o wysoki odsetku autokonsumpcji. Dane obejmują też wszystkie mikroinstalacje OZE – nie tylko fotowoltaikę, ale też m.in. instalacje wodne, biogazowe, wiatrowe. I choć ich udział to niecałe 2%, to jednak uzyski z nich mają wpływ na otrzymany wynik.

To sprawia, że nie powinno się tych danych odnosić do prognoz produkcji w fotowoltaice. Sam kalkulator re.jrc.ec.europa.eu, to oficjalne narzędzie działające przy Komisji Europejskiej, które czerpie dane m.in. z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Można zatem przyjąć, że mamy do czynienia z rzetelnym źródłem.

Pozdrawiam,
Emila Biernaciak

Kuba
Kuba
2022-04-23 23:43
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

Dzień dobry,

myślę , że na całościowy wynik produkcji prądu z fotowoltaiki ma wpływ jeszcze jeden czynnik. Jakość wykonania instalacji z programów realizowanych przez gminy. Przytoczę tutaj mój przykład. Zakładałem 2 lata temu instalację PV. Większość kosztów pokrywał program gminny. Projektant instalacji nie widział chyba obiektu. Połowa paneli została zaprojektowana na połaci północno-zachodniej. Wykonawca (podwykonawca) – przyjechał – połozył panele. Następnie ktoś przyjechał, uruchomił . Nikt nie zwrócił uwagi ,że cały układ jest bez sensu. Cały czas zapewniano mnie, że wszystko jest dobrze. Ja się nie kłóciłem, bo i tak miałem wszystko prawie za darmo. I tak z instalacji 5kWp mam około 2-2,5 MWh roczne. Także powiedzmy, że dałem się zrobić w konia. Ale ostatnio przeczytałem statystyki dotyczące wzrostu produkcji z OZE . I w ostatnich latach moc zainstalowana PV zwiększyła się 4-krotnie a ilośc wyprodukowanej energii tylko dwukrotnie. Także wygląda na to, że takich sytuacji mogło być znacznie więcej. Gmina chciała zrealizować program i pochwalić się zainstalowaną moca PV. firma wykonawcza chciała zamontować, byle sztuki się zgadzały i można było wystawić fakturę, ja miałem instalację prawie za darmo więc nie chciało mi się robić zamieszania . i właściwie nikogo nie interesowało dopilnowanie, żeby to działało tak jak powinno…

Artur
Artur
2022-03-24 22:13
Odpowiedz do:  Tom

Panie Tom, w ciągu 23 marcowych dni tego roku wyprodukowałem z fotowoltaicznej instalacji o mocy 9,765kWp, 1MWh energii elektrycznej. Według przytoczonych przez Pana obliczeń w skali roku nie powinienem osiągnąć nawet 4MWh, a należy zauważyć że mamy dopiero marzec a ja wyprodukowałem w jego pierwszych 23 dniach zakładana 1/4rocznej produkcji. Miejmy na uwadze to że żniwne miesiące dopiero nadejdą. Przyjmuje się że w naszym kraju z 1kWp mocy zainstalowanej rocznie uzyskamy realnie między 980-1000kWh energii elektrycznej.

Bogusław
Bogusław
2022-04-30 11:39
Odpowiedz do:  Artur

Pan się myli.

Artur
Artur
2022-05-04 15:28
Odpowiedz do:  Bogusław

W jakiej kwestii się mylę?

Artur
Artur
2022-03-24 21:57
Odpowiedz do:  Piotr

Owszem od ZE odzyskujemy 80% „wpompowanej” do sieci energii, trzeba jednak mieć na uwadze to że mając swój kosztowny magazyn energii i tak odzyskamy z niego ok 85% wpompowanej do niego energii, co więcej, w grudniu może się okazać że zużycie przewyższa znacznie produkcję i magazyn jest pusty a my kupujemy kWh. Latem zaś produkujemy stanowczo więcej energii niż potrzebujemy więc ją marnotrawimy. Oddając do sieci energię latem gdy mamy jej nadmiar zbierasz ją na zimę gdy jej brak. Za magazynowanie trzeba zapłacić, nikt nie daje nic za darmo. Off grid ma sens tylko w miejscu gdzie nie dociągneli kabla.

Zbigniew
Zbigniew
2021-01-07 09:53

Rzeczowy artykuł. Dziękuję.

Barbara
Barbara
2021-05-31 22:48
Odpowiedz do:  Zbigniew

Faktycznie rzeczowe wyjaśnienie. Moim zdaniem, firmy (może nie wszystkich należy tak zaszufladkować) niezbyt rzetelnie udzielają informacji klientowi, w szczególności w temacie dobierania mocy instalacji. Trzymają się zasady: roczne dotychczasowe zużycie + 20%, które musimy zostawić w zakładzie energetycznym, np. roczne zużycie 3000 + 600 = moc instalacji 3600. I taką moc proponują nie analizując mniej korzystnych warunków usytułowania instalacji. Wystarczyłoby zasugerować, że w danym przypadku (mniej korzystne warunki usytułowania) moc paneli należałoby zwiększyć, żeby klient rzeczywiście nie dopłacał. W efekcie takiego podejścia firm zakładających fotowoltaikę – klient, który po roku czy dwóch dokładnie przeanalizował pracę instalacji, poczuł się po prostu „oszukany”, ponieważ produkowana energia nie jest wystarczająca dla jego potrzeb, a koszt poniesiony przez klient jest niemały. Konsekwencją jest negatywna ocena ogólna instalacji fotowoltaicznej i napewno innej osobie nie poleci takiej firmy czy nawet odradzi montaż fotowoltaiki – ponieważ ma odczucie, że został oszukany.
WARTO ZWRÓCIĆ NA TEN FAKT UWAGĘ.
Powyższe opisałam na swoim przykładzie.