zmiany w Prawie energetycznym

Zmiany w Prawie energetycznym - co nas czeka?

Wśród nowych rozwiązań, które przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego mają się znaleźć m.in. harmonogram wprowadzenia inteligentnych liczników, odbieranie koncesji w następstwie odpowiedniej decyzji UOKiK i dwóch wiceprezesów Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto będzie miał powoływać Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki?

Na razie projekt ten został skierowany do konsultacji publicznych, a Ministerstwo Energii chce zmian na kilku płaszczyznach. Dotyczących m.in. naboru na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak wiemy do tej pory, przeprowadzał go zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia premiera. Jednak wraz z projektem nowelizacji Prawa energetycznego ma to ulec zmianie. Odpowiedzialny za to ma być zespół powołany przez Ministra Energii, a nowy Prezes URE będzie wykonywał swoje wszystkie obowiązki z pomocą dwóch wiceprezesów, którzy zostaną przez niego wybrani. Jeśli natomiast sam Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wytypuje osób na te stanowiska, to zrobi to minister właściwy do spraw energetyki.

Dlaczego nagle potrzeba, aż dwóch wiceprezesów? Do chwili obecnej, tego stanowiska nie piastowała nawet jedna osoba. Ministerstwo tłumaczy, że dwóch wiceprezesów będzie potrzebnych ze względu na ciągle rosnącą liczbę zadań regulatora, szczególnie teraz w kontekście “pakietu zimowego”. Dla niewtajemniczonych jest on potoczną nazwą propozycji regulacji prawnych w zakresie energetyki, który opublikowała Komisja Europejska. Jest on w zasadzie kontynuacją polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej sformułowanej w 2005 roku pod nazwą “3 razy 20”. Nowym natomiast jej elementem są postanowienia mające na celu doprowadzenie do wdrożenia Unii Energetycznej gwarantującej wszystkim Europejczykom dostępu do zrównoważonej, bezpiecznej i taniej energii elektrycznej.

A jakie zmiany URE?

Projekt nowelizacji przewiduje również to, że Prezes URE będzie mógł z urzędu, czy też na wniosek strony, zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych bądź energii elektrycznej, zawartej pomiędzy sprzedawcą, a operatorem systemu dystrybucyjnego. Kiedy możliwe będą takie działania? W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, rozwoju konkurencji, czy też równoważenia interesów stron tej umowy. Również Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję, w przypadku wydania przez UOKiK wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Dla kogo inteligentne liczniki?

Co jeszcze przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego? Mianowicie to, że wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych będą mieli obowiązek wyposażenia 80% swoich odbiorców w tzw. inteligentne liczniki. Do zarządzania, w ten sposób uzyskanymi danymi, powołany ma być Operator Informacji Pomiarowych. OIP ma udostępniać je samym odbiorcom jak i operatorowi systemu dla sterowania rozproszonymi źródłami energii.

Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments