leasing zamiast zakupu pompy ciepła

Leasing zamiast zakupu pompy ciepła? Według badań to może się udać!

Naukowcy z Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii postanowili zbadać preferencje właścicieli domów jednorodzinnych w Szwajcarii, Niemczech i Francji w kwestii leasingu lub zakupu pomp ciepła. Wykorzystali eksperyment dyskretnego wyboru (DCE), metodykę często stosowaną w opiece zdrowotnej do analizy preferencji uczestników. Ankietę internetową wypełniło 1582 respondentów z trzech krajów, jednak ostateczna próba w badaniu została ograniczona do informacji od 915 właścicieli domów jednorodzinnych. Wyniki opublikowano w Energy Policy. Badanie dowiodło, że leasing pomp ciepła może być usługą pożądaną wśród inwestorów.

Leasing rozwiązań OZE

Leasing to forma finansowania, w przypadku której na podstawie umowy leasingodawca udostępnia leasingobiorcy prawo użytkowania przedmiotu leasingu w zamian za czynsz leasingowy.

Dzięki leasingowi inwestor może korzystać z dóbr bez ich natychmiastowego zakupu. To ciekawa opcja dla osób zamierzających zainwestować w pompę ciepła, którzy nie chcą jednorazowo wydawać kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Leasing w kontekście rozwiązań OZE nie jest jednak nowością. Usługi związane z leasingiem instalacji fotowoltaicznych są dostępne już od dłuższego czasu i cieszą się zainteresowaniem, szczególnie wśród odbiorców biznesowych.

Inwestorzy są na „tak”

W celu przeprowadzenia jak najbardziej miarodajnych badań, przed przekazaniem kwestionariuszy respondentom, adekwatność pytań i zrozumiałość tekstu wstępnie przetestowano z 12 ekspertami i właścicielami domów.

Posiadacze domów jednorodzinnych musieli zdecydować się na preferowany model leasingu, a następnie, zastanowić się nad możliwością zakupu pompy ciepła za określoną cenę. Jak zaznaczyli badacze, cena zakupu miała obejmować koszty instalacji i dwuletnią gwarancję, ale nie obejmowałaby konserwacji.

Z badań wynikało, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji była wysokość miesięcznej opłaty leasingowej oraz warunki umowy leasingowej. Większość właścicieli preferowała kompleksowe produkty leasingowe z niższymi opłatami miesięcznymi.

Oczywiście leasing w zależności od firmy może być oferowany na nieco innych warunkach. Przykładowo inwestor może zostać zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego w wysokości 10–20%. Czas spłaty to z reguły kilka lat.

Wskazówka dla producentów pomp ciepła

„Średnia gotowość do płacenia za pakiet all-inclusive w porównaniu z pakietem podstawowym, który obejmuje jedynie pompę ciepła i instalację, jest podobna w poszczególnych krajach” – stwierdzili naukowcy. Jako ciekawostkę można dodać, że właściciele domów w Niemczech i Szwajcarii byli skłonni płacić więcej niż Francuzi.

Wnioski z badania mogą być inspirujące dla producentów pomp ciepła i otworzyć przed nimi nowy rynek. Chodzi o oferowanie opcji leasingu, obejmującego instalację pompy ciepła, roczną konserwację oraz naprawę i wymianę części.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments