dofinansowanie Ogrzej się z Tauronem

“Ogrzej się z Tauronem” - nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Firma Tauron przygotowała dla swoich odbiorców nowy ekologiczny projekt, jakim jest program dotacji do wymiany ogrzewania „Ogrzej się z Tauronem”. Kto może z niego skorzystać? Jak wysokie jest dofinansowanie i na można je przeznaczyć?

“Ogrzej się z Tauronem” to nowa dotacja do wymiany ogrzewania

Grupa Tauron, to obecnie jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, rocznie bowiem dostarcza on ponad 51 TWh energii elektrycznej do 5,6 milionów swoich klientów. Tauron jest również drugim co do wielkości producentem i sprzedawcą energii elektrycznej. “Ogrzej się z Tauronem” to natomiast nowy ekologiczny projekt, który ma na celu wspieranie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną poprzez dofinansowanie inwestycji klienckich na wymianę urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ważną informacją dla beneficjentów programu “Ogrzej się z Tauronem” jest to, że mogą oni również ubiegać się o środki z innych obecnie dostępnych dofinansowań do wymiany pieca, zwiększając tym samym sumę swojego dofinansowania. Mowa tu chociażby o takich programach jak:

 • Czyste Powietrze, w ramach którego można sfinansować wymianę nieefektywnych kotłów, termomodernizację budynków, wymianę stolarki oraz montaż rekuperacji i paneli fotowoltaicznych (maksymalnie można uzyskać nawet dotację w wysokości do 69.000 zł);
 • “Kawka Plus we Wrocławiu”, który jest miejskim system dofinansowań wymiany nieekologicznych pieców węglowych. Jego maksymalna wysokość w 2022 roku wynosi 12.000 zł.

Ponadto decydując się na ogrzewanie z oferty Taurona, można nie tylko korzystać z innych równoległych programów na wymianę starego ogrzewania, ale i:

 • otrzymać do 500 zł zwrotu za prąd (program lojalnościowy “Zwrot za prąd”);
 • załatwić wszystko nie wychodząc z domu (umowa podpisywana jest w miejscu zamieszkania beneficjenta);
 • rozłożyć inwestycję na wygodne raty korzystając z kredytu RRSO 0 proc. lub RSSO 5,64 proc. rozłożonego nawet na 10 lat w Alior Bank;
 • w przeciwieństwie do pozostałych programów, można wymienić inne źródła ogrzewania niż na paliwa stałopalne (np. kotły na ekogroszek czy piece na pellet);
 • nie trzeba płacić podatku, dofinansowania “Ogrzej się z Tauronem” nie wlicza się bowiem do podstawy opodatkowania.

Jakie inwestycje obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Ogrzej się z Tauronem” obejmuje przedsięwzięcia polegające na wymianie istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej (urządzenia jedno lub dwu-funkcyjne) służące do: ogrzewania budynków lub ogrzewania i przygotowania c.w.u. Należą do nich:

 • pompy ciepła - pompa ciepła typu powietrze/woda (klasa energetyczna A+ lub wyższa), oraz pompa ciepła glikol/woda, woda/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe zasilane energią elektryczną (klasa energetyczna A++ lub wyższa);
 • gazowe kotły kondensacyjne (klasa energetyczna A lub wyższa);
 • elektryczne podgrzewacze akumulacyjne (klasa energetyczna A lub wyższa);
 • elektryczne podgrzewacze przepływowe (klasa energetyczna A lub wyższa).

Dofinansowanie “Ogrzej się z Tauronem” nie obejmuje natomiast inwestycji, których wynikiem jest montaż urządzenia przeznaczonego tylko do podgrzania ciepłej wody użytkowej (takich jak np. pompy ciepła do cwu).

Jaka jest wysokość dofinansowania w ramach programu „Ogrzej się z Tauronem”?

Maksymalna wysokość bezzwrotnego dofinansowania jaką można otrzymać w ramach inwestycji w nowe źródło ciepła wynosi 4.200 zł. Przy tym to, ile otrzyma beneficjent programu “Ogrzej się z Tauronem” zależeć będzie od wybranego urządzenia (najwyższe dofinansowania dotyczą pomp ciepła), jak i roku budowy jego domu (więcej otrzymają właściciele starszych nieruchomości). Dla przykładu:

 • dla domu wybudowanego przed 1971 rokiem dofinansowanie na pompę ciepła sprężarkową napędzaną elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda wyniesie 4.200 zł. Natomiast w przypadku pompy ciepła sprężarkowej napędzanej elektrycznie typu powietrze/woda będzie to 3.940 zł, a kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym - 1.120 zł;

wysokość dofinansowania od Tauron

Źródło: tauron.pl

 • natomiast dla domu wybudowanego już po 2011 roku dotacja na pompę ciepła sprężarkową napędzaną elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda wyniesie 1.870 zł. Natomiast w przypadku pompy ciepła sprężarkowej napędzanej elektrycznie typu powietrze/woda będzie to 1.750 zł, a kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym 500 zł.

wysokość dotacji od Tauron

Źródło: tauron.pl

Kto może skorzystać z dofinansowania „Ogrzej się z Tauronem”?

Dotacja, którą przygotowała firma Tauron skierowana jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, które chcą wymienić stare źródło ciepła na nowe. Przy czym program „Ogrzej się z TAURONEM” funkcjonuje na obszarze:

 • województwa małopolskiego;
 • województwa śląskiego;
 • województwa dolnośląskiego;
 • województwa opolskiego;
 • obsługiwanym przez partnera technicznego, który realizuje zlecenie instalacji.

Dofinansowanie jest wypłacane do 14 dni od momentu rozliczenia inwestycji, którą zgłasza partner techniczny poprzez przekazanie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury końcowej. Natomiast uzyskane w ramach dotacji pieniądze wypłacane są na konto beneficjenta lub konto partnera technicznego (w zależności od wskazanej opcji).

Jak otrzymać dotację „Ogrzej się z Tauronem”

Sama procedura nie jest skomplikowana, wystarczy bowiem:

 • wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie Tauron;
 • poczekać aż skontaktuje się z nami partner techniczny (jest nim akredytowany przez organizatora i współpracujący z organizatorem podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji) i przygotuje ofertę;
 • podpisać umowę na instalację i dofinansowanie;
 • po zakończeniu wszystkich formalności poczekać na montaż i odbiór instalacji.

Program “Ogrzej się z Tauronem” realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku. Przy czym umowy dotyczące tej dotacji muszą zostać zawarte do 30 listopada 2022 roku.

Tauron dofinansowanie a ustawa o efektywności energetycznej

Wielu z Was na pewno zastanawia się też nad tym, skąd wziął się w ogóle pomysł na dotację do wymiany ogrzewania „Ogrzej się z Tauronem” i czy podobnych rozwiązań można spodziewać się w przyszłości, w przypadku innych przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła sieciowego lub paliw gazowych? Otóż tak, jak bowiem wynika z treści ustawy o efektywności energetycznej, zostały na nie nałożone zobowiązania, które mogą być zrealizowane poprzez przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Ten sposób jednak jest trudny do zrealizowania i spółki rzadko się na niego decydują, częściej wybierając dwa inne możliwe rozwiązania:

 • pierwsze z nich to uzyskanie/zakupienia białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej (wydawanych za uzyskany efekt energetyczny - oszczędność energii), które będą przez nie przedstawione do umorzenia Prezesowi URE. Jednak w ich przypadku jest jeden zasadniczy problem - na rynku jest więcej podmiotów chętnych do ich zakupu niż samych certyfikatów;
 • drugie to natomiast program bezzwrotnych dofinansowań dla gospodarstw domowych w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Nowe przepisy umożliwią bowiem realizowanie przez podmioty zobowiązane, programów bezzwrotnych dotacji, w celu współfinansowania przedsięwzięć, które polegają na wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych lub też przyłączaniu ich do sieci ciepłowniczej, a następnie zaliczanie uzyskanych w ten sposób oszczędności na poczet realizacji przez te podmioty obowiązku efektywnościowego. W związku z trudnościami związanymi z zakupem certyfikatów, wiele spółek ogranicza się właśnie do uiszczenia opłaty zastępczej, jaką jest właśnie udzielanie dofinansowania.

Należy tu również przypomnieć, że ustawa o efektywności energetycznej funkcjonuje w takim kształcie dopiero od roku, przy czym w ostatniej nowelizacji wprowadzono także jeszcze jedną zmianę związaną z tym, że do grona przedsiębiorstw, których dotyczy powyższy obowiązek, włączone zostały także spółki sprzedające paliwa ciekłe, czyli np. ORLEN. Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych oraz usprawnienie monitorowania i raportowania oszczędności energii, a także poprawienie warunków dla rozwoju rynku usług energetycznych. Jak podkreślał wówczas Rafał Gawin, Prezes URE:

Nowe regulacje eliminują liczne nieścisłości i wątpliwości interpretacyjne wynikające z poprzedniego brzmienia ustawy. Przewidują także rozszerzenie zadań Prezesa URE w obszarze wydawania świadectw efektywności energetycznej, obejmując nim sektor paliw ciekłych. Nowe zadania regulatora dotyczą także obszaru monitorowania realizacji obowiązku efektywnościowego przez przedsiębiorców, jak również rozliczania realizacji tego obowiązku w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych i przyłączania tych odbiorców do sieci ciepłowniczych. Duże znaczenie będzie miało w mojej ocenie uregulowanie sposobu wyliczania oszczędności energii w odniesieniu do paliw zużywanych w transporcie drogowym i kolejowym, co uprości przygotowywanie wniosków przez przedsiębiorców, a Prezesowi URE ich rozpatrywanie.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zdzisław
Zdzisław
2022-10-03 19:01

Czy budynki wybudowane między 1971 a 2011 nie są objęte dofinansowaniem