Koniec pieców na węgiel do 2040 roku

Piece na węgiel do 2040 - EU wyraża zgodę - ale koszty poniesiemy i tak

Unia Europejska przyjęła zobowiązania dotyczące dekarbonizacji swojego zasobu budynków do 2050 roku. Plan jest jasny — żadnych emisji, żadnego węgla. Aby osiągnąć ten szczytny cel, wszystkie kotły opalane paliwami kopalnymi muszą zostać wycofane do 2040 roku, a dotacje na nie – już od 2025 roku.

Słoneczne dachy i zeroemisyjne budynki

Wprowadzenie obowiązkowych instalacji paneli słonecznych w nowych budynkach mieszkalnych od 2030 roku jest jednym z kluczowych aspektów porozumienia. Dodatkowo wszelkie nowe budynki, zarówno mieszkalne, jak i publiczne, muszą być zeroemisyjne od 2030 roku, z wcześniejszym terminem (2028 rok) dla budynków publicznych. W ten sposób UE kieruje się w stronę zrównoważonej energetyki budynków.

Droga do zeroemisyjnych budynków

Negocjacje obejmowały również strategie poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych i publicznych. W ciągu kolejnych lat te budynki muszą przekroczyć określone procenty najgorzej funkcjonujących budynków, przy zastosowaniu minimum energetycznych standardów wydajności.

Do 2030 roku budynki komercyjne i publiczne będą musiały być bardziej energooszczędne niż 16% najgorzej funkcjonujących budynków, a do 2033 roku muszą przekroczyć wydajność 26% najmniej efektywnych energetycznie budynków.

Wydaje się to skomplikowane, ale ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego sektora budownictwa.

Co z budynkami mieszkalnymi?

Bardziej problematyczne było uzgodnienie wymogów dla 100 milionów budynków mieszkalnych, ale i tu uzyskano kompromis. Do 2030 roku muszą one ograniczyć zużycie energii pierwotnej o 16%, a do 2035 roku - w przedziale 20-22%. W tym ponad połową redukcji (55%) należy uzyskać dzięki renowacji "najgorzej funkcjonujących budynków".

Realizacja planów remontów budynków staje się więc kluczowym aspektem, a państwa członkowskie zostaną zobowiązane do opracowania krajowych planów remontów, paszportów remontów i jednopunktowych centrów obsługi. To kompleksowy plan, mający ułatwić właścicielom przeprowadzanie efektywnych remontów, a jednocześnie przyczynić się do zrównoważonej transformacji budynków.

Stopniowe wycofywanie kotłów na paliwa kopalne

Wprowadzenie fazy "koniec kotłów na paliwo kopalne" jest kolejnym kamieniem milowym. Dotacje na nie zostaną zatrzymane od 2025 roku, a planuje się całkowite wycofanie tego rodzaju systemów grzewczych do 2040 roku. To ruch w kierunku odnawialnych i bardziej efektywnych rozwiązań grzewczych.

Standard zeroemisyjny dla nowych budynków

Zgodnie z porozumieniem, nowym standardem dla budynków powstających będzie całkowity brak emisji "na miejscu". Od 1 stycznia 2028 roku budynki publiczne i od 1 stycznia 2030 roku wszystkie inne nowo powstające budynki muszą być wolne od emisji z paliw kopalnych. Kraje członkowskie muszą także zapewnić, że nowe budynki są gotowe do instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Instalacja systemów solarnych stanie się normą dla nowo powstających budynków, a dla istniejących budynków publicznych i niemieszkalnych proces ten będzie stopniowy, zaczynając od 2027 roku.

Choć proponowane zmiany nie każdemu mogą przypaść do gustu (w Polsce nie przepada się za obowiązkami prawnymi) to trzeba pamiętać, jaki jest cel. Jest nim czystsze powietrze dla kolejnych pokoleń, wyższy poziom komfortu energetycznego już dla nas i większe bezpieczeństwo energetyczne (m.in. uniezależnienie się od importu gazu!) dla wszystkich. Unia Europejska, stawiając, niekiedy surowe wymogi, zawsze oferuje też narzędzia, które pomogą w ich realizacji. Na wykonanie powyższych zadań UE przewiduje wypłatę ogromnych kwot wsparcia. Na same inwestycje w fotowoltaikę dotacje w ramach REPowerEU mają wynieść ponad 25 mld euro. Środki znajdą się jednak też na modernizację istniejących budynków.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments