pod koniec września rusza drugi nabor wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie

Pod koniec września rusza drugi nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie!

Program Ciepłe Mieszkanie, ogłoszony przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę, to inicjatywa ukierunkowana na poprawę jakości powietrza w Polsce. Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie wymiany przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej. To dodatkowo wpłynie na obniżenie rachunków.

Program będzie koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet tej edycji wynosi 1,75 mld zł.

Spis treści - Czego dowiesz się z tego artykułu?
  1. Zasięg i beneficjenci programu
  2. Drugi nabór ruszy już 29 września

Zasięg i beneficjenci programu

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do mieszkańców kamienic, wspólnot mieszkaniowych oraz lokatorów mieszkań komunalnych. Co więcej, z uwagi na prośby spływające od samorządów zakres „Ciepłego Mieszkania” rozszerzono i włączono do programu m.in. najemców lokali mieszkalnych.

W programie przewidziano trzy poziomy dofinansowania (w przypadku osób fizycznych), uzależnione od dochodów. Środki można pozyskać na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie albo wykorzystać na podłączenie do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Można wymienić drzwi i okna oraz zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ciepłe Mieszkanie kolejny nabór

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Poziom podstawowy

Podstawowy poziom umożliwia uzyskanie do 16,5 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych na lokal) i do 35% (do 19 tys. zł) w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin), przy dochodach do 135 tys. zł rocznie.

Poziom średni

Wyższy próg to 27,5 tys. zł (albo 29,5 tys. zł, jeśli dotyczy to gmin z listy najbardziej zanieczyszczonych - odpowiednio 60 i 65% kosztów kwalifikowanych), dla gospodarstw z przeciętnym miesięcznym dochodem na członka gospodarstwa, wynoszącym do 1.894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) i 2.651 zł (jednoosobowe).

Poziom najwyższy

Najwyższe wsparcie - 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) - otrzymają gospodarstwa z dochodem do 1.090 zł (wieloosobowe) i 1.526 zł (jednoosobowe) lub z ustalonym prawem do zasiłku okresowego albo stałego, opiekuńczego bądź rodzinnego. Mieszkańcy z gmin z listy najbardziej zanieczyszczonych mogą liczyć na wsparcie do 43,9 tys. (95% kosztów).

Wspólnoty mieszkaniowe

Czwarta kategoria dofinansowania jest adresowana do wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku przewidziano różne opcje dotacji - każda maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. Najmniej (do 150 tys. zł), w przypadku termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Najwięcej w przypadku termomodernizacji łącznie z wymianą źródła ciepła oraz zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej (i dla zadania uwzględniającego pompy ciepła). Wtedy dofinansowanie sięgnie nawet 375 tys. zł.

Drugi nabór ruszy już 29 września

Program „Ciepłe Mieszkanie” został wprowadzony po raz pierwszy w lipcu 2022 roku, z budżetem 1,4 mld zł. Pierwszy nabór wniosków w programie zakończył się wraz z końcem 2022 roku. Drugi nabór rozpocznie się 29 września 2023 roku. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie realizowany w latach 2022–2026.

Obecna edycja oferuje około 10% wyższe kwoty dotacji w stosunku do pierwszej edycji programu. Program „Ciepłe Mieszkanie” jest kontynuacją wcześniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak program „Czyste Powietrze” wprowadzony we wrześniu 2018 roku.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments