Fotowoltaika dla rolnika

Ocena: 4.3 (ilość ocen: 4)

Ocena: 4.3
(ilość ocen: 4)

Energetyka słoneczna to ekologiczne rozwiązanie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród różnych odbiorców energii elektrycznej. Po fotowoltaikę chętnie sięgają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy firmy. Sporo zyskać na niej mogą jednak również gospodarstwa rolne. Co daje fotowoltaika dla rolnika?

Fotowoltaika dla rolnika lekiem na ceny prądu?

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce funkcjonuje około 1,5 mln gospodarstw rolnych. Ich przeciętne zużycie energii jest zdecydowanie większe niż w przypadku przeciętnego domostwa i waha się w przedziale od ok. 5 000 do ok. 22 000 kWh na kwartał. W zależności od profilu takiego gospodarstwa, konsumpcja energii na cele produkcyjne pochłania od 60 do 90% całego zużycia.

Przykładowe zużycie prądu w gospodarstwach rolnych.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych projektu Ozerise

Skąd takie wyniki? Urządzenia używane w wytwórstwie rolnym pobierają bardzo duże ilości energii, pracując przez wiele godzin w ciągu doby (niektóre przez całą dobę – np. chłodnia). Dodatkowo postępująca mechanizacja gospodarstw sprawia, że w przyszłości ilość pochłanianego prądu będzie rosnąć.

Gdy weźmiemy pod uwagę ten trend i uwzględnimy ceny prądu w Polsce, które w ciągu ostatnich ostatnich kilkunastu lat wzrosły o niemal 140%, prognozy dla rolników mogą nie rysować się zbyt kolorowo. Tylko w 2020 roku, przeciętne rachunki dla odbiorców taryfy G zwiększą się o ok. 12%. Ci rolnicy, którzy korzystają z taryfy C, mogą jednak zapłacić jeszcze więcej.

Sposobem na zapanowanie nad kosztami energii może być fotowoltaika, która promienie słoneczne przekształca w tani, w 100% odnawialny prąd.


 • Prąd ze słońca? Niższe rachunki za energię elektryczną? Nawet 5.000 zł dopłaty do fotowoltaiki z programu Mój Prąd?

  W enerad.pl przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksową usługę fotowoltaiczną. Skontaktuj się z naszym Specjalistą, który przeprowadzi Cię przez cały proces!

  Sprawdź ofertę fotowoltaiki


Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym – korzyści

Co mogą zyskać rolnicy, którzy zdecydują się na inwestycję w panele fotowoltaiczne? Korzyści jest wiele – oto najważniejsze z nich.

 • Niższe koszty działalności

  Wiele gospodarstw rolnych to prężnie działające przedsiębiorstwa, którym zależy na minimalizacji kosztów. Dzięki fotowoltaice, rachunki za prąd, stanowiące około 20% całych kosztów działalności, mogą spaść nawet o 90%!

 • Niezależność energetyczna

  Instalacja fotowoltaiczna w znacznym stopniu “uodparnia” jej użytkowników na wahania cen energii. Panele fotowoltaiczne są w stanie wydajnie produkować prąd nawet przez 25-30 lat, zapewniając wydatki zbliżonej wysokości.

 • Ochrona środowiska

  Rolnicy to grupa społeczna, która najszybciej i najdotkliwiej odczuwa problemy klimatyczne. Dzięki fotowoltaice mogą oni realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. 1000 kW energii z fotowoltaiki ogranicza ilość CO2 o 812 kg.

 • Wykorzystanie nieużytków

  Większość gospodarstw rolnych dysponuje obszarami, które nie są w żaden sposób wykorzystywane (np. dachy obór, wiaty). Fotowoltaika pozwala zagospodarować nieużytki w taki sposób, by zaczęły przynosić zyski.

 • Ulgi podatkowe

  Fotowoltaika to rozwiązanie promowane przez państwo. Dzięki temu, rolnicy, którzy zainwestują w fotowoltaikę, część poniesionych kosztów mogą odliczyć od podatku rolnego. Możliwe jest także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

 • Inwestycja w wizerunek

  Gospodarstwa inwestujące w nowoczesne, ekologiczne technologie są lepiej postrzegane przez potencjalnych kontrahentów i klientów. Fotowoltaika może więc pomóc w dalszym rozwijaniu gospodarstwa.

Opłacalność fotowoltaiki dla rolnika

Jak już wspominaliśmy, fotowoltaika w gospodarstwie rolnym jest w stanie znacznie obniżyć rachunki za prąd. O ile dokładnie? Pokażemy to na przykładzie.

Państwo Kowalscy prowadzą średniej wielkości gospodarstwo rolne. Ich całkowite zużycie energii, uwzględniające pobór energii przez urządzenia gospodarcze oraz domowe, wynosi ok. 11 500 kWh rocznie. Średni rachunek za prąd w tym okresie sięga w ich przypadku 7.000 zł. Ze względu na dogodne rozmieszczenie dachu (kierunek południowy), rodzina Kowalskich zdecydowała się zainwestować w fotowoltaikę.

Fotowoltaika dla rolnika - opłacalność.

Nawet przy uwzględnieniu mniejszego opustu (70%) zarezerwowanego dla instalacji powyżej 10 kWp, dla powyższego przykładu, oszczędności w ciągu 25 lat (na okres gwarancji paneli) wyniosą ok. 170.000 zł. Inwestycja o podobnych parametrach powinna się zwrócić w ciągu około 7-8 lat. Czas ten może się jednak skrócić, jeśli ceny prądu wzrosną o więcej niż 4% (co w obliczu statystyk energetycznych jest bardzo prawdopodobne). Kowalscy mogą liczyć na szybszy zwrot z inwestycji również wtedy, gdy zdecydują się skorzystać z jednej z form dofinansowania do fotowoltaiki lub sięgną po ulgi podatkowe.

Sprawdź ofertę fotowoltaiki

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – fotowoltaika dla rolnika

Rolnicy, którzy zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę mogą skorzystać z szeregu ułatwień zagwarantowanych przez państwo. Jednym z nich są odliczenia od podatku rolnego. Tak zwana ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne przysługuje podatnikowi podatku rolnego (np. osobie fizycznej, spółce), która jest:

właścicielem gruntów,
użytkownikiem wieczystym gruntów,
posiadaczem samoistnym gruntów,
posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę. Upust obejmuje zarówno wydatki związane z zakupem, jak i montażem instalacji – konieczne jest jednak posiadanie rachunków i faktur, potwierdzających koszty.

O ulgę inwestycyjną na panele fotowoltaiczne można ubiegać się już po zakończeniu przedsięwzięcia. Odliczenie dotyczy podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której przeprowadzono inwestycję. Odpisów można dokonywać nie dłużej niż 15 lat. Jak to wygląda w praktyce? Posłużmy się znów przykładem państwa Kowalskich.

Ich instalacja, wraz z montażem kosztowała ok. 43.000 zł. Ulga w tym przypadku wyniesie zatem 25% z tej kwoty, czyli ok. 10.750 zł. Jeśli do tej pory podatek rolny, który płacili wynosił 750 zł, dzięki uldze inwestycyjnej przez 14 lat nie będą z niego zwolnieni.

Uwaga! Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych.

Fotowoltaika dla rolników a podatek VAT

Kwestia wysokości VAT na fotowoltaikę jest istotna, szczególnie dla tych rolników, którzy płacą ten podatek. Wysokość VAT dla fotowoltaiki dla rolnika, zależy od przeznaczenia instalacji. O ile zasilane z niej będą wyłącznie urządzenia domowe, obowiązuje VAT w wysokości 8%.

Rolników, którzy będą wykorzystywać fotowoltaikę na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obowiązuje 23% stawka VAT. Jest jednak dobra wiadomość – uprawnieni do tego rolnicy mogą go w całości odliczyć.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Jeśli chodzi o środki na finansowanie instalacji fotowoltaicznej, osoby posiadające gospodarstwo rolne są na uprzywilejowanej pozycji. Zwykle obejmują ich bowiem nie tylko dotacje na fotowoltaikę dla rolników sensu stricto, ale również dofinansowanie przeznaczone dla osób fizycznych. Oto zestawienie programów, z których mogą skorzystać – w zależności od tego, jaki charakter ma prowadzone przez nich gospodarstwo.

Program Mój prąd Agroenergia Czyste powietrze Modernizacja gospodarstw rolnych
Dla kogo Osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym Rolnicy indywidualni; wielkość gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, działalność musi być prowadzona min. 5 lat Osoby, będące właścicielami domów jednorodzinnych Rolnik, prowadzący działalność zarobkową, a także rolnik posiadający gospodarstwo min. 1 ha lub kierujący tym gospodarstwem.
Moc instalacji 2 – 10 kW brak ograniczeń Max. 40 kW brak ograniczeń
Forma wsparcia Bezzwrotna dotacja Pożyczka, bezzwrotna dotacja Pożyczka, bezzwrotna dotacja Dotacja
Zakres wsparcia Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Budowa i przyłączenie m.in. nowej instalacji fotowoltaicznej M.in. zastosowanie OZE – np. fotowoltaiki Zakup instalacji, z której energia zostanie wykorzystana do prowadzenia działalności
Kwota wsparcia Max. 5.000 zł Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja – do 40% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 800 tys. zł). Dotacja – od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka uzupełniająca – od 10 do 70% kosztów. Nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (60% dla młodych rolników). W zależności od obszaru programu: max. 900, 500 lub 200 tys. zł.
Terminy Wnioski papierowe i online – od 13.01.2020 do 18.12.2020 Wnioski składa się przez generator wniosków. Należy także złożyć wersję papierową. Nabór ruszy w I półroczu 2020 Nabór ciągły, wnioski składane online. Szczegółowe terminy zależą od WFOŚiGW. Wnioski w wersji papierowej, składane do lokalnych biur ARiMR.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że łączenie programów nie zawsze jest możliwe.

Rolnicy, to grupa zawodowa, której przyszłość uzależniona jest od stanu środowiska naturalnego. Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym może być ich wkładem w ochronę dóbr naturalnych i jednocześnie inwestycją w dalszy rozwój gospodarstwa.

Sprawdź ofertę fotowoltaiki

Komentarze

 1. „Ich instalacja, wraz z montażem kosztowała ok. 43.000 zł. Ulga w tym przypadku wyniesie zatem 25% z tej kwoty, czyli ok. 10.750 zł. Jeśli do tej pory podatek rolny, który płacili wynosił 750 zł, dzięki uldze inwestycyjnej przez 14 lat nie będą z niego zwolnieni.”

  czy na pewno powinno byc ze „nie będą…” czy ze „będą z niego zwolnieni”

Dodaj komentarz