środki na oze i poprawę efektywności energetycznej dla rolników

Są pieniądze na OZE i efektywność energetyczną dla rolników. Rusza nabór!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25.01. rozpocznie nabór wniosków w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Program będzie obejmował 3 obszary, w tym budowę instalacji OZE, poprawę efektywności energetycznej i budowę biogazowni.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy - osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych prowadzących działalność rolniczą. Warunkiem jest m.in. przyznanie jednolitej płatności obszarowej w 2023 roku lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Obszar A: Budowa biogazowni rolniczych

Pierwszy obszar wsparcia skupia się na budowie nowych biogazowni rolniczych. Program przewiduje dotacje do 1,5 mln zł na budowę biogazowni rolniczych, z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejących już obiektów. Ograniczenie mocy urządzeń do 50 kW dla energii elektrycznej i 10 kW dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Obszar B: Mikroinstalacje fotowoltaiczne i solarne

Drugi obszar, B, obejmuje zakup i montaż fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych. Co więcej, środki można przeznaczyć również na budowę:

  • magazynów energii sprzężonych z instalacją fotowoltaiczną,
  • magazynów ciepła, o ile również będą współpracować z PV,
  • pompy ciepła,
  • systemy zarządzania energią.

Maksymalna pomoc finansowa w tym obszarze wynosi 200 tys. zł.

Obszar C: Efektywność energetyczna zabudowań

Trzeci obszar, C, koncentruje się na inwestycjach służących poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich. W ramach tego obszaru wsparcie może być przyznane na projekty takie jak: docieplanie ścian i podłóg, docieplenie dachu, zakup i wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej, a także zakup kotła na biomasę. Limit dotacji do 200 tys. zł.

Warunki i terminy składania wniosków

Wszyscy zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku. Aplikacje są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Rolnicy powinni dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru wniosków oraz spełnić wymagane kryteria, takie jak posiadanie statusu rolnika i odbycie specjalistycznego szkolenia.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments