nieuczciwi sprzedawcy prądu ukarani

UOKiK: Nieuczciwi sprzedawcy prądu ukarani!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie trzech sprzedawców prądu: Novum, Energetycznego Centrum i Energa-Obrót.

Firmy te zobowiązały się do wypłaty rekompensat za nieuczciwe praktyki handlowe oraz zwrotu lub umorzenia opłat za wypowiedzenie umowy.

Skargi odbiorców prądu do UOKiK i URE

Postępowanie urzędu wobec Energa-Obrót, Novum i Energetycznego Centrum zostało wszczęte z powodu licznych doniesień oszukanych klientów. Akwizytorzy tych firm mieli nakłaniać do podpisania aneksów do umów z obecnym sprzedawcą. Niestety kończyło się to nieświadomą zmianą sprzedawcy prądu.

Karygodne jest to, że ofiarami tych praktyk handlowych byli przede wszystkim seniorzy. O tym mówił sam prezes UOKiKu, Marek Niechciał:

Na szczególną krytykę zasługuje fakt, że oferta skierowana była głównie do osób starszych. Przedsiębiorcy mogli wykorzystać, że seniorzy mają wysoki poziom zaufania do innych ludzi i nie przypuszczają, że miły, dobrze ubrany akwizytor może wprowadzać ich w błąd.

Nieuczciwe praktyki, czyli jakie?

Zwróćmy uwagę na to, jakie praktyki handlowe sprzedawców prądu napiętnował UOKiK. Niestety prezes URE nie wszczął postępowania w tej sprawie.

Brak informacji o nowej umowie

Podstawowym zarzutem jest tutaj oczywiście wprowadzenie odbiorców prądu w błąd. Z reguły nie wiedzieli oni, że podpisują umowę z nowym sprzedawcą prądu. Akwizytorzy albo sprytnie żonglowali określeniami, by postrzegano ich za pracowników innych firm, albo się pod nich podszywali.

Osoby, które zawarły nową umowę, w momencie podpisywania myślały, że podpisują jedynie aneks do poprzedniego porozumienia. Prawda wychodziła na jaw dopiero kiedy pojawiły się rachunki od nowego sprzedawcy

Brak informacji o dwóch fakturach

Konsumenci nie byli dodatkowo informowani o tym, że wraz zawarciem umowy przestaną otrzymywać jeden rachunek za prąd. Nie podpisywali umowy kompleksowej, która zapewnia tę dogodność, a tylko tylko umowę na sprzedaż prądu. Przedstawiciele handlowi często zapewniali jednak, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

Błędne kalkulacje kosztów

Kolejny problem dotyczy tego, jak podpisanie nowej umowy miało wpłynąć na obniżenie rachunków. Najczęściej akwizytorzy obiecywali rzecz jasna, że faktury będą niższe. Potem jednak bywało z tym różnie. Energa-Obrót nie informowała przykładowo o opłacie handlowej. W przypadku Novum prezes UOKiKu zacytował jedną ze skarg:

Miało być taniej, a jest 100% drożej. Do tej pory rachunki za prąd były w wysokości około 50 do 70 zł miesięcznie, a te z Novum są po ponad 100 zł.

Brak informacji o opłacie handlowej

Akwizytorzy firmy Energa-Obrót nie informowali klientów o tym, że nowej ofercie towarzyszy opłata handlowa. Przedstawione przez nich wysokości rachunków różniły się więc od rzeczywiście otrzymywanych. Wprowadzanie w błąd dotyczyło oferty "Gwarancja Stałej Ceny".

Brak kopii umowy dla odbiorcy

Firmy, Energetyczne Centrum oraz Energa-Obrót, zawiniły dodatkowo tym, że nie zostawiały kopii podpisanych dokumentów dla odbiorców prądu. Konsumenci nie mogli więc przejrzeć ponownie dokumentów i sprawdzić z kim zawarli umowę oraz jakie są jej postanowienia. O tej złej praktyce handlowej pisaliśmy w artykule: Kiedy umowa ze sprzedawcą prądu jest nieważna?

Informacje i formularze o możliwości odstąpienia od umowy

Novum i Energetyczne Centrum nie informowało dodatkowo o prawie odstąpienia od umowy. O tej możliwości pisaliśmy w tekście: Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedawcy prądu – wzór oświadczenia.

Energetyczne Centrum nie przekazywało również formularza odstąpienia od umowy.

Nierespektowanie odstąpień od umowy

Jeden ze sprzedawców, Energetyczne Centrum, nie uznawała wysłanych terminowo odstąpień od umowy. Mimo pism z rezygnacjami, firma kontynuował procedurę zmiany sprzedawcy prądu.

Zobowiązania sprzedawców prądu

W ramach postępowania prowadzonego przez UOKiK firmy energetyczne zobowiązały się do określonych działań, które mają wyrównać straty oszukanych osób. Decyzja Urzędu jest prawomocna, co zobowiązuje Energa-Obrót, Energetyczne Centrum oraz Novum do realizacji tych postanowień.

Wszystkie spółki mają powiadomić listownie klientów o decyzji UOKiK. Są także zobowiązane do przedstawiania w Urzędzie sprawozdania z przeprowadzonych działań. Ponadto Energa-Obrót umieści stosowny komunikat na swojej stronie internetowej.

Wysokość rekompensat jest różna w zależności od firmy. UOKiK nie podał tego w komunikacie, ale zobowiązania zostały najprawdopodobniej dostosowane do możliwości finansowych spółki energetycznej.

Zobowiązania  - Energetyczne Centrum

Firma energetyczna ma przede wszystkim zaniechać złych praktyk handlowych. Jesli chodzi o rekompensaty dla klientów, to będa one wynosiły odpowiednio:

30 złotych i zwrot poniesionych kosztów dla klientów, którzy rozwiązali umowy,

15 złotych dla tych, którym udało się odstąpić od umowy oraz klienci, których kontakt wygasł,

30 złotych otrzymają osoby, które mimo złożonej reklamacji przedłużyły umowę ze spółką energetyczną.

Rekompensatę otrzymają klienci, którzy złożyli reklamację firmie Energetyczne Centrum lub zgłosili sprawę do URE, UOKiK lub innej organizacji, która chroni prawa konsumentów.

Zobowiązania Energa-Obrót

Ta spółka wypłaci największe rekompensaty oszukanym klientom. Ich wysokość kształtuje się następująco:

56 złotych dla osób, które zostały wprowadzone przez akwizytora w błąd i zgłosiły reklamację na to zachowanie do firmy energetycznej. Rekompensatę mogą otrzymać również byli klienci Energa-Obrót;

56 złotych dla osób, które skorzystały z ofert Gwarancja Stałej Ceny, ponieważ nie zostały one poinformowane o opłacie handlowej. Klienci ci otrzymają nowe propozycje handlowe, będą mogli również zrezygnować z umowy lub bez kar umownych zmienić sprzedawcę prądu.

Zobowiązania Novum

A jak wyglądają rekompensaty po stronie Novum? Osoby, które zostały wprowadzone w błąd przez przedstawicieli handlowych tej spółki, mogą liczyć na:

46,13 złotego i zwrot lub umorzenie kosztów dla klientów, którzy zdecydowali się na wypowiedzenie umowy,

46,13 złotego dla osób, które odstąpiły od umowy i nie poniosły dodatkowych kosztów lub mimo reklamacji przedłużyły umowę na kolejny okres.

Uwaga! Rekompensata przysługuje osobom, które złożyły reklamację w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Wypłata przysługuje też klientom, którzy przekroczyli ten termin, ale nie podpisali oświadczenia, w którym potwierdzili, że mieli świadomość, iż Novum to firma konkurencyjna względem innych sprzedawców prądu

Decyzja UOKiK - podsumowanie

Chociaż zobowiązania finansowe sprzedawców prądu wydają się niewielkie, to naszym zdaniem to bardzo ważna decyzja - dla nas wszystkich. Oznacza bowiem, że nieuczciwe praktyki sprzedażowe nie pozostają bezkarne. Jako konsumenci możemy czuć się po prostu bezpieczniej. Tym bardziej, że dzięki zobowiązaniom spółek energetycznych odbiorcy prądu mogą otrzymać rekompensatę bez sporu sądowego.

Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że w wielu przypadkach wypłata rekompensat uzależniona jest od złożenia reklamacji na działania sprzedawcy. To jeszcze mocniejszy sygnał dla tych wszystkich, którzy wątpią, że składanie wniosków ma sens. W naszej ocenie takie zapisy w decyzji Urzędu podkreślają, że odbiorca prądu ma być stroną aktywną w dochodzeniu do swoich praw. Nie można więc oczekiwać, że instytucje chroniące konsumentów rozwiążą wszystkie problemy za nas.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
PiotrA
PiotrA
2018-12-03 22:25

w 2015 złożyłem reklamacje na bardzo zawyżoną fakturę i tak było przez 9 miesięcy podczas kolejnej tel reklamacji złożono mi propozycje wtedy myślałem że to ukłon w stronę klienta a to było dalsze oszustwo.Gdy zapytałem cz y coś zmieni się w moich rachunkach usłyszałem że nic. Umowa zawarta
po rozmowie tel.umowa papierowa nigdy nie dotarła .Żadne odwołania nawet Rzecznik Praw Konsumenta Energa obrót stwierdza że zostałem poinformowany o dodatkowej opłacie Po odsłuchaniu rozmowy tel.okazało się że konsultant w czasie odczytania formułki na jednym oddechu w całym słowotoku padło to określenie słuchając nie wyłapałem nowej opłaty….

sylwia_pomorskie
sylwia_pomorskie
2018-09-24 14:32

Energa do dzisiaj mami klientów promocjami, ale jak dzwonią nie dają zapoznać się z warunkami Umowy. Przykład z dzisiaj – mieli wysłać warunki Umowy na maila i… cisza 😉

Tadeusz Kłoda
Tadeusz Kłoda
2018-09-16 12:24

Moja reklamacja dotyczyła oplaty ubezpieczeni AXA oraz przy przedłużaniu Umowy ceny prądu za KWh ,była to reklamacja zgłoszona przez telefon.Czy reklamacja taka została zarejestrowana w firmie EC