Prąd, Oszczędności, Informacje

Nowy sprzedawca prądu i gazu: Enefit

Na polskim rynku energii pojawił się nowy gracz: firma Enefit. Oferuje ona klientom biznesowym zarówno prąd, jak i gaz ziemny. Koncesję na obrót energią elektryczna i paliwem gazowym spółka otrzymała od URE z końcem czerwca i już zawarła pierwsze znaczące umowy handlowe. Czy estońskiej spółce łatwo będzie przystosować się do naszych warunków?

O spółce Enefit

Enefit jest spółką zależną Eesti Energy - estońskiego koncernu energetycznego. Przedsiębiorstwo to organizowane jest poziomo, czyli obsługuje cały proces wytworzenia i dostarczenia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego - nie ogranicza się tylko do sprzedaży tych produktów.

Energia pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł (OZE) oraz z łupków bitumicznych. Na obszarze Estonii bogate są one w kerogenu (czyli niedojrzałej ropy naftowej). Najnowsza technologia pozwala na otrzymywanie z tego źródła prądu, ropy naftowej oraz gazu syntetycznego. Maksymalne zagospodarowanie zasobów naturalnych sprawia, że produkcja energii jest w tym przypadku jest o wiele mniej emisyjna.

Eesti Energy poza Estonia funkcjonuje również na Łotwie oraz Litwie.

Estoński rynek sprzedaży energii

Mówiąc o Eesti Energy nie można wspomnieć, że estoński rynek energii z perspektywy sprzedawców wygląda zupełnie inaczej niż nasz. Przede wszystkim dlatego, że Estonia jest państwem o wiele bardziej scyfryzowanym. Bardzo prężnie rozwija się tam e-administracja.

A jaki to ma wpływ na rynek energetyczny? Widać to między innymi w upowszechnieniu inteligentnego opomiarowania - inteligentne liczniki stanowią 97% wszystkich urządzeń. 90% umów o sprzedaż energii zawieranych jest w sposób cyfrowy.

Wróćmy jednak do inteligentnych liczników - dzięki nim odbiorcy energii mogą sprawdzać swoje zużycie nie tylko w przedziale miesięcznym i tygodniowym, ale też godzinowym. Dane te dostępne są online. Dla sprzedawców informacje o zużyciu są bardzo cenne - na ich podstawie można o wiele trafniej definiować potrzeby konsumentów i konstruować pod nie oferty.

I teraz coś, o czym wcześniej nie wspominaliśmy: Eesti Energy to spółka państwowa. Zdaje się jednak, że dbałością o klienta i wprowadzanymi na szeroką skalę innowacjami, zostawia daleko w tyle nasze firmy energetyczne.

Oferta Enefit dla firm

Propozycja sprzedawcy energii opiera się na trzech modelach (obejmuje zarówno stawki za prąd i ceny gazu):

fix - gwarantuje stałą cenę energii przez cały czas trwania umowy. Stawka zależy tutaj od historycznego zużycia, a także czasu trwania zawieranej umowy;
spot - cena za jednostkę energii jest dynamiczna i zależy od stawek hurtowych oferowanych na Towarowej Giełdzie Energii;
fix-spot - pozwala odbiorcy na zbilansowanie cen energii: stawka stała i dynamiczna naliczana jest we wskazanych w umowie proporcjach.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą wybrać również zamówić energię elektryczną pochodzącą w 100% z OZE. Potwierdzone jest to Gwarancją Pochodzenia wydaną przez URE. To ciekawe rozwiązanie skierowane jest do firm wdrażających społeczną odpowiedzialność biznesu.

Przyszłość Enefit

Póki co, sprzedawca energii chwali się dwoma podpisanymi umowami: na gaz ziemny z Opus Film (producent telewizyjny, filmowy i reklamowy) oraz z warszawską firmą motoryzacyjną na prąd. Jak na początek działalności to bardzo poważne kontrakty - pozwalają one mieć nadzieję, że spółka rozwinie skrzydła i w przyszłości przedstawi również ofertę dla odbiorców indywidualnych.

Naprawdę bardzo byśmy sobie życzyli tego, żeby nasze państwowe firmy energetyczne radziły sobie równie dobrze. Mamy więc nadzieję, że nowy gracz na rynku, będzie impulsem do pozytywnych zmian.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments