Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – jak się za to zabrać?

4.67 /5
(Ocen: 3)
Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest to uniwersalna zasada, która dotyczy również instalacji fotowoltaicznych. Bywa, że racji darmowego prądu, przestajemy panować nad zużyciem i okazuje się, że nasza fotowoltaika jest już zwyczajnie za mała. Czy w takim przypadku rozbudowa instalacji fotowoltaicznej jest możliwa? Jak się do niej zabrać? I jakie wyzwania nas czekają po drodze? Sprawdź!

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – czy jest możliwa?

Instalacja fotowoltaiczna, by była możliwie jak najbardziej opłacalna, powinna być idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb energetycznych inwestora. Profesjonalne firmy fotowoltaiczne, podczas doboru mocy instalacji PV biorą więc pod uwagę zarówno bieżące zużycie energii w domu czy firmie, ale i również planowane w przyszłości inwestycje. To nie oznacza jednak, że energii już zawsze będzie wystarczająco dużo.

Badania ekspertów pokazują bowiem, że zużycie prądu systematycznie rośnie, tak w Polsce jak i na świecie. Zjawisko to obejmuje również prosumentów, którzy korzystając z darmowej, wyprodukowanej przez siebie energii, przestają oszczędzać prąd, dokupując kolejne, energochłonne urządzenia – takie jak np. pompy ciepła czy klimatyzację. Rachunki zaczynają rosnąć i stajemy przed pytaniem, czy można rozbudować instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź jest prosta – rozbudowa fotowoltaiki w większości przypadków nie powinna stanowić większego problemu. Realizacja przedsięwzięcia może jednak wyglądać różnie, w zależności od tego, z jaką instalacją mamy do czynienia.

Dołożenie paneli fotowoltaicznych to nie wszystko

Laikom może się wydawać, że powiększenie instalacji fotowoltaicznej to pestka – wystarczy przecież zamontować dodatkowe moduły i gotowe. Niestety, nie jest to takie proste. Samo dołożenie paneli do istniejącej instalacji fotowoltaicznej w wielu przypadkach nie rozwiąże problemu zbyt małych uzysków. Pod uwagę należy bowiem wziąć sporo aspektów dodatkowych – takich jak moc obecnych modułów czy ilość dostępnego miejsca na montaż. Co więcej, ilość i moc modułów powinna być sprzężona z drugim niezwykle ważnym elementem zestawu fotowoltaicznego, a mianowicie z falownikiem.

Obecnie, instalacje fotowoltaiczne montowane są na dwa sposoby:

  • z jednym falownikiem centralnym, obsługującym wszystkie moduły;
  • z wieloma mikrofalownikami, oddzielnymi dla każdego modułu.

Rozbudowa systemu PV różni się od siebie w obu przypadkach.

Rozbudowa fotowoltaiki a falownik centralny – co wziąć pod uwagę?

Przygotowując się do powiększenia fotowoltaiki działającej z jednym falownikiem trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Dopasuj moc paneli

Dołożenie paneli słonecznych.W instalacja fotowoltaicznej z jednym falownikiem centralnym panele łączone są szeregowo (w string). W tym przypadku falownik śledzi maksymalny punkt mocy łącznie, dla wszystkich modułów w danym szeregu. W praktyce oznacza to, że wszystkie one będą pracować z mocą najsłabszego. Zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku częściowego zacienienia niektórych modułów, ale też w kwestii rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Aby powiększenie instalacji fotowoltaicznej przebiegła gładko, dołożone panele fotowoltaiczne powinny posiadać taką samą moc nominalną, jak te już zamontowane. W przeciwnym wypadku potencjał instalacji nie zostanie w pełni wykorzystany. Przykładowo, jeśli w działającej instalacji dołożycie panele fotowoltaiczne o mocy 400 W do paneli o mocy 350 W, wszystkie będą pracować z mocą 350 W.

Sprawdź, czy falownik da radę

W instalacjach szeregowych falowniki zwykle dobiera się tak, ich moc nominalna była nieco mniejsza niż moc nominalna wszystkich modułów. Jest to celowy zabieg, związany w warunkami atmosferycznymi panującymi w Polsce oraz specyfiką pracy samego urządzenia.

FalownikParametry paneli fotowoltaicznych są podawane w odniesieniu do specyficznych warunków otoczenia – tzw. STC (Standardowych Warunków Testowych). W praktyce nie występują one jednak często, dlatego zwykle (przez ok. 85% czasu) panele pracują ze znacznie mniejszą mocą, do której obsłużenia wystarczy inwerter o mniejszej mocy. Co więcej, niedociążony falownik wykazuje niższą sprawność, co znów przemawia za przewymiarowaniem mocy paneli PV względem falownika. O ile? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Przyjmuje się, że dla naszej szerokości geograficznej stosunek mocy paneli do falownika może wynosić od 80 do 125%. Zaleca się jednak, by sięgał ponad 100%, najlepiej ok. 120 – 125%. Dla fotowoltaiki wschód-zachód stosunek ten może być jednak większy i może sięgać nawet 130-160%.

 

To oznacza, że w wielu przypadkach rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o kilka modułów nie powinna wiązać się w wymianą falownika, który jest ostatecznie urządzeniem dość drogim (to ok. 15-20% całego kosztu instalacji PV). Kosztu tego jednak nie zawsze można uniknąć.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z mikrofalownikami

Najprościej wygląda rozbudowa fotowoltaiki niskonapięciowej, czyli fotowoltaiki z mikroinwerterami. W tym przypadku, panele są łączone szeregowo i każdy z nich otrzymuje własny, niewielki falownik. Dzięki temu moduły pracują niezależnie od siebie, jak oddzielna mini instalacja.

Dołożenie paneli fotowoltaicznych w tym modelu jest bardzo proste, bo wystarczy dokupić preferowaną ilość modułów oraz odpowiednią liczbę mikroinwerterów. Co istotne, nie jesteśmy już zmuszeni do dopasowywania mocy modułów do siebie – mamy pod tym względem pełną elastyczność.

Uwaga! Warto wiedzieć, że możliwe jest rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej z centralnym falownikiem za pomocą modułów z mikroinwerterami. Rozwiązanie to warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy dołożenie paneli wymagałoby wymiany falownika centralnego.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Samodzielna rozbudowa instalacji PV – na co uważać?

Powiększenie instalacji fotowoltaicznej zawsze wiąże się z kosztami. By je zminimalizować niektórzy rozważają samodzielną rozbudowę instalacji PV. Rozwiązanie to może być jednak ryzykowne z kilku względów.

  • Po pierwsze, samodzielny montaż fotowoltaiki czy też samodzielna rozbudowa instalacji PV wiąże się z ryzykiem popełnienia wielu, brzemiennych w skutkach błędów – zarówno na etapie doboru dodatkowych modułów czy inwertera, jak również podczas samych prac instalacyjnych. Niewłaściwie dobrane podzespoły mogą sprawić, że zamiast zwiększyć uzyski z naszej instalacji, dodatkowo je zmniejszymy (jeśli np. zbytnio przeciążymy falownik bądź nie dopasujemy modułów pod względem parametrów). Najniebezpieczniejsze błędy montażowe to złe dopasowanie i niewłaściwa instalacja złączek MC4 (ryzyko pożaru!), niepoprawny dobór zabezpieczeń, zerwanie gwintów i wiele innych.
  • Po drugie, ingerencja w system fotowoltaiczny przeprowadzona przez nieuprawnione osoby może wiązać się z utratą gwarancji. Większość firm fotowoltaicznych, oferujących gwarancję na montaż fotowoltaiki zastrzega sobie prawo do jej nieuznania, jeśli instalacja była modyfikowana (czyli też rozbudowywana) przez osoby nieuprawnione – w praktyce osoby inne niż sam wykonawca. Podejmując się samodzielnej rozbudowy instalacji PV musimy mieć tego świadomość.
  • Po trzecie, instalacje fotowoltaiczne to systemy pracujące pod wysokim napięciem, często umieszczone na znacznej wysokości. A to oznacza, że jakiekolwiek modyfikacje wiążą się z zagrożeniem życia i zdrowia osoby dokonującej zmian. Profesjonaliści są przeszkoleni pod względem BHP oraz najlepszych praktyk i to właśnie im najlepiej jest zostawić tę pracę.
  • Po czwarte, jeśli nie posiadasz niezbędnych uprawnień (np. certyfikatu UDT czy uprawnień SEP), samodzielnie rozbudowana instalacja fotowoltaiczna może mieć problemy z akceptacją przez OSD przy procedurze zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Dla zachowania postanowień gwarancji, po rozbudowę instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić się do firmy wykonawczej, która dostarczyła fotowoltaikę. Jeśli gwarancja już nie obowiązuje bądź z jakiejś przyczyny nie chcecie lub nie możecie z niej korzystać, sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych. Znajdziecie w nim wiodące firmy PV.

Zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej – to Twój obowiązek!

Dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, warto pamiętać, że ciąży na nas pewien obowiązek względem operatora sieci jakim jest zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci OSD ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1.000 zł.

Jak wygląda procedura zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? W istocie przebiega bardzo podobnie, co procedura przyłączenia fotowoltaiki do sieci, o której szczegółowo pisaliśmy w naszym artykule: “Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Formalności krok po kroku”.

O ile moc umowna mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, potrzebny będzie więc:

  • wniosek zgłoszeniowy z danymi wnioskodawcy i informacjami na temat instalacji,
  • schemat instalacji przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji,
  • parametry techniczne i karty katalogowe wykorzystanych urządzeń,
  • ewentualnie – pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.
Uwaga! OSD może odrzucić wniosek o zwiększenie mocy mikroinstalacji, jeżeli wiązałoby to się z zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego bądź gdy zmiana nie byłaby możliwa ze względów technicznych lub byłaby nieopłacalna.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – PGE

W przypadku PGE procedury zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej są identyczne, co w przypadku zgłoszenia instalacji. Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów, należy jeszcze dostarczyć schemat instalacji elektrycznej obiektu zawierający układ pomiarowo-rozliczeniowy, zgodny z PGE Dystrybucja.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Tauron

Podobnie jest ze zgłoszeniem rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Tauronie. Tu istotne jest by zapoznać się tzw. Klauzulą informacyjną Tauron Dystrybucja, stanowiącą część zgłoszenia.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Energa

Jeśli chodzi o zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, Energa oprócz podstawowych dokumentów może wymagać jeszcze danych na temat ustawień podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Enea i Innogy

W przypadku powyższych operatorów, nie powinniśmy napotkać żadnych dodatkowych wymagań związanych z aktualizacją mocy instalacji fotowoltaicznej.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a dotacja “Mój prąd” i “Czyste powietrze”

Mający miejsce w ostatnich latach boom na instalacje fotowoltaiczne w Polsce w dużej mierze uzależniony był od długiej listy dofinansowań do fotowoltaiki. Czy jednak gdy w grę wchodzi rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, dotacja jest możliwa?

Zarówno w przypadku programu “Czyste powietrze”, jak i “Mój prąd 2021” dotacja na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej nie jest dostępna. Środki są przyznawane wyłącznie na nowo powstałe mikroinstalacje o mocy 2-10 kW. Powiększenie instalacji fotowoltaicznej trzeba będzie zatem sfinansować z własnych środków lub też z kredytu na fotowoltaikę.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Powiększenie instalacji fotowoltaicznej – warto?

Dołożenie paneli fotowoltaicznych do instalacji może wiązać się ze sporymi wydatkami. Koszt dobrej jakości modułu to wydatek rzędu 500-700 zł. Do tego należy doliczyć koszt ewentualnej wymiany falownika (w zależności o mocy) – ok. 6-8 tysięcy złotych lub zakup mikroinwerterów – ok. 600-1500 zł za sztukę. Pozostaje pytanie, czy warto decydować się na rozbudowę fotowoltaiki?

Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu wzrosło (lub wzrośnie) zapotrzebowanie na energię. Jeśli przykładowo planujemy w domu montaż pompy ciepła czy też innego ogrzewania elektrycznego, możemy być pewni jest zużycie znacząco wzrośnie. Rozbudowa instalacji PV pozwoli wówczas zachować niskie rachunki za prąd.

Jeśli wzrosty zapotrzebowania są niewielkie lub nieregularne, warto się dłużej zastanowić lub też poprosić o audyt fotowoltaicznych naszego wykonawcę, który pomoże nam przeanalizować wszystkie za i przeciw i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments