Enea ma oddać niesłusznie pobrane opłaty za sprzedaż energii

Decyzja UOKiK: Enea ma oddać niesłusznie pobrane opłaty

UOKiK podjął działania wobec Enei S.A., polskiego sprzedawcy energii, nakładając na spółkę obowiązek zwrotu niewłaściwie pobranych opłat od konsumentów. Decyzje te wynikają z ustaleń, że Enea naruszyła zasady uczciwej konkurencji, oferując umowy z gwarantowanymi stałymi cenami prądu, jednocześnie nieinformując jasno o dodatkowych opłatach handlowych i nakładając nieuzasadnione kary za przedwczesne zakończenie umowy.

Problem z opłatami handlowymi i karą za zerwanie umowy

Enea, dostarczająca energię elektryczną w różnych regionach Polski, przedstawiała konsumentom oferty umów z zamrożeniem cen na okres dwóch lub trzech lat. Jednakże dodatkowo naliczała miesięczną opłatę handlową, która nie była wyraźnie komunikowana w materiałach promocyjnych. W efekcie klienci mogli nie być świadomi rzeczywistej wysokości swoich rachunków. Dodatkowo, spółka stosowała praktyki polegające na wymierzaniu nieproporcjonalnych kar finansowych za wcześniejsze zerwanie umowy, co mogło ograniczać swobodę konsumentów w zmianie sprzedawcy energii.

Środki naprawcze i odszkodowania dla poszkodowanych klientów

W odpowiedzi na decyzje UOKiK, Enea zobowiązana została do zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Klienci, którzy nie zostali wcześniej uwzględnieni w reklamacjach, będą mieli możliwość ubiegania się o rekompensaty. Enea planuje indywidualne powiadomienie konsumentów o możliwości złożenia wniosków o zwrot niewłaściwie pobranych środków.

Kroki podjęte przez Eneę po decyzjach UOKiK

W reakcji na wydane decyzje, Enea zrezygnowała z oferowania umów z gwarancją stałej ceny na prąd od czerwca 2021 roku. Firma zamierza również uruchomić specjalną infolinię, aby ułatwić klientom uzyskanie informacji o sposobie odzyskania niewłaściwie naliczonych opłat oraz o rekompensatach przewidzianych w decyzji UOKiK. Informacje te zostaną również udostępnione na stronie internetowej spółki oraz jej profilu na Facebooku.

W przeszłości UOKiK podjął podobne działania przeciwko innym spółkom energetycznym, nakładając na nie sankcje za nieprawidłowości w praktykach umownych. Przykładem może być

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2024-02-17 20:40

Powinni ich jeszcze „ścignąć” za skandalicznie nieprawidłowo wykonane przyłącza do odbiorców indywidualnych.
Widziałem na jednej wsi polikwidowane bezpieczniki słupowe i moc ze stacji wprowadzona bezpośrednio do instalacji odbiorczej przez stary WLZ do licznika zamontowanego na tablicy pamiętającej jeszcze Cesarza Franca Josefa…….o hitlerze nie wspominajac.