Zmiana sprzedawcy / dostawcy prądu

Zmiana sprzedawcy / dostawcy prądu - krok po kroku

Trudno w to uwierzyć, ale do dziś wielu klientów firm sprzedających energię elektryczną, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w przypadku nieodpowiadających im warunków umowy, mają prawo zmienić sprzedawcę prądu. Co ważne – sprzedawcę, nie dostawcę, jak próbują informować niektóre portale branżowe. Zmian tych możecie dokonać zarówno dla gospodarstwa domowego, jak i dla firmy, samodzielnie lub przez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Sposób postępowania zależy od tego, czy będzie to pierwsza, czy też kolejna zmiana. Jak zmienić sprzedawcę prądu w domu i w firmie? Sprawdziliśmy!

Zmiana sprzedawcy prądu w liczbach

Odbiorcy prywatni i biznesowi mogą zmieniać sprzedawcę prądu od 2007 roku, a więc od 15 lat. Choć zazwyczaj każdego roku liczba klientów końcowych, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy rosła, to w ostatnich latach tendencja ta zmieniła się. Jest to niewątpliwy wpływ pandemii, która skutecznie zniechęciła zarówno właścicieli gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców do angażowania się w proces zmiany sprzedawcy prądu. Tym niemniej od 2007 roku z usługi zmiany sprzedawcy skorzystało ponad 940 tys. klientów, w tym 716,8 tys. odbiorców w grupie taryfowej G (klienci indywidualni) oraz 223,4 tys. w grupach taryfowych A, B, oraz C (klienci biznesowi) (stan na listopad 2021). Świadczy to o rosnącej świadomości wśród odbiorców energii elektrycznej i ich zainteresowaniu rynkiem prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu w domu - korzyści, procedury

Ceny prądu niejednemu odbiorcy prywatnemu przysparzają problemów z terminowym regulowaniem rachunków za energię elektryczną. Ciężko się temu dziwić skoro z roku na rok za prąd trzeba zapłacić więcej. Dodatkowo, choć energooszczędność sprzętów domowych wzrasta, to ich ilość w przeciętnym gospodarstwie wciąż rośnie. Jest to oczywiście związane z postępem technologicznym i faktem, że z wielu domowych prac wyręczają człowieka maszyny, które niestety pobierają prąd. Z wszystkich wymienionych powyżej powodów warto podpisać umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej, który będzie w stanie zaoferować nam najlepsze warunki. Całkowita cena prądu, to bowiem suma wielu zmiennych, a na wysokość niektórych z nich bezpośredni wpływ ma wybrany przez klienta sprzedawca.

Dlaczego zatem warto zmienić sprzedawcę prądu? Najprościej mówiąc - dla oszczędności. Oczywiście, zanim wybór padnie na konkretną firmę konieczne jest wykonanie badania rynku, które można rozpocząć od naszej porównywarki cen prądu. Planując zmianę sprzedawcy prądu należy wziąć pod uwagę takie parametry, jak choćby czas trwania umowy, warunki jej wypowiedzenia oraz docelowo wysokość opłaty handlowej i ewentualne dodatkowe usługi oferowane w cenie przez sprzedawcę. Zawsze przy okazji rozważania zmiany sprzedawcy prądu pojawia się pytanie, o to ile dokładnie uda się zaoszczędzić dzięki temu na rachunkach. Wszystko zależy oczywiście od średniego zużycia prądu oraz od tego na którego sprzedawcę padnie wybór. Oszczędności mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie.

Zmiana sprzedawcy prądu - samodzielnie czy przez pełnomocnika?

Jednym z najważniejszych aspektów determinujących poziom skomplikowania i czas, w jakim odbiorca prywatny może przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy prądu, jest fakt, czy zamierza to zrobić samodzielnie czy poprzez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. W obydwóch przypadkach cała procedura zajmuje zwykle około 30 dni, jednak w niektórych sytuacjach w trakcie samodzielnego przechodzenia przez proces zmiany sprzedawcy, czas ten może się wydłużyć nawet dwukrotnie. Dlaczego trwa to tak długo? Chodzi oczywiście o dopełnienie wszelkich formalności, których dopilnowanie leży w gestii odbiorcy. Od znalezienia nowego sprzedawcy prądu, przez wypowiedzenie umowy poprzedniemu i podpisanie porozumienia z nowym, poinformowanie OSD o zaistniałej zmianie, na dostosowaniu liczników i rozliczeniu ostatecznym z dotychczasowym sprzedawcą kończąc.

Znacznie szybszą dla odbiorcy prywatnego metodą zmiany sprzedawcy prądu, jest pozostawienie wszelkich formalności po stronie nowej firmy sprzedającej energię elektryczną. Cały proces odbywa się wówczas na podstawie pełnomocnictwa, jakiego klient udziela wybranemu przez siebie nowemu sprzedawcy (podobna procedura, jak w przypadku zmiany operatora telefonii komórkowej). Do jedynych zadań odbiorcy należy wówczas znalezienie sprzedawcy prądu oferującego lepsze warunki od dotychczasowego i końcowe rozliczenie się z tym ostatnim. Ze względu na dużą oszczędność czasu, wielu prywatnych odbiorców decyduje się na skorzystanie ze zmiany sprzedawcy prądu na podstawie pełnomocnictwa.

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu - gospodarstwo domowe

Odbiorcy prywatni, którzy nigdy wcześniej nie przechodzili przez proces zmiany sprzedawcy prądu, w zakresie energii elektrycznej korzystają z taryf urzędowych zatwierdzanych przez Prezesa URE. Oznacza to, że są oni z założenia klientami tego sprzedawcy, który na zamieszkanym przez nich terenie działa jednocześnie jako dystrybutor energii elektrycznej.
Osoby prowadzące gospodarstwa domowe, które zdecydowały się natomiast na zmianę sprzedawcy prądu, korzystają z możliwości, jakie daje im zasada TPA (ang. Third Party Access).

Zasada ta oznacza, że klienci prywatni mogą wybrać dowolnego, funkcjonującego na rynku sprzedawcę, a lokalny dostawca prądu musi (w zakresie swoich możliwości technicznych) dostarczyć klientowi energię na zasadach, które ten ustalił z wybranym przez siebie sprzedawcą. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorcy prywatni mogą zdecydować się choćby na ofertę z gwarancją stałej ceny prądu, na co konsumenci korzystający z taryf urzędowych nie mają szans. Wszystkie te aspekty sprawiają, że warto co najmniej przyjrzeć się propozycjom, jakie w zakresie sprzedaży prądu mają firmy konkurencyjne do lokalnie przypisanej.

Kolejna zmiana sprzedawcy prądu - gospodarstwo domowe

Jednorazowa zmiana sprzedawcy prądu, bynajmniej nie oznacza, że trzeba pozostać przy tym wyborze na długie lata. Jeżeli odbiorca prywatny, który jest świadomy swoich możliwości w zakresie wyboru firmy sprzedającej energię elektryczną znajdzie lepszą ofertę, zawsze może dokonać kolejnej zmiany. W tym kontekście bardzo ważne jest to, aby przy każdym podpisywaniu umowy skrupulatnie zapoznać się z okresem jej trwania i warunkami, na których można ją wypowiedzieć. Jest to kluczowe dla dokonywania kolejnych zmian sprzedawców prądu. Co ważne, decydując się na skorzystanie z oferty innego sprzedawcy, warto wcześniej dobrze sprawdzić jego wiarygodność, doświadczenie i opinie, by nie trafić na oszustwo energetyczne. Jeżeli działalność firmy pozostaje bez zarzutu, a jej oferta jest bardzo atrakcyjna, to warto przystąpić do zmiany sprzedawcy szczególnie, że wymaga to już mniejszej ilości formalności niż za pierwszym razem.

Ważne, aby pamiętać, że zmiana sprzedawcy prądu dla gospodarstwa domowego nigdy nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli terminy zawarte w umowie zostały dotrzymane, sprzedawca nie może żądać od klienta poniesienia jakichkolwiek kosztów, nawet tych związanych z wymianą lub dostosowaniem licznika do nowej taryfy (taryfa G i C).

Zmiana sprzedawcy prądu dla domu - krok po kroku

Wiedząc, że zmiany sprzedawcy prądu można dokonać samodzielnie lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nowemu sprzedawcy, warto zapoznać się z poszczególnymi krokami w tych procesach, zarówno dla pierwszej, jak i kolejnej zmiany firmy sprzedającej energię elektryczną. Poniżej przedstawiamy zestawienie kolejnych etapów na drodze do oszczędności w każdej z powyższych sytuacji.

Zmiana sprzedawcy prądu dla domu po raz pierwszy

Planując pierwszą zmianę sprzedawcy prądu, należy rozważyć, czy bardziej korzystnym rozwiązaniem dla nas będzie samodzielne przechodzenie przez ten proces, czy też powierzenie go nowemu sprzedawcy. Różnica polega tu oczywiście na czasie, jaki należy wygospodarować w obu tych przypadkach oraz stopniu skomplikowania całej procedury.

 • Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu - w 6 krokach

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie umowy sprzedaży - po przeprowadzeniu badania rynku i wyborze sprzedawcy proponującego najlepsze warunki warto tak skoordynować podpisanie nowej umowy, aby zachować ciągłość sprzedaży (nowa umowa wchodzi w życie w dniu wygaśnięcia poprzedniej);
KROK 2: Wypowiedzenie umowy u dotychczasowego sprzedawcy - jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, prawdopodobnie klient będzie musiał wypowiedzieć zarówno umowę sprzedaży, jak i umowę o świadczeniu usług dystrybucji, które łącznie tworzą umowę kompleksową;
KROK 3: Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD - warto zawrzeć umowę na czas nieokreślony, aby w przypadku kolejnych zmian sprzedawcy nie musieć jej wypowiadać i ponownie zawierać;
KROK 4: Poinformowanie OSD o zawarciu umowy z innym sprzedawcą - zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza, który operatorzy udostępniają w swoich serwisach internetowych;
KROK 5: Dostosowanie liczników do nowej taryfy (jeśli jest konieczne) - zmiana sprzedawcy prądu może wymagać dokonania modyfikacji liczników, której koszty ponosi właściciel urządzeń, a więc w przypadku gospodarstw domowych - OSD;
KROK 6: Końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą i odczyt licznika - operator przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy i na tej podstawie dochodzi do rozliczenia końcowego.

 • Zmiana sprzedawcy prądu w dwóch krokach - pełnomocnictwo

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy i podpisanie umowy - po wykonaniu analizy rynku i wybraniu najlepszego sprzedawcy, odbiorca podpisuje z nim umowę i jednocześnie upoważnia do reprezentowania go przed dotychczasowym sprzedawcą w kwestiach formalnych związanych z wypowiedzeniem umowy i zawarciem umowy z OSD;
KROK 2: Odczyt licznika i rozliczenie końcowe - decydując się na zmianę sprzedawcy przez udzielenie pełnomocnictwa nowej firmie, również należy rozliczyć się z poprzednią.

Zmiana sprzedawcy prądu dla domu po raz kolejny

Kolejna zmiana sprzedawcy prądu jest łatwiejsza dla odbiorcy z dwóch powodów. Po pierwsze ma on już doświadczenie w zakresie formalności, jakich przyjdzie mu dopełnić w tym procesie, po drugie - nie musi on wypowiadać i ponownie zawierać umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSD (jeżeli przy pierwszej zmianie podpisał umowę na czas nieokreślony).

 • Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu - w 4 krokach

KROK 1: Zawarcie umowy z nowo wybranym sprzedawcą - odbiorca analizuje oferty sprzedawców i po wyborze oferty, która najbardziej mu odpowiada podpisuje umowę (najlepiej kompleksową, łączącą w sobie umowę sprzedaży i umowę o świadczenie usług dystrybucji);
KROK 2: Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu;
KROK 3: Poinformowanie OSD o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą;
KROK 4: Odczyt liczników i końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą.

 • Zmiana sprzedawcy prądu w dwóch krokach - pełnomocnictwo

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy, podpisanie umowy i udzielenie mu pełnomocnictwa na reprezentowanie jego interesów przed dotychczasowym sprzedawcą;
KROK 2: Odczyt liczników i końcowe rozliczenie się z dotychczasowym sprzedawcą prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu w firmie - korzyści, procedury

W zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każdego roku przedsiębiorcy ponoszą ogromne koszty stałe utrzymania firmy. Jednym z najbardziej znaczących kosztów są rachunki za energię elektryczną. Co więcej, klienci biznesowi są narażeni na płacenie zawyżonych stawek na rzecz lokalnego sprzedawcy prądu (do którego są przypisani automatycznie, jeżeli nie zdecydują się na zmianę), a także na ciągłe podwyżki cen prądu. Dlaczego? Ponieważ w przypadku klientów biznesowych URE nie reguluje i nie zatwierdza kształtu taryf dla firm. Jest to doskonała okazja do zawyżania stawek dla przedsiębiorców przez wiodących rynkowo sprzedawców oraz jeden z najważniejszych aspektów, dla którego warto sprawdzić oferty konkurencyjne i zmienić sprzedawcę… bądź na podstawie uzyskanych propozycji wynegocjować zmianę warunków umowy u dotychczasowego.

Ze względu na ryzyko wystąpienia podwyżek na rynku prądu dla firm, warto zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy z gwarancją stałej ceny za energię elektryczną. Oczywiście, będzie to cena sprzedaży samego prądu, gdyż kosztów dystrybucyjnych nie da się zmienić (napiszemy o tym niżej tłumacząc, dlaczego wbrew powszechnie panującej opinii, nie można zmienić dostawcy prądu). Szacuje się, że w zależności od średniego zużycia prądu w przedsiębiorstwie i wybranej taryfy (dla firm przewidziane są: taryfa A, taryfa B lub taryfa C) osoba prowadząca przedsiębiorstwo jest w stanie zaoszczędzić nawet 30% kosztów wynikających z zakupu prądu rocznie. Może to być od kilkuset do nawet kilku tysiącach złotych, które z pewnością znajdą w firmie lepsze zastosowanie, choćby na cele inwestycyjne. Z wszystkich powyższych powodów warto rozważyć zmianę sprzedawcy prądu dla firmy, szczególnie, że nie jest to specjalnie skomplikowana procedura, choć może się okazać czasochłonna.

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu - klient biznesowy

Przedsiębiorca, który zdecydował się na zmianę sprzedawcy prądu po raz pierwszy i zamierza przeprowadzić cały proces samodzielnie, będzie musiał uzbroić się w pewną dozę cierpliwości. Pierwsza zmiana sprzedawcy może bowiem zająć nawet 30 dni. Samo znalezienie sprzedawcy, który będzie spełniał oczekiwania odbiorcy biznesowego może być trudne, a tym bardziej ewentualne negocjacje z obecną firmą sprzedającą energię elektryczną. Kolejnym aspektem do rozważenia będzie wybranie odpowiedniej do charakteru prowadzonej działalności taryfy. Może się bowiem okazać, że na samym zmodyfikowaniu tej formy rozliczenia, przedsiębiorca będzie w stanie sporo zaoszczędzić. Do wyboru w tym obszarze są taryfy jednostrefowe, całodobowe, np. taryfa C11, dwustrefowe, np. taryfa C12a lub trójstrefowe np. taryfa C23.

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu w firmie wiąże się między innymi z koniecznością znalezienia sprzedawcy, którego oferta będzie spełniała oczekiwania przedsiębiorcy. W momencie podjęcia decyzji ma on - podobnie jak odbiorca prywatny - dwie drogi przeprowadzenia tego procesu do wyboru: samodzielnie lub poprzez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy prądu. W pierwszym przypadku cała procedura zajmie oczywiście więcej czasu i wymaga od przedsiębiorcy większego zaangażowania w proces. Klienci biznesowi, którzy korzystają z taryfy A lub taryfy B najczęściej duże i średnie przedsiębiorstwa), jeżeli pojawi się taka konieczność, będą zobowiązani do dostosowania liczników w firmie do wymagań, jakie stawia się przed odbiorcami TPA. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca posiada umowę kompleksową, oprócz umowy sprzedaży, będzie musiał też podpisać osobną umowę na usługi dystrybucji.

Kolejna zmiana sprzedawcy prądu - klient biznesowy

Podstawowym aspektem, o którym musi pamiętać przedsiębiorca decydujący się na kolejną zmianę sprzedawcy prądu, są kary umowne, jakie prawdopodobnie będzie musiał zapłacić za wcześniejsze wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Biorąc jednak pod uwagę skalę oszczędności, jakie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać na zmianie sprzedawcy prądu, poniesienie wspomnianych kosztów w większości przypadków, będzie zdecydowanie opłacalne. Co więcej, wypowiadając umowę zawartą na czas określony, której termin obowiązywania właśnie się kończy, przedsiębiorca nie poniesie z tytułu tej operacji żadnych finansowych konsekwencji. Warto także pamiętać, że kolejna zmiana sprzedawcy w firmie wiąże się zazwyczaj z mniejsza ilością formalności niż pierwsza. Przedsiębiorcę omija na przykład konieczność zawierania po raz kolejny umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Zmiana sprzedawcy prądu w firmie na dwa sposoby

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zmiany sprzedawcy prądu w gospodarstwach domowych, również w odniesieniu do firm, przedsiębiorcy mają w tym zakresie dwie metody do wyboru. Pierwsza z nich, która wśród osób prowadzących firmy jest znacznie rzadziej wybierana, to samodzielne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Dlaczego jest to metoda rzadziej wybierana? Oczywiście chodzi tu o czasochłonność potrzebną do sprostania wszystkim formalnościom. Przedsiębiorcy zazwyczaj nie dysponują wymaganą wówczas ilością czasu i decydują się na drugą metodę, a więc przekazanie nowemu sprzedawcy pełnomocnictwa w reprezentowaniu jego interesów przed poprzednią firmą, która sprzedawała mu energię elektryczną.

Bez względu na to, czy przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę sprzedawcy prądu przeprowadzoną samodzielnie, czy też za pomocą pełnomocnictwa, na końcu całego procesu będzie on zobowiązany do dokonania odczytu liczników i rozliczenia się z dotychczasowym sprzedawcą prądu. W przypadku samodzielnej zmiany sprzedawcy prądu, całość procesu dla pierwszej zmiany może zająć do 30 dni, natomiast dla kolejnej około 14 dni.

Zmiana sprzedawcy prądu w firmie - krok po kroku

Celem ułatwienia przedsiębiorcy podjęcia decyzji o tym, czy zmiany sprzedawcy prądu chciałby dokonać samodzielnie, czy też za pośrednictwem pełnomocnictwa udzielonego nowemu sprzedawcy, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich kroków, jakie musiałby podjąć w obu tych przypadkach.

Zmiana sprzedawcy prądu w firmie po raz pierwszy

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu w firmie może być o tyle trudna, że wybranie sprzedawcy, który spełni oczekiwania przedsiębiorcy i będzie potrafił dopasować swoją ofertę do indywidualnych aspektów, według których funkcjonuje działalność klienta, jest zazwyczaj sporym wyzwaniem. Decyzja będzie tym trudniejsza, że klient biznesowy nie dokonywał wcześniej analizy rynku w poszukiwaniu najlepszego dla siebie sprzedawcy. Tym niemniej przez ten etap musi przejść każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy zdecyduje się on samodzielnie przeprowadzić zmianę sprzedawcy, czy też za pomocą pełnomocnictwa.

 • Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu - w 5 krokach

KROK 1: Wybór nowego sprzedawcy i podpisanie umowy - oprócz aspektów dopasowania warunków umowy do sposobu funkcjonowania działalności klienta, warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące czasu obowiązywania umowy oraz konsekwencji jej ewentualnego wcześniejszego wypowiedzenia;
KROK 2: Wypowiedzenie umowy u dotychczasowego sprzedawcy - jest to krok obowiązkowy w przypadku zmiany firmy sprzedającej prąd na inną. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca wynegocjuje z obecnym sprzedawcą zmianę dotychczasowych warunków sprzedaży prądu, na takie, które go satysfakcjonują. Wówczas wystarczy, że zawiadomi dotychczasowego sprzedawcę o zmianie warunków umowy;
KROK 3: Zawiadomienie dystrybutora o zmianie sprzedawcy - jeżeli do tej pory przedsiębiorca miał podpisaną umowę kompleksową, będzie musiał dodatkowo podpisać nową umowę o świadczenie usług dystrybucji;
KROK 4: Sprawdzenie posiadanej instalacji i zlecenie ewentualnego dostosowania liczników - modyfikacja urządzeń pomiarowych musi zostać wykonana we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa korzystające z taryfy A lub taryfy B;
KROK 5: Odczyt licznika i końcowe rozliczenie ze sprzedawcą - odczyt licznika musi nastąpić w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Wysokość ostatniego rachunku ustalana jest jednak na podstawie danych przekazanych przez OSD.

 • Zmiana sprzedawcy prądu w firmie w 3 krokach - pełnomocnictwo

KROK 1: Analiza rynku i wybór nowego sprzedawcy - warto posiłkować się na tym etapie profesjonalnymi porównywarkami oraz opiniami klientów biznesowych dotyczącymi ich współpracy z konkretnymi sprzedawcami;
KROK 2: Podpisanie umowy i udzielenie pełnomocnictwa - po ustaleniu wszystkich warunków umowy, przedsiębiorca udziela nowemu sprzedawcy pełnomocnictwa, aby ten w jego imieniu dopełnił wszelkich formalności;
KROK 3: Odczyt liczników i końcowe rozliczenie ze sprzedawcą.

Kolejna zmiana sprzedawcy prądu w firmie

Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że inna firma sprzedająca energię elektryczną może zaproponować mu lepsze warunki, ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć istniejącą umowę. Oczywiście, mogą mu w tym momencie zostać naliczone kary umowne, jednak podejmując decyzję o kolejnej zmianie klient biznesowy wkalkulowuje je zazwyczaj w ten proces. Przebieg kolejnej zmiany sprzedawcy prądu w firmie zasadniczo nie różni się niczym od procesu pierwszej zmiany. Jedyną różnicą może być tu brak konieczności podpisywania nowej umowy na usługi dystrybucyjne. Zazwyczaj znacznie skraca to czas trwania całej procedury.

Zmiana sprzedawcy prądu - na co zwrócić uwagę?

Zorientowanie się w ofertach sprzedawców prądu dla gospodarstwa domowego, czy też dla firmy, wymaga od odbiorcy wiedzy na temat warunków, na których spełnieniu mu zależy. Istnieją pewne aspekty (oprócz ceny energii elektrycznej), na które warto zwrócić uwagę w trakcie procesu zmiany sprzedawcy prądu. Należą do nich między innymi:

 • czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia - są to aspekty kluczowe decydujące o komforcie klienta. Zmieniające się ceny na rynku energii sprawiają, że odbiorca musi mieć swobodę zmiany sprzedawcy;
 • wysokość opłaty handlowej - sprzedawcy prądu naliczają ją w ramach kosztów za odczyt licznika. Co ciekawe, opłata ta może wynosić od kilku do zazwyczaj kilkudziesięciu złotych i już w tym aspekcie warto szukać oszczędności;
 • sposób naliczania płatności - czynnik ten często determinuje wysokość opłat handlowych lub dystrybucyjnych. Warto, aby odbiorca wybrał ofertę z takim sposobem naliczania płatności, który pasuje do jego preferencji;
 • kary umowne za zerwanie umowy - niezwykle ważny aspekt dla odbiorcy, któremu zależy na komforcie możliwości zmiany sprzedawcy w dowolnym momencie;
 • dodatkowe usługi w cenie - jeżeli sprzedawca jest w stanie zaproponować coś więcej niż konkurencja lub zaproponować promocyjne warunki, to zawsze podnosi to wartość jego oferty.

Zmiana dostawcy prądu - dlaczego jest niemożliwa?

Seriwsowi enerad.pl od zawsze zależało na rzetelnym przekazywaniu wiedzy na temat zagadnień z rynku energii. W związku z powyższym musimy sprostować w tym miejscu błąd merytoryczny, w jaki często wprowadzani są czytelnicy portali branżowych. Mamy tu na myśli kwestię zmiany dostawcy prądu, która według obowiązujących przepisów nie może mieć miejsca z inicjatywy odbiorcy.

Dystrybucją, a więc dostawą energii elektrycznej zajmują się Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), którzy są przypisani do konkretnych regionów Polski. Nie jest zatem możliwa zmiana dostawcy prądu. Zmienić można natomiast sprzedawcę energii elektrycznej, a więc podmiot, który kupuje (np. na Towarowej Giełdzie Energii) lub produkuje prąd celem sprzedaży go klientom końcowym.

Zdecydowaliśmy się na alternatywne użycie słowa “dostawca” w tytule tego artykułu, aby móc dotrzeć również do tych czytelników, którzy poszukują informacji na temat zmiany sprzedawcy prądu, ale w wyniku nieintencjonalnego błędu określają go jako dostawcę.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2022-08-15 09:45

Brak informacji czy zasadna jest zmiana dostawcy energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego / mieszkanie w bloku, w domku jednorodzinnym itd. / symulacja np. przy opłatach co 2 – miesiące 100,00 zł , 200,00 zł , 300,00 zł , 400 ,00zł 500,00 zł , 600,00 zł , 700,00 zł itd. . Jeżeli oszczędności odbiorcy są rzędu 100,00 zł w skali roku przy rocznej opłacie ok. 4000,00 zł to wg. mnie skórka nie jest warta wyprawki / zamienił stryjek siekierkę na kijek , wybór między dżumą , a cholerą ./. Zmiana dostawcy energii elektrycznej przez indywidualnego odbiorcę to fikcja konkurencyjności .