Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 2022 roku – jak się za to zabrać?

Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest to uniwersalna zasada, która dotyczy również instalacji fotowoltaicznych. Bywa, że z racji darmowego prądu, przestajemy panować nad zużyciem i okazuje się, że nasza fotowoltaika jest już zwyczajnie za mała. Czy w takim przypadku rozbudowa instalacji fotowoltaicznej jest możliwa? Jak się do niej zabrać? W artykule wyjaśniamy też, jak będzie wyglądać kwestia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w 2022 roku, czyli po planowanym zakończeniu systemu opustów. Czy osoby, które posiadały działającą instalację przed 1 stycznia 2022 roku, po rozbudowie będą nadal mogły korzystać z net-meteringu? Mamy odpowiedź z Ministerstwa Klimatu!

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – czy jest możliwa?

Instalacja fotowoltaiczna, by była możliwie jak najbardziej opłacalna, powinna być idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb energetycznych inwestora. Profesjonalne firmy fotowoltaiczne, podczas doboru mocy instalacji PV biorą więc pod uwagę zarówno bieżące zużycie energii w domu czy firmie, ale i również planowane w przyszłości inwestycje. To nie oznacza jednak, że energii już zawsze będzie wystarczająco dużo.

Badania ekspertów pokazują bowiem, że zużycie prądu systematycznie rośnie, tak w Polsce jak i na świecie. Zjawisko to obejmuje również prosumentów, którzy korzystając z darmowej, wyprodukowanej przez siebie energii, przestają oszczędzać prąd, dokupując kolejne, energochłonne urządzenia – takie jak np. pompy ciepła czy klimatyzację. Rachunki zaczynają rosnąć i stajemy przed pytaniem, czy można rozbudować instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź jest prosta – rozbudowa fotowoltaiki w większości przypadków nie powinna stanowić większego problemu. Realizacja przedsięwzięcia może jednak wyglądać różnie, w zależności od tego, z jaką instalacją mamy do czynienia.

Dołożenie paneli fotowoltaicznych to nie wszystko

Laikom może się wydawać, że powiększenie instalacji fotowoltaicznej to pestka – wystarczy przecież zamontować dodatkowe moduły i gotowe. Niestety, nie jest to takie proste. Samo dołożenie paneli do istniejącej instalacji fotowoltaicznej w wielu przypadkach nie rozwiąże problemu zbyt małych uzysków. Pod uwagę należy bowiem wziąć sporo aspektów dodatkowych – takich jak moc obecnych modułów czy ilość dostępnego miejsca na montaż. Co więcej, ilość i moc modułów powinna być sprzężona z drugim niezwykle ważnym elementem zestawu fotowoltaicznego, a mianowicie z falownikiem.

Obecnie, instalacje fotowoltaiczne montowane są na dwa sposoby:

  • z jednym falownikiem centralnym, obsługującym wszystkie moduły;
  • z wieloma mikrofalownikami, oddzielnymi dla każdego modułu lub kilkoma mikrofalownikami obsługującymi po 1-4 moduły.

Rozbudowa systemu PV różni się od siebie w obu przypadkach.

Rozbudowa fotowoltaiki a falownik centralny – co wziąć pod uwagę?

Przygotowując się do powiększenia fotowoltaiki działającej z jednym falownikiem trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Dopasuj moc paneli

Dołożenie paneli słonecznych.W instalacja fotowoltaicznej z jednym falownikiem centralnym panele łączone są szeregowo (w string). W tym przypadku falownik śledzi maksymalny punkt mocy łącznie, dla wszystkich modułów w danym szeregu. W praktyce oznacza to, że wszystkie one będą pracować z mocą najsłabszego. Zasada ta znajduje zastosowanie w przypadku częściowego zacienienia niektórych modułów, ale też w kwestii rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Aby powiększenie instalacji fotowoltaicznej przebiegło gładko, dołożone panele fotowoltaiczne powinny posiadać taką samą moc nominalną, jak te już zamontowane. W przeciwnym wypadku potencjał instalacji nie zostanie w pełni wykorzystany. Przykładowo, jeśli w działającej instalacji dołożycie panele fotowoltaiczne o mocy 400 W do paneli o mocy 350 W, wszystkie będą pracować z mocą 350 W.

Sprawdź, czy falownik da radę

W instalacjach szeregowych falowniki zwykle dobiera się tak, by ich moc nominalna była nieco mniejsza niż moc nominalna wszystkich modułów. Jest to celowy zabieg, związany w warunkami atmosferycznymi panującymi w Polsce oraz specyfiką pracy samego urządzenia.

FalownikParametry paneli fotowoltaicznych są podawane w odniesieniu do specyficznych warunków otoczenia – tzw. STC (Standardowych Warunków Testowych). W praktyce nie występują one jednak często, dlatego zwykle (przez ok. 85% czasu) panele pracują ze znacznie mniejszą mocą, do której obsłużenia wystarczy inwerter o mniejszej mocy. Co więcej, niedociążony falownik wykazuje niższą sprawność, co znów przemawia za przewymiarowaniem mocy paneli PV względem falownika. O ile? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Przyjmuje się, że dla naszej szerokości geograficznej stosunek mocy paneli do falownika może wynosić od 80 do 125%. Zaleca się jednak, by sięgał ponad 100%, najlepiej ok. 120 – 125%. Dla fotowoltaiki wschód-zachód stosunek ten może być jednak większy i może sięgać nawet 130-160%.

To oznacza, że w wielu przypadkach rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o kilka modułów nie powinna wiązać się w wymianą falownika, który jest ostatecznie urządzeniem dość drogim (to ok. 15-20% całego kosztu instalacji PV). Kosztu tego jednak nie zawsze można uniknąć.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z mikrofalownikami

Najprościej wygląda rozbudowa fotowoltaiki niskonapięciowej, czyli fotowoltaiki z mikroinwerterami. W tym przypadku, panele są łączone szeregowo i każdy z nich może otrzymać własny, niewielki falownik. Dzięki temu moduły pracują niezależnie od siebie, jak oddzielna mini instalacja. Należy w tym miejscu podkreślić, że są również mikrofalowniki, które obsługują więcej niż 1 moduł, np. Hoymiles czy ApSystems będą w stanie współpracować nawet z 4 panelami.

Dołożenie paneli fotowoltaicznych w tym modelu jest bardzo proste, bo wystarczy dokupić preferowaną ilość modułów oraz odpowiednią do nich liczbę mikroinwerterów (w zależności od tego, jaki mikrofalownik wybierzemy). Co istotne, nie jesteśmy już zmuszeni do dopasowywania mocy modułów do siebie – mamy pod tym względem pełną elastyczność.

Uwaga! Warto wiedzieć, że możliwe jest rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej z centralnym falownikiem za pomocą modułów z mikroinwerterami. Rozwiązanie to warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy dołożenie paneli wymagałoby wymiany falownika centralnego.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Samodzielna rozbudowa instalacji PV – na co uważać?

Powiększenie instalacji fotowoltaicznej zawsze wiąże się z kosztami. By je zminimalizować niektórzy rozważają samodzielną rozbudowę instalacji PV. Rozwiązanie to może być jednak ryzykowne z kilku względów.

  • Po pierwsze, samodzielny montaż fotowoltaiki czy też samodzielna rozbudowa instalacji PV wiąże się z ryzykiem popełnienia wielu, brzemiennych w skutkach błędów – zarówno na etapie doboru dodatkowych modułów czy inwertera, jak również podczas samych prac instalacyjnych. Niewłaściwie dobrane podzespoły mogą sprawić, że zamiast zwiększyć uzyski z naszej instalacji, dodatkowo je zmniejszymy (jeśli np. zbytnio przeciążymy falownik bądź nie dopasujemy modułów pod względem parametrów). Najniebezpieczniejsze błędy montażowe to złe dopasowanie i niewłaściwa instalacja złączek MC4 (ryzyko pożaru!), niepoprawny dobór zabezpieczeń, zerwanie gwintów i wiele innych.
  • Po drugie, ingerencja w system fotowoltaiczny przeprowadzona przez nieuprawnione osoby może wiązać się z utratą gwarancji. Większość firm fotowoltaicznych, oferujących gwarancję na montaż fotowoltaiki zastrzega sobie prawo do jej nieuznania, jeśli instalacja była modyfikowana (czyli też rozbudowywana) przez osoby nieuprawnione – w praktyce osoby inne niż sam wykonawca. Podejmując się samodzielnej rozbudowy instalacji PV musimy mieć tego świadomość.
  • Po trzecie, instalacje fotowoltaiczne to systemy pracujące pod wysokim napięciem, często umieszczone na znacznej wysokości. A to oznacza, że jakiekolwiek modyfikacje wiążą się z zagrożeniem życia i zdrowia osoby dokonującej zmian. Profesjonaliści są przeszkoleni pod względem BHP oraz najlepszych praktyk i to właśnie im najlepiej jest zostawić tę pracę.
  • Po czwarte, jeśli nie posiadasz niezbędnych uprawnień (np. certyfikatu UDT czy uprawnień SEP), samodzielnie rozbudowana instalacja fotowoltaiczna może mieć problemy z akceptacją przez OSD przy procedurze zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Dla zachowania postanowień gwarancji, po rozbudowę instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić się do firmy wykonawczej, która dostarczyła fotowoltaikę. Jeśli gwarancja już nie obowiązuje bądź z jakiejś przyczyny nie chcecie lub nie możecie z niej korzystać, sprawdźcie nasz ranking firm fotowoltaicznych. Znajdziecie w nim wiodące firmy PV.

Zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej – to Twój obowiązek!

Dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, warto pamiętać, że ciąży na nas pewien obowiązek względem operatora sieci jakim jest zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 20 pkt. 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci OSD ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1.000 zł.

Jak wygląda procedura zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? W istocie przebiega bardzo podobnie, co procedura przyłączenia fotowoltaiki do sieci, o której szczegółowo pisaliśmy w naszym artykule: “Jak podłączyć fotowoltaikę do sieci? Formalności krok po kroku”.

O ile moc umowna mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, potrzebny będzie więc:

  • wniosek zgłoszeniowy z danymi wnioskodawcy i informacjami na temat instalacji,
  • schemat instalacji przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji,
  • parametry techniczne i karty katalogowe wykorzystanych urządzeń,
  • ewentualnie – pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.
Uwaga! OSD może odrzucić wniosek o zwiększenie mocy mikroinstalacji, jeżeli wiązałoby to się z zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego bądź gdy zmiana nie byłaby możliwa ze względów technicznych lub byłaby nieopłacalna.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – PGE

W przypadku PGE procedury zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej są identyczne, co w przypadku zgłoszenia instalacji. Oprócz wspomnianych wyżej dokumentów, należy jeszcze dostarczyć schemat instalacji elektrycznej obiektu zawierający układ pomiarowo-rozliczeniowy, zgodny z PGE Dystrybucja.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Tauron

Podobnie jest ze zgłoszeniem rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Tauronie. Tu istotne jest by zapoznać się tzw. Klauzulą informacyjną Tauron Dystrybucja, stanowiącą część zgłoszenia.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Energa

Jeśli chodzi o zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, Energa oprócz podstawowych dokumentów może wymagać jeszcze danych na temat ustawień podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – Enea i Innogy

W przypadku powyższych operatorów, nie powinniśmy napotkać żadnych dodatkowych wymagań związanych z aktualizacją mocy instalacji fotowoltaicznej.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a dotacja “Mój Prąd” i “Czyste powietrze”

Mający miejsce w ostatnich latach boom na instalacje fotowoltaiczne w Polsce w dużej mierze uzależniony był od długiej listy dofinansowań do fotowoltaiki. Czy jednak gdy w grę wchodzi rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, dotacja jest możliwa?

Zarówno w przypadku programu “Czyste powietrze”, jak i “Mój Prąd 2023” dotacja na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej nie jest dostępna. Środki są przyznawane wyłącznie na nowo powstałe mikroinstalacje o mocy 2-10 kW. Powiększenie instalacji fotowoltaicznej trzeba będzie zatem sfinansować z własnych środków lub też z kredytu na fotowoltaikę.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Powiększenie instalacji fotowoltaicznej – warto?

Dołożenie paneli fotowoltaicznych do instalacji może wiązać się ze sporymi wydatkami. Koszt dobrej jakości modułu to wydatek rzędu 500-700 zł. Do tego należy doliczyć koszt ewentualnej wymiany/zakupu falownika (w zależności o mocy) – ok. 6-8 tysięcy złotych lub zakup mikroinwerterów – ok. 600-1500 zł za sztukę. Pozostaje pytanie, czy warto decydować się na rozbudowę fotowoltaiki?

Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu wzrosło (lub wzrośnie) zapotrzebowanie na energię. Jeśli przykładowo planujemy w domu montaż pompy ciepła czy też innego ogrzewania elektrycznego, możemy być pewni, że zużycie znacząco wzrośnie. Rozbudowa instalacji PV pozwoli wówczas zachować niskie rachunki za prąd.

Jeśli wzrosty zapotrzebowania są niewielkie lub nieregularne, warto się dłużej zastanowić lub też poprosić o audyt fotowoltaiczny naszego wykonawcę, który pomoże nam przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz wybrać najlepsze rozwiązanie.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 2022 roku – na jakich zasadach?

W czerwcu 2021 roku pojawiły się informacje, że obowiązujący obecnie system opustów czeka likwidacja. Po długich bataliach i zmianach projektu ustawy nowelizacyjnej, 02.12.2021 roku Sejm przegłosował poprawki likwidujące system opustów dla instalacji, które zostaną podpięte do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. Miejsce systemu opustów zajmie system sprzedaży nadwyżek energii, określany pojęciem „net-bilingu„. W tym przypadku, naprodukcja prądu będzie odsyłana do sieci energetycznej, a następnie wyceniania po średniej cenie z miesiąca, obowiązującej na Rynku Dnia Następnego. Nowe zasady, obejmą wszystkie mikroinstalacje, które zostaną przyłączone do sieci i uruchomione po 1 kwietnia 2022 roku.

Jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Klimatu:
„(…) biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu „Mój Prąd” (3 000 zł) oraz ulgę podatkową, prosument w projektowanym nowym systemie (net-billingu) zaoszczędziłby ok. 1 670 zł rocznie w przypadku przejścia na taryfę G12 w porównaniu do konsumenta o identycznym poziomie zużycia energii (4,5 MWh rocznie). Jest to oszczędność około 56 proc. w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV.”

Dla porównania, w systemie opustów, rachunki można zmniejszyć nawet o 90%. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Sunday Polska, w tym systemie średnia obniżka rachunków wśród respondentów wyniosłaby 65%.

Rozbudowa fotowoltaiki po 2022 roku – czy nadal będzie nas obowiązywać system opustów?

Część inwestorów, którzy do tej pory nie zdążyli zainwestować w fotowoltaikę, bojąc się utraty korzyści płynących z systemu opustów rozważa montaż niewielkiego systemu i późniejszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznej po 2021 roku. Pojawia się jednak pytanie, na jakich warunkach byłby rozliczany taki prosument? Czy rozbudowa instalacji PV pozbawi nas prawa do korzystania z systemu opustów?


Nie! Zgodnie z informacjami, przekazywanymi przez Ministerstwo Klimatu oraz operatorów sieci dystrybucyjnych prosument, któremu nadano prawo do korzystania z systemu opustów nie straci go przy późniejszej rozbudowie.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy, osoby, które złożą kompletny wniosek o przyłączenie instalacji do 31.03.2022 roku, będą miały zagwarantowane rozliczenie w ramach systemu opustów. Tak samo będzie, jeśli wniosek nie będzie kompletny, ale zostanie uzupełniony w ciągu 14 dni. Również i w tym przypadku, raz nabyte prawo do opustów nie przepadnie w przypadku rozbudowy instalacji po 31 marca 2022 roku.

Nowy system rozliczenia energii z fotowoltaiki według przyjętego projektu ustawy zacznie obowiązywać w pełni dopiero 1 lipca 2022 roki. Instalacje podłączone między 1 kwietnia a 1 lipca 2022 roku będą przejściowo korzystać z systemu opustów, jednak po 1 lipca zostaną one automatycznie przeniesione do net-bilingu.

Pewne jest jednak, że jeśli przed 31 marca 2022 roku złożycie poprawny wniosek o przyłącznie gotowowej instalacji, przez następnych 15 lat będziecie mogli korzystać z systemu opustów.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
25 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Sebastian
Sebastian
15 grudnia 2022 11:01

Dzień dobry. Mam instalację foto uruchomioną w 10/2020 na starych zasadach. Nie mogę jej rozbudować (za mały falownik). Chcę zakupić drugą instalację z osobnym falownikiem. Czy te obie instalacje będą rozliczane przez Enea na osobnych zasadach ? Pomiędzy 2020 a 2022 zmieniło się prawo dotyczące rozliczania prosumentów.

Z góry dziękuję za odp.

Dawid
Dawid
25 września 2022 22:05

Czy można mieć instalacje fotowoltaiczna bez umowy kompleksowej? Osobny dostawca i sprzedawca.

Andrzej
Andrzej
7 sierpnia 2022 14:27

Dzień dobry, czy wiadomo już na 100% że jeśli chciałbym rozbudować instalację to pozostanę w starym systemie rozliczania(Tauron). Czy ktoś już ma jakieś doświadczenie w tej kwestii?

Karol
Karol
6 lutego 2022 21:22

Witam, podsumowując wszystkie wątki dobrze wnioskuję, że dokonując instalacji o mocy 1 kWp w terminie do 31.03.2022 będę mógł po tym terminie rozbudować ową instalację do np .10 kWp pozostając na starych, korzystanych zasadach? Nie będę jednak mógł przy rozbudowie skorzystać z programu Mój prąd i Czyste Powietrze? Pozdrawiam

Zbyszek
Zbyszek
21 grudnia 2021 12:50

Witam. Jestem właścicielem dwóch przyłączy z licznikami u jednego OSD, ale w dwóch różnych miejscowościach (dom mieszkalny i letniskowy dom rekreacyjny) W budynku mieszkalnym mam działającą instalację PV. I teraz pytanie : czy istnieje sposób na podzielenie się wyprodukowaną w domu energią na potrzeby drugiego domu letniskowego ? Możliwość techniczna istnieje – bo jeden OSD, jeden ten sam prosument co i odbiorca z dwoma licznikami w tej samej sieci. Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
3 grudnia 2021 17:11

Witam,czy jesli mam instalację i jestem prosumentem obecnie a w przyszłości tzn np za rok rozbuduję instalację to w jakiś sposób zmieni to moje obecne rozliczenia?
Wiem iż muszę powiadomić o zwiekszeniu mocy tylko nie wiem czy nie będę juz rozliczny w nowy sposób wtedy?

Arek
Arek
26 listopada 2021 17:19

Dzień dobry,
Jeżeli rozbuduję instalację do 10kWp, dokładnie do 10kWp, ani 9,99 ani 10,01 kWp, to jak będę rozliczany? Wg stawki 0,8 czy 0,7?
Pozdrawiam

Patryk
Patryk
21 listopada 2021 18:39

Dzień dobry, mam pytanie co z instalacjami które zostaną podłączone do sieci po 01.01.2022 do 01.04.2022 i później rozbudowane? wchodzą już nowe zasady?
Pozdrawiam.

Tomek
Tomek
31 października 2021 11:39

Pytanie czy mogę rozbudować instalacje na microinweterach hoymiles po 2021 roku i dołożyć pompę ciepła i nadal być na starych zasadach.

Zbyszek
Zbyszek
21 grudnia 2021 12:24
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

Witam. Czy w przypadku rozbudowy posiadanego systemu PV o takie elementy jak np. pompa ciepła, kocioł indukcyjny, zbiornik buforowy z grzałką elektryczną, bank energii, ładowarkami E-samochodów, itp. itd. to czy muszę każdorazowo informować i uzgadniać to ze swoim operatorem. A jeżeli tak, to czy muszę dokumentować to wszelkimi zezwoleniami, certyfikatami, parametrami technicznymi, dopuszczeniami, projektami, uzgodnieniami, itp., itd. I jeszcze przy okazji takie pytanie czy dopuszcza się możliwość stawianie takich instalacji wspólnie z sąsiadem do spółki dla obsługi jednym systemem dwóch sąsiadów, a domyślnie pod jednym licznikiem. Pozdrawiam

Jarek
Jarek
18 października 2021 16:56

Czy rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 1 stycznia 2022r. będzie się wiązała ze zmianą umowy i przejściem na nowe warunki?

Kamil
Kamil
21 października 2021 10:02
Odpowiedz do:  Jarek

Bardzo ważne pytanie prosimy o odpowiedż

Roman
Roman
25 października 2021 20:55
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

Witam, również jestem zainteresowany odpowiedzią na pytanie Jarka.
A czy można rozbudować instalację fotowoltaiczną, która była realizowana przez Mój Prąd.

MAREK
MAREK
27 października 2021 20:26
Odpowiedz do:  Emila Biernaciak

Witam serdecznie. Czy możliwe jest opublikowanie odpowiedzi z MK lub przesłanie na skrzynkę mailową ?

Mark
Mark
15 października 2021 10:27

Emila witaj,
W artykule jest błąd…. Mikroinwertery (mikrofalowniki) nie stosuje sie 1 mikrofalownik do kazdego panelu!!!. Jeden mikrofalownik ma 4 wejscia i do jednego mikrofalownika podlacza sie od 1 do 4 paneli. Przy mikrofalownikach jednofazowych , np QS1 APSystems, w instalacji 3-fazowej zawsze musi byc minimum 3 mikrofalowniki (po 1 na fazę) i do tych 3 mikrofalownikow mozna podłaczyc maksymalnie 12 paneli….Jesli np chcemy podłaczyc 13, 14 , 15 lub 16 paneli, musimy dodac 4 mikrofalownik…jesli 17, 18 , 19 lub 20 paneli – piaty mikrofalownik…itd….

Technik
Technik
31 października 2021 12:06
Odpowiedz do:  Mark

Microinwertery występują też jako jedno-panelowe, np. firmy Enphase.

Stefan
Stefan
6 listopada 2021 10:43
Odpowiedz do:  Mark

Dzień dobry Pani Emilo,
Dzień dobry wszystkim uczestnikom tego forum….

Oczywistym jest, że Mark się mija z prawdą.
Posiadam 3 fazową instalację, opartą na mikroinwerterach – 15 paneli Half Cut Black – 15 mikroinwerterów pod każdym z nich . Mikroinwertery 3-fazowe MI-300 firmy Hoymiles. Moc układu 5.25 , Dzięki mikroinwerterom mam dużą sprawność układu, większa od typowej instalacji opartej na centralnym inwerterze. Jest bezpieczna (pożar), bo z „dachu” spływa już prąd zmienny. W razie ewentualnej awarii panelu, bądź któregoś z mikroinwerterów, natychmiast wiemy który element na dachu ma defekt (wizualizacja on line -więc natychmiastowa bezproblemowa diagnoza i serwis ). Bez zadeptywania dachu w celu poszukiwania uszkodzeń. Pracę każdego z paneli możemy obserwować na bieżąco – możliwe analizy i korekty ustawień paneli ( np. wschód – zachód itp.).Każdy panel pracuje niezależnie, a jego praca nie wpływa na wydajność pozostałych. Oczywiście są również mikroinwertery MI-600, MI-1200 itd. jeżeli chcemy grupować po kilka paneli na jeden z tych mikroinwerterów.
Jestem bardzo zadowolony ze swojej instalacji.

Pani Emilo – głowa do góry- nie myli się Pani
Brawo za Pani pracę -dziękuj i pozdrawiam,

Tomasz
Tomasz
13 lutego 2023 10:33
Odpowiedz do:  Stefan

Jaka jest różnica w cenie pomiędzy instalacją na centralnym falowniku i optymalizatorach a instalacją na mikroinwerterach ?