od września wyższe dotacje w programie Ciepłe Mieszkanie

Od września wyższe dotacje w programie "Ciepłe Mieszkanie"!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ma za cel poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Budżet przeznaczony na drugą edycją programu, która rusza pod koniec września 2023 r., to 1 mld zł.

Wkrótce, dzięki wprowadzeniu modyfikacji w kryteriach uczestnictwa, z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Dodatkowo wzrośnie wysokość dotacji.

Wsparcie dla właścicieli lokali

Program „Ciepłe Mieszkanie” wspiera właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie:

  • stosowania nowych źródeł ciepła: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrznej typu powietrze/woda i powietrze/powietrze, lub ewentualnie podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła;
  • wprowadzenia innych ulepszeń: wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi oraz wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
  • wsparcia w przygotowaniu dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Edycja rozszerzona

W nowej edycji programu beneficjentami mogą być nie tylko właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale też małe wspólnoty mieszkaniowe (3 - 7 lokali) oraz najemcy lokali mieszkalnych pochodzących z gminnego zasobu lokalowego. Wspólnoty mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych, zastąpienia kilku źródeł ciepła jednym oraz termomodernizacji.

Jak przekazał Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dystrybucją środków w programie zajmują się gminy. Wcześniej wnioskują one o środki do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wiceprezes NFOŚiGW przekazał również, że drugi nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie” ruszy już pod koniec września 2023 r.

Kryteria dochodowe i wysokość dotacji

Beneficjenci zostali podzieleni na trzy grupy, w zależności od dochodów. Aktualne progi dochodowe wynoszą:

  • dochód do 135 tys. zł rocznie (poziom podstawowy);
  • dochód na osobę do 1.894 zł lub 2.651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego miesięcznie (poziom podwyższony);
  • dochód na osobę do 1.090 zł lub 1.526 zł dla gospodarstwa jednoosobowego miesięcznie (poziom najwyższy).

W przypadku pierwszej grupy, dofinansowanie podstawowe (w pierwszej edycji programu) mogło wynieść do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych), w przypadku drugiej - do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku trzeciej do 37,5 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych). Uzyskanie rozszerzonego dofinansowania umożliwiono mieszkańcom gmin umieszczonych na liście gmin najbardziej zanieczyszczonych. Wówczas wsparcie mogło sięgnąć nawet 95% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 39,9 tys. zł.

Paweł Mirowski, wiceszef NFOŚiGW, zapowiedział jednak, że w uruchomionym pod koniec września drugim naborze wniosków poziom dotacji ma zostać zwiększony o ok. 10% względem poprzedniej edycji. Szczegóły na razie nie są znane.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments