zwrot nadpłaty za prąd

Zwrot nadpłaty za prąd - jak odzyskać pieniądze?

W związku z licznymi zapytaniami od naszych czytelników, którzy chcą starać się o zwrot nadpłaty za prąd, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Szczególnie dotyczy to klientów Energetycznego Centrum, które zakończyło swoją działalność we wrześniu tego roku. Jednak z takiej możliwości, mają prawo skorzystać wszyscy odbiorcy posiadający nadpłaty za prąd, w jaki sposób? Zapraszamy do artykułu!

Dlaczego występuje nadpłata za prąd?

Każdy sprzedawca energii elektrycznej, dzięki analizie długoterminowej mniej więcej wie, ile prądu zużywają jego klienci. W związku z czym, możliwe jest określenie przez niego przybliżonej wartości zapotrzebowania na energię elektryczną, w kolejnym okresie rozliczeniowym. Nadpłata lub niedopłata na rachunku występuje zatem w wyniku rozliczenia: należność minus prognoza. Częściej do czynienia mają z nią wszyscy ci odbiory, u których odczyt licznika ma miejsce rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku gdy jest ona przeprowadzona prawidłowo, to kwoty niedopłaty lub nadpłaty nie powinny być zbyt duże. Inaczej jest, gdy stawki te są znacznie wyższe niż się ich spodziewaliśmy.

Nadpłata występuje również wtedy, gdy odbiorca z góry opłaca prognozy. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż klient nie musi martwić się o terminy płatności. Problem pojawia się wtedy, gdy firma energetyczna kończy działalność, a na koncie rozliczeniowym klienta znajdują się pieniądze - czasami całkiem niemałe.

Od kilku tygodni do naszego serwisu napływają e-maile oraz komentarze byłych klientów Energetycznego Centrum oraz Energii dla Firm, którzy posiadają nadpłaty. Sprzedawcy nie tylko nie poinformowali odbiorców o tym na jakich zasadach będą oddawane nadpłaty za prąd, ale również przestali odpowiadać na pytania od zaniepokojonych klientów. Poniżej kilka komentarzy z naszego serwisu:

źródło: enerad.pl

źródło: enerad.pl

źródło: enerad.pl

Jak starać się o zwrot nadpłaty za prąd?

W zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej, znajdującego się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (dokument ten powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r.) zapisano:

W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile konsument nie zażąda jej zwrotu. Zwrot nadpłaty nastąpi na pisemny wniosek konsumenta. W sytuacji niedopłaty – różnicę tę dolicza się do pierwszej faktury wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy.

Zatem, jak wynika z powyższego zbioru praw konsumenta, każdy klient firmy energetycznej ma trzy możliwości zwrotu nadpłaty, w postaci: zwrotu gotówki na konto bankowe, zwrotu przekazem na wskazany adres, czy też zaliczenie nadpłaty na poczet należności dla wskazanego przez odbiorcę punktu odbioru. Jednak wciąż bardzo mało osób korzysta z prawa do zwrotu nadpłaty. Część z nich nie wie nawet, że istnieje taka możliwość. Natomiast odbiorców, którzy chcą z niej skorzystać, w niektórych przypadkach może napotkać duży opór ze strony firmy energetycznej. Znane są bowiem przypadki, kiedy to dopiero po interwencji mediów, do których została skierowana taka prośba, możliwe było odzyskanie należnych środków.

Jeśli będziecie mieli podobny problem, pamiętajcie, że zgodnie z prawem sprzedawca energii ma na wypłatę pieniędzy 14 dni. Jeśli nie wywiąże się on z tego terminu "odbiorcy należy się bonifikata za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi odbiorców". Za każdy dzień zwłoki firma energetyczna powinna zapłacić swojemu klientowi 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni (w 2017 roku wyniosło ono 4271,51 zł), czyli około 17 zł. Należy pamiętać, o tym, że bonifikata przysługuje tylko na wniosek odbiorcy, a sprzedawca ma na jej rozpatrzenie 30 dni.

Sprzedawca nie zareagował na wniosek i nie oddał nadpłaty - co dalej?

Jeśli sprzedawca nie zareaguje na wniosek o zwrot nadpłaty, to w takim przypadku najlepiej udać się po poradę prawną. Niestety, w najgorszym scenariuszu o zwrot nadpłaty za prąd trzeba będzie ubiegać się na drodze sądowej.

[info]Pamiętajcie! Bezpłatną pomoc prawną otrzymacie:
– Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów;
– organizacje konsumenckie.

[end]

Jak złożyć wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty za prąd?

Wszystkie firmy energetyczne, na swoich stronach internetowych, posiadają centrum obsługi klienta. Jeśli chcecie złożyć wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty należy wypełnić dostępny formularz, a następnie wygenerować wniosek lub napisać taki dokument samodzielnie. Jakie dane będą Wam potrzebne do wypełnienia formularza lub do napisania wniosku? Przede wszystkim:

dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP;

adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania;

a także okres rozliczeniowy. Tutaj konieczne będzie wpisanie kwoty zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, w wybranej przez Was formie: za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu na konto bankowe (jeśli zdecydujecie się na tą drugą opcję to musicie podać nazwę banku i numer konta bankowego).

Energia dla Firm i Energetyczne Centrum już nie sprzedają prądu!

Zarówno Energia dla Firm jak i Energetyczne Centrum zaprzestały sprzedawania prądu na początku września 2018 roku. Był to ogromny szok dla wszystkich odbiorców tych sprzedawców prądu. Energia dla Firm, o zakończeniu swoich usług, poinformowała swoich klientów drogą mailową, przy czym zaproponowała udzielanie pomocy i porad na infolinii. Od 6 września rachunki odbiorców, zaczęły być rozliczone, na podstawie umowy zawartej z firmą. Natomiast już od 7 września rozliczeniami za zużytą energię zajął się Sprzedawca Rezerwowy, który wyznaczony jest zgodnie z terenem Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Analogiczna sytuacja, miała również miejsce w przypadku Energetycznego Centrum, przy czym czym, klienci firmy korzystają z usług Sprzedawcy Rezerwowego od 11 września tego roku. Warto tu od razu przypomnieć, że samych odbiorców Energetycznego Centrum było w kraju, aż 200 tysięcy! Jednak w tym przypadku, w większości nie zostali oni, indywidualnie poinformowani o planach dotyczących zakończenia działalności, a co gorsza w żaden sposób nie mogą obecnie skontaktować się ze swoim byłym sprzedawcą. Zostali pozostawieni sami sobie i nie wiedzą w jaki sposób odzyskać pieniądze, które przysługują im z nadpłaty za prąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, radzi w tej sprawie skontaktować się z Miejskim lub Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta, czy też organizacjami konsumenckimi. Udzielają one bowiem bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim pokrzywdzonym!

W związku z ciągle napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi Energetycznego Centrum, jeszcze raz przedstawiamy informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 88/2018):

- nie należy regulować rachunków ani prognoz dotyczących dat po 10.09 dla energii elektrycznej oraz po 11.09 dla paliwa gazowego;

- należy regulować opłaty związane z dodatkowymi usługami np. pakietami medycznymi;

- jeśli otrzymujecie nadal rachunki lub prognozy od Energetycznego Centrum to koniecznie zgłoście ten fakt organom ścigania (policja, prokuratura).

Ponadto, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018, poz. 47083, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podał do publicznej wiadomości, że: po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 1933/18) postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 127.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
44 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wojciech
Wojciech
2022-05-27 21:41

Mam pytanie .Czy obowiązek nadpłaty obowiązuję wszystkie firmy sprzedające prąd?.

Polecam przeczytać
Polecam przeczytać
2020-05-09 20:00

Zgodnie z jego ewentualną pomyłką. Wprawdzie doradcy podatkowego biura rachunkowego prowadzonego za pomocą nawet wykwalifikowanych, iż optymalizacja, choćby naczelnicy US zgrzytali zębami, iż zostanie obsłużony sposób profesjonalny.

Ana1234
Ana1234
2019-11-20 10:16

Mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu mam dość spora nadpłatę za światło i gaz jak mogę starać się o ich zwrot.?

Posta48
Posta48
2019-08-26 08:59

Doliczył bym, że faktoring jak i debet obrotowy całość to samo zadanie polegającą za sponsorowaniu aktywności operacyjne marki. Powinno się zliczyć czy chodzi nam jedynie o sponsorowanie, czy aczkolwiek ważne dla naszej instytucje są dodatkowo posiłkowe usługi, jak administrowanie należnościami, przestrzeganie wpłaty lub owładnięcie ryzyka.

cezary
cezary
2019-07-16 22:17

Witam. W grudniu 2018 umarła mama. Dzisiaj nadpłata za gaz wynosi ponad 700 zł. Uiszczałem opłaty do momentu jak znalazł się nabywca mieszkania po mamie. Jak odzyskać nadpłatę?

danuta
danuta
2019-07-13 23:33

umarl moj brat, mial dwa liczniki 3 fazowy i jednofazowy, na liczniku jednofazowym jest nadplata a na drugim zadluzenie, wyslalam wniosek o przeksiegowanie i dostalam odpowiedz,ze nie mam upowaznienia od chyba niezyjacego brata.co mam zrobic prosze o odpowiedz.d

grażyna
grażyna
2019-06-24 20:41

Nie mam zadnej informacji o zwrocie nadpłaty za gaz.Dokumenty złozyłam 10 grudnia 2018,Czy ktoś juz moze cokolwiek dostał jakąś info?

Justyna
Justyna
2019-05-27 10:36

Nie jeszcze nie otrzymałam

Nadplata za gaz dlaEC
Nadplata za gaz dlaEC
2019-05-23 18:37

Minął kwartał od złożenia dokumentów do sądu o zwrot nadpłaty za gaz i cisza.Czy ktoś otrzymał kasę ?

Ewelina
Ewelina
2019-04-02 13:25

Witam,,,, gdybym nie usłyszała przypadkiem w punkcie obsługi klienta to nadal bym nie wiedziała, że ten rachunek, który opłaciłam w grudniu , jest opłacony niepotrzebnie…… dziwne …teraz tylko mówią ,że ciężko odzyskać a kto przyjmował te pieniądze rachunek powinien być zamknięty …

Bogusława Fudali
Bogusława Fudali
2019-03-12 07:47

Również byłam klientką EC.Chcę wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty,ale informacje rozliczeniowe jakie otrzymałam z EC nie sæ dla mnie jasne.Dokument „informacja o rozliczeniu finansowym” informuje o nadpłacie 287zł (1-3+4). Drugi dokument „faktura VAT korekta nr faktury……. informuje o nadpłacie 167,99.Oba dokumenty dotyczą tego samego okresu rozliczeniowego. Którą kwotę mam wpisać w wniosku o zwrot nadpłaty.

elzbieta
elzbieta
2019-03-05 20:24

Witam – tez bylam klientka centrum energrtycznego. Dostalam rozliczenie końcowe za prad z informacja ze mam nadplate . Zwrotu nadpłaty do tej pory nie widze ale do tej pory kaza sobie placic za ubezpieczenie od pradu. Ubezpieczenie to było warunkiem tańszego pradu. Mam pytanie skoro nie mam od nich pradu – to dlaczego mam placic to ubezpieczenie ? Np. dzisiaj dostałam od centrum sms ze mam zaleglosc za to ubezpieczenie

Martyna
Martyna
2019-02-21 11:10

Czy ktoś z Państwa nie zdążył złożyć wniosku do Sądu do 16 stycznia ? Ja jestem w takiej sytuacji. Czy jest wtedy możliwe odzyskanie nadpłaty ? Wiem, terminy terminami, ale chyba musi być jeszcze jakaś szansa. Przecież te pieniądze się nie rozpłynęły… Pismo o upadłości, które otrzymałam bylo wystawione 7 grudnia. Przez święta i wyjazdy zobaczyłam je fizycznie już po 16 stycznia…

Adwokat Krzysztof
Adwokat Krzysztof
2019-02-15 22:59

Z uwagi na otwarcie postępowania upadłościowego niezbędne jest skierowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości, co należy uczynić w terminie wynikającym z MSiGW dotyczącym danego upadłego.
Wówczas jest szansa uwzględnienia wierzytelności z tytułu istniejących nadpłat, a tym samym uczestnictwa w postępowaniu i ewentualnego uzyskania zaspokojenia roszczeń.

Adam
Adam
2019-02-06 12:13

Według mnie sprawa kwalifikuje się do prokuratora. Chętnie sprzedam swoją nadpłatę komuś co ma niedopłatę . Wiadomo ,że musi być korzystne dla obu stron.
mój mail a.gurbisz@wp.pl .

Aleksandra Suliga
Aleksandra Suliga
2019-01-18 15:34

Witam, moja sytuacja jest jeszcze nieco inna. Ja otrzymałam maila z EC z powiadomieniem o wysokości nadpłaty i informacją, co mam zrobić, żeby nadpłatę mi zwrócili. Zrobiłam, wszystko jak trzeba. Pieniędzy nie otrzymałam. Może to niewielka kwota, niespełna 300 złotych, ale warto walczyć z oszustami choćby dla zasady. Rozumiem, że pozostaje zwrócenie się do Rzecznika Konsumenta. Ale przecież pisanie do Energetycznego Centrum czy też dzwonienie mija się z celem, jakby zniknęli z powierzchni ziemi. Czy jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie – kto przejął zobowiązania finansowe EC wobec klientów, u których wykazano nadpłatę?
Będę wdzięczna za informacje przesłane na mój adres mailowy.
Z poważaniem, Aleksandra Suliga

Wpuszczono w kanal
Wpuszczono w kanal
2019-01-03 16:27

money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/energetyczne-centrum-sa-znika-z-rynku-,37,0,2424357.html

subiektywnieofinansach.pl/trwa-dramat-klientow-energetycznego-centrum-jest-duzy-problem-z-odzyskaniem-pieniedzy-z-nadplaty-za-ostatnie-faktury-klientom-grozi-redukcja/

Kilka przydatnych informAcji co.so.Firmy.
Dp.syndyka dzwoniłam i ciszaaa
Jutro idę po podpis do Rzecznika aby dokument miał większą moc.

wieslaw
wieslaw
2019-01-03 14:38

ZA TE SAME OKRESY I TE SAME STANY LICZNIKÓW OTRZYMAŁEM DWIE FAKTURY JEDNA Z NIEDOPŁATA A DRUGA Z NADPŁATA /O CO CHODZI/
MAM NADPŁATY PONAD 700 ZL. I NIBY NIEDOPŁATY 59 ZŁ. O CO CHODZI ???

Zuza
Zuza
2019-01-02 13:40

Witam
Szanowni Państwo rzecznik w moim mieście powiedział aby napisać pismo i przyjść do niego to podpisze będzie podkładka w razie co do sądu.

Krzysztof
Krzysztof
2019-01-02 11:00

Ja takze wypełniłem kilkukrotnie formularz w celu zwrotu nadpłaty bezpośrednio na stronie ebok Enerii dla Firm. Niestety nie przyniosło to zadnych pozytywnych rezultatow. Postanowiłem wiec napisac oficjalnie, mailowo na adres podany na stronie bo jak wspominali inni poszkodowani telefony sa od dawna wyłączone.
Po mailu dostalem automatyczną informację zwrotną ze do 4 dni srednio odpowiedzą no i oczywiscie cisza .. mija drugi miesiac – nie bardzo wiem co moge jeszcze zrobic ..
Zastanawiam się nad wysłaniem listu poleconego .. a moze to tez mija się z celem i skracając drogę może od razu lepiej udać sie po poradę prawną albo bezpośrednio do sądu założyć sprawę ?